Thông tin tổng quan của Igknight

 

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Gunkan Suship Shari Red
R Rarity
Gunkan Suship Shari Red
R Rarity
Gunkan Suship Shari Red
FIRE 4
Gunkan Suship Shari Red
Thuyền sushi gạo Gunkan đỏ
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Gunkan Suship Shari" khi ở trong tay, Deck, Mộ hoặc trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng sau của "Gunkan Suship Shari Red" một lần mỗi lượt. Bạn có thể tiết lộ 1 "Gunkan Suship Shari" khác trên tay; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Gunkan" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Gunkan Suship Shari", nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó (nếu có), sau đó, Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Xyz đề cập đến tên quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó, sử dụng tên đó quái thú và lá bài này làm nguyên liệu. (Đây được coi là một Triệu hồi Xyz.)


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Gunkan Suship Shari" while in the hand, Deck, GY, or on the field. You can only use the following effect of "Gunkan Suship Shari Red" once per turn. You can reveal 1 other "Gunkan Suship Shari" in your hand; Special Summon this card from your hand, then you can apply this effect. ● Special Summon 1 "Gunkan" monster from your Deck, except "Gunkan Suship Shari", but negate its effects (if any), then, Special Summon from your Extra Deck, 1 Xyz Monster that mentions that Special Summoned monster's name, using that monster and this card as material. (This is treated as an Xyz Summon.)

R Rarity
Gunkan Suship Uni
R Rarity
Gunkan Suship Uni
R Rarity
Gunkan Suship Uni
FIRE 5
Gunkan Suship Uni
Thuyền sushi nhím biển Gunkan
 • ATK:

 • 900

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể tiết lộ 1 lá bài "Gunkan" khác trong tay của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó áp dụng hiệu ứng sau dựa trên lá bài được tiết lộ.
"Gunkan Suship Shari": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đã tiết lộ.
● Khác: Úp lá bài đã tiết lộ ở dưới cùng của Deck.
Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Gunkan" mà bạn điều khiển: Thay đổi Cấp độ của nó thành 4 hoặc 5, sau đó bạn có thể thêm 1 "Gunkan Suship Shari" từ Deck của mình lên tay của bạn.
Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gunkan Suship Uni" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can reveal 1 other "Gunkan" card in your hand; Special Summon this card from your hand, then apply the following effect based on the revealed card. ● "Gunkan Suship Shari": You can Special Summon the revealed monster. ● Other: Place the revealed card on the bottom of the Deck. You can target 1 "Gunkan" monster you control: Change its Level to 4 or 5, then you can add 1 "Gunkan Suship Shari" from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Gunkan Suship Uni" once per turn.

UR Rarity
Immortal Phoenix Gearfried
UR Rarity
Immortal Phoenix Gearfried
UR Rarity
Immortal Phoenix Gearfried
FIRE 9
Immortal Phoenix Gearfried
Thánh phượng hoàng lửa Gearfried
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ 1 Trang bị bài Phép khỏi sân của bạn hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công: Bạn có thể trang bị cho 1 quái thú mặt ngửa trên sân cho lá bài này (tối đa 1) làm Phép trang bị mang lại cho lá bài này 500 ATK. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Immortal Phoenix Gearfried" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish 1 Equip Spell from your field or GY; Special Summon this card from your hand. At the start of the Damage Step, if this card attacks: You can equip 1 face-up monster on the field to this card (max. 1) as an Equip Spell that gives this card 500 ATK. When a monster effect is activated (Quick Effect): You can send 1 face-up Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use each effect of "Immortal Phoenix Gearfried" once per turn.

R Rarity
Gunkan Suship Shari
R Rarity
Gunkan Suship Shari
R Rarity
Gunkan Suship Shari
FIRE 4
Gunkan Suship Shari
Thuyền sushi gạo Gunkan
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

'' Cuối cùng cũng phải đến thăm bến cảng chuyên về Gunkan Suships mà tôi đã tò mò bấy lâu nay! "Shari" cao Cấp ở đây được giới hạn ở 2000 Suships một năm và sử dụng loại gạo già mịn được phát triển đặc biệt, mang lại cho nó vị đậm đà hơn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Bầu không khí sang trọng khiến trái tim tôi cũng muốn hát. Gunkan Suship được phục vụ có sự cân bằng hoàn hảo giữa giấm, nigiri, độ sáng bóng và hình dạng, thể hiện tay nghề thủ công tinh tế. Chủ sở hữu nói với tôi, "We are introducing rich yet mellow scented EDO-FRONT red vinegar in the near future," mà tôi thực sự mong đợi. Tuy nhiên, tôi thất vọng vì các vùng biển xung quanh hơi ồn ào .. vì vậy, hãy cho nó 4 sao với hy vọng sẽ cải thiện trong tương lai. ''


Hiệu ứng gốc (EN):

''Finally got to visit that harbor specializing in Gunkan Suships that I've been curious about for a while! The premium "Shari" here is limited to 2000 Suships a year, and uses specially developed smooth aged rice, giving it extra boldness not found anywhere else. The classy atmosphere made my heart sing, too. The Gunkan Suship served had a perfect balance of vinegar, nigiri, shine, and shape, demonstrating exquisite artisanship. The owner told me, "We are introducing rich yet mellow scented EDO-FRONT red vinegar in the near future," which I'm really looking forward to. However, I was disappointed the surrounding seas were a little noisy... so, giving it 4 stars with hope for improvements in the future.''

