Thông tin tổng quan của Noble Knights

Nhìn chung

Noble Knights là một bộ bài xoay quanh các ma pháp trang bị mạnh và quái vật có được hiệu ứng khi được trang bị. Quái vật cốt lõi là Noble Knight Drystan, cho phép bạn tiêu diệt bất kỳ lá bài ngửa nào khi được trang bị bởi ma pháp trang bị “Noble Arms” và bài Phép cốt lõi là Glory of the Noble Knights, cho phép bạn sử dụng Hiệu Ứng Nhanh để bảo vệ, hủy diệt, và các tùy chọn tăng ATK từ những ma pháp trang bị của bạn. Bởi vì Noble Knight Medraut giúp cung cấp sự hiện diện nhất quán cho Drystan, các bộ bài Noble Knight có xu hướng sử dụng Skill Balance như một Skill ưu tiên với 3x Medraut và 3x Drystan đảm bảo cho Drystan luôn ở trên tay ở turn 1. Nhìn chung, Noble Knights là một bộ bài kiểm soát mạnh có thể tiêu diệt phần sân của đối thủ một cách tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, bộ bài có thể gặp khó khăn nếu nó được bắt đầu mà không có cách chơi theo lượt của đối thủ và ít có khả năng lật kèo trở lại, vì vậy việc bảo vệ sân ban đầu của bạn là điều quan trọng hàng đầu.

The Legend of the Heroes
Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong một trận đấu.
・Có thể được sử dụng nếu tổng Xếp hạng Liên kết của quái vật trên sân của bạn là 3 trở lên. Tăng Điểm gốc của bạn lên 2000.
・Có thể sử dụng từ lượt 5 trở đi. Đưa 4 Quái thú Liên kết từ Mộ của bạn về Bộ bài Phụ, và thêm 1 "Mekk-Knight Crusadia Avramax" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Bộ bài Phụ của bạn.
Mekk-Knight Crusadia Avramax
The Legend of the Heroes

Cần 12 UR

UR Rarity
Live☆Twin Ki-sikil2 card
UR Rarity
Live☆Twin Lil-la2 card
UR Rarity
Noble Knight Medraut1 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Artorigus, King of the Noble Knights1 card
UR Rarity
Book of Moon1 card
UR Rarity
Bottomless Trap Hole1 card
UR Rarity
Compulsory Evacuation Device1 card
UR Rarity
Paleozoic Dinomischus1 card
UR Rarity
Warning Point1 card

Main: 30 Extra: 8

N Rarity
Gwenhwyfar, Queen of Noble Arms
N Rarity
Gwenhwyfar, Queen of Noble Arms
Gwenhwyfar, Queen of Noble Arms
LIGHT 2
Gwenhwyfar, Queen of Noble Arms
Nữ hoàng cầm thánh kiếm, Gwenhwyfar
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Noble Knight" mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ tay của bạn hoặc Mộ cho mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gwenhwyfar, Queen of Noble Arms" một lần mỗi lượt. Quái thú được trang bị tăng 300 ATK. Áp dụng hiệu ứng thích hợp, tùy thuộc vào Thuộc tính của quái thú được trang bị.
● ÁNH SÁNG: Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể phá huỷ lá bài này để thay thế.
● TỐI: Nếu quái thú được trang bị chiến đấu với quái thú của đối thủ, khi bắt đầu Damage Step: Bạn có thể phá huỷ quái thú đó, sau đó phá huỷ lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Noble Knight" monster you control; equip this card from your hand or Graveyard to that target. You can only use this effect of "Gwenhwyfar, Queen of Noble Arms" once per turn. The equipped monster gains 300 ATK. Apply the appropriate effect, depending on the Attribute of the equipped monster. ● LIGHT: If the equipped monster would be destroyed by a card effect, you can destroy this card instead. ● DARK: If the equipped monster battles an opponent's monster, at the start of the Damage Step: You can destroy that monster, then destroy this card.


