Thông tin tổng quan của Banish Control

Holy Guard
Bạn không có thiệt hại chiến đấu trong lượt của bạn.
Holy Guard

Cần 30 UR

UR Rarity
D.D. Assailant3 card
UR Rarity
D.D. Crow3 card
UR Rarity
D.D. Warrior3 card
UR Rarity
D.D. Warrior Lady3 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Number 39: Utopia1 card
UR Rarity
Number C39: Utopia Ray1 card
UR Rarity
Dimensional Fissure3 card
UR Rarity
Bottomless Trap Hole3 card
UR Rarity
Chain Disappearance3 card
UR Rarity
Dimensional Prison3 card
UR Rarity
Ice Dragon's Prison3 card

Main: 30 Extra: 6


Deck của BANISH CONTROL trong DUEL LINKS