N Rarity
Igknight Gallant
N Rarity
Igknight Gallant
N Rarity
Igknight Gallant
FIRE 62
Igknight Gallant
Hiệp sĩ đốt cháy Caliber
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu bạn có một lá bài "Igknight" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể phá huỷ cả hai lá bài trong Vùng Pendulum của bạn, và nếu bạn làm được điều đó, hãy thêm 1 quái thú Loại Chiến binh HỎA từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Một thủ lĩnh của đơn vị biệt kích Igknight bảnh bao nhất. Thử thách lớn nhất của ông là điều khiển tính nóng nảy của Cấp dưới.”


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If you have an "Igknight" card in your other Pendulum Zone: You can destroy both cards in your Pendulum Zones, and if you do, add 1 FIRE Warrior-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. [ Monster Effect ] ''A leader of the most dashing Igknight commando unit. His greatest challenge is keeping the hot tempers of his men under control.''

N Rarity
Igknight Paladin
N Rarity
Igknight Paladin
N Rarity
Igknight Paladin
FIRE 42
Igknight Paladin
Hiệp sĩ đốt cháy Musket
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu bạn có một lá bài "Igknight" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể phá huỷ cả hai lá bài trong Vùng Pendulum của bạn, và nếu bạn làm được điều đó, hãy thêm 1 quái thú Loại Chiến binh HỎA từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
'' Igknight này nổi tiếng là một nhà tư tưởng với cái đầu lạnh. Nhưng sự thật là cảm xúc của anh ấy mất nhiều thời gian hơn để hâm nóng.”


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If you have an "Igknight" card in your other Pendulum Zone: You can destroy both cards in your Pendulum Zones, and if you do, add 1 FIRE Warrior-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. [ Monster Effect ] ''This Igknight has a reputation as a thinker with a cool head. But the truth is that his emotions just take longer to heat up.''

N Rarity
Igknight Squire
N Rarity
Igknight Squire
N Rarity
Igknight Squire
FIRE 37
Igknight Squire
Hiệp sĩ đốt cháy Magnum
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu bạn có một lá bài "Igknight" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể phá huỷ cả hai lá bài trong Vùng Pendulum của bạn, và nếu bạn làm được điều đó, hãy thêm 1 quái thú Loại Chiến binh HỎA từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Bộ giáp thép lạnh lẽo của người cận vệ trẻ tuổi này không thể che giấu được tâm hồn nhạy bén và cháy bỏng ẩn chứa bên trong.''


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If you have an "Igknight" card in your other Pendulum Zone: You can destroy both cards in your Pendulum Zones, and if you do, add 1 FIRE Warrior-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. [ Monster Effect ] ''The cold steel armor of this young squire cannot hide the keen, burning mind contained within.''

N Rarity
Igknight Templar
N Rarity
Igknight Templar
N Rarity
Igknight Templar
FIRE 47
Igknight Templar
Hiệp sĩ đốt cháy Dragnov
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu bạn có một lá bài "Igknight" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể phá huỷ cả hai lá bài trong Vùng Pendulum của bạn, và nếu bạn làm được điều đó, hãy thêm 1 quái thú Loại Chiến binh HỎA từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Một chiến binh Igknight giàu kinh nghiệm, người chiến đấu vì công lý và coi thường những kẻ tham nhũng. Anh ấy thậm chí còn đặt câu hỏi về vũ khí của chính mình ngày nay, vì sự khao khát tuyệt đối về lẽ phải.”


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If you have an "Igknight" card in your other Pendulum Zone: You can destroy both cards in your Pendulum Zones, and if you do, add 1 FIRE Warrior-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. [ Monster Effect ] ''An experienced Igknight warrior who fights for justice and despises the corrupt. He even questions his own weapon these days, due to his absolute quest for righteousness.''

SR Rarity
Painful Decision
SR Rarity
Painful Decision
SR Rarity
Painful Decision
Spell Normal
Painful Decision
Lựa chọn đầy đau khổ

  Hiệu ứng (VN):

  Gửi 1 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 lá bài trùng tên với lá bài đó từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Painful Decision" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Send 1 Level 4 or lower Normal Monster from your Deck to the Graveyard, and if you do, add 1 card with the same name as that card from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Painful Decision" per turn.

  UR Rarity
  Reinforcement of the Army
  UR Rarity
  Reinforcement of the Army
  UR Rarity
  Reinforcement of the Army
  Spell Normal
  Reinforcement of the Army
  Quân tiếp viện

   Hiệu ứng (VN):

   Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.

   Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

   UR Rarity
   Abyss Dweller
   UR Rarity
   Abyss Dweller
   UR Rarity
   Abyss Dweller
   WATER
   Abyss Dweller
   Cư dân vực sâu
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 1400


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 4
   Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

    Rarity
   Cairngorgon, Antiluminescent Knight
    Rarity
   Cairngorgon, Antiluminescent Knight
    Rarity
   Cairngorgon, Antiluminescent Knight
   DARK
   Cairngorgon, Antiluminescent Knight
   Hiệp sĩ trở thành hắc ám, Cairngorgon
   • ATK:

   • 2450

   • DEF:

   • 1950


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 4
   Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng khác được kích hoạt chọn vào chính xác 1 lá bài trên sân (và không có lá bài nào khác): Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu một lá bài khác trên sân đó sẽ là mục tiêu thích hợp cho lá bài / hiệu ứng đó; lá bài / hiệu ứng đó hiện chọn mục tiêu mới.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 monsters During either player's turn, when another card or effect is activated that targets exactly 1 card on the field (and no other cards): You can detach 1 Xyz Material from this card, then target another card on the field that would be an appropriate target for that card/effect; that card/effect now targets the new target.

