Crow Hogan

Crow Hogan

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Crow Hogan là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt được 5000 điểm Duel Assessment sau khi đánh bại một bài thủ tiêu chuẩn npc Sector Security trong thế giới 5ds. 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu đen để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: 5D's
 • Crow Hogan yêu cầu chìa khóa Đen đấu tại Gate.
 • Các nhiệm vụ mở khóa của Crow sẽ xuất hiện khi đánh bại bài thủ tiêu chuẩn Sector Security với điểm Duel Assessment là 5.000 trở lên trong Duel World (5D's)
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Vào vai Yusei Fudo và giành chiến thắng trong 3 trận đấu tay đôi với Crow Hogan ở cấp độ 30 trong Duel World
 • Đạt được 3 chiến thắng chỉ khi sử dụng các Bài quái thú loại 'Winged Beast' trong các trận đấu tay đôi của Thế giới Duel (5D's)
 • Gây 30000 điểm sát thương hiệu ứng trở lên trong Duel World (5D's)

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Mark of the Dragon - Tail
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 2 'Blackwing - Blizzard the Far North' vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 'Black-Winged Dragon' vào Extra Deck của bạn.
Blackwing - Blizzard the Far North
Black-Winged Dragon
Mark of the Dragon - Tail
Blackwing Rising
Cho đến khi kết thúc lượt, 1 Quái vật Synchro 'Black-Winged Dragon' hoặc 'Blackwing' ở bên sân của bạn sẽ nhận được 200 ATK tương ứng với số quái thú 'Blackwing' trên sân của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Black-Winged Dragon
Blackwing Rising
Black Wind to the Top
Có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu với Bộ bài Phụ có ít nhất 3 quái thú "Blackwing". Khi bắt đầu Trận đấu, đặt 1 "Mountain" vào sân của bạn và thêm 1 "Black-Winged Dragon" vào Extra Deck của bạn, từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Chọn 1 "Blackwing" mà bạn điều khiển và đặt 1 Counter Blackwing vào nó.
Mountain
Black-Winged Dragon
Black Wind to the Top
Chung
Level Duplication
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú được chọn sẽ bằng với Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Duplication
Level Reduction
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp của quái thú đã chọn sẽ giảm theo Cấp của quái thú mà bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. (Cấp độ tối thiểu là 1.) Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Reduction
Tunermorph: Normal
Tiết lộ 1 quái thú Tuner trong tay bạn và chọn một Quái thú Thường trên sân của bạn. Quái vật được chọn được coi là quái vật Tuner. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Tunermorph: Normal
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.
Draw Sense: Low-Level
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Balance
Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance
Draw Sense: High-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.
Draw Sense: High-Level
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
Level Augmentation
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú đã chọn sẽ tăng theo Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Augmentation
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK
Draw Sense: Winged Beast
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm Gốc của bạn giảm đi 1000. Một trong những lá bài từ lượt rút thông thường của bạn ở lượt này sẽ là một quái thú loại Quái thú có cánh ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn.
Draw Sense: Winged Beast

Drop Reward

UR Rarity
Blackwing - Elphin the Raven
UR Rarity
Blackwing - Elphin the Raven
Blackwing - Elphin the Raven
DARK 6
Blackwing - Elphin the Raven
Cánh đen - Quạ elphin
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một "Blackwing" , bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Blackwing" monster, you can Normal Summon this card without Tributing. When this card is Normal Summoned: You can target 1 monster your opponent controls; change that target's battle position.


SR Rarity
Blackwing - Ghibli the Searing Wind
SR Rarity
Blackwing - Ghibli the Searing Wind
Blackwing - Ghibli the Searing Wind
DARK 3
Blackwing - Ghibli the Searing Wind
Cánh đen - Gió cháy xém Ghibli
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Khi đối thủ của bạn tuyên bố tấn công trực tiếp: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chuyển ATK và DEF ban đầu của lá bài này, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

When your opponent declares a direct attack: You can Special Summon this card from your hand. Once per turn: You can switch the original ATK and DEF of this card, until the end of this turn.


SR Rarity
Blackwing - Fane the Steel Chain
SR Rarity
Blackwing - Fane the Steel Chain
Blackwing - Fane the Steel Chain
DARK 2
Blackwing - Fane the Steel Chain
Cánh đen - Xích thép Fane
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Nếu lá bài này gây ra thiệt hại chiến đấu cho đối thủ của bạn bằng một đòn tấn công trực tiếp: Chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card can attack your opponent directly. If this card inflicts battle damage to your opponent by a direct attack: Target 1 Attack Position monster your opponent controls; change that target to Defense Position.