N Rarity
Gwenhwyfar, Queen of Noble Arms
N Rarity
Gwenhwyfar, Queen of Noble Arms
Gwenhwyfar, Queen of Noble Arms
LIGHT 2
Gwenhwyfar, Queen of Noble Arms
Nữ hoàng cầm thánh kiếm, Gwenhwyfar
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Noble Knight" mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ tay của bạn hoặc Mộ cho mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gwenhwyfar, Queen of Noble Arms" một lần mỗi lượt. Quái thú được trang bị tăng 300 ATK. Áp dụng hiệu ứng thích hợp, tùy thuộc vào Thuộc tính của quái thú được trang bị.
● ÁNH SÁNG: Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể phá huỷ lá bài này để thay thế.
● TỐI: Nếu quái thú được trang bị chiến đấu với quái thú của đối thủ, khi bắt đầu Damage Step: Bạn có thể phá huỷ quái thú đó, sau đó phá huỷ lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Noble Knight" monster you control; equip this card from your hand or Graveyard to that target. You can only use this effect of "Gwenhwyfar, Queen of Noble Arms" once per turn. The equipped monster gains 300 ATK. Apply the appropriate effect, depending on the Attribute of the equipped monster. ● LIGHT: If the equipped monster would be destroyed by a card effect, you can destroy this card instead. ● DARK: If the equipped monster battles an opponent's monster, at the start of the Damage Step: You can destroy that monster, then destroy this card.


UR Rarity
Live☆Twin Ki-sikil
UR Rarity
Live☆Twin Ki-sikil
Live☆Twin Ki-sikil
LIGHT 2
Live☆Twin Ki-sikil
Song sinh☆Trực tiếp Ki-sikil
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Mỗi khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, bạn nhận được 500 LP. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt và bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lil-la" từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Live☆Twin Ki-sikil" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Each time an opponent's monster declares an attack, you gain 500 LP. If this card is Normal or Special Summoned and you control no other monsters: You can Special Summon 1 "Lil-la" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "Live☆Twin Ki-sikil" once per turn.


UR Rarity
Live☆Twin Ki-sikil
UR Rarity
Live☆Twin Ki-sikil
Live☆Twin Ki-sikil
LIGHT 2
Live☆Twin Ki-sikil
Song sinh☆Trực tiếp Ki-sikil
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Mỗi khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, bạn nhận được 500 LP. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt và bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lil-la" từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Live☆Twin Ki-sikil" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Each time an opponent's monster declares an attack, you gain 500 LP. If this card is Normal or Special Summoned and you control no other monsters: You can Special Summon 1 "Lil-la" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "Live☆Twin Ki-sikil" once per turn.


UR Rarity
Live☆Twin Lil-la
UR Rarity
Live☆Twin Lil-la
Live☆Twin Lil-la
DARK 2
Live☆Twin Lil-la
Song sinh☆Trực tiếp Lil-la
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Đối thủ của bạn phải trả 500 LP để tuyên bố tấn công. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt và bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Live☆Twin Lil-la" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Your opponent must pay 500 LP to declare an attack. If this card is Normal or Special Summoned and you control no other monsters: You can Special Summon 1 "Ki-sikil" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "Live☆Twin Lil-la" once per turn.


UR Rarity
Live☆Twin Lil-la
UR Rarity
Live☆Twin Lil-la
Live☆Twin Lil-la
DARK 2
Live☆Twin Lil-la
Song sinh☆Trực tiếp Lil-la
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Đối thủ của bạn phải trả 500 LP để tuyên bố tấn công. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt và bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Live☆Twin Lil-la" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Your opponent must pay 500 LP to declare an attack. If this card is Normal or Special Summoned and you control no other monsters: You can Special Summon 1 "Ki-sikil" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "Live☆Twin Lil-la" once per turn.


N Rarity
Noble Knight Bedwyr
N Rarity
Noble Knight Bedwyr
Noble Knight Bedwyr
LIGHT 4
Noble Knight Bedwyr
Thánh kỵ Bedwyr
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 Lá bài "Noble Arms" từ Deck của bạn đến Mộ. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài "Noble Arms" và 1 quái thú thích hợp trên sân; trang bị Bài Phép Trang bị đó cho quái thú thích hợp đó. Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Noble Arms" Equip Spell Card from your Deck to the Graveyard. During either player's turn: You can target 1 "Noble Arms" Equip Spell Card and 1 appropriate monster on the field; equip that Equip Spell Card to that appropriate monster. This effect can only be used once while this card is face-up on the field.


