Dark Signer Kalin Kessler

Dark Signer Kalin Kessler

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Dark Signer Kalin Kessler là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 6 (5ds). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu xanh dương để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: 5D's
 • Kalin yêu cầu chìa khóa Xanh dương để đấu tại Gate.
 • Kalin xuất hiện ở Gate ở Stage 6 (5Ds)
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Tiếp cận Stage 6 trong (5D's) Duel World. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
 • Thực hiện thành công 2 (các) Triệu hồi Synchro trong một Dark Signer Kalin Kessler ở cấp độ 30 khi chơi với tư cách Yusei Fudo.
 • Sử dụng Bài bẫy 4 lần trong một trận đấu với KDark Signer Kalin Kessler.
 • Gây ra 3800 điểm sát thương hiệu ứng trở lên trong Trận đấu với Dark Signer Kalin Kessler.
 • Triệu hồi Stardust Dragon 1 lần khi chơi với tư cách là Yusei Fudo, trong trận đấu tay đôi với Dark Signer Kalin Kessler ở cấp độ 30.
 • Đạt được 1 Chiến thắng Trở lại (ies) trong Trận đấu với Dark Signer Kalin Kessler ở cấp 30 bằng cách sử dụng Yusei Fudo.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Dark Tuning 100
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 2 'Infernity Avenger' vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 'Hundred Eyes Dragon' vào Extra Deck của bạn.
Hundred Eyes Dragon
Infernity Avenger
Dark Tuning 100
Handless Combo 100
Bắt đầu Trận đấu với 0 lá bài trên tay và 'Hundred Eyes Dragon' ở bên sân của bạn.
Hundred Eyes Dragon
Handless Combo 100
Chung
Immortal Offerings
Tiết lộ 1 đến 3 quái thú 'Earthbound Immortal' trong tay bạn, sau đó chơi một số lượng tương đương 'Ceremonial Token' ở Vị trí Phòng thủ. Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt bất kỳ quái thú nào, ngoại trừ quái thú 'Earthbound Immortal', vào lượt bạn sử dụng Kỹ năng này. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Immortal Offerings
Level Reduction
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp của quái thú đã chọn sẽ giảm theo Cấp của quái thú mà bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. (Cấp độ tối thiểu là 1.) Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Reduction
One-Card Wonder
Bài bắt đầu của bạn sẽ chỉ có 1 lá. Trong Trận đấu, các lá bài bình thường của bạn trong Draw Phase bài trở thành 2 lá bài. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài không có lá nào khác ngoài các lá sau (không bao gồm Extra Deck): ● Các lá Infernity ● Các lá bài bao gồm "Infernity" trong nội dung bài của chúng
One-Card Wonder
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi bài được rút. Giảm số bài bắt đầu của bạn đi 1 lá, rồi rút lại bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
Seal of the Immortal
Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, quái thú 'Earthbound Immortal' không thể bị tiêu diệt bằng hiệu ứng của chính chúng. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Seal of the Immortal
Power of Dark
Bắt đầu Duel với Field Spell 'Yami' được kích hoạt.
Yami
Power of Dark
Wave-Motion Inferno
Nếu bạn không có lá bài nào trong tay, kỹ năng này sẽ tăng 400 ATK / DEF của tất cả quái thú 'Infernity' mà bạn điều khiển.
Wave-Motion Inferno
Fleeting Hand
Có thể được sử dụng khi điểm Sinh mệnh của bạn ít hơn đối thủ ít nhất 2000 điểm. Trả lại 1 đến 3 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài của bạn. Sau đó, áp dụng 1 trong các hiệu ứng sau, tùy thuộc vào số lượng lá bài bạn đã trả lại: 1 Lá: Đặt 1 'Infernity Archfiend' lên trên Bộ bài của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. 2 Lá: Chơi 1 'Infernity Necromancer' từ bên ngoài Bộ bài của bạn. 3 lá bài: Chơi 1 'Infernity Launcher' trực diện từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Fleeting Hand
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
Infernity Inferno
Có thể sử dụng ở lượt thứ 2 của bạn. Bỏ tối đa 2 lá bài khỏi tay bạn, sau đó gửi một số lượng quái thú 'Infernity' bằng nhau từ Bộ bài của bạn đến Mộ.
Infernity Inferno
Immortal Charity
Có thể được sử dụng nếu bạn điều khiển một quái thú 'Earthbound Immortal'. Đặt 1 'Earthbound Whirlwind', 'Earthbound Wave' hoặc 'Roar of the Earthbound Immortal' từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Immortal Charity
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK

Drop Reward

UR Rarity
Hundred Eyes Dragon
UR Rarity
Hundred Eyes Dragon
Hundred Eyes Dragon
DARK8
Hundred Eyes Dragon
Rồng một trăm mắt
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

