Thông tin tổng quan của Metaphys

Nhìn chung

Metaphys là một archetype xoay quanh việc trục xuất quái thú của chính nó và nhận được hiệu ứng khi những quái thú đó được xáo trộn trở lại bộ bài hoặc được triệu hồi đặc biệt. Lá bài cốt lõi của bộ bài là Metaphys Dimension, trục xuất bất kỳ thẻ nào mà đối thủ của bạn điều khiển khi một trong các lá bài Metaphys của bạn bị trục xuất. Mặc dù rất linh hoạt, Metaphys là một bộ bài chậm, có lối đánh kiểm soát, có thể chiếm ưu thế hơn các bộ bài kiểm soát khác nhưng lại bị lép vế trước các bộ bài spam sân liên tục.

Grit
Nếu bạn có 4000 Điểm Sinh mệnh trở lên khi bắt đầu lượt đó, Điểm Sinh mệnh của bạn sẽ không giảm xuống dưới 1 điểm chỉ duy nhất một lần. Khi Kỹ năng này được áp dụng, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt một lần trong mỗi Trận đấu.
Grit

Cần 8 UR

UR Rarity
Trishula, the Dragon of Icy Imprisonment1 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Abyss Dweller1 card
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
UR Rarity
Dimensional Fissure2 card
UR Rarity
Gold Sarcophagus1 card
UR Rarity
Metaphys Dimension1 card

Main: 20 Extra: 8

N Rarity
Aloof Lupine
N Rarity
Aloof Lupine
Aloof Lupine
DARK 4
Aloof Lupine
Sói diệt sự kiêu ngạo
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi tay mình; loại bỏ 1 quái thú khỏi Deck của bạn có cùng Loại với quái thú đó. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu, hoặc nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của chủ nhân bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị loại bỏ của mình; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Aloof Lupine" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can banish 1 monster from your hand; banish 1 monster from your Deck with the same Type as that monster. If this card is destroyed by battle, or if this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card effect: You can target 1 of your banished monsters; add it to your hand. You can only use each effect of "Aloof Lupine" once per turn.


N Rarity
Aloof Lupine
N Rarity
Aloof Lupine
Aloof Lupine
DARK 4
Aloof Lupine
Sói diệt sự kiêu ngạo
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi tay mình; loại bỏ 1 quái thú khỏi Deck của bạn có cùng Loại với quái thú đó. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu, hoặc nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của chủ nhân bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị loại bỏ của mình; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Aloof Lupine" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can banish 1 monster from your hand; banish 1 monster from your Deck with the same Type as that monster. If this card is destroyed by battle, or if this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card effect: You can target 1 of your banished monsters; add it to your hand. You can only use each effect of "Aloof Lupine" once per turn.


SR Rarity
Metaphys Daedalus
SR Rarity
Metaphys Daedalus
Metaphys Daedalus
LIGHT 7
Metaphys Daedalus
Daedalus siêu hình
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt do hiệu ứng của "Metaphys" : Bạn có thể loại bỏ tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa khác trên sân. Nếu lá bài này bị loại bỏ, trong Standby Phase của lượt tiếp theo: Bạn có thể xáo trộn lá bài bị loại bỏ này vào Deck; loại bỏ 1 "Metaphys" khỏi Deck của bạn, ngoại trừ "Metaphys Daedalus".


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned by the effect of a "Metaphys" monster: You can banish all other face-up Special Summoned monsters on the field. If this card is banished, during the Standby Phase of the next turn: You can shuffle this banished card into the Deck; banish 1 "Metaphys" card from your Deck, except "Metaphys Daedalus".


SR Rarity
Metaphys Daedalus
SR Rarity
Metaphys Daedalus
Metaphys Daedalus
LIGHT 7
Metaphys Daedalus
Daedalus siêu hình
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt do hiệu ứng của "Metaphys" : Bạn có thể loại bỏ tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa khác trên sân. Nếu lá bài này bị loại bỏ, trong Standby Phase của lượt tiếp theo: Bạn có thể xáo trộn lá bài bị loại bỏ này vào Deck; loại bỏ 1 "Metaphys" khỏi Deck của bạn, ngoại trừ "Metaphys Daedalus".


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned by the effect of a "Metaphys" monster: You can banish all other face-up Special Summoned monsters on the field. If this card is banished, during the Standby Phase of the next turn: You can shuffle this banished card into the Deck; banish 1 "Metaphys" card from your Deck, except "Metaphys Daedalus".