R Rarity
Noble Knight Borz
R Rarity
Noble Knight Borz
Noble Knight Borz
LIGHT 4
Noble Knight Borz
Thánh kỵ Borz
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này được coi như một quái thú Thường khi ngửa mặt trên sân. Khi được trang bị "Noble Arms" , lá bài này sẽ trở thành quái thú Hiệu ứng với những hiệu ứng này.
● Lá bài này trở thành TỐI và Cấp độ của nó tăng lên 1. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể tiết lộ 3 "Noble Arms" từ Deck của mình, yêu cầu đối thủ thêm ngẫu nhiên 1 trong số chúng lên tay bạn và gửi phần còn lại vào Mộ . Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Noble Knight Borz" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card is treated as a Normal Monster while face-up on the field. While equipped with a "Noble Arms" Equip Spell Card, this card becomes an Effect Monster with these effects. ● This card becomes DARK and its Level is increased by 1. During your Main Phase: You can reveal 3 "Noble Arms" cards from your Deck, have your opponent randomly add 1 of them to your hand, and send the rest to the Graveyard. You can only use this effect of "Noble Knight Borz" once per turn.


R Rarity
Noble Knight Brothers
R Rarity
Noble Knight Brothers
Noble Knight Brothers
LIGHT 4
Noble Knight Brothers
3 anh em thánh kỵ
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này chỉ có thể tấn công nếu bạn điều khiển chính xác 3 "Noble Knight" (và không có quái thú nào khác). Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 2 "Noble Knight" từ tay của mình, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Noble Knight" Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 3 lá bài "Noble Knight" và / hoặc "Noble Arms" trong Mộ của mình; xáo trộn cả 3 vào Deck, sau đó rút 1 lá.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card can only attack if you control exactly 3 "Noble Knight" monsters (and no other monsters). When this card is Normal Summoned: You can Special Summon up to 2 "Noble Knight" monsters from your hand, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Noble Knight" monsters. Once per turn: You can target 3 "Noble Knight" and/or "Noble Arms" cards in your GY; shuffle all 3 into the Deck, then draw 1 card.


SR Rarity
Noble Knight Drystan
SR Rarity
Noble Knight Drystan
Noble Knight Drystan
LIGHT 4
Noble Knight Drystan
Thánh kỵ Drystan
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Trong khi bạn điều khiển một "Noble Knight" , đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú có dưới 1800 ATK của bạn, ngoại trừ lá bài này, để tấn công hoặc với hiệu ứng của lá bài. Nếu "Noble Arms" được trang bị cho lá bài này: Chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; phá huỷ mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Noble Knight Drystan" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

While you control another "Noble Knight" monster, your opponent cannot target your monsters with less than 1800 ATK, except this card, for attacks or with card effects. If a "Noble Arms" Equip Spell Card is equipped to this card: Target 1 face-up card on the field; destroy that target. You can only use this effect of "Noble Knight Drystan" once per turn.


SR Rarity
Noble Knight Drystan
SR Rarity
Noble Knight Drystan
Noble Knight Drystan
LIGHT 4
Noble Knight Drystan
Thánh kỵ Drystan
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Trong khi bạn điều khiển một "Noble Knight" , đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú có dưới 1800 ATK của bạn, ngoại trừ lá bài này, để tấn công hoặc với hiệu ứng của lá bài. Nếu "Noble Arms" được trang bị cho lá bài này: Chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; phá huỷ mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Noble Knight Drystan" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

While you control another "Noble Knight" monster, your opponent cannot target your monsters with less than 1800 ATK, except this card, for attacks or with card effects. If a "Noble Arms" Equip Spell Card is equipped to this card: Target 1 face-up card on the field; destroy that target. You can only use this effect of "Noble Knight Drystan" once per turn.