   SR Rarity
   Castel, the Skyblaster Musketeer
   SR Rarity
   Castel, the Skyblaster Musketeer
   SR Rarity
   Castel, the Skyblaster Musketeer
   WIND
   Castel, the Skyblaster Musketeer
   Tay súng trời, chim Castel
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 4
   Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.

   R Rarity
   Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought
   R Rarity
   Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought
   R Rarity
   Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought
   FIRE
   Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought
   Chiến thuyền sushi trứng cá hồi Gunkan loại một
   • ATK:

   • 2200

   • DEF:

   • 300


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 4
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự dựa trên nguyên liệu được sử dụng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought" một lần mỗi lượt.
   "Gunkan Suship Shari": Rút 1 lá bài.
   "Gunkan Suship Ikura": Lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase.
   Một lần mỗi lượt, khi "Gunkan" của bạn được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 monsters If this card is Xyz Summoned: You can apply these effects, in sequence, based on the materials used. You can only use this effect of "Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought" once per turn. ● "Gunkan Suship Shari": Draw 1 card. ● "Gunkan Suship Ikura": This card can make a second attack during each Battle Phase. Once per turn, when your "Gunkan" monster Special Summoned from the Extra Deck inflicts battle damage to your opponent: You can target 1 card your opponent controls; destroy it.

   R Rarity
   Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought
   R Rarity
   Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought
   R Rarity
   Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought
   FIRE
   Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought
   Siêu chiến thuyền sushi nhím biển Gunkan loại hai
   • ATK:

   • 2900

   • DEF:

   • 500


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 5
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự dựa trên nguyên liệu được sử dụng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought" một lần mỗi lượt.
   "Gunkan Suship Shari": Rút 1 lá bài. ● "Gunkan Suship Uni": Lá bài này có khả năng tấn công trực tiếp.
   Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào các lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, lên đến số lượng quái thú "Gunkan" mà bạn điều khiển được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck; vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 5 monsters If this card is Xyz Summoned: You can apply these effects, in sequence, based on the materials used. You can only use this effect of "Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought" once per turn. ● "Gunkan Suship Shari": Draw 1 card. ● "Gunkan Suship Uni": This card gains the ability to attack directly. Once per turn, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase (Quick Effect): You can target face-up cards your opponent controls, up to the number of "Gunkan" monsters you control Special Summoned from the Extra Deck; negate their effects.

   UR Rarity
   Number 39: Utopia
   UR Rarity
   Number 39: Utopia
   UR Rarity
   Number 39: Utopia
   LIGHT
   Number 39: Utopia
   Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 4
   Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.

   SR Rarity
   Number S39: Utopia the Lightning
   SR Rarity
   Number S39: Utopia the Lightning
   SR Rarity
   Number S39: Utopia the Lightning
   LIGHT
   Number S39: Utopia the Lightning
   Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   3 quái thú LIGHT Cấp 5
   Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.

   SR Rarity
   Steelswarm Roach
   SR Rarity
   Steelswarm Roach
   SR Rarity
   Steelswarm Roach
   DARK
   Steelswarm Roach
   Trùng vai-rớt gián
   • ATK:

   • 1900

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 4
   Trong lượt của một trong hai người chơi, khi quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn sẽ được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; vô hiệu hoá Triệu hồi Đặc biệt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 monsters During either player's turn, when a Level 5 or higher monster would be Special Summoned: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the Special Summon, and if you do, destroy it.

   Các Skill được sử dụng hàng đầu

   Salamandra & Phoenix: 100%
   Bạn có thể Triệu hồi Normal or Set "Phượng hoàng bất tử"
   Gearfried" và "Phoenix Gearfried" mà không Hi sinh trong Trận đấu này.
   Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách tiết lộ
   1 "Phượng Hoàng Bất Tử Gearfried" từ tay bạn. Đặt 1 "Salamandra" từ bên ngoài Bộ bài của bạn và gửi 1
   "Thanh kiếm huyền thoại" từ bên ngoài Bộ bài của bạn đến Mộ.
   Kỹ năng này có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) chứa ít nhất 10 quái thú Loại Chiến binh HỎA.
   Legendary Sword
   Phoenix Gearfried
   Immortal Phoenix Gearfried
   Salamandra
   Salamandra & Phoenix: 100%
   Salamandra & Phoenix
   Bạn có thể Triệu hồi Normal or Set "Phượng hoàng bất tử"
   Gearfried" và "Phoenix Gearfried" mà không Hi sinh trong Trận đấu này.
   Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách tiết lộ
   1 "Phượng Hoàng Bất Tử Gearfried" từ tay bạn. Đặt 1 "Salamandra" từ bên ngoài Bộ bài của bạn và gửi 1
   "Thanh kiếm huyền thoại" từ bên ngoài Bộ bài của bạn đến Mộ.
   Kỹ năng này có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) chứa ít nhất 10 quái thú Loại Chiến binh HỎA.
   Legendary Sword
   Phoenix Gearfried
   Immortal Phoenix Gearfried
   Salamandra
   Salamandra & Phoenix

   Cần 5 UR

   UR Rarity
   Immortal Phoenix Gearfried
   UR Rarity
   Abyss Dweller
    Rarity
   Cairngorgon, Antiluminescent Knight
   UR Rarity
   Number 39: Utopia
   UR Rarity
   Reinforcement of the Army

   Main: 21 Extra: 8

   R Rarity
   Gunkan Suship Shari Red
   R Rarity
   Gunkan Suship Shari Red
   Gunkan Suship Shari Red
   FIRE 4
   Gunkan Suship Shari Red
   Thuyền sushi gạo Gunkan đỏ
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   Tên của lá bài này trở thành "Gunkan Suship Shari" khi ở trong tay, Deck, Mộ hoặc trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng sau của "Gunkan Suship Shari Red" một lần mỗi lượt. Bạn có thể tiết lộ 1 "Gunkan Suship Shari" khác trên tay; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
   ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Gunkan" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Gunkan Suship Shari", nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó (nếu có), sau đó, Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Xyz đề cập đến tên quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó, sử dụng tên đó quái thú và lá bài này làm nguyên liệu. (Đây được coi là một Triệu hồi Xyz.)


