Thông tin tổng quan của Gorgonic

Sentrification
Biến tất cả 'Giant Soldier of Stone' trong Mộ của bạn thành 'Sentry Soldier of Stone'. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Sentry Soldier of Stone
Giant Soldier of Stone
Sentrification

Cần 7 UR

UR Rarity
Chronomaly Crystal Bones
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Mystical Space Typhoon
UR Rarity
Mystical Space Typhoon

Main: 20 Extra: 7

UR Rarity
Chronomaly Crystal Bones
UR Rarity
Chronomaly Crystal Bones
Chronomaly Crystal Bones
LIGHT 3
Chronomaly Crystal Bones
Dị vật niên đại xương tinh thể
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi thực hiện: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Chronomaly" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "Chronomaly Crystal Bones".


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent controls a monster and you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). When you do: You can Special Summon 1 "Chronomaly" monster from your hand or Graveyard, except "Chronomaly Crystal Bones".


R Rarity
Gorgonic Gargoyle
R Rarity
Gorgonic Gargoyle
Gorgonic Gargoyle
DARK 3
Gorgonic Gargoyle
Gargoyle của Gorgon
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn Triệu hồi Thường quái thú Loại Đá: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you Normal Summon a Rock-Type monster: You can Special Summon this card from your hand.


R Rarity
Gorgonic Gargoyle
R Rarity
Gorgonic Gargoyle
Gorgonic Gargoyle
DARK 3
Gorgonic Gargoyle
Gargoyle của Gorgon
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn Triệu hồi Thường quái thú Loại Đá: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you Normal Summon a Rock-Type monster: You can Special Summon this card from your hand.


R Rarity
Gorgonic Gargoyle
R Rarity
Gorgonic Gargoyle
Gorgonic Gargoyle
DARK 3
Gorgonic Gargoyle
Gargoyle của Gorgon
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn Triệu hồi Thường quái thú Loại Đá: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you Normal Summon a Rock-Type monster: You can Special Summon this card from your hand.


SR Rarity
Neo-Spacian Grand Mole
SR Rarity
Neo-Spacian Grand Mole
Neo-Spacian Grand Mole
EARTH 3
Neo-Spacian Grand Mole
Sinh vật tân vũ trụ đại chuột chũi
 • ATK:

 • 900

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể trả lại cả quái thú của đối thủ và lá bài này về tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can return both the opponent's monster and this card to the hand.


SR Rarity
Neo-Spacian Grand Mole
SR Rarity
Neo-Spacian Grand Mole
Neo-Spacian Grand Mole
EARTH 3
Neo-Spacian Grand Mole
Sinh vật tân vũ trụ đại chuột chũi
 • ATK:

 • 900

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể trả lại cả quái thú của đối thủ và lá bài này về tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can return both the opponent's monster and this card to the hand.


SR Rarity
Giant Soldier of Stone
SR Rarity
Giant Soldier of Stone
Giant Soldier of Stone
EARTH 3
Giant Soldier of Stone
Lính đá khổng lồ
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Một chiến binh khổng lồ làm bằng đá. Một cú đấm từ sinh vật này khiến trái đất rung chuyển.


Hiệu ứng gốc (EN):

A giant warrior made of stone. A punch from this creature has earth-shaking results.


SR Rarity
Giant Soldier of Stone
SR Rarity
Giant Soldier of Stone
Giant Soldier of Stone
EARTH 3
Giant Soldier of Stone
Lính đá khổng lồ
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Một chiến binh khổng lồ làm bằng đá. Một cú đấm từ sinh vật này khiến trái đất rung chuyển.


Hiệu ứng gốc (EN):

A giant warrior made of stone. A punch from this creature has earth-shaking results.


SR Rarity
Giant Soldier of Stone
SR Rarity
Giant Soldier of Stone
Giant Soldier of Stone
EARTH 3
Giant Soldier of Stone
Lính đá khổng lồ
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Một chiến binh khổng lồ làm bằng đá. Một cú đấm từ sinh vật này khiến trái đất rung chuyển.


