Crow Hogan

Crow Hogan

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Crow Hogan là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt được 5000 điểm Duel Assessment sau khi đánh bại một bài thủ tiêu chuẩn npc Sector Security trong thế giới 5ds. 
  • Nhân vật này cần chìa khóa màu đen để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: 5D's
  • Crow Hogan yêu cầu chìa khóa Đen đấu tại Gate.
  • Các nhiệm vụ mở khóa của Crow sẽ xuất hiện khi đánh bại bài thủ tiêu chuẩn Sector Security với điểm Duel Assessment là 5.000 trở lên trong Duel World (5D's)
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Vào vai Yusei Fudo và giành chiến thắng trong 3 trận đấu tay đôi với Crow Hogan ở cấp độ 30 trong Duel World
  • Đạt được 3 chiến thắng chỉ khi sử dụng các Bài quái thú loại 'Winged Beast' trong các trận đấu tay đôi của Thế giới Duel (5D's)
  • Gây 30000 điểm sát thương hiệu ứng trở lên trong Duel World (5D's)

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Mark of the Dragon - Tail
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 2 'Blackwing - Blizzard the Far North' vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 'Black-Winged Dragon' vào Extra Deck của bạn.
Blackwing - Blizzard the Far North
Black-Winged Dragon
Mark of the Dragon - Tail
Blackwing Rising
Cho đến khi kết thúc lượt, 1 Quái vật Synchro 'Black-Winged Dragon' hoặc 'Blackwing' ở bên sân của bạn sẽ nhận được 200 ATK tương ứng với số quái thú 'Blackwing' trên sân của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Black-Winged Dragon
Blackwing Rising
Black Wind to the Top
Có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu với Bộ bài Phụ có ít nhất 3 quái thú "Blackwing". Khi bắt đầu Trận đấu, đặt 1 "Mountain" vào sân của bạn và thêm 1 "Black-Winged Dragon" vào Extra Deck của bạn, từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Chọn 1 "Blackwing" mà bạn điều khiển và đặt 1 Counter Blackwing vào nó.
Black-Winged Dragon
Mountain
Black Wind to the Top
Chung
Level Duplication
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú được chọn sẽ bằng với Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Duplication
Level Reduction
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp của quái thú đã chọn sẽ giảm theo Cấp của quái thú mà bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. (Cấp độ tối thiểu là 1.) Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Reduction
Tunermorph: Normal
Tiết lộ 1 quái thú Tuner trong tay bạn và chọn một Quái thú Thường trên sân của bạn. Quái vật được chọn được coi là quái vật Tuner. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Tunermorph: Normal
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.
Draw Sense: Low-Level
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Balance
Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance
Draw Sense: High-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.
Draw Sense: High-Level
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
Level Augmentation
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú đã chọn sẽ tăng theo Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Augmentation
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK
Draw Sense: Winged Beast
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm Gốc của bạn giảm đi 1000. Một trong những lá bài từ lượt rút thông thường của bạn ở lượt này sẽ là một quái thú loại Quái thú có cánh ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn.
Draw Sense: Winged Beast

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Crow Hogan trong DUEL LINKS

Balance

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Đang tải dữ liệu...

Draw Sense: High-Level

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Đang tải dữ liệu...

Draw Sense: High-Level

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Đang tải dữ liệu...

Balance

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Đang tải dữ liệu...

Draw Sense: High-Level

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Đang tải dữ liệu...
Top