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This card's name becomes "Gunkan Suship Shari" while in the hand, Deck, GY, or on the field. You can only use the following effect of "Gunkan Suship Shari Red" once per turn. You can reveal 1 other "Gunkan Suship Shari" in your hand; Special Summon this card from your hand, then you can apply this effect. ● Special Summon 1 "Gunkan" monster from your Deck, except "Gunkan Suship Shari", but negate its effects (if any), then, Special Summon from your Extra Deck, 1 Xyz Monster that mentions that Special Summoned monster's name, using that monster and this card as material. (This is treated as an Xyz Summon.)


   R Rarity
   Gunkan Suship Shari Red
   R Rarity
   Gunkan Suship Shari Red
   Gunkan Suship Shari Red
   FIRE 4
   Gunkan Suship Shari Red
   Thuyền sushi gạo Gunkan đỏ
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   Tên của lá bài này trở thành "Gunkan Suship Shari" khi ở trong tay, Deck, Mộ hoặc trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng sau của "Gunkan Suship Shari Red" một lần mỗi lượt. Bạn có thể tiết lộ 1 "Gunkan Suship Shari" khác trên tay; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
   ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Gunkan" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Gunkan Suship Shari", nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó (nếu có), sau đó, Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Xyz đề cập đến tên quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó, sử dụng tên đó quái thú và lá bài này làm nguyên liệu. (Đây được coi là một Triệu hồi Xyz.)


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This card's name becomes "Gunkan Suship Shari" while in the hand, Deck, GY, or on the field. You can only use the following effect of "Gunkan Suship Shari Red" once per turn. You can reveal 1 other "Gunkan Suship Shari" in your hand; Special Summon this card from your hand, then you can apply this effect. ● Special Summon 1 "Gunkan" monster from your Deck, except "Gunkan Suship Shari", but negate its effects (if any), then, Special Summon from your Extra Deck, 1 Xyz Monster that mentions that Special Summoned monster's name, using that monster and this card as material. (This is treated as an Xyz Summon.)


   R Rarity
   Gunkan Suship Shari Red
   R Rarity
   Gunkan Suship Shari Red
   Gunkan Suship Shari Red
   FIRE 4
   Gunkan Suship Shari Red
   Thuyền sushi gạo Gunkan đỏ
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   Tên của lá bài này trở thành "Gunkan Suship Shari" khi ở trong tay, Deck, Mộ hoặc trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng sau của "Gunkan Suship Shari Red" một lần mỗi lượt. Bạn có thể tiết lộ 1 "Gunkan Suship Shari" khác trên tay; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
   ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Gunkan" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Gunkan Suship Shari", nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó (nếu có), sau đó, Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Xyz đề cập đến tên quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó, sử dụng tên đó quái thú và lá bài này làm nguyên liệu. (Đây được coi là một Triệu hồi Xyz.)


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This card's name becomes "Gunkan Suship Shari" while in the hand, Deck, GY, or on the field. You can only use the following effect of "Gunkan Suship Shari Red" once per turn. You can reveal 1 other "Gunkan Suship Shari" in your hand; Special Summon this card from your hand, then you can apply this effect. ● Special Summon 1 "Gunkan" monster from your Deck, except "Gunkan Suship Shari", but negate its effects (if any), then, Special Summon from your Extra Deck, 1 Xyz Monster that mentions that Special Summoned monster's name, using that monster and this card as material. (This is treated as an Xyz Summon.)


   R Rarity
   Gunkan Suship Uni
   R Rarity
   Gunkan Suship Uni
   Gunkan Suship Uni
   FIRE 5
   Gunkan Suship Uni
   Thuyền sushi nhím biển Gunkan
   • ATK:

   • 900

   • DEF:

   • 500


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể tiết lộ 1 lá bài "Gunkan" khác trong tay của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó áp dụng hiệu ứng sau dựa trên lá bài được tiết lộ.
   "Gunkan Suship Shari": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đã tiết lộ.
   ● Khác: Úp lá bài đã tiết lộ ở dưới cùng của Deck.
   Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Gunkan" mà bạn điều khiển: Thay đổi Cấp độ của nó thành 4 hoặc 5, sau đó bạn có thể thêm 1 "Gunkan Suship Shari" từ Deck của mình lên tay của bạn.
   Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gunkan Suship Uni" một lần trong mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can reveal 1 other "Gunkan" card in your hand; Special Summon this card from your hand, then apply the following effect based on the revealed card. ● "Gunkan Suship Shari": You can Special Summon the revealed monster. ● Other: Place the revealed card on the bottom of the Deck. You can target 1 "Gunkan" monster you control: Change its Level to 4 or 5, then you can add 1 "Gunkan Suship Shari" from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Gunkan Suship Uni" once per turn.


