Thông tin tổng quan của Melodious

Nhìn chung

Melodious là một archetype dựa trên sự kết hợp tập trung vào việc spam quái thú lên sân với một loạt các quái vật Loại Tiên LIGHT để Fusion thành các quái thú chủ lực khác nhau của chúng. Nó hoàn thành điều này một cách ổn định và nhất quán bằng Skill From Songstress to Maestra của Zuzu Boyle, cho phép bạn triệu hồi những quái thú  "Melodious Maestra" cấp cao không thể triệu hồi được để tạo ra quái thú chủ lực của chúng, Bloom Diva the Melodious Choir, không thể bị phá hủy bởi chiến đấu và hiệu ứng của các lá bài và có thể tiêu diệt những quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà nó chiến đấu.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Deck Mẫu

From Songstress to Maestra
Gửi 1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển có tên ban đầu bao gồm "Melodious" đến Mộ của bạn. Sau đó, chơi 1 quái thú "Melodious Maestra" từ Bộ bài / Mộ đến sân của bạn có Cấp độ ban đầu cao hơn Cấp độ của quái thú được gửi đến Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Bộ bài phụ không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "Melodious". Có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
From Songstress to Maestra

Main: 25 Extra: 7


Deck của MELODIOUS trong DUEL LINKS