Bandit

Bandit Keith
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 1500 hoặc thấp hơn. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài của bạn. Sau đó, chọn 1 lá bài Đặt trong Vùng Phép & Bẫy của đối thủ và đánh cắp nó. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Bandit thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Bandit trong DUEL LINKS