Thông tin tổng quan của Metalfoes

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Rescue Hamster
UR Rarity
Rescue Hamster
UR Rarity
Rescue Hamster
EARTH45
Rescue Hamster
  • ATK:

  • 300

  • DEF:

  • 100


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Vùng Pendulum của bạn; thêm 2 Lá bài quái thú Pendulum ngửa mặt có cùng tên từ Extra Deck lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Rescue Hamster" một lần trong Trận đấu.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này đã được Triệu hồi Thường ở lượt này và bạn có Lá bài quái thú Pendulum Cấp 5 hoặc thấp hơn ngửa mặt trong Extra Deck của bạn: Bạn có thể Hiến tế lá bài này; chọn 1 Lá bài quái thú Pendulum Cấp 5 hoặc thấp hơn ngửa mặt trong Extra Deck của bạn, và Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú từ Deck của bạn có cùng tên với lá bài đó, nhưng chúng bị vô hiệu hoá hiệu ứng, chúng cũng bị phá huỷ trong End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can banish this card from your Pendulum Zone; add 2 face-up Pendulum Monster Cards with the same name from your Extra Deck to your hand. You can only use this effect of "Rescue Hamster" once per Duel. [ Monster Effect ] If this card was Normal Summoned this turn and you have a face-up Level 5 or lower Pendulum Monster Card in your Extra Deck: You can Tribute this card; choose 1 face-up Level 5 or lower Pendulum Monster Card in your Extra Deck, and Special Summon 2 monsters from your Deck with the same name as that card, but they have their effects negated, also they are destroyed during the End Phase.

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Các Skill được sử dụng hàng đầu

Pendulum Change: Basic: 100%
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Khu vực Pendulumn vào sân của bạn.

Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Trả lại 1 Bài Quái thú Thường trong Vùng Pendulumn của bạn vào Bộ bài và thêm 1 Quái thú Thường ngẫu nhiên có tên khác với Bộ bài vào tay của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng / áp dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có chứa ít nhất 3 Quái thú Thường với các tên khác nhau.
Pendulum Change: Basic: 100%
Pendulum Change: Basic
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Khu vực Pendulumn vào sân của bạn.

Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Trả lại 1 Bài Quái thú Thường trong Vùng Pendulumn của bạn vào Bộ bài và thêm 1 Quái thú Thường ngẫu nhiên có tên khác với Bộ bài vào tay của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng / áp dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có chứa ít nhất 3 Quái thú Thường với các tên khác nhau.
Pendulum Change: Basic

Cần 13 UR

UR Rarity
Rescue Rabbit3 card
UR Rarity
Metalfoes Mithrilium2 card
UR Rarity
Double Headed Anger Knuckle1 card
UR Rarity
Metalfoes Goldriver3 card
UR Rarity
Gear Gigant X1 card
UR Rarity
Number 106: Giant Hand1 card
UR Rarity
Fullmetalfoes Fusion1 card
UR Rarity
Terraforming1 card

Main: 30 Extra: 8


Deck của METALFOES trong DUEL LINKS