R Rarity
Metaphys Nephthys
R Rarity
Metaphys Nephthys
Metaphys Nephthys
LIGHT 8
Metaphys Nephthys
Nephthys siêu hình
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Metaphys" : Bạn có thể loại bỏ tất cả bài Phép Úp và Bẫy trên sân. Nếu lá bài này bị loại bỏ, trong Standby Phase của lượt tiếp theo: Bạn có thể xáo trộn lá bài bị loại bỏ này vào Deck; thêm 1 "Metaphys" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Metaphys Nephthys".


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned by the effect of a "Metaphys" monster: You can banish all Set Spells and Traps on the field. If this card is banished, during the Standby Phase of the next turn: You can shuffle this banished card into the Deck; add 1 "Metaphys" card from your Deck to your hand, except "Metaphys Nephthys".


R Rarity
Metaphys Nephthys
R Rarity
Metaphys Nephthys
Metaphys Nephthys
LIGHT 8
Metaphys Nephthys
Nephthys siêu hình
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Metaphys" : Bạn có thể loại bỏ tất cả bài Phép Úp và Bẫy trên sân. Nếu lá bài này bị loại bỏ, trong Standby Phase của lượt tiếp theo: Bạn có thể xáo trộn lá bài bị loại bỏ này vào Deck; thêm 1 "Metaphys" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Metaphys Nephthys".


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned by the effect of a "Metaphys" monster: You can banish all Set Spells and Traps on the field. If this card is banished, during the Standby Phase of the next turn: You can shuffle this banished card into the Deck; add 1 "Metaphys" card from your Deck to your hand, except "Metaphys Nephthys".


R Rarity
Metaphys Tyrant Dragon
R Rarity
Metaphys Tyrant Dragon
Metaphys Tyrant Dragon
LIGHT 8
Metaphys Tyrant Dragon
Rồng bạo chúa siêu hình
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Metaphys" , nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng Bẫy, ngoài ra nếu nó tấn công quái thú, nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai liên tiếp. Nếu lá bài này bị loại bỏ, trong Standby Phase của lượt tiếp theo: Bạn có thể xáo trộn lá bài bị loại bỏ này vào Deck; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Metaphys" từ tay bạn, nhưng loại bỏ nó trong End Phase của lượt tiếp theo.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card was Special Summoned by the effect of a "Metaphys" monster, it is unaffected by Trap effects, also if it attacks a monster, it can make a second attack in a row. If this card is banished, during the Standby Phase of the next turn: You can shuffle this banished card into the Deck; Special Summon 1 "Metaphys" monster from your hand, but banish it during the End Phase of the next turn.


R Rarity
Metaphys Tyrant Dragon
R Rarity
Metaphys Tyrant Dragon
Metaphys Tyrant Dragon
LIGHT 8
Metaphys Tyrant Dragon
Rồng bạo chúa siêu hình
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Metaphys" , nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng Bẫy, ngoài ra nếu nó tấn công quái thú, nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai liên tiếp. Nếu lá bài này bị loại bỏ, trong Standby Phase của lượt tiếp theo: Bạn có thể xáo trộn lá bài bị loại bỏ này vào Deck; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Metaphys" từ tay bạn, nhưng loại bỏ nó trong End Phase của lượt tiếp theo.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card was Special Summoned by the effect of a "Metaphys" monster, it is unaffected by Trap effects, also if it attacks a monster, it can make a second attack in a row. If this card is banished, during the Standby Phase of the next turn: You can shuffle this banished card into the Deck; Special Summon 1 "Metaphys" monster from your hand, but banish it during the End Phase of the next turn.


N Rarity
Metaphys Decoy Dragon
N Rarity
Metaphys Decoy Dragon
Metaphys Decoy Dragon
LIGHT 21
Metaphys Decoy Dragon
Rồng mồi nhử siêu hình
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Khi quái thú của bạn bị chọn làm mục tiêu để tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú "Metaphys" đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; loại bỏ lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó trong Thế Công. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Metaphys Decoy Dragon" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Khi quái thú của bạn bị chọn làm mục tiêu để tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú "Metaphys" đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; loại bỏ lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó trong Thế Công. Trong Standby Phase của lượt tiếp theo sau khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Metaphys Decoy Dragon" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] When your monster is targeted for an attack: You can target 1 of your "Metaphys" monsters that is banished or in your GY; banish this card, and if you do, Special Summon that monster in Attack Position. You can only use this effect of "Metaphys Decoy Dragon" once per turn. [ Monster Effect ] When your monster is targeted for an attack: You can target 1 of your "Metaphys" monsters that is banished or in your GY; banish this card, and if you do, Special Summon that monster in Attack Position. During the Standby Phase of the next turn after this card was banished: You can Special Summon this banished card. You can only use each effect of "Metaphys Decoy Dragon" once per turn.