   UR Rarity
   Immortal Phoenix Gearfried
   UR Rarity
   Immortal Phoenix Gearfried
   Immortal Phoenix Gearfried
   FIRE 9
   Immortal Phoenix Gearfried
   Thánh phượng hoàng lửa Gearfried
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 2200


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể loại bỏ 1 Trang bị bài Phép khỏi sân của bạn hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công: Bạn có thể trang bị cho 1 quái thú mặt ngửa trên sân cho lá bài này (tối đa 1) làm Phép trang bị mang lại cho lá bài này 500 ATK. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Immortal Phoenix Gearfried" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can banish 1 Equip Spell from your field or GY; Special Summon this card from your hand. At the start of the Damage Step, if this card attacks: You can equip 1 face-up monster on the field to this card (max. 1) as an Equip Spell that gives this card 500 ATK. When a monster effect is activated (Quick Effect): You can send 1 face-up Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use each effect of "Immortal Phoenix Gearfried" once per turn.


   R Rarity
   Gunkan Suship Shari
   R Rarity
   Gunkan Suship Shari
   Gunkan Suship Shari
   FIRE 4
   Gunkan Suship Shari
   Thuyền sushi gạo Gunkan
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   '' Cuối cùng cũng phải đến thăm bến cảng chuyên về Gunkan Suships mà tôi đã tò mò bấy lâu nay! "Shari" cao Cấp ở đây được giới hạn ở 2000 Suships một năm và sử dụng loại gạo già mịn được phát triển đặc biệt, mang lại cho nó vị đậm đà hơn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Bầu không khí sang trọng khiến trái tim tôi cũng muốn hát. Gunkan Suship được phục vụ có sự cân bằng hoàn hảo giữa giấm, nigiri, độ sáng bóng và hình dạng, thể hiện tay nghề thủ công tinh tế. Chủ sở hữu nói với tôi, "We are introducing rich yet mellow scented EDO-FRONT red vinegar in the near future," mà tôi thực sự mong đợi. Tuy nhiên, tôi thất vọng vì các vùng biển xung quanh hơi ồn ào .. vì vậy, hãy cho nó 4 sao với hy vọng sẽ cải thiện trong tương lai. ''


   Hiệu ứng gốc (EN):

   ''Finally got to visit that harbor specializing in Gunkan Suships that I've been curious about for a while! The premium "Shari" here is limited to 2000 Suships a year, and uses specially developed smooth aged rice, giving it extra boldness not found anywhere else. The classy atmosphere made my heart sing, too. The Gunkan Suship served had a perfect balance of vinegar, nigiri, shine, and shape, demonstrating exquisite artisanship. The owner told me, "We are introducing rich yet mellow scented EDO-FRONT red vinegar in the near future," which I'm really looking forward to. However, I was disappointed the surrounding seas were a little noisy... so, giving it 4 stars with hope for improvements in the future.''


   R Rarity
   Gunkan Suship Shari
   R Rarity
   Gunkan Suship Shari
   Gunkan Suship Shari
   FIRE 4
   Gunkan Suship Shari
   Thuyền sushi gạo Gunkan
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   '' Cuối cùng cũng phải đến thăm bến cảng chuyên về Gunkan Suships mà tôi đã tò mò bấy lâu nay! "Shari" cao Cấp ở đây được giới hạn ở 2000 Suships một năm và sử dụng loại gạo già mịn được phát triển đặc biệt, mang lại cho nó vị đậm đà hơn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Bầu không khí sang trọng khiến trái tim tôi cũng muốn hát. Gunkan Suship được phục vụ có sự cân bằng hoàn hảo giữa giấm, nigiri, độ sáng bóng và hình dạng, thể hiện tay nghề thủ công tinh tế. Chủ sở hữu nói với tôi, "We are introducing rich yet mellow scented EDO-FRONT red vinegar in the near future," mà tôi thực sự mong đợi. Tuy nhiên, tôi thất vọng vì các vùng biển xung quanh hơi ồn ào .. vì vậy, hãy cho nó 4 sao với hy vọng sẽ cải thiện trong tương lai. ''


   Hiệu ứng gốc (EN):

   ''Finally got to visit that harbor specializing in Gunkan Suships that I've been curious about for a while! The premium "Shari" here is limited to 2000 Suships a year, and uses specially developed smooth aged rice, giving it extra boldness not found anywhere else. The classy atmosphere made my heart sing, too. The Gunkan Suship served had a perfect balance of vinegar, nigiri, shine, and shape, demonstrating exquisite artisanship. The owner told me, "We are introducing rich yet mellow scented EDO-FRONT red vinegar in the near future," which I'm really looking forward to. However, I was disappointed the surrounding seas were a little noisy... so, giving it 4 stars with hope for improvements in the future.''


   R Rarity
   Gunkan Suship Shari
   R Rarity
   Gunkan Suship Shari
   Gunkan Suship Shari
   FIRE 4
   Gunkan Suship Shari
   Thuyền sushi gạo Gunkan
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   '' Cuối cùng cũng phải đến thăm bến cảng chuyên về Gunkan Suships mà tôi đã tò mò bấy lâu nay! "Shari" cao Cấp ở đây được giới hạn ở 2000 Suships một năm và sử dụng loại gạo già mịn được phát triển đặc biệt, mang lại cho nó vị đậm đà hơn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Bầu không khí sang trọng khiến trái tim tôi cũng muốn hát. Gunkan Suship được phục vụ có sự cân bằng hoàn hảo giữa giấm, nigiri, độ sáng bóng và hình dạng, thể hiện tay nghề thủ công tinh tế. Chủ sở hữu nói với tôi, "We are introducing rich yet mellow scented EDO-FRONT red vinegar in the near future," mà tôi thực sự mong đợi. Tuy nhiên, tôi thất vọng vì các vùng biển xung quanh hơi ồn ào .. vì vậy, hãy cho nó 4 sao với hy vọng sẽ cải thiện trong tương lai. ''


