Thông tin tổng quan của Ojama

Nhìn chung

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Deck Mẫu

Land of the Ojamas
Bắt đầu Duel với Field Spell 'Ojama Country' được kích hoạt.
Ojama Country
Land of the Ojamas

Main: 20 Extra: 8


Deck của OJAMA trong DUEL LINKS