UR Rarity
Noble Knight Medraut
UR Rarity
Noble Knight Medraut
Noble Knight Medraut
LIGHT 4
Noble Knight Medraut
Thánh kỵ Medraut
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này được coi như một quái thú Thường khi ngửa mặt trên sân. Khi được trang "Noble Arms" , lá bài này sẽ trở thành quái thú Hiệu ứng với hiệu ứng này.
● Lá bài này trở thành TỐI và Cấp độ của nó tăng thêm 1. Mỗi lần một lượt, nếu bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Noble Knight" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Noble Knight Medraut", và nếu bạn làm điều đó, phá hủy 1 Trang bị bài Phép mà bạn điều khiển.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card is treated as a Normal Monster while face-up on the field. While equipped with a "Noble Arms" Equip Spell, this card becomes an Effect Monster with this effect. ● This card becomes DARK and its Level is increased by 1. Once per turn, if you control no other monsters: You can Special Summon 1 "Noble Knight" monster from your Deck in Defense Position, except "Noble Knight Medraut", and if you do, destroy 1 Equip Spell you control.


UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


  N Rarity
  Level Limit - Area B
  N Rarity
  Level Limit - Area B
  Level Limit - Area B
  Spell Continuous
  Level Limit - Area B
  Khu giới hạn cấp độ - B

   Hiệu ứng (VN):

   Thay đổi tất cả quái thú Mặt-ngửa Cấp 4 hoặc lớn hơn thành Tư thế Phòng thủ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Change all face-up Level 4 or higher monsters to Defense Position.


   N Rarity
   Level Limit - Area B
   N Rarity
   Level Limit - Area B
   Level Limit - Area B
   Spell Continuous
   Level Limit - Area B
   Khu giới hạn cấp độ - B

    Hiệu ứng (VN):

    Thay đổi tất cả quái thú Mặt-ngửa Cấp 4 hoặc lớn hơn thành Tư thế Phòng thủ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Change all face-up Level 4 or higher monsters to Defense Position.


    R Rarity
    Live☆Twin Home
    R Rarity
    Live☆Twin Home
    Live☆Twin Home
    Spell Quick
    Live☆Twin Home
    Trang chủ Song sinh☆Trực tiếp

     Hiệu ứng (VN):

     Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" hoặc 1 quái thú "Lil-la" từ Deck của bạn, cũng như trong thời gian còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Evil★Twin" . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Live☆Twin Home" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Discard 1 card; Special Summon 1 "Ki-sikil" monster or 1 "Lil-la" monster from your Deck, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Evil★Twin" monsters. You can only activate 1 "Live☆Twin Home" per turn.


     R Rarity
     Live☆Twin Home
     R Rarity
     Live☆Twin Home
     Live☆Twin Home
     Spell Quick
     Live☆Twin Home
     Trang chủ Song sinh☆Trực tiếp

      Hiệu ứng (VN):

      Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" hoặc 1 quái thú "Lil-la" từ Deck của bạn, cũng như trong thời gian còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Evil★Twin" . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Live☆Twin Home" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Discard 1 card; Special Summon 1 "Ki-sikil" monster or 1 "Lil-la" monster from your Deck, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Evil★Twin" monsters. You can only activate 1 "Live☆Twin Home" per turn.


      R Rarity
      Noble Arms - Gallatin
      R Rarity
      Noble Arms - Gallatin
      Noble Arms - Gallatin
      Spell Equip
      Noble Arms - Gallatin
      Thánh kiếm - Gallatin

       Hiệu ứng (VN):

       Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Noble Arms - Gallatin". Chỉ trang bị cho quái thú Loại Chiến binh. Nó nhận được 1000 ATK. Trong mỗi Standby Phase của bạn, nó mất 200 ATK. Nếu lá bài ngửa này trên sân bị phá hủy và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Noble Knight" Loại Chiến binh mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Noble Arms - Gallatin" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can only control 1 "Noble Arms - Gallatin". Equip only to a Warrior-Type monster. It gains 1000 ATK. During each of your Standby Phases, it loses 200 ATK. If this face-up card on the field is destroyed and sent to the Graveyard: You can target 1 Warrior-Type "Noble Knight" monster you control; equip this card to that target. You can only use this effect of "Noble Arms - Gallatin" once per turn.


