Thông tin tổng quan của Fortune Lady

Nhìn chung

Fortune Ladies là một bộ bài Spellcaster sử dụng việc Triệu hồi Synchro và thay đổi cấp độ để thực hiện các combo của họ tuỳ theo tình huống. Mỗi quái vật Fortune Lady có một cấp độ và thuộc tính khác nhau, cung cấp cho bộ bài sự đa dạng và tùy chọn. Mỗi quái vật Fortune Lady có hiệu ứng để tăng cấp trong mỗi giai đoạn chờ của bạn và nhận được sức tấn công tùy thuộc vào cấp độ của chúng. Bộ bài dựa vào việc sử dụng lá bài Phép chủ lực của họ, Fortune Lady Calling, để triệu hồi thêm các quái thú Fortune Lady từ bộ bài để cuối cùng triệu hồi Synchro với nhau. Con quái thú chủ lực của chúng nằm trong Extra Deck, và con quái thú bạn sẽ sử dụng thường xuyên nhất là Fortune Lady Every. Mục tiêu của bộ bài là kiểm soát sân và giành chiến thắng thông qua lợi thế về số lượng lá bài và áp đảo đối thủ của bạn.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Fortune Vision
UR Rarity
Fortune Vision
UR Rarity
Fortune Vision

Fortune Vision

 • Loại:
 • Spell Card

 • Dạng:
 • Continuous

 • Archetype:
 • Fortune Lady

Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Fortune Lady" từ Deck của mình lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài bạn điều khiển bị loại bỏ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, quái thú bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển bị loại bỏ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể khiến sát thương của trận đánh tiếp theo mà bạn thực hiện trong lượt này trở thành 0 (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fortune Vision" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is activated: You can add 1 "Fortune Lady" card from your Deck to your hand. Once per turn, if a card(s) you control is banished by card effect (except during the Damage Step): You can activate this effect; this turn, monsters you control cannot be destroyed by card effects (even if this card leaves the field). Once per turn, if a card(s) your opponent controls is banished by card effect (except during the Damage Step): You can make the next battle damage you take this turn become 0 (even if this card leaves the field). You can only activate 1 "Fortune Vision" per turn.


Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Deck Mẫu

Time Passage
Chọn 1 quái thú 'Fortune Lady' mà bạn điều khiển; cấp độ của nó được tăng lên 3 cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt
Time Passage

Main: 20 Extra: 8

UR Rarity
Fortune Vision
UR Rarity
Fortune Vision
Fortune Vision

Fortune Vision

 • Loại:
 • Spell Card

 • Dạng:
 • Continuous

 • Archetype:
 • Fortune Lady

Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Fortune Lady" từ Deck của mình lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài bạn điều khiển bị loại bỏ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, quái thú bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển bị loại bỏ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể khiến sát thương của trận đánh tiếp theo mà bạn thực hiện trong lượt này trở thành 0 (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fortune Vision" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is activated: You can add 1 "Fortune Lady" card from your Deck to your hand. Once per turn, if a card(s) you control is banished by card effect (except during the Damage Step): You can activate this effect; this turn, monsters you control cannot be destroyed by card effects (even if this card leaves the field). Once per turn, if a card(s) your opponent controls is banished by card effect (except during the Damage Step): You can make the next battle damage you take this turn become 0 (even if this card leaves the field). You can only activate 1 "Fortune Vision" per turn.


UR Rarity
Fortune Vision
UR Rarity
Fortune Vision
Fortune Vision

Fortune Vision

 • Loại:
 • Spell Card

 • Dạng:
 • Continuous

 • Archetype:
 • Fortune Lady

Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Fortune Lady" từ Deck của mình lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài bạn điều khiển bị loại bỏ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, quái thú bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển bị loại bỏ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể khiến sát thương của trận đánh tiếp theo mà bạn thực hiện trong lượt này trở thành 0 (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fortune Vision" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is activated: You can add 1 "Fortune Lady" card from your Deck to your hand. Once per turn, if a card(s) you control is banished by card effect (except during the Damage Step): You can activate this effect; this turn, monsters you control cannot be destroyed by card effects (even if this card leaves the field). Once per turn, if a card(s) your opponent controls is banished by card effect (except during the Damage Step): You can make the next battle damage you take this turn become 0 (even if this card leaves the field). You can only activate 1 "Fortune Vision" per turn.Deck của FORTUNE LADY trong DUEL LINKS