Thông tin tổng quan của Machina

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Các Skill được sử dụng hàng đầu

Level 5 Reload: 80%
Đưa 1 quái thú Cấp 5 từ tay bạn về Bộ bài của bạn, và rút 1 lá bài. Bạn không thể sử dụng Kỹ năng này ở lượt tiếp theo.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong lượt nếu bạn chưa sử dụng hiệu ứng của quái thú có Cấp ban đầu là 5.
Level 5 Reload: 80%
LP Boost Alpha: 20%
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha: 20%
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha

Cần 15 UR

UR Rarity
D.D. Crow1 card
UR Rarity
Machina Fortress2 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Effect Veiler2 card
UR Rarity
Dingirsu, the Orcust of the Evening Star1 card
UR Rarity
Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max1 card
UR Rarity
Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe1 card
UR Rarity
Cosmic Cyclone1 card
 Rarity
Iron Draw1 card
UR Rarity
Machina Redeployment3 card
UR Rarity
Compulsory Evacuation Device1 card

Main: 20 Extra: 8


Deck của MACHINA trong DUEL LINKS