       R Rarity
       Secret Password
       R Rarity
       Secret Password
       Secret Password
       Spell Normal
       Secret Password
       Câu khẩu hiệu bí mật

        Hiệu ứng (VN):

        Thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Live☆Twin" hoặc "Evil★Twin" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu bạn điều khiển một quái thú "Ki-sikil" và điều khiển một quái thú "Lil-la" , bạn có thể thêm 1 quái thú "Evil★Twin" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Secret Password" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Add 1 "Live☆Twin" or "Evil★Twin" Spell/Trap from your Deck to your hand. If you control a "Ki-sikil" monster and control a "Lil-la" monster, you can add 1 "Evil★Twin" monster from your Deck to your hand instead. You can only activate 1 "Secret Password" per turn.


        R Rarity
        Secret Password
        R Rarity
        Secret Password
        Secret Password
        Spell Normal
        Secret Password
        Câu khẩu hiệu bí mật

         Hiệu ứng (VN):

         Thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Live☆Twin" hoặc "Evil★Twin" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu bạn điều khiển một quái thú "Ki-sikil" và điều khiển một quái thú "Lil-la" , bạn có thể thêm 1 quái thú "Evil★Twin" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Secret Password" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Add 1 "Live☆Twin" or "Evil★Twin" Spell/Trap from your Deck to your hand. If you control a "Ki-sikil" monster and control a "Lil-la" monster, you can add 1 "Evil★Twin" monster from your Deck to your hand instead. You can only activate 1 "Secret Password" per turn.


         R Rarity
         Secret Password
         R Rarity
         Secret Password
         Secret Password
         Spell Normal
         Secret Password
         Câu khẩu hiệu bí mật

          Hiệu ứng (VN):

          Thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Live☆Twin" hoặc "Evil★Twin" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu bạn điều khiển một quái thú "Ki-sikil" và điều khiển một quái thú "Lil-la" , bạn có thể thêm 1 quái thú "Evil★Twin" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Secret Password" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Add 1 "Live☆Twin" or "Evil★Twin" Spell/Trap from your Deck to your hand. If you control a "Ki-sikil" monster and control a "Lil-la" monster, you can add 1 "Evil★Twin" monster from your Deck to your hand instead. You can only activate 1 "Secret Password" per turn.


          UR Rarity
          Bottomless Trap Hole
          UR Rarity
          Bottomless Trap Hole
          Bottomless Trap Hole
          Trap Normal
          Bottomless Trap Hole
          Hang rơi không đáy

           Hiệu ứng (VN):

           Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


           UR Rarity
           Compulsory Evacuation Device
           UR Rarity
           Compulsory Evacuation Device
           Compulsory Evacuation Device
           Trap Normal
           Compulsory Evacuation Device
           Thiết bị sơ tán bắt buộc

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


            R Rarity
            Hallowed Life Barrier
            R Rarity
            Hallowed Life Barrier
            Hallowed Life Barrier
            Trap Normal
            Hallowed Life Barrier
            Rào chắn thiêng của sự sống

             Hiệu ứng (VN):

             Bỏ 1 lá bài khỏi tay bạn. Lượt này, bất kỳ sát thương nào bạn nhận được từ các lá bài và hiệu ứng của đối thủ sẽ trở thành 0.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Discard 1 card from your hand. This turn, any damage you take from your opponent's cards and effects becomes 0.


             R Rarity
             Hallowed Life Barrier
             R Rarity
             Hallowed Life Barrier
             Hallowed Life Barrier
             Trap Normal
             Hallowed Life Barrier
             Rào chắn thiêng của sự sống

              Hiệu ứng (VN):

              Bỏ 1 lá bài khỏi tay bạn. Lượt này, bất kỳ sát thương nào bạn nhận được từ các lá bài và hiệu ứng của đối thủ sẽ trở thành 0.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Discard 1 card from your hand. This turn, any damage you take from your opponent's cards and effects becomes 0.