N Rarity
Metaphys Decoy Dragon
N Rarity
Metaphys Decoy Dragon
Metaphys Decoy Dragon
LIGHT 21
Metaphys Decoy Dragon
Rồng mồi nhử siêu hình
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Khi quái thú của bạn bị chọn làm mục tiêu để tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú "Metaphys" đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; loại bỏ lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó trong Thế Công. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Metaphys Decoy Dragon" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Khi quái thú của bạn bị chọn làm mục tiêu để tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú "Metaphys" đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; loại bỏ lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó trong Thế Công. Trong Standby Phase của lượt tiếp theo sau khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Metaphys Decoy Dragon" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] When your monster is targeted for an attack: You can target 1 of your "Metaphys" monsters that is banished or in your GY; banish this card, and if you do, Special Summon that monster in Attack Position. You can only use this effect of "Metaphys Decoy Dragon" once per turn. [ Monster Effect ] When your monster is targeted for an attack: You can target 1 of your "Metaphys" monsters that is banished or in your GY; banish this card, and if you do, Special Summon that monster in Attack Position. During the Standby Phase of the next turn after this card was banished: You can Special Summon this banished card. You can only use each effect of "Metaphys Decoy Dragon" once per turn.


R Rarity
Asymmetaphys
R Rarity
Asymmetaphys
Asymmetaphys
Spell Continuous
Asymmetaphys
Sự siêu hình bất đối xứng

  Hiệu ứng (VN):

  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Metaphys" khỏi tay của mình và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài. Một lần mỗi lượt, nếu "Metaphys" của bạn thuộc quyền sở hữu của chủ nhân bị loại bỏ: Áp dụng hiệu ứng này tùy thuộc vào lượt của ai.
  ● Lượt của bạn: Tất cả quái thú trên sân mất 500 ATK / DEF, ngoại trừ quái thú "Metaphys"
  ● Lượt của đối thủ: Thay đổi tư thế chiến đấu của tất cả quái thú trên sân, ngoại trừ quái thú "Metaphys"


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Once per turn: You can banish 1 "Metaphys" card from your hand, and if you do, draw 1 card. Once per turn, if your "Metaphys" card in its owner's possession is banished: Apply this effect depending on whose turn it is. ● Your turn: All monsters on the field lose 500 ATK/DEF, except "Metaphys" monsters. ● Opponent's turn: Change the battle positions of all monsters on the field, except "Metaphys" monsters.


  R Rarity
  Asymmetaphys
  R Rarity
  Asymmetaphys
  Asymmetaphys
  Spell Continuous
  Asymmetaphys
  Sự siêu hình bất đối xứng

   Hiệu ứng (VN):

   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Metaphys" khỏi tay của mình và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài. Một lần mỗi lượt, nếu "Metaphys" của bạn thuộc quyền sở hữu của chủ nhân bị loại bỏ: Áp dụng hiệu ứng này tùy thuộc vào lượt của ai.
   ● Lượt của bạn: Tất cả quái thú trên sân mất 500 ATK / DEF, ngoại trừ quái thú "Metaphys"
   ● Lượt của đối thủ: Thay đổi tư thế chiến đấu của tất cả quái thú trên sân, ngoại trừ quái thú "Metaphys"


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Once per turn: You can banish 1 "Metaphys" card from your hand, and if you do, draw 1 card. Once per turn, if your "Metaphys" card in its owner's possession is banished: Apply this effect depending on whose turn it is. ● Your turn: All monsters on the field lose 500 ATK/DEF, except "Metaphys" monsters. ● Opponent's turn: Change the battle positions of all monsters on the field, except "Metaphys" monsters.


   R Rarity
   Asymmetaphys
   R Rarity
   Asymmetaphys
   Asymmetaphys
   Spell Continuous
   Asymmetaphys
   Sự siêu hình bất đối xứng

    Hiệu ứng (VN):

    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Metaphys" khỏi tay của mình và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài. Một lần mỗi lượt, nếu "Metaphys" của bạn thuộc quyền sở hữu của chủ nhân bị loại bỏ: Áp dụng hiệu ứng này tùy thuộc vào lượt của ai.
    ● Lượt của bạn: Tất cả quái thú trên sân mất 500 ATK / DEF, ngoại trừ quái thú "Metaphys"
    ● Lượt của đối thủ: Thay đổi tư thế chiến đấu của tất cả quái thú trên sân, ngoại trừ quái thú "Metaphys"


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Once per turn: You can banish 1 "Metaphys" card from your hand, and if you do, draw 1 card. Once per turn, if your "Metaphys" card in its owner's possession is banished: Apply this effect depending on whose turn it is. ● Your turn: All monsters on the field lose 500 ATK/DEF, except "Metaphys" monsters. ● Opponent's turn: Change the battle positions of all monsters on the field, except "Metaphys" monsters.


