Carly Carmine

Carly Carmine

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Carly Carmine là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 6 (5ds). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu xanh lá để có thể đấu với cô ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: 5D's
 • Carly yêu cầu chìa khóa Xanh lá để đấu tại Gate.
 • Carly xuất hiện ở Gate ở Stage 6 (5Ds)
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Tiếp cận Stage 6 trong (5D's) Duel World. Để kích hoạt nhiệm vụ mở khóa của cô ấy
 • Đạt được 1 (các) trận thắng Không Thiệt hại trong Trận đấu với Carly Carmine ở cấp độ 30 bằng cách sử dụng Jack Atlas.
 • Đạt được 3 trận thắng chỉ bằng cách sử dụng Bài quái thú loại Spellcaster trong Trận đấu trong Duel World (5D).
 • Đạt được 3 trận thắng mà không cần sử dụng bất kỳ Bài quái thú cấp 5 hoặc cao hơn nào trong Duel World (5D's).
 • Thực hiện thành công 3 (các) Triệu hồi Đặc biệt trong một Trận đấu Duel World (5D's).
 • Chiến thắng 3 trận đấu tay đôi liên tiếp với Carly Carmine ở Cấp độ 30 trong Duel World.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Secret Seeker
Xem 1 quái thú đặt úp mà đối thủ của bạn điều khiển. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Secret Seeker
Fortune Teller
Trả 1 quái thú 'Fortune Fairy' từ tay của bạn lên đầu Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và 3 lần mỗi trận đấu.
Fortune Teller
Lucky Stones
Có thể được sử dụng một lần trong lượt mà bạn Triệu hồi Đặc biệt một quái thú 'Fortune Fairy' với hiệu ứng riêng của nó. Chơi 1 'Miracle Stone' từ Bộ bài của bạn úp xuống. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Miracle Stone
Lucky Stones
Miracle Power
Nếu bạn điều khiển một 'Miracle Stone' mặt ngửa, hãy tăng ATK của tất cả quái thú 'Fortune Fairy' mà bạn điều khiển lên gấp 300 lần cấp độ tương ứng của chúng. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài và Bộ bài Phụ chỉ chứa quái thú 'Fortune Fairy'.
Miracle Stone
Miracle Power
Going Undercover
Lén bỏ 1 quái thú 'Fortune Fairy' từ tay của bạn vào Bộ bài của đối thủ. Khi đối thủ của bạn rút được quái vật đó, hãy gửi nó đến Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Going Undercover
Lost and Found
Gửi 1 đến 3 lá bài từ tay của bạn vào Mộ, sau đó thêm bằng số lượng quái thú 'Fortune Fairy' từ Mộ vào tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng Kỹ năng này một lần trong mỗi Trận đấu.
Lost and Found
Draw Loan
Thêm 1 'Lucky Loan' từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. Bạn không thể tiến hành Rút bài bình thường ở lượt tiếp theo. Bạn chỉ có thể sử dụng Kỹ năng này một lần mỗi lượt.
Lucky Loan
Draw Loan
Acceptable Result
Đối với mỗi quái vật 'Fortune Fairy' mà bạn điều khiển, hãy thêm 1 'Unacceptable Result' từ Mộ của bạn vào tay của bạn. bạn chỉ có thể sử dụng Kỹ năng này một lần cho mỗi Trận đấu.
Unacceptable Result
Acceptable Result
Chung
Draw Sense: High-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.
Draw Sense: High-Level
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.
Draw Sense: Low-Level
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
LP Boost Omega
Tăng 5000 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 4 lá bài trên tay.
LP Boost Omega
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi bài được rút. Giảm số bài bắt đầu của bạn đi 1 lá, rồi rút lại bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart

Drop Reward

UR Rarity
Fortune Fairy Swee
UR Rarity
Fortune Fairy Swee
Fortune Fairy Swee
WATER4
Fortune Fairy Swee
Tiên bói vận may Swee
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn rút lá bài này: Bạn có thể tiết lộ nó; Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa khác trên sân; loại bỏ nó cho đến Standby Phase của lượt tiếp theo của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fortune Fairy Swee" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you draw this card: You can reveal it; Special Summon it from your hand. If this card is Special Summoned from the hand: You can target 1 other face-up monster on the field; banish it until the Standby Phase of your next turn. You can only use each effect of "Fortune Fairy Swee" once per turn.


UR Rarity
Fortune Fairy En
UR Rarity
Fortune Fairy En
Fortune Fairy En
FIRE2
Fortune Fairy En
Tiên bói vận may En
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn rút lá bài này: Bạn có thể tiết lộ nó; Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay: Bạn có thể chọn vào 1 Deck mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fortune Fairy En" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you draw this card: You can reveal it; Special Summon it from your hand. If this card is Special Summoned from the hand: You can target 1 Set card your opponent controls; destroy it. You can only use each effect of "Fortune Fairy En" once per turn.


UR Rarity
Fortune Fairy Hikari
UR Rarity
Fortune Fairy Hikari
Fortune Fairy Hikari
LIGHT1
Fortune Fairy Hikari
Tiên bói vận may Hikari
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn rút lá bài này: Bạn có thể tiết lộ nó; Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pháp sư Cấp 1 từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fortune Fairy Hikari" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you draw this card: You can reveal it; Special Summon it from your hand. If this card is Special Summoned from the hand: You can target 1 monster you control; send it to the GY, and if you do, Special Summon 1 Level 1 Spellcaster monster from your Deck. You can only use each effect of "Fortune Fairy Hikari" once per turn.


R Rarity
Fortune Fairy Chee
R Rarity
Fortune Fairy Chee
Fortune Fairy Chee
EARTH6
Fortune Fairy Chee
Tiên bói vận may Chee
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn rút lá bài này: Bạn có thể tiết lộ nó; Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay: Bạn có thể yêu cầu mỗi người chơi rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fortune Fairy Chee" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you draw this card: You can reveal it; Special Summon it from your hand. If this card is Special Summoned from the hand: You can make each player draw 1 card. You can only use each effect of "Fortune Fairy Chee" once per turn.


SR Rarity
Temperance of Prophecy
SR Rarity
Temperance of Prophecy
Temperance of Prophecy
EARTH3
Temperance of Prophecy
Người triệu hồi phép thuật Temper
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn, nếu bạn đã kích hoạt "Spellbook" trước đó trong lượt này: Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú LIGHT hoặc DARK Spellcaster Cấp 5 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt một quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn khác trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase, if you have activated a "Spellbook" Spell Card previously this turn: You can Tribute this card; Special Summon 1 Level 5 or higher LIGHT or DARK Spellcaster-Type monster from your Deck. You cannot Special Summon another Level 5 or higher monster during the turn you activate this effect.


SR Rarity
Frequency Magician
SR Rarity
Frequency Magician
Frequency Magician
LIGHT2
Frequency Magician
Pháp sư tần số
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, hãy đặt 1 Counter Phép lên nó (tối đa 1). Bạn có thể loại bỏ 1 Counter thần chú khỏi lá bài này để có 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK cho đến End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned, place 1 Spell Counter on it (max. 1). You can remove 1 Spell Counter from this card to have 1 face-up monster you control gain 500 ATK, until the End Phase.


R Rarity
Hermit of Prophecy
R Rarity
Hermit of Prophecy
Hermit of Prophecy
EARTH3
Hermit of Prophecy
Cụ phép thuật Ermite
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Mỗi khi một "Spellbook" được kích hoạt, hãy tăng Cấp độ của lá bài này lên 2 và ATK thêm 300.


Hiệu ứng gốc (EN):

Each time a "Spellbook" Spell Card is activated, increase this card's Level by 2 and ATK by 300.


N Rarity
Ancient Sorcerer
N Rarity
Ancient Sorcerer
Ancient Sorcerer
DARK4
Ancient Sorcerer
Thầy phép thuật cổ
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Được trang bị một loạt đũa thần, sinh vật này có khả năng tấn công nhiều lần.


Hiệu ứng gốc (EN):

Armed with an array of magic wands, this creature is capable of multiple attacks.


N Rarity
Fairywitch
N Rarity
Fairywitch
Fairywitch
DARK3
Fairywitch
Phù thủy tiên
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Mặc dù định mệnh là một nàng tiên, nhưng sinh vật này đã chọn con đường của phù thủy để thay thế.


Hiệu ứng gốc (EN):

Though destined to be a fairy, this creature chose the way of the witch instead.


SR Rarity
Dwimmered Path
SR Rarity
Dwimmered Path
Dwimmered Path
Spell Normal
Dwimmered Path
Dấu mốc phép cứu thế

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng Spellcaster trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dwimmered Path" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 Spellcaster Effect Monster in your GY; add it to your hand. You can only activate 1 "Dwimmered Path" per turn.


  SR Rarity
  Miracle Stone
  SR Rarity
  Miracle Stone
  Miracle Stone
  Spell Continuous
  Miracle Stone
  Đá kỳ diệu

   Hiệu ứng (VN):

   Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Miracle Stone". Tất cả quái thú Spellcaster mà bạn điều khiển được tăng 500 ATK / DEF cho mỗi "Fortune Fairy" mà bạn điều khiển với các tên khác nhau. Một lần mỗi lượt, khi tấn công được tuyên bố liên quan đến "Fortune Fairy" bạn: Bạn có thể rút 1 lá bài.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can only control 1 "Miracle Stone". All Spellcaster monsters you control gain 500 ATK/DEF for each "Fortune Fairy" monster you control with different names. Once per turn, when an attack is declared involving your "Fortune Fairy" monster: You can draw 1 card.


   R Rarity
   Spellbook Star Hall
   R Rarity
   Spellbook Star Hall
   Spellbook Star Hall
   Spell Continuous
   Spellbook Star Hall
   Sảnh sách phép thuật Étoile

    Hiệu ứng (VN):

    Mỗi khi một "Spellbook" được kích hoạt, hãy đặt 1 Counter Phép lên lá bài này. Tất cả quái thú thuộc loại Spellcaster mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK cho mỗi Spell Counter trên lá bài này. Khi lá bài với (các) Counter Phép này bị phá hủy và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại Pháp sư từ Deck của mình lên tay của bạn, có Cấp độ nhỏ hơn hoặc bằng số Counter Phép có trên lá bài này .


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Each time a "Spellbook" Spell Card is activated, place 1 Spell Counter on this card. All Spellcaster-Type monsters you control gain 100 ATK for each Spell Counter on this card. When this card with Spell Counter(s) is destroyed and sent to the Graveyard: You can add 1 Spellcaster-Type monster from your Deck to your hand, whose Level is less than or equal to the number of Spell Counters that were on this card.


    Level-up Reward

    N Rarity
    Fortune Fairy Ann
    N Rarity
    Fortune Fairy Ann
    Fortune Fairy Ann
    DARK5
    Fortune Fairy Ann
    Tiên bói vận may Ann
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Khi bạn rút lá bài này: Bạn có thể tiết lộ nó; Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Spellcaster khỏi Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fortune Fairy Ann" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When you draw this card: You can reveal it; Special Summon it from your hand. If this card is Special Summoned from the hand: You can banish 1 Spellcaster monster from your Deck. You can only use each effect of "Fortune Fairy Ann" once per turn.


    R Rarity
    Fortune Fairy Hu
    R Rarity
    Fortune Fairy Hu
    Fortune Fairy Hu
    WIND3
    Fortune Fairy Hu
    Tiên bói vận may Hu
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Khi bạn rút lá bài này: Bạn có thể tiết lộ nó; Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong số các quái thú Pháp sư bị loại bỏ của mình; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fortune Fairy Hu" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When you draw this card: You can reveal it; Special Summon it from your hand. If this card is Special Summoned from the hand: You can target 1 of your banished Spellcaster monsters; add it to your hand. You can only use each effect of "Fortune Fairy Hu" once per turn.


    R Rarity
    Unacceptable Result
    R Rarity
    Unacceptable Result
    Unacceptable Result
    Spell Quick
    Unacceptable Result
    Kết quả không chấp nhận được

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn điều khiển quái thú Spellcaster: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Fortune Fairy" từ tay bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control a Spellcaster monster: Special Summon 1 "Fortune Fairy" monster from your hand.


     SR Rarity
     Lucky Loan
     SR Rarity
     Lucky Loan
     Lucky Loan
     Spell Normal
     Lucky Loan
     Cho vay vận may

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 "Fortune Fairy" mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Spellcaster từ tay hoặc Deck của bạn, có Cấp ban đầu thấp hơn 1 quái thú đó, cũng như trong lượt tiếp theo của bạn sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Spellcaster. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Lucky Loan" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 "Fortune Fairy" monster you control; Special Summon 1 Spellcaster monster from your hand or Deck, whose original Level is 1 lower than that monster's, also during your next turn after this card resolves, you cannot Normal or Special Summon monsters, except Spellcaster monsters. You can only activate 1 "Lucky Loan" per turn.


      SR Rarity
      Slip of Fortune
      SR Rarity
      Slip of Fortune
      Slip of Fortune
      Trap Normal
      Slip of Fortune
      Tuột vận may

       Hiệu ứng (VN):

       Chỉ kích hoạt khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công chọn vào quái thú. Bỏ qua đòn tấn công và loại bỏ khỏi chơi quái thú mục tiêu tấn công cho đến Standby Phase tiếp theo.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate only when your opponent's monster declares an attack targeting a monster. Negate the attack and remove from play the attack target monster until the next Standby Phase.


       R Rarity
       The Eye of Truth
       R Rarity
       The Eye of Truth
       The Eye of Truth
       Trap Continuous
       The Eye of Truth
       Con mắt sự thật

        Hiệu ứng (VN):

        Đối thủ của bạn phải giữ lên tay của họ được tiết lộ. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của đối thủ, nếu họ có (các) bài Phép trong tay: Họ nhận được 1000 LP nếu có (các) bài Phép trong tay khi thực thi.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Your opponent must keep their hand revealed. Once per turn, during your opponent's Standby Phase, if they have a Spell(s) in their hand: They gain 1000 LP if they have a Spell(s) in their hand at resolution.


        SR Rarity
        The Grand Spellbook Tower
        SR Rarity
        The Grand Spellbook Tower
        The Grand Spellbook Tower
        Spell Field
        The Grand Spellbook Tower
        Viện sách phép thuật

         Hiệu ứng (VN):

         Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, nếu bạn có quái thú Loại "Spellbook" Mộ của bạn ở cuối Deck, ngoại trừ "The Grand Spellbook Tower", sau đó rút 1 lá bài. Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy và gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Pháp sư từ tay của bạn hoặc Deck có Cấp nhỏ hơn hoặc bằng số Bài "Spellbook" trong tay của bạn Mộ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Once per turn, during your Standby Phase, if you have a Spellcaster-Type monster on your side of the field or in your Graveyard: You can place 1 "Spellbook" Spell Card from your Graveyard on the bottom of your Deck, except "The Grand Spellbook Tower", then draw 1 card. When this card in your possession is destroyed by your opponent's card and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 Spellcaster-Type monster from your hand or Deck whose Level is less than or equal to the number of "Spellbook" Spell Cards in your Graveyard.         Deck sử dụng nhân vật Carly Carmine trong DUEL LINKS