Hiệu ứng gốc (EN):

A giant warrior made of stone. A punch from this creature has earth-shaking results.


UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


  UR Rarity
  Book of Moon
  UR Rarity
  Book of Moon
  Book of Moon
  Spell Quick
  Book of Moon
  Sách mặt trăng

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


   UR Rarity
   Cosmic Cyclone
   UR Rarity
   Cosmic Cyclone
   Cosmic Cyclone
   Spell Quick
   Cosmic Cyclone
   Xoáy vũ trụ

    Hiệu ứng (VN):

    Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


    UR Rarity
    Cosmic Cyclone
    UR Rarity
    Cosmic Cyclone
    Cosmic Cyclone
    Spell Quick
    Cosmic Cyclone
    Xoáy vũ trụ

     Hiệu ứng (VN):

     Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     Mystical Space Typhoon
     Spell Quick
     Mystical Space Typhoon
     Cơn lốc thần bí

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


      UR Rarity
      Mystical Space Typhoon
      UR Rarity
      Mystical Space Typhoon
      Mystical Space Typhoon
      Spell Quick
      Mystical Space Typhoon
      Cơn lốc thần bí

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


       SR Rarity
       Painful Decision
       SR Rarity
       Painful Decision
       Painful Decision
       Spell Normal
       Painful Decision
       Lựa chọn đầy đau khổ

        Hiệu ứng (VN):

        Gửi 1 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 lá bài trùng tên với lá bài đó từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Painful Decision" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Send 1 Level 4 or lower Normal Monster from your Deck to the Graveyard, and if you do, add 1 card with the same name as that card from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Painful Decision" per turn.


        SR Rarity
        Painful Decision
        SR Rarity
        Painful Decision
        Painful Decision
        Spell Normal
        Painful Decision
        Lựa chọn đầy đau khổ

         Hiệu ứng (VN):

         Gửi 1 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 lá bài trùng tên với lá bài đó từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Painful Decision" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Send 1 Level 4 or lower Normal Monster from your Deck to the Graveyard, and if you do, add 1 card with the same name as that card from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Painful Decision" per turn.


         SR Rarity
         Painful Decision
         SR Rarity
         Painful Decision
         Painful Decision
         Spell Normal
         Painful Decision
         Lựa chọn đầy đau khổ

          Hiệu ứng (VN):

          Gửi 1 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 lá bài trùng tên với lá bài đó từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Painful Decision" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Send 1 Level 4 or lower Normal Monster from your Deck to the Graveyard, and if you do, add 1 card with the same name as that card from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Painful Decision" per turn.


          SR Rarity
          Treacherous Trap Hole
          SR Rarity
          Treacherous Trap Hole
          Treacherous Trap Hole
          Trap Normal
          Treacherous Trap Hole
          Hang rơi lươn lẹo

           Hiệu ứng (VN):

           Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.


           SR Rarity
           Treacherous Trap Hole
           SR Rarity
           Treacherous Trap Hole
           Treacherous Trap Hole
           Trap Normal
           Treacherous Trap Hole
           Hang rơi lươn lẹo

            Hiệu ứng (VN):

            Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.


            R Rarity
            Digital Bug Corebage
            R Rarity
            Digital Bug Corebage
            Digital Bug Corebage
            LIGHT
            Digital Bug Corebage
            Bọ kỹ thuật số bướm đa lõi
            • ATK:

            • 2200

            • DEF:

            • 1800


            Hiệu ứng (VN):

            2 hoặc nhiều hơn quái thú loại côn trùng Cấp 5 LIGHT
            Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 3 hoặc 4 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck. Một lần mỗi lượt, nếu tư thế chiến đấu của (các) quái thú trên sân bị thay đổi (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể đưa 1 quái thú Loại Côn trùng từ Mộ của bạn vào lá bài này dưới dạng Nguyên liệu Xyz.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 or more Level 5 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 3 or 4 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; shuffle it into the Deck. Once per turn, if the battle position of a monster(s) on the field is changed (except during the Damage Step): You can attach 1 Insect-Type monster from your Graveyard to this card as Xyz Material.