    UR Rarity
    Dimensional Fissure
    UR Rarity
    Dimensional Fissure
    Dimensional Fissure
    Spell Continuous
    Dimensional Fissure
    Vết nứt thứ nguyên

     Hiệu ứng (VN):

     Bất kỳ quái thú nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Any monster sent to the Graveyard is banished instead.
     Phân loại:

     UR Rarity
     Dimensional Fissure
     UR Rarity
     Dimensional Fissure
     Dimensional Fissure
     Spell Continuous
     Dimensional Fissure
     Vết nứt thứ nguyên

      Hiệu ứng (VN):

      Bất kỳ quái thú nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Any monster sent to the Graveyard is banished instead.
      Phân loại:

      UR Rarity
      Gold Sarcophagus
      UR Rarity
      Gold Sarcophagus
      Gold Sarcophagus
      Spell Normal
      Gold Sarcophagus
      Hòm phong ấn bằng vàng

       Hiệu ứng (VN):

       Loại bỏ 1 lá bài khỏi Deck của bạn, ngửa mặt lên. Trong Standby Phase thứ hai của bạn sau khi lá bài này được kích hoạt, hãy thêm lá bài đó lên tay.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Banish 1 card from your Deck, face-up. During your second Standby Phase after this card's activation, add that card to the hand.


       SR Rarity
       Metaphys Ascension
       SR Rarity
       Metaphys Ascension
       Metaphys Ascension
       Trap Normal
       Metaphys Ascension
       Sự siêu hình lên cao

        Hiệu ứng (VN):

        Bỏ 1 lá bài "Metaphys" rút 1 lá bài, sau đó bạn có thể loại bỏ 1 "Metaphys" khỏi Deck của mình. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể thêm 1 "Metaphys" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Metaphys Ascension". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Metaphys Ascension" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Discard 1 "Metaphys" card; draw 1 card, then you can banish 1 "Metaphys" monster from your Deck. If this card is banished: You can add 1 "Metaphys" card from your Deck to your hand, except "Metaphys Ascension". You can only use 1 "Metaphys Ascension" effect per turn, and only once that turn.


        SR Rarity
        Metaphys Ascension
        SR Rarity
        Metaphys Ascension
        Metaphys Ascension
        Trap Normal
        Metaphys Ascension
        Sự siêu hình lên cao

         Hiệu ứng (VN):

         Bỏ 1 lá bài "Metaphys" rút 1 lá bài, sau đó bạn có thể loại bỏ 1 "Metaphys" khỏi Deck của mình. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể thêm 1 "Metaphys" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Metaphys Ascension". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Metaphys Ascension" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Discard 1 "Metaphys" card; draw 1 card, then you can banish 1 "Metaphys" monster from your Deck. If this card is banished: You can add 1 "Metaphys" card from your Deck to your hand, except "Metaphys Ascension". You can only use 1 "Metaphys Ascension" effect per turn, and only once that turn.


         SR Rarity
         Metaphys Ascension
         SR Rarity
         Metaphys Ascension
         Metaphys Ascension
         Trap Normal
         Metaphys Ascension
         Sự siêu hình lên cao

          Hiệu ứng (VN):

          Bỏ 1 lá bài "Metaphys" rút 1 lá bài, sau đó bạn có thể loại bỏ 1 "Metaphys" khỏi Deck của mình. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể thêm 1 "Metaphys" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Metaphys Ascension". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Metaphys Ascension" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Discard 1 "Metaphys" card; draw 1 card, then you can banish 1 "Metaphys" monster from your Deck. If this card is banished: You can add 1 "Metaphys" card from your Deck to your hand, except "Metaphys Ascension". You can only use 1 "Metaphys Ascension" effect per turn, and only once that turn.


          UR Rarity
          Metaphys Dimension
          UR Rarity
          Metaphys Dimension
          Metaphys Dimension
          Trap Continuous
          Metaphys Dimension
          Không gian siêu hình

           Hiệu ứng (VN):

           Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú "Metaphys" Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó trong End Phase của lượt tiếp theo. "Metaphys" khác của bạn thuộc quyền sở hữu của chủ nhân của nó bị loại bỏ trong khi lá bài này đã được úp trong Vùng Phép & Bẫy của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Metaphys Dimension" một lần cho mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If your opponent Special Summons a monster (except during the Damage Step): You can target 1 of your banished "Metaphys" monsters; Special Summon it, but banish it during the End Phase of the next turn. If your other "Metaphys" card in its owner's possession is banished while this card is already face-up in your Spell & Trap Zone: You can target 1 card your opponent controls; banish it. You can only use each effect of "Metaphys Dimension" once per turn.


