Thông tin tổng quan của Star Seraph

Mind of the Plana
Gửi tất cả các lá bài bị trục xuất của đối thủ đến một không gian khác. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Mind of the Plana

Cần 16 UR

UR Rarity
Star Seraph Scepter3 card
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
UR Rarity
Maestroke the Symphony Djinn1 card
UR Rarity
Stellarknight Delteros1 card
UR Rarity
Book of Moon2 card
UR Rarity
Cosmic Cyclone1 card
UR Rarity
Monster Reborn1 card
UR Rarity
Necrovalley1 card
UR Rarity
Compulsory Evacuation Device2 card
UR Rarity
Floodgate Trap Hole1 card
UR Rarity
Warning Point2 card

Main: 20 Extra: 8


Deck của STAR SERAPH trong DUEL LINKS