              UR Rarity
              Paleozoic Dinomischus
              UR Rarity
              Paleozoic Dinomischus
              Paleozoic Dinomischus
              Trap Normal
              Paleozoic Dinomischus
              Loài giáp xác Dinomischus

               Hiệu ứng (VN):

               Tiêu 1 lá bài ngửa trên sân; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 face-up card on the field; discard 1 card, and if you do, banish it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


               SR Rarity
               Until Noble Arms are Needed Once Again
               SR Rarity
               Until Noble Arms are Needed Once Again
               Until Noble Arms are Needed Once Again
               Trap Normal
               Until Noble Arms are Needed Once Again
               Thánh kiếm dẫn dắt tương lai

                Hiệu ứng (VN):

                Lật và xem các lá bài từ trên cùng Deck của bạn, bằng với số "Noble Arms" mà bạn điều khiển và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, đồng thời đặt các lá bài còn lại lên trên Deck của bạn trong bất kỳ đặt hàng. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt từ Deck của bạn, 1 "Noble Knight" có tên khác với các lá bài bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Until Noble Arms are Needed Once Again" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Excavate cards from the top of your Deck, equal to the number of "Noble Arms" Equip Spells you control, and if you do, add 1 of them to your hand, also place the remaining cards on top of your Deck in any order. You can banish this card from your GY, except the turn this card was sent to the GY; Special Summon from your Deck, 1 "Noble Knight" monster with a different name from the cards you control or in your GY. You can only use this effect of "Until Noble Arms are Needed Once Again" once per turn.


                SR Rarity
                Until Noble Arms are Needed Once Again
                SR Rarity
                Until Noble Arms are Needed Once Again
                Until Noble Arms are Needed Once Again
                Trap Normal
                Until Noble Arms are Needed Once Again
                Thánh kiếm dẫn dắt tương lai

                 Hiệu ứng (VN):

                 Lật và xem các lá bài từ trên cùng Deck của bạn, bằng với số "Noble Arms" mà bạn điều khiển và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, đồng thời đặt các lá bài còn lại lên trên Deck của bạn trong bất kỳ đặt hàng. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt từ Deck của bạn, 1 "Noble Knight" có tên khác với các lá bài bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Until Noble Arms are Needed Once Again" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Excavate cards from the top of your Deck, equal to the number of "Noble Arms" Equip Spells you control, and if you do, add 1 of them to your hand, also place the remaining cards on top of your Deck in any order. You can banish this card from your GY, except the turn this card was sent to the GY; Special Summon from your Deck, 1 "Noble Knight" monster with a different name from the cards you control or in your GY. You can only use this effect of "Until Noble Arms are Needed Once Again" once per turn.


                 SR Rarity
                 Until Noble Arms are Needed Once Again
                 SR Rarity
                 Until Noble Arms are Needed Once Again
                 Until Noble Arms are Needed Once Again
                 Trap Normal
                 Until Noble Arms are Needed Once Again
                 Thánh kiếm dẫn dắt tương lai

                  Hiệu ứng (VN):

                  Lật và xem các lá bài từ trên cùng Deck của bạn, bằng với số "Noble Arms" mà bạn điều khiển và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, đồng thời đặt các lá bài còn lại lên trên Deck của bạn trong bất kỳ đặt hàng. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt từ Deck của bạn, 1 "Noble Knight" có tên khác với các lá bài bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Until Noble Arms are Needed Once Again" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Excavate cards from the top of your Deck, equal to the number of "Noble Arms" Equip Spells you control, and if you do, add 1 of them to your hand, also place the remaining cards on top of your Deck in any order. You can banish this card from your GY, except the turn this card was sent to the GY; Special Summon from your Deck, 1 "Noble Knight" monster with a different name from the cards you control or in your GY. You can only use this effect of "Until Noble Arms are Needed Once Again" once per turn.