           UR Rarity
           Trishula, the Dragon of Icy Imprisonment
           UR Rarity
           Trishula, the Dragon of Icy Imprisonment
           Trishula, the Dragon of Icy Imprisonment
           WATER 9
           Trishula, the Dragon of Icy Imprisonment
           Rồng băng cầm tù, Trishula
           • ATK:

           • 2700

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           3 quái thú với những cái tên khác nhau
           Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion chỉ sử dụng quái thú trong tay và / hoặc sân của bạn, hoặc Được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài bạn điều khiển ở trên (trong trường hợp đó bạn không sử dụng "Polymerization"). Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt chỉ sử dụng những quái thú ban đầu là Rồng: Bạn có thể tiết lộ và loại bỏ 3 lá (1 từ Deck của bạn, 1 từ trên cùng Deck của đối thủ và 1 từ Extra Deck của chúng). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trishula, the Dragon of Icy Imprisonment" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           3 monsters with different names Must first be either Fusion Summoned using only monsters in your hand and/or field, or Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control (in which case you do not use "Polymerization"). If this card was Special Summoned using only monsters that were originally Dragons: You can reveal and banish 3 cards (1 from your Deck, 1 from the top of your opponent's Deck, and 1 from their Extra Deck). You can only use this effect of "Trishula, the Dragon of Icy Imprisonment" once per turn.


           SR Rarity
           Brute Enforcer
           SR Rarity
           Brute Enforcer
           Brute Enforcer
           DARK
           Brute Enforcer
           Người thi hành thô bạo
           • ATK:

           • 1600

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Dưới-Trái

           Dưới-Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Hiệu ứng
           Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đối thủ của bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ có cùng loại bài gốc (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy) với lá bài ngửa đó để vô hiệu hoá hiệu ứng này, nếu không hãy phá huỷ lá bài ngửa đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brute Enforcer" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Effect Monsters You can discard 1 card, then target 1 face-up card your opponent controls; your opponent can discard 1 card with the same original card type (Monster, Spell, or Trap) as that face-up card to negate this effect, otherwise destroy that face-up card. You can only use this effect of "Brute Enforcer" once per turn.


           SR Rarity
           Knightmare Phoenix
           SR Rarity
           Knightmare Phoenix
           Knightmare Phoenix
           FIRE
           Knightmare Phoenix
           Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
           • ATK:

           • 1900

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Trên

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú có tên khác nhau
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


           UR Rarity
           Knightmare Unicorn
           UR Rarity
           Knightmare Unicorn
           Knightmare Unicorn
           DARK
           Knightmare Unicorn
           Kỳ lân khúc ác mộng mơ
           • ATK:

           • 2200

           • LINK-3

           Mũi tên Link:

           Trái

           Dưới

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú với các tên khác nhau
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


           UR Rarity
           Abyss Dweller
           UR Rarity
           Abyss Dweller
           Abyss Dweller
           WATER
           Abyss Dweller
           Cư dân vực sâu
           • ATK:

           • 1700

           • DEF:

           • 1400


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


           UR Rarity
           Dark Rebellion Xyz Dragon
           UR Rarity
           Dark Rebellion Xyz Dragon
           Dark Rebellion Xyz Dragon
           DARK
           Dark Rebellion Xyz Dragon
           Rồng xyz phiến loạn bóng tối
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


           SR Rarity
           Diamond Dire Wolf
           SR Rarity
           Diamond Dire Wolf
           Diamond Dire Wolf
           EARTH
           Diamond Dire Wolf
           Sói răng khủng Diawolf
           • ATK:

           • 2000

           • DEF:

           • 1200


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, Chiến binh-Quái thú hoặc quái thú-Quái thú Có cánh mà bạn điều khiển và 1 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster you control and 1 other card on the field; destroy them.


           SR Rarity
           Number 70: Malevolent Sin
           SR Rarity
           Number 70: Malevolent Sin
           Number 70: Malevolent Sin
           DARK
           Number 70: Malevolent Sin
           Con số 70: Tội ác tử thần
           • ATK:

           • 2400

           • DEF:

           • 1200


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.           Deck của METAPHYS trong DUEL LINKS