   Hiệu ứng gốc (EN):

   ''Finally got to visit that harbor specializing in Gunkan Suships that I've been curious about for a while! The premium "Shari" here is limited to 2000 Suships a year, and uses specially developed smooth aged rice, giving it extra boldness not found anywhere else. The classy atmosphere made my heart sing, too. The Gunkan Suship served had a perfect balance of vinegar, nigiri, shine, and shape, demonstrating exquisite artisanship. The owner told me, "We are introducing rich yet mellow scented EDO-FRONT red vinegar in the near future," which I'm really looking forward to. However, I was disappointed the surrounding seas were a little noisy... so, giving it 4 stars with hope for improvements in the future.''


   N Rarity
   Igknight Gallant
   N Rarity
   Igknight Gallant
   Igknight Gallant
   FIRE 62
   Igknight Gallant
   Hiệp sĩ đốt cháy Caliber
   • ATK:

   • 2100

   • DEF:

   • 2200


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Nếu bạn có một lá bài "Igknight" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể phá huỷ cả hai lá bài trong Vùng Pendulum của bạn, và nếu bạn làm được điều đó, hãy thêm 1 quái thú Loại Chiến binh HỎA từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn.
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   ''Một thủ lĩnh của đơn vị biệt kích Igknight bảnh bao nhất. Thử thách lớn nhất của ông là điều khiển tính nóng nảy của Cấp dưới.”


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] If you have an "Igknight" card in your other Pendulum Zone: You can destroy both cards in your Pendulum Zones, and if you do, add 1 FIRE Warrior-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. [ Monster Effect ] ''A leader of the most dashing Igknight commando unit. His greatest challenge is keeping the hot tempers of his men under control.''


   N Rarity
   Igknight Gallant
   N Rarity
   Igknight Gallant
   Igknight Gallant
   FIRE 62
   Igknight Gallant
   Hiệp sĩ đốt cháy Caliber
   • ATK:

   • 2100

   • DEF:

   • 2200


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Nếu bạn có một lá bài "Igknight" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể phá huỷ cả hai lá bài trong Vùng Pendulum của bạn, và nếu bạn làm được điều đó, hãy thêm 1 quái thú Loại Chiến binh HỎA từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn.
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   ''Một thủ lĩnh của đơn vị biệt kích Igknight bảnh bao nhất. Thử thách lớn nhất của ông là điều khiển tính nóng nảy của Cấp dưới.”


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] If you have an "Igknight" card in your other Pendulum Zone: You can destroy both cards in your Pendulum Zones, and if you do, add 1 FIRE Warrior-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. [ Monster Effect ] ''A leader of the most dashing Igknight commando unit. His greatest challenge is keeping the hot tempers of his men under control.''


   N Rarity
   Igknight Paladin
   N Rarity
   Igknight Paladin
   Igknight Paladin
   FIRE 42
   Igknight Paladin
   Hiệp sĩ đốt cháy Musket
   • ATK:

   • 1400

   • DEF:

   • 1900


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Nếu bạn có một lá bài "Igknight" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể phá huỷ cả hai lá bài trong Vùng Pendulum của bạn, và nếu bạn làm được điều đó, hãy thêm 1 quái thú Loại Chiến binh HỎA từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn.
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   '' Igknight này nổi tiếng là một nhà tư tưởng với cái đầu lạnh. Nhưng sự thật là cảm xúc của anh ấy mất nhiều thời gian hơn để hâm nóng.”


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] If you have an "Igknight" card in your other Pendulum Zone: You can destroy both cards in your Pendulum Zones, and if you do, add 1 FIRE Warrior-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. [ Monster Effect ] ''This Igknight has a reputation as a thinker with a cool head. But the truth is that his emotions just take longer to heat up.''


   N Rarity
   Igknight Paladin
   N Rarity
   Igknight Paladin
   Igknight Paladin
   FIRE 42
   Igknight Paladin
   Hiệp sĩ đốt cháy Musket
   • ATK:

   • 1400

   • DEF:

   • 1900


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Nếu bạn có một lá bài "Igknight" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể phá huỷ cả hai lá bài trong Vùng Pendulum của bạn, và nếu bạn làm được điều đó, hãy thêm 1 quái thú Loại Chiến binh HỎA từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn.
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   '' Igknight này nổi tiếng là một nhà tư tưởng với cái đầu lạnh. Nhưng sự thật là cảm xúc của anh ấy mất nhiều thời gian hơn để hâm nóng.”


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] If you have an "Igknight" card in your other Pendulum Zone: You can destroy both cards in your Pendulum Zones, and if you do, add 1 FIRE Warrior-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. [ Monster Effect ] ''This Igknight has a reputation as a thinker with a cool head. But the truth is that his emotions just take longer to heat up.''


   N Rarity
   Igknight Paladin
   N Rarity
   Igknight Paladin
   Igknight Paladin
   FIRE 42
   Igknight Paladin
   Hiệp sĩ đốt cháy Musket
   • ATK:

   • 1400

   • DEF:

   • 1900


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Nếu bạn có một lá bài "Igknight" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể phá huỷ cả hai lá bài trong Vùng Pendulum của bạn, và nếu bạn làm được điều đó, hãy thêm 1 quái thú Loại Chiến binh HỎA từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn.
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   '' Igknight này nổi tiếng là một nhà tư tưởng với cái đầu lạnh. Nhưng sự thật là cảm xúc của anh ấy mất nhiều thời gian hơn để hâm nóng.”


