Carly Carmine

Carly Carmine

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Carly Carmine là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 6 (5ds). 
  • Nhân vật này cần chìa khóa màu xanh lá để có thể đấu với cô ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: 5D's
  • Carly yêu cầu chìa khóa Xanh lá để đấu tại Gate.
  • Carly xuất hiện ở Gate ở Stage 6 (5Ds)
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Tiếp cận Stage 6 trong (5D's) Duel World. Để kích hoạt nhiệm vụ mở khóa của cô ấy
  • Đạt được 1 (các) trận thắng Không Thiệt hại trong Trận đấu với Carly Carmine ở cấp độ 30 bằng cách sử dụng Jack Atlas.
  • Đạt được 3 trận thắng chỉ bằng cách sử dụng Bài quái thú loại Spellcaster trong Trận đấu trong Duel World (5D).
  • Đạt được 3 trận thắng mà không cần sử dụng bất kỳ Bài quái thú cấp 5 hoặc cao hơn nào trong Duel World (5D's).
  • Thực hiện thành công 3 (các) Triệu hồi Đặc biệt trong một Trận đấu Duel World (5D's).
  • Chiến thắng 3 trận đấu tay đôi liên tiếp với Carly Carmine ở Cấp độ 30 trong Duel World.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Secret Seeker
Xem 1 quái thú đặt úp mà đối thủ của bạn điều khiển. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Secret Seeker
Fortune Teller
Trả 1 quái thú 'Fortune Fairy' từ tay của bạn lên đầu Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và 3 lần mỗi trận đấu.
Fortune Teller
Lucky Stones
Có thể được sử dụng một lần trong lượt mà bạn Triệu hồi Đặc biệt một quái thú 'Fortune Fairy' với hiệu ứng riêng của nó. Chơi 1 'Miracle Stone' từ Bộ bài của bạn úp xuống. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Miracle Stone
Lucky Stones
Miracle Power
Nếu bạn điều khiển một 'Miracle Stone' mặt ngửa, hãy tăng ATK của tất cả quái thú 'Fortune Fairy' mà bạn điều khiển lên gấp 300 lần cấp độ tương ứng của chúng. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài và Bộ bài Phụ chỉ chứa quái thú 'Fortune Fairy'.
Miracle Stone
Miracle Power
Going Undercover
Lén bỏ 1 quái thú 'Fortune Fairy' từ tay của bạn vào Bộ bài của đối thủ. Khi đối thủ của bạn rút được quái vật đó, hãy gửi nó đến Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Going Undercover
Lost and Found
Gửi 1 đến 3 lá bài từ tay của bạn vào Mộ, sau đó thêm bằng số lượng quái thú 'Fortune Fairy' từ Mộ vào tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng Kỹ năng này một lần trong mỗi Trận đấu.
Lost and Found
Draw Loan
Thêm 1 'Lucky Loan' từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. Bạn không thể tiến hành Rút bài bình thường ở lượt tiếp theo. Bạn chỉ có thể sử dụng Kỹ năng này một lần mỗi lượt.
Lucky Loan
Draw Loan
Acceptable Result
Đối với mỗi quái vật 'Fortune Fairy' mà bạn điều khiển, hãy thêm 1 'Unacceptable Result' từ Mộ của bạn vào tay của bạn. bạn chỉ có thể sử dụng Kỹ năng này một lần cho mỗi Trận đấu.
Unacceptable Result
Acceptable Result
Chung
Draw Sense: High-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.
Draw Sense: High-Level
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.
Draw Sense: Low-Level
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
LP Boost Omega
Tăng 5000 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 4 lá bài trên tay.
LP Boost Omega
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi bài được rút. Giảm số bài bắt đầu của bạn đi 1 lá, rồi rút lại bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Carly Carmine trong DUEL LINKS