Thông tin tổng quan của Infinitrack

Nhìn chung

Đó là một cuộc diễu hành của robot có thể nuốt chửng mọi thứ.

Infinitrack, nghĩa đen là "Infinite Ignition" là một nguyên mẫu của quái thú EARTH Machine được giới thiệu trong Deck Build Pack: Infinity Chasers (TCG & OCG). Nó được mô tả là một "chủ đề Máy sử dụng Link và Quái thú Xyz quy mô lớn."

Infinitrack tập trung vào việc Triệu hồi nhanh chóng các quái thú EARTH Machine để thực hiện các Triệu hồi Xyz cấp cao. Hầu hết Infinitrack của Main Deck đều là Cấp độ 5 và có thể Triệu hồi Đặc biệt từ tay bằng cách hiến tế quái thú EARTH Machine.  

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Deck Mẫu

Labyrinth Builder
Xáo trộn 2 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài để tạo 'Labyrinth Wall' ở phía sân của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Labyrinth Builder

Main: 20 Extra: 8


Deck của INFINITRACK trong DUEL LINKS