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] If you have an "Igknight" card in your other Pendulum Zone: You can destroy both cards in your Pendulum Zones, and if you do, add 1 FIRE Warrior-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. [ Monster Effect ] ''This Igknight has a reputation as a thinker with a cool head. But the truth is that his emotions just take longer to heat up.''


   N Rarity
   Igknight Squire
   N Rarity
   Igknight Squire
   Igknight Squire
   FIRE 37
   Igknight Squire
   Hiệp sĩ đốt cháy Magnum
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Nếu bạn có một lá bài "Igknight" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể phá huỷ cả hai lá bài trong Vùng Pendulum của bạn, và nếu bạn làm được điều đó, hãy thêm 1 quái thú Loại Chiến binh HỎA từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn.
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   ''Bộ giáp thép lạnh lẽo của người cận vệ trẻ tuổi này không thể che giấu được tâm hồn nhạy bén và cháy bỏng ẩn chứa bên trong.''


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] If you have an "Igknight" card in your other Pendulum Zone: You can destroy both cards in your Pendulum Zones, and if you do, add 1 FIRE Warrior-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. [ Monster Effect ] ''The cold steel armor of this young squire cannot hide the keen, burning mind contained within.''


   N Rarity
   Igknight Squire
   N Rarity
   Igknight Squire
   Igknight Squire
   FIRE 37
   Igknight Squire
   Hiệp sĩ đốt cháy Magnum
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Nếu bạn có một lá bài "Igknight" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể phá huỷ cả hai lá bài trong Vùng Pendulum của bạn, và nếu bạn làm được điều đó, hãy thêm 1 quái thú Loại Chiến binh HỎA từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn.
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   ''Bộ giáp thép lạnh lẽo của người cận vệ trẻ tuổi này không thể che giấu được tâm hồn nhạy bén và cháy bỏng ẩn chứa bên trong.''


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] If you have an "Igknight" card in your other Pendulum Zone: You can destroy both cards in your Pendulum Zones, and if you do, add 1 FIRE Warrior-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. [ Monster Effect ] ''The cold steel armor of this young squire cannot hide the keen, burning mind contained within.''


   N Rarity
   Igknight Templar
   N Rarity
   Igknight Templar
   Igknight Templar
   FIRE 47
   Igknight Templar
   Hiệp sĩ đốt cháy Dragnov
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 1300


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Nếu bạn có một lá bài "Igknight" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể phá huỷ cả hai lá bài trong Vùng Pendulum của bạn, và nếu bạn làm được điều đó, hãy thêm 1 quái thú Loại Chiến binh HỎA từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn.
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   ''Một chiến binh Igknight giàu kinh nghiệm, người chiến đấu vì công lý và coi thường những kẻ tham nhũng. Anh ấy thậm chí còn đặt câu hỏi về vũ khí của chính mình ngày nay, vì sự khao khát tuyệt đối về lẽ phải.”


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] If you have an "Igknight" card in your other Pendulum Zone: You can destroy both cards in your Pendulum Zones, and if you do, add 1 FIRE Warrior-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. [ Monster Effect ] ''An experienced Igknight warrior who fights for justice and despises the corrupt. He even questions his own weapon these days, due to his absolute quest for righteousness.''


   N Rarity
   Igknight Templar
   N Rarity
   Igknight Templar
   Igknight Templar
   FIRE 47
   Igknight Templar
   Hiệp sĩ đốt cháy Dragnov
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 1300


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Nếu bạn có một lá bài "Igknight" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể phá huỷ cả hai lá bài trong Vùng Pendulum của bạn, và nếu bạn làm được điều đó, hãy thêm 1 quái thú Loại Chiến binh HỎA từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn.
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   ''Một chiến binh Igknight giàu kinh nghiệm, người chiến đấu vì công lý và coi thường những kẻ tham nhũng. Anh ấy thậm chí còn đặt câu hỏi về vũ khí của chính mình ngày nay, vì sự khao khát tuyệt đối về lẽ phải.”


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] If you have an "Igknight" card in your other Pendulum Zone: You can destroy both cards in your Pendulum Zones, and if you do, add 1 FIRE Warrior-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. [ Monster Effect ] ''An experienced Igknight warrior who fights for justice and despises the corrupt. He even questions his own weapon these days, due to his absolute quest for righteousness.''


   N Rarity
   Igknight Templar
   N Rarity
   Igknight Templar
   Igknight Templar
   FIRE 47
   Igknight Templar
   Hiệp sĩ đốt cháy Dragnov
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 1300


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Nếu bạn có một lá bài "Igknight" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể phá huỷ cả hai lá bài trong Vùng Pendulum của bạn, và nếu bạn làm được điều đó, hãy thêm 1 quái thú Loại Chiến binh HỎA từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn.
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   ''Một chiến binh Igknight giàu kinh nghiệm, người chiến đấu vì công lý và coi thường những kẻ tham nhũng. Anh ấy thậm chí còn đặt câu hỏi về vũ khí của chính mình ngày nay, vì sự khao khát tuyệt đối về lẽ phải.”


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] If you have an "Igknight" card in your other Pendulum Zone: You can destroy both cards in your Pendulum Zones, and if you do, add 1 FIRE Warrior-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. [ Monster Effect ] ''An experienced Igknight warrior who fights for justice and despises the corrupt. He even questions his own weapon these days, due to his absolute quest for righteousness.''