            SR Rarity
            Gaia Dragon, the Thunder Charger
            SR Rarity
            Gaia Dragon, the Thunder Charger
            Gaia Dragon, the Thunder Charger
            WIND
            Gaia Dragon, the Thunder Charger
            Hiệp sĩ rồng thiên lôi, Gaia
            • ATK:

            • 2600

            • DEF:

            • 2100


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 7
            Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Rank 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó vào lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 7 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 5 or 6 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


            SR Rarity
            Ghostrick Alucard
            SR Rarity
            Ghostrick Alucard
            Ghostrick Alucard
            DARK
            Ghostrick Alucard
            Ma ghẹo Alucard
            • ATK:

            • 1800

            • DEF:

            • 1600


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 3
            quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn mục tiêu "Ghostrick" mặt ngửa, hoặc bất kỳ quái thú Phòng thủ hướng mặt nào, để tấn công, ngoại trừ quái thú này. Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 Deck mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghostrick Alucard" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Ghostrick" trong Mộ của mình; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 3 monsters Monsters your opponent controls cannot target face-up "Ghostrick" monsters, or any face-down Defense Position monsters, for attacks, except this one. You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Set card your opponent controls; destroy that target. You can only use this effect of "Ghostrick Alucard" once per turn. If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 other "Ghostrick" card in your Graveyard; add that target to your hand.


            SR Rarity
            Gorgonic Guardian
            SR Rarity
            Gorgonic Guardian
            Gorgonic Guardian
            DARK
            Gorgonic Guardian
            Vệ binh của Gorgon
            • ATK:

            • 1600

            • DEF:

            • 1200


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Loại đá Cấp 3
            Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành 0, và nếu nó làm điều đó, các hiệu ứng của nó sẽ bị vô hiệu hoá. Các hiệu ứng này kéo dài cho đến hết lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân với 0 ATK; phá hủy nó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 3 Rock-Type monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes 0, and if it does, its effects are negated. These effects last until the end of this turn. Once per turn: You can target 1 monster on the field with 0 ATK; destroy it.


            SR Rarity
            Gorgonic Guardian
            SR Rarity
            Gorgonic Guardian
            Gorgonic Guardian
            DARK
            Gorgonic Guardian
            Vệ binh của Gorgon
            • ATK:

            • 1600

            • DEF:

            • 1200


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Loại đá Cấp 3
            Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành 0, và nếu nó làm điều đó, các hiệu ứng của nó sẽ bị vô hiệu hoá. Các hiệu ứng này kéo dài cho đến hết lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân với 0 ATK; phá hủy nó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 3 Rock-Type monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes 0, and if it does, its effects are negated. These effects last until the end of this turn. Once per turn: You can target 1 monster on the field with 0 ATK; destroy it.


            SR Rarity
            Gorgonic Guardian
            SR Rarity
            Gorgonic Guardian
            Gorgonic Guardian
            DARK
            Gorgonic Guardian
            Vệ binh của Gorgon
            • ATK:

            • 1600

            • DEF:

            • 1200


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Loại đá Cấp 3
            Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành 0, và nếu nó làm điều đó, các hiệu ứng của nó sẽ bị vô hiệu hoá. Các hiệu ứng này kéo dài cho đến hết lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân với 0 ATK; phá hủy nó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 3 Rock-Type monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes 0, and if it does, its effects are negated. These effects last until the end of this turn. Once per turn: You can target 1 monster on the field with 0 ATK; destroy it.


            SR Rarity
            Number 20: Giga-Brilliant
            SR Rarity
            Number 20: Giga-Brilliant
            Number 20: Giga-Brilliant
            LIGHT
            Number 20: Giga-Brilliant
            Con số 20: Kiến đại rực rỡ
            • ATK:

            • 1800

            • DEF:

            • 1800


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 3
            Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú ngửa mà bạn hiện đang điều khiển tăng 300 ATK.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; all face-up monsters you currently control gain 300 ATK.            Deck của GORGONIC trong DUEL LINKS