1 DARK Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner Fiend Type
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Hiệu ứng TỐI Cấp 6 hoặc thấp hơn khỏi Mộ của bạn; cho đến End Phase, tên của lá bài này trở thành tên của quái thú bị loại bỏ đó và thay thế hiệu ứng này bằng hiệu ứng ban đầu của quái thú bị loại bỏ đó. Nếu lá bài này bị phá hủy và gửi đến Mộ: Thêm 1 "Earthbound Immortal" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 DARK Tuner + 1 or more non-Tuner Fiend-Type monsters Once per turn: You can banish 1 Level 6 or lower DARK Effect Monster from your Graveyard; until the End Phase, this card's name becomes that banished monster's, and replace this effect with that banished monster's original effects. If this card is destroyed and sent to the Graveyard: Add 1 "Earthbound Immortal" monster from your Deck to your hand.


SR Rarity
Archfiend's Call
SR Rarity
Archfiend's Call
Archfiend's Call
DARK6
Archfiend's Call
Quỉ mời gọi
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Tên của lá bài này trở thành "Summoned Skull" trên sân, nhưng vẫn được coi là một lá "Archfiend" . Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu bất kỳ "Summoned Skull" nào mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro mà bạn điều khiển được gửi đến Mộ của bạn bởi một lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Summoned Skull" từ tay, Deck hoặc Mộ của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters This card's name becomes "Summoned Skull" on the field, but is still treated as an "Archfiend" card. Your opponent cannot target any "Summoned Skull" you control with card effects. If this Synchro Summoned card you control is sent to your GY by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Summoned Skull" from your hand, Deck, or GY.


UR Rarity
Infernity Mirage
UR Rarity
Infernity Mirage
Infernity Mirage
DARK1
Infernity Mirage
Ảo ảnh hỏa ngục vô tận
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Nếu bạn không có lá bài nào trong tay, bạn có thể Hiến tế lá bài này để chọn 2 "Infernity" trong Mộ của bạn. Triệu hồi Đặc biệt những quái thú đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card cannot be Special Summoned from the Graveyard. If you have no cards in your hand, you can Tribute this card to select 2 "Infernity" monsters in your Graveyard. Special Summon those monsters.


SR Rarity
Infernity Patriarch
SR Rarity
Infernity Patriarch
Infernity Patriarch
DARK4
Infernity Patriarch
Giám mục hỏa ngục vô tận
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu đây là lá bài duy nhất trong tay bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Infernity Patriarch" một lần mỗi lượt theo cách này. Mặc dù bạn không có lá bài nào trong tay, nhưng nếu "Infernity" mà bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this is the only card in your hand, you can Special Summon it (from your hand). You can only Special Summon "Infernity Patriarch" once per turn this way. While you have no cards in your hand, if an "Infernity" monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead.


SR Rarity
Infernity Knight
SR Rarity
Infernity Knight
Infernity Knight
DARK3
Infernity Knight
Hiệp sĩ hỏa ngục vô tận
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này trên sân bị phá hủy và gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card on the field is destroyed and sent to the Graveyard: You can discard 2 cards; Special Summon this card from the Graveyard.


SR Rarity
Infernity Beetle
SR Rarity
Infernity Beetle
Infernity Beetle
DARK2
Infernity Beetle
Bọ cánh cứng hỏa ngục vô tận
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong khi bạn không có lá bài nào trong tay, bạn có thể Triệu hồi lá bài này để Triệu hồi Đặc biệt tối đa 2 "Infernity Beetle" từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

While you have no cards in your hand, you can Tribute this card to Special Summon up to 2 "Infernity Beetle" from your Deck.


R Rarity
Infernity Beast
R Rarity
Infernity Beast
Infernity Beast
DARK3
Infernity Beast
Thú hỏa ngục vô tận
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này tấn công trong khi bạn không có lá bài nào trong tay, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ Bài Phép hoặc Bài Bẫy nào cho đến sau Damage Step.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card attacks while you have no cards in your hand, your opponent cannot activate any Spell or Trap Cards until after the Damage Step.


N Rarity
Mabarrel
N Rarity
Mabarrel
Mabarrel
DARK5
Mabarrel
Quỷ pháo
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Sinh vật giống như khẩu đại bác này bắn nhãn cầu nhanh đến mức không thể nhìn thấy chúng.


Hiệu ứng gốc (EN):

This cannon-like creature fires eyeballs so fast they can't be seen.


N Rarity
Witty Phantom
N Rarity
Witty Phantom
Witty Phantom
DARK4
Witty Phantom
Ma nhân đỏ tử thần
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Mặc một bộ lễ phục màu đen ban đêm, sinh vật này chủ trì bóng tối.


Hiệu