   SR Rarity
   Painful Decision
   SR Rarity
   Painful Decision
   Painful Decision
   Spell Normal
   Painful Decision
   Lựa chọn đầy đau khổ

    Hiệu ứng (VN):

    Gửi 1 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 lá bài trùng tên với lá bài đó từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Painful Decision" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Send 1 Level 4 or lower Normal Monster from your Deck to the Graveyard, and if you do, add 1 card with the same name as that card from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Painful Decision" per turn.


    SR Rarity
    Painful Decision
    SR Rarity
    Painful Decision
    Painful Decision
    Spell Normal
    Painful Decision
    Lựa chọn đầy đau khổ

     Hiệu ứng (VN):

     Gửi 1 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 lá bài trùng tên với lá bài đó từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Painful Decision" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Send 1 Level 4 or lower Normal Monster from your Deck to the Graveyard, and if you do, add 1 card with the same name as that card from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Painful Decision" per turn.


     UR Rarity
     Reinforcement of the Army
     UR Rarity
     Reinforcement of the Army
     Reinforcement of the Army
     Spell Normal
     Reinforcement of the Army
     Quân tiếp viện

      Hiệu ứng (VN):

      Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


      UR Rarity
      Abyss Dweller
      UR Rarity
      Abyss Dweller
      Abyss Dweller
      WATER
      Abyss Dweller
      Cư dân vực sâu
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 1400


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


       Rarity
      Cairngorgon, Antiluminescent Knight
       Rarity
      Cairngorgon, Antiluminescent Knight
      Cairngorgon, Antiluminescent Knight
      DARK
      Cairngorgon, Antiluminescent Knight
      Hiệp sĩ trở thành hắc ám, Cairngorgon
      • ATK:

      • 2450

      • DEF:

      • 1950


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng khác được kích hoạt chọn vào chính xác 1 lá bài trên sân (và không có lá bài nào khác): Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu một lá bài khác trên sân đó sẽ là mục tiêu thích hợp cho lá bài / hiệu ứng đó; lá bài / hiệu ứng đó hiện chọn mục tiêu mới.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters During either player's turn, when another card or effect is activated that targets exactly 1 card on the field (and no other cards): You can detach 1 Xyz Material from this card, then target another card on the field that would be an appropriate target for that card/effect; that card/effect now targets the new target.


      SR Rarity
      Castel, the Skyblaster Musketeer
      SR Rarity
      Castel, the Skyblaster Musketeer
      Castel, the Skyblaster Musketeer
      WIND
      Castel, the Skyblaster Musketeer
      Tay súng trời, chim Castel
      • ATK:

      • 2000

      • DEF:

      • 1500


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.


      R Rarity
      Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought
      R Rarity
      Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought
      Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought
      FIRE
      Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought
      Chiến thuyền sushi trứng cá hồi Gunkan loại một
      • ATK:

      • 2200

      • DEF:

      • 300


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự dựa trên nguyên liệu được sử dụng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought" một lần mỗi lượt.
      "Gunkan Suship Shari": Rút 1 lá bài.
      "Gunkan Suship Ikura": Lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase.
      Một lần mỗi lượt, khi "Gunkan" của bạn được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters If this card is Xyz Summoned: You can apply these effects, in sequence, based on the materials used. You can only use this effect of "Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought" once per turn. ● "Gunkan Suship Shari": Draw 1 card. ● "Gunkan Suship Ikura": This card can make a second attack during each Battle Phase. Once per turn, when your "Gunkan" monster Special Summoned from the Extra Deck inflicts battle damage to your opponent: You can target 1 card your opponent controls; destroy it.


      R Rarity
      Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought
      R Rarity
      Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought
      Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought
      FIRE
      Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought
      Siêu chiến thuyền sushi nhím biển Gunkan loại hai
      • ATK:

      • 2900

      • DEF:

      • 500


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 5
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự dựa trên nguyên liệu được sử dụng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought" một lần mỗi lượt.
      "Gunkan Suship Shari": Rút 1 lá bài. ● "Gunkan Suship Uni": Lá bài này có khả năng tấn công trực tiếp.
      Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào các lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, lên đến số lượng quái thú "Gunkan" mà bạn điều khiển được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck; vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 5 monsters If this card is Xyz Summoned: You can apply these effects, in sequence, based on the materials used. You can only use this effect of "Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought" once per turn. ● "Gunkan Suship Shari": Draw 1 card. ● "Gunkan Suship Uni": This card gains the ability to attack directly. Once per turn, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase (Quick Effect): You can target face-up cards your opponent controls, up to the number of "Gunkan" monsters you control Special Summoned from the Extra Deck; negate their effects.


      UR Rarity
      Number 39: Utopia
      UR Rarity
      Number 39: Utopia
      Number 39: Utopia
      LIGHT
      Number 39: Utopia
      Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


      SR Rarity
      Number S39: Utopia the Lightning
      SR Rarity
      Number S39: Utopia the Lightning
      Number S39: Utopia the Lightning
      LIGHT
      Number S39: Utopia the Lightning
      Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      3 quái thú LIGHT Cấp 5
      Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.


      SR Rarity
      Steelswarm Roach
      SR Rarity
      Steelswarm Roach
      Steelswarm Roach
      DARK
      Steelswarm Roach
      Trùng vai-rớt gián
      • ATK:

      • 1900

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Trong lượt của một trong hai người chơi, khi quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn sẽ được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; vô hiệu hoá Triệu hồi Đặc biệt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters During either player's turn, when a Level 5 or higher monster would be Special Summoned: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the Special Summon, and if you do, destroy it.      Deck của IGKNIGHT trong DUEL LINKS