                  UR Rarity
                  Warning Point
                  UR Rarity
                  Warning Point
                  Warning Point
                  Trap Normal
                  Warning Point
                  Điểm cảnh cáo

                   Hiệu ứng (VN):

                   Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


                   SR Rarity
                   Evil★Twin Ki-sikil
                   SR Rarity
                   Evil★Twin Ki-sikil
                   Evil★Twin Ki-sikil
                   LIGHT
                   Evil★Twin Ki-sikil
                   Song sinh★Xấu xa Ki-sikil
                   • ATK:

                   • 1100

                   • LINK-2

                   Mũi tên Link:

                   Phải

                   Dưới


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú, bao gồm một quái thú "Ki-sikil"
                   Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt và bạn điều khiển một "Lil-la" : Bạn có thể rút 1 lá. Trong Main Phase, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Lil-la" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lil-la" từ Mộ của bạn, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil★Twin Ki-sikil" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 monsters, including a "Ki-sikil" monster If this card is Special Summoned and you control a "Lil-la" monster: You can draw 1 card. During the Main Phase, if you do not control a "Lil-la" monster (Quick Effect): You can Special Summon 1 "Lil-la" monster from your GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use each effect of "Evil★Twin Ki-sikil" once per turn.


                   SR Rarity
                   Evil★Twin Ki-sikil
                   SR Rarity
                   Evil★Twin Ki-sikil
                   Evil★Twin Ki-sikil
                   LIGHT
                   Evil★Twin Ki-sikil
                   Song sinh★Xấu xa Ki-sikil
                   • ATK:

                   • 1100

                   • LINK-2

                   Mũi tên Link:

                   Phải

                   Dưới


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú, bao gồm một quái thú "Ki-sikil"
                   Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt và bạn điều khiển một "Lil-la" : Bạn có thể rút 1 lá. Trong Main Phase, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Lil-la" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lil-la" từ Mộ của bạn, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil★Twin Ki-sikil" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 monsters, including a "Ki-sikil" monster If this card is Special Summoned and you control a "Lil-la" monster: You can draw 1 card. During the Main Phase, if you do not control a "Lil-la" monster (Quick Effect): You can Special Summon 1 "Lil-la" monster from your GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use each effect of "Evil★Twin Ki-sikil" once per turn.


                   SR Rarity
                   Evil★Twin Ki-sikil
                   SR Rarity
                   Evil★Twin Ki-sikil
                   Evil★Twin Ki-sikil
                   LIGHT
                   Evil★Twin Ki-sikil
                   Song sinh★Xấu xa Ki-sikil
                   • ATK:

                   • 1100

                   • LINK-2

                   Mũi tên Link:

                   Phải

                   Dưới


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú, bao gồm một quái thú "Ki-sikil"
                   Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt và bạn điều khiển một "Lil-la" : Bạn có thể rút 1 lá. Trong Main Phase, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Lil-la" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lil-la" từ Mộ của bạn, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil★Twin Ki-sikil" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 monsters, including a "Ki-sikil" monster If this card is Special Summoned and you control a "Lil-la" monster: You can draw 1 card. During the Main Phase, if you do not control a "Lil-la" monster (Quick Effect): You can Special Summon 1 "Lil-la" monster from your GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use each effect of "Evil★Twin Ki-sikil" once per turn.


                   SR Rarity
                   Evil★Twin Lil-la
                   SR Rarity
                   Evil★Twin Lil-la
                   Evil★Twin Lil-la
                   DARK
                   Evil★Twin Lil-la
                   Song sinh★Xấu xa Lil-la
                   • ATK:

                   • 1100

                   • LINK-2

                   Mũi tên Link:

                   Trái

                   Dưới


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú, bao gồm một quái thú "Lil-la"
                   Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt và bạn điều khiển "Ki-sikil" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá hủy nó. Trong Main Phase, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Ki-sikil" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" từ Mộ của bạn, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil★Twin Lil-la" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 monsters, including a "Lil-la" monster If this card is Special Summoned and you control a "Ki-sikil" monster: You can target 1 card on the field; destroy it. During the Main Phase, if you do not control a "Ki-sikil" monster (Quick Effect): You can Special Summon 1 "Ki-sikil" monster from your GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use each effect of "Evil★Twin Lil-la" once per turn.


