Thông tin tổng quan của Hieratics

Nhìn chung

Hieratics là một Bộ bài tập trung OTK nhận được giá trị từ việc Triệu Hồi liên tục các quái vật của riêng chúng và triệu hồi các Quái vật Loại Rồng Bình thường. Sau đó, họ sử dụng những con Rồng này để triệu hồi Xyz Monster Hieratic Dragon King of Atum chính của họ, tạo ra nhiều cơ thể hơn để Xyz chơi tiếp.

Deck Mẫu

Destiny Draw
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Destiny Draw

Main: 20 Extra: 7

R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
Digital Bug Rhinosebus

Digital Bug Rhinosebus

7

  • Loại:
  • XYZ Monster

  • Thuộc tính:
  • LIGHT

  • Tộc:
  • Insect

  • Archetype:
  • Digital Bug


Deck của HIERATICS trong DUEL LINKS