R Rarity
Blackwing - Boreas the Sharp
R Rarity
Blackwing - Boreas the Sharp
Blackwing - Boreas the Sharp
DARK 5
Blackwing - Boreas the Sharp
Cánh đen - Boreas sắc nhọn
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase 1: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Blackwing" mà bạn điều khiển; nếu quái thú đó tấn công lượt này, bạn không nhận sát thương trận nào từ đòn đó, nó không bị phá huỷ bởi trận đó, cũng như phá huỷ quái thú của đối thủ mà nó đã chiến đấu, sau khi Damage Calculation.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase 1: You can banish this card from the Graveyard, then target 1 "Blackwing" monster you control; if that monster attacks this turn, you take no battle damage from that attack, it is not destroyed by that battle, also destroy the opponent's monster that it battled, after damage calculation.


R Rarity
Blackwing - Brisote the Tailwind
R Rarity
Blackwing - Brisote the Tailwind
Blackwing - Brisote the Tailwind
DARK 5
Blackwing - Brisote the Tailwind
Cánh đen - Gió xuôi Brisote
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu 2 hoặc nhiều "Blackwing" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Nhận được 600 LP.


Hiệu ứng gốc (EN):

If 2 or more face-up "Blackwing" monsters you control were destroyed this turn, you can Special Summon this card (from your hand). If this card is sent to the Graveyard as a Synchro Material: Gain 600 LP.


N Rarity
Blackwing - Hillen the Tengu-wind
N Rarity
Blackwing - Hillen the Tengu-wind
Blackwing - Hillen the Tengu-wind
DARK 5
Blackwing - Hillen the Tengu-wind
Cánh đen - Gió tengu Hillen
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn nhận 2000 Sát thương Chiến đấu hoặc lớn hơn từ đòn tấn công trực tiếp của quái thú của đối thủ trong khi lá bài này ở trong Mộ, bạn có thể chọn 1 "Blackwing" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình. Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó và lá bài này từ Mộ. Hiệu ứng của chúng bị vô hiệu hoá. Mỗi người chơi chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Blackwing - Hillen the Tengu-wind" một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you take 2000 or more Battle Damage from your opponent's monster's direct attack while this card is in the Graveyard, you can select 1 Level 3 or lower "Blackwing" monster in your Graveyard. Special Summon that monster and this card from the Graveyard. Their effects are negated. Each player can only use the effect of "Blackwing - Hillen the Tengu-wind" once per Duel.


N Rarity
Crow Goblin
N Rarity
Crow Goblin
Crow Goblin
WIND 5
Crow Goblin
Quạ Thiên Cẩu
 • ATK:

 • 1850

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Một yêu tinh mũi dài thông minh, anh ta là một thế lực cần được tính đến.


Hiệu ứng gốc (EN):

A clever long-nosed goblin, he is a force to be reckoned with.


SR Rarity
Against the Wind
SR Rarity
Against the Wind
Against the Wind
Spell Normal
Against the Wind
Chống lại cơn gió

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn 1 "Blackwing" trong Mộ của bạn. Gây sát thương bằng ATK của quái thú đã chọn và cộng nó lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Select 1 "Blackwing" monster in your Graveyard. Take damage equal to the ATK of the selected monster, and add it to your hand.


  SR Rarity
  Blackwing - Bombardment
  SR Rarity
  Blackwing - Bombardment
  Blackwing - Bombardment
  Trap Normal
  Blackwing - Bombardment
  Cánh đen - Bắn phá

   Hiệu ứng (VN):

   Hiến tế 1 "Blackwing" để chọn 1 quái thú Synchro ngửa mà bạn điều khiển. Quái thú Synchro đó nhận được ATK bằng với ATK của quái thú bị Hiến tế, cho đến End Phase.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Tribute 1 "Blackwing" monster to select 1 face-up Synchro Monster you control. That Synchro Monster gains ATK equal to the Tributed monster's ATK, until the End Phase.


   R Rarity
   Blackwing - Boobytrap
   R Rarity
   Blackwing - Boobytrap
   Blackwing - Boobytrap
   Trap Normal
   Blackwing - Boobytrap
   Cánh đen - Bẫy treo

    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài Úp này bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ trong khi bạn điều khiển một "Blackwing" ngửa, gây 1000 sát thương cho đối thủ và rút 1 lá.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this Set card is destroyed by your opponent's card effect while you control a face-up "Blackwing" monster, inflict 1000 damage to your opponent and draw 1 card.