                   SR Rarity
                   Evil★Twin Lil-la
                   SR Rarity
                   Evil★Twin Lil-la
                   Evil★Twin Lil-la
                   DARK
                   Evil★Twin Lil-la
                   Song sinh★Xấu xa Lil-la
                   • ATK:

                   • 1100

                   • LINK-2

                   Mũi tên Link:

                   Trái

                   Dưới


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú, bao gồm một quái thú "Lil-la"
                   Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt và bạn điều khiển "Ki-sikil" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá hủy nó. Trong Main Phase, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Ki-sikil" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" từ Mộ của bạn, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil★Twin Lil-la" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 monsters, including a "Lil-la" monster If this card is Special Summoned and you control a "Ki-sikil" monster: You can target 1 card on the field; destroy it. During the Main Phase, if you do not control a "Ki-sikil" monster (Quick Effect): You can Special Summon 1 "Ki-sikil" monster from your GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use each effect of "Evil★Twin Lil-la" once per turn.


                   UR Rarity
                   Knightmare Unicorn
                   UR Rarity
                   Knightmare Unicorn
                   Knightmare Unicorn
                   DARK
                   Knightmare Unicorn
                   Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                   • ATK:

                   • 2200

                   • LINK-3

                   Mũi tên Link:

                   Trái

                   Dưới

                   Phải


                   Hiệu ứng (VN):

                   2+ quái thú với các tên khác nhau
                   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                   UR Rarity
                   Artorigus, King of the Noble Knights
                   UR Rarity
                   Artorigus, King of the Noble Knights
                   Artorigus, King of the Noble Knights
                   LIGHT
                   Artorigus, King of the Noble Knights
                   Vua của thánh kỵ, Artorigus
                   • ATK:

                   • 2000

                   • DEF:

                   • 2000


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú "Noble Knight" Cấp 4
                   Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 3 "Noble Arms" Trang bị các Lá bài Phép có tên khác nhau trong Mộ của bạn; trang bị những mục tiêu cho lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; phá hủy bất kỳ số Bài Phép / Bẫy nào trên sân, lên đến số lượng Bài "Noble Arms" mà bạn điều khiển.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 Level 4 "Noble Knight" monsters When this card is Xyz Summoned: You can target up to 3 "Noble Arms" Equip Spell Cards with different names in your Graveyard; equip those targets to this card. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; destroy any number of Spell/Trap Cards on the field, up to the number of "Noble Arms" Equip Spell Cards you control.


                   SR Rarity
                   Sacred Noble Knight of King Custennin
                   SR Rarity
                   Sacred Noble Knight of King Custennin
                   Sacred Noble Knight of King Custennin
                   LIGHT
                   Sacred Noble Knight of King Custennin
                   Vua thần thánh kỵ Custennin
                   • ATK:

                   • 1500

                   • DEF:

                   • 2500


                   Hiệu ứng (VN):

                   2+ quái thú "Noble Knight" Cấp 4
                   Bạn có thể tách bất kỳ số lượng nguyên liệu nào từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu đến nhiều lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại chúng lên tay. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Xyz "Noble Knight" từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Sacred Noble Knight of King Custennin", và nếu bạn làm điều đó, hãy đem lá bài này từ Mộ đến quái thú đó làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sacred Noble Knight of King Custennin" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2+ Level 4 "Noble Knight" monsters You can detach any number of materials from this card, then target that many cards your opponent controls; return them to the hand. If this card is destroyed by battle or card effect and sent to the GY: You can Special Summon 1 "Noble Knight" Xyz Monster from your Extra Deck, except "Sacred Noble Knight of King Custennin", and if you do, attach this card from the GY to that monster as material. (This is treated as an Xyz Summon.) You can only use each effect of "Sacred Noble Knight of King Custennin" once per turn.                   Deck của NOBLE KNIGHTS trong DUEL LINKS