Thông tin tổng quan của Banish Control

Holy Guard
Bạn không có thiệt hại chiến đấu trong lượt của bạn.
Holy Guard

Cần 30 UR

UR Rarity
D.D. Assailant3 card
UR Rarity
D.D. Crow3 card
UR Rarity
D.D. Warrior3 card
UR Rarity
D.D. Warrior Lady3 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Number 39: Utopia1 card
UR Rarity
Number C39: Utopia Ray1 card
UR Rarity
Dimensional Fissure3 card
UR Rarity
Bottomless Trap Hole3 card
UR Rarity
Chain Disappearance3 card
UR Rarity
Dimensional Prison3 card
UR Rarity
Ice Dragon's Prison3 card

Main: 30 Extra: 6

UR Rarity
D.D. Assailant
UR Rarity
D.D. Assailant
D.D. Assailant
EARTH 4
D.D. Assailant
Kẻ công kích KgK(Không Gian Khác)
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Sau khi Damage Calculation, khi lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú của đối thủ: Loại bỏ quái thú đó, cũng như loại bỏ lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

After damage calculation, when this card is destroyed by battle with an opponent's monster: Banish that monster, also banish this card.


UR Rarity
D.D. Assailant
UR Rarity
D.D. Assailant
D.D. Assailant
EARTH 4
D.D. Assailant
Kẻ công kích KgK(Không Gian Khác)
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Sau khi Damage Calculation, khi lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú của đối thủ: Loại bỏ quái thú đó, cũng như loại bỏ lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

After damage calculation, when this card is destroyed by battle with an opponent's monster: Banish that monster, also banish this card.


UR Rarity
D.D. Assailant
UR Rarity
D.D. Assailant
D.D. Assailant
EARTH 4
D.D. Assailant
Kẻ công kích KgK(Không Gian Khác)
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Sau khi Damage Calculation, khi lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú của đối thủ: Loại bỏ quái thú đó, cũng như loại bỏ lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

After damage calculation, when this card is destroyed by battle with an opponent's monster: Banish that monster, also banish this card.


UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
D.D. Crow
DARK 1
D.D. Crow
Quạ KgK
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
Phân loại:

UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
D.D. Crow
DARK 1
D.D. Crow
Quạ KgK
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
Phân loại:

UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
D.D. Crow
DARK 1
D.D. Crow
Quạ KgK
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
Phân loại:

UR Rarity
D.D. Warrior
UR Rarity
D.D. Warrior
D.D. Warrior
EARTH 4
D.D. Warrior
Chiến sĩ thứ nguyên
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Sau khi Damage Calculation, khi lá bài này đấu với quái thú: Loại bỏ quái thú đó, cũng như loại bỏ lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

After damage calculation, when this card battles a monster: Banish that monster, also banish this card.


UR Rarity
D.D. Warrior
UR Rarity
D.D. Warrior
D.D. Warrior
EARTH 4
D.D. Warrior
Chiến sĩ thứ nguyên
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Sau khi Damage Calculation, khi lá bài này đấu với quái thú: Loại bỏ quái thú đó, cũng như loại bỏ lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

After damage calculation, when this card battles a monster: Banish that monster, also banish this card.


UR Rarity
D.D. Warrior
UR Rarity
D.D. Warrior
D.D. Warrior
EARTH 4
D.D. Warrior
Chiến sĩ thứ nguyên
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Sau khi Damage Calculation, khi lá bài này đấu với quái thú: Loại bỏ quái thú đó, cũng như loại bỏ lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

After damage calculation, when this card battles a monster: Banish that monster, also banish this card.


UR Rarity
D.D. Warrior Lady
UR Rarity
D.D. Warrior Lady
D.D. Warrior Lady
LIGHT 4
D.D. Warrior Lady
Nữ chiến sĩ thứ nguyên
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Sau khi Damage Calculation, khi lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ quái thú đó, cũng như loại bỏ lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

After damage calculation, when this card battles an opponent's monster: You can banish that monster, also banish this card.


UR Rarity
D.D. Warrior Lady
UR Rarity
D.D. Warrior Lady
D.D. Warrior Lady
LIGHT 4
D.D. Warrior Lady
Nữ chiến sĩ thứ nguyên
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Sau khi Damage Calculation, khi lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ quái thú đó, cũng như loại bỏ lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

After damage calculation, when this card battles an opponent's monster: You can banish that monster, also banish this card.


UR Rarity
D.D. Warrior Lady
UR Rarity
D.D. Warrior Lady
D.D. Warrior Lady
LIGHT 4
D.D. Warrior Lady
Nữ chiến sĩ thứ nguyên
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Sau khi Damage Calculation, khi lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ quái thú đó, cũng như loại bỏ lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

After damage calculation, when this card battles an opponent's monster: You can banish that monster, also banish this card.


UR Rarity
Dimensional Fissure
UR Rarity
Dimensional Fissure
Dimensional Fissure
Spell Continuous
Dimensional Fissure
Vết nứt thứ nguyên

  Hiệu ứng (VN):

  Bất kỳ quái thú nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Any monster sent to the Graveyard is banished instead.
  Phân loại:

  UR Rarity
  Dimensional Fissure
  UR Rarity
  Dimensional Fissure
  Dimensional Fissure
  Spell Continuous
  Dimensional Fissure
  Vết nứt thứ nguyên

   Hiệu ứng (VN):

   Bất kỳ quái thú nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Any monster sent to the Graveyard is banished instead.
   Phân loại:

   UR Rarity
   Dimensional Fissure
   UR Rarity
   Dimensional Fissure
   Dimensional Fissure
   Spell Continuous
   Dimensional Fissure
   Vết nứt thứ nguyên

    Hiệu ứng (VN):

    Bất kỳ quái thú nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Any monster sent to the Graveyard is banished instead.
    Phân loại:

    UR Rarity
    Bottomless Trap Hole
    UR Rarity
    Bottomless Trap Hole
    Bottomless Trap Hole
    Trap Normal
    Bottomless Trap Hole
    Hang rơi không đáy

     Hiệu ứng (VN):

     Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


     UR Rarity
     Bottomless Trap Hole
     UR Rarity
     Bottomless Trap Hole
     Bottomless Trap Hole
     Trap Normal
     Bottomless Trap Hole
     Hang rơi không đáy

      Hiệu ứng (VN):

      Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


      UR Rarity
      Bottomless Trap Hole
      UR Rarity
      Bottomless Trap Hole
      Bottomless Trap Hole
      Trap Normal
      Bottomless Trap Hole
      Hang rơi không đáy

       Hiệu ứng (VN):

       Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


       UR Rarity
       Chain Disappearance
       UR Rarity
       Chain Disappearance
       Chain Disappearance
       Trap Normal
       Chain Disappearance
       Mất xích

        Hiệu ứng (VN):

        Khi một (các) quái thú có 1000 ATK hoặc thấp hơn được Triệu hồi: Loại bỏ (các) quái thú đó có 1000 ATK hoặc thấp hơn, sau đó đối thủ của bạn loại bỏ tất cả các lá có cùng tên với (các) lá đó khỏi tay và Deck của họ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When a monster(s) with 1000 or less ATK is Summoned: Banish that monster(s) with 1000 or less ATK, then your opponent banishes all cards with the same name as that card(s) from their hand and Deck.


        UR Rarity
        Chain Disappearance
        UR Rarity
        Chain Disappearance
        Chain Disappearance
        Trap Normal
        Chain Disappearance
        Mất xích

         Hiệu ứng (VN):

         Khi một (các) quái thú có 1000 ATK hoặc thấp hơn được Triệu hồi: Loại bỏ (các) quái thú đó có 1000 ATK hoặc thấp hơn, sau đó đối thủ của bạn loại bỏ tất cả các lá có cùng tên với (các) lá đó khỏi tay và Deck của họ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When a monster(s) with 1000 or less ATK is Summoned: Banish that monster(s) with 1000 or less ATK, then your opponent banishes all cards with the same name as that card(s) from their hand and Deck.


         UR Rarity
         Chain Disappearance
         UR Rarity
         Chain Disappearance
         Chain Disappearance
         Trap Normal
         Chain Disappearance
         Mất xích

          Hiệu ứng (VN):

          Khi một (các) quái thú có 1000 ATK hoặc thấp hơn được Triệu hồi: Loại bỏ (các) quái thú đó có 1000 ATK hoặc thấp hơn, sau đó đối thủ của bạn loại bỏ tất cả các lá có cùng tên với (các) lá đó khỏi tay và Deck của họ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When a monster(s) with 1000 or less ATK is Summoned: Banish that monster(s) with 1000 or less ATK, then your opponent banishes all cards with the same name as that card(s) from their hand and Deck.


          UR Rarity
          Dimensional Prison
          UR Rarity
          Dimensional Prison
          Dimensional Prison
          Trap Normal
          Dimensional Prison
          Nhà tù thứ nguyên

           Hiệu ứng (VN):

           Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Chọn vào quái thú đang tấn công đó; loại bỏ mục tiêu đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When an opponent's monster declares an attack: Target that attacking monster; banish that target.


           UR Rarity
           Dimensional Prison
           UR Rarity
           Dimensional Prison
           Dimensional Prison
           Trap Normal
           Dimensional Prison
           Nhà tù thứ nguyên

            Hiệu ứng (VN):

            Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Chọn vào quái thú đang tấn công đó; loại bỏ mục tiêu đó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When an opponent's monster declares an attack: Target that attacking monster; banish that target.


            UR Rarity
            Dimensional Prison
            UR Rarity
            Dimensional Prison
            Dimensional Prison
            Trap Normal
            Dimensional Prison
            Nhà tù thứ nguyên

             Hiệu ứng (VN):

             Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Chọn vào quái thú đang tấn công đó; loại bỏ mục tiêu đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When an opponent's monster declares an attack: Target that attacking monster; banish that target.


             UR Rarity
             Ice Dragon's Prison
             UR Rarity
             Ice Dragon's Prison
             Ice Dragon's Prison
             Trap Normal
             Ice Dragon's Prison
             Rồng băng giam cầm

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


              UR Rarity
              Ice Dragon's Prison
              UR Rarity
              Ice Dragon's Prison
              Ice Dragon's Prison
              Trap Normal
              Ice Dragon's Prison
              Rồng băng giam cầm

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


               UR Rarity
               Ice Dragon's Prison
               UR Rarity
               Ice Dragon's Prison
               Ice Dragon's Prison
               Trap Normal
               Ice Dragon's Prison
               Rồng băng giam cầm

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


                SR Rarity
                Storm Dragon's Return
                SR Rarity
                Storm Dragon's Return
                Storm Dragon's Return
                Trap Normal
                Storm Dragon's Return
                Rồng bão về lại

                 Hiệu ứng (VN):

                 Chọn mục tiêu 1 quái thú bị loại bỏ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng trả nó về tay trong End Phase. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Storm Dragon's Return" mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Target 1 banished monster; Special Summon it to your field, but return it to the hand during the End Phase. You can only activate 1 "Storm Dragon's Return" per turn.


                 SR Rarity
                 Storm Dragon's Return
                 SR Rarity
                 Storm Dragon's Return
                 Storm Dragon's Return
                 Trap Normal
                 Storm Dragon's Return
                 Rồng bão về lại

                  Hiệu ứng (VN):

                  Chọn mục tiêu 1 quái thú bị loại bỏ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng trả nó về tay trong End Phase. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Storm Dragon's Return" mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Target 1 banished monster; Special Summon it to your field, but return it to the hand during the End Phase. You can only activate 1 "Storm Dragon's Return" per turn.


                  SR Rarity
                  Storm Dragon's Return
                  SR Rarity
                  Storm Dragon's Return
                  Storm Dragon's Return
                  Trap Normal
                  Storm Dragon's Return
                  Rồng bão về lại

                   Hiệu ứng (VN):

                   Chọn mục tiêu 1 quái thú bị loại bỏ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng trả nó về tay trong End Phase. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Storm Dragon's Return" mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Target 1 banished monster; Special Summon it to your field, but return it to the hand during the End Phase. You can only activate 1 "Storm Dragon's Return" per turn.


                   SR Rarity
                   Ferocious Flame Swordsman
                   SR Rarity
                   Ferocious Flame Swordsman
                   Ferocious Flame Swordsman
                   FIRE
                   Ferocious Flame Swordsman
                   Kiếm sĩ lửa lớn
                   • ATK:

                   • 1300

                   • LINK-2

                   Mũi tên Link:

                   Trái

                   Dưới-Trái


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú có tên khác nhau
                   Tất cả quái thú Chiến binh trên sân nhận được 500 ATK. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu, hoặc bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh không thuộc Link trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ferocious Flame Swordsman" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 monsters with different names All Warrior monsters on the field gain 500 ATK. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can target 1 non-Link Warrior monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Ferocious Flame Swordsman" once per turn.


                   SR Rarity
                   Knightmare Phoenix
                   SR Rarity
                   Knightmare Phoenix
                   Knightmare Phoenix
                   FIRE
                   Knightmare Phoenix
                   Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                   • ATK:

                   • 1900

                   • LINK-2

                   Mũi tên Link:

                   Trên

                   Phải


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú có tên khác nhau
                   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                   UR Rarity
                   Knightmare Unicorn
                   UR Rarity
                   Knightmare Unicorn
                   Knightmare Unicorn
                   DARK
                   Knightmare Unicorn
                   Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                   • ATK:

                   • 2200

                   • LINK-3

                   Mũi tên Link:

                   Trái

                   Dưới

                   Phải


                   Hiệu ứng (VN):

                   2+ quái thú với các tên khác nhau
                   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                   UR Rarity
                   Number 39: Utopia
                   UR Rarity
                   Number 39: Utopia
                   Number 39: Utopia
                   LIGHT
                   Number 39: Utopia
                   Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
                   • ATK:

                   • 2500

                   • DEF:

                   • 2000


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú Cấp 4
                   Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


                   UR Rarity
                   Number C39: Utopia Ray
                   UR Rarity
                   Number C39: Utopia Ray
                   Number C39: Utopia Ray
                   LIGHT
                   Number C39: Utopia Ray
                   Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
                   • ATK:

                   • 2500

                   • DEF:

                   • 2000


                   Hiệu ứng (VN):

                   3 quái thú LIGHT Cấp 4
                   Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.


                   SR Rarity
                   Number S39: Utopia the Lightning
                   SR Rarity
                   Number S39: Utopia the Lightning
                   Number S39: Utopia the Lightning
                   LIGHT
                   Number S39: Utopia the Lightning
                   Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
                   • ATK:

                   • 2500

                   • DEF:

                   • 2000


                   Hiệu ứng (VN):

                   3 quái thú LIGHT Cấp 5
                   Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.                   Deck của BANISH CONTROL trong DUEL LINKS