    Level-up Reward

    N Rarity
    Blackwing - Jin the Rain Shadow
    N Rarity
    Blackwing - Jin the Rain Shadow
    Blackwing - Jin the Rain Shadow
    DARK 1
    Blackwing - Jin the Rain Shadow
    Cánh đen - Bóng cơn mưa Jin
    • ATK:

    • 600

    • DEF:

    • 500


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này đấu với quái thú ngửa có DEF bằng hoặc thấp hơn ATK của lá bài này, hãy phá huỷ quái thú đó khi bắt đầu Damage Step (không tính thiệt hại).


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card battles a face-up monster with DEF equal to or less than this card's ATK, destroy that monster at the start of the Damage Step (without damage calculation).


    R Rarity
    Black Feather Beacon
    R Rarity
    Black Feather Beacon
    Black Feather Beacon
    Trap Normal
    Black Feather Beacon
    Đèn hiệu lông vũ đen

     Hiệu ứng (VN):

     Chỉ kích hoạt khi bạn nhận sát thương từ hiệu ứng của lá bài. Triệu hồi Đặc biệt 1 "Blackwing" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Activate only when you take damage from a card effect. Special Summon 1 Level 4 or lower "Blackwing" monster from your hand.


     R Rarity
     Black Wing Revenge
     R Rarity
     Black Wing Revenge
     Black Wing Revenge
     Trap Normal
     Black Wing Revenge
     Lông đen trả thù

      Hiệu ứng (VN):

      Khi quái thú thuộc Loại quái thú có cánh mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Triệu hồi Đặc biệt 2 "Blackwing - Black Crest Tokens" (Loại quái thú có cánh / DARK / Cấp 2 / ATK 0 / DEF 800).


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When a Winged Beast-Type monster you control is destroyed by battle and sent to the Graveyard: Special Summon 2 "Blackwing - Black Crest Tokens" (Winged Beast-Type/DARK/Level 2/ATK 0/DEF 800).


      UR Rarity
      Blackwing - Elphin the Raven
      UR Rarity
      Blackwing - Elphin the Raven
      Blackwing - Elphin the Raven
      DARK 6
      Blackwing - Elphin the Raven
      Cánh đen - Quạ elphin
      • ATK:

      • 2200

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn điều khiển một "Blackwing" , bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you control a "Blackwing" monster, you can Normal Summon this card without Tributing. When this card is Normal Summoned: You can target 1 monster your opponent controls; change that target's battle position.


      SR Rarity
      Blackwing - Ghibli the Searing Wind
      SR Rarity
      Blackwing - Ghibli the Searing Wind
      Blackwing - Ghibli the Searing Wind
      DARK 3
      Blackwing - Ghibli the Searing Wind
      Cánh đen - Gió cháy xém Ghibli
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 1600


      Hiệu ứng (VN):

      Khi đối thủ của bạn tuyên bố tấn công trực tiếp: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chuyển ATK và DEF ban đầu của lá bài này, cho đến khi kết thúc lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When your opponent declares a direct attack: You can Special Summon this card from your hand. Once per turn: You can switch the original ATK and DEF of this card, until the end of this turn.


      SR Rarity
      Blackwing - Damascus the Polar Night
      SR Rarity
      Blackwing - Damascus the Polar Night
      Blackwing - Damascus the Polar Night
      DARK 3
      Blackwing - Damascus the Polar Night
      Cánh đen - Đêm vùng cực Damascus
      • ATK:

      • 1300

      • DEF:

      • 700


      Hiệu ứng (VN):

      Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này để chọn mục tiêu 1 "Blackwing" mà bạn điều khiển; nó nhận được 500 ATK cho đến End Phase.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During either player's turn: You can discard this card to target 1 "Blackwing" monster you control; it gains 500 ATK until the End Phase.


      UR Rarity
      Blackwing - Pinaki the Waxing Moon
      UR Rarity
      Blackwing - Pinaki the Waxing Moon
      Blackwing - Pinaki the Waxing Moon
      DARK 3
      Blackwing - Pinaki the Waxing Moon
      Cánh đen - Trăng sáng dần Pinaki
      • ATK:

      • 1200

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro, ngoại trừ việc Triệu hồi Synchro của quái thú Synchro "Blackwing" Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến đó từ sân trong lượt này: Bạn có thể thêm 1 "Blackwing" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Blackwing - Pinaki the Waxing Moon". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Blackwing - Pinaki the Waxing Moon" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Cannot be used as a Synchro Material, except for the Synchro Summon of a "Blackwing" Synchro Monster. During the End Phase, if this card is in the Graveyard because it was sent there from the field this turn: You can add 1 "Blackwing" monster from your Deck to your hand, except "Blackwing - Pinaki the Waxing Moon". You can only use this effect of "Blackwing - Pinaki the Waxing Moon" once per turn.      Deck sử dụng nhân vật Crow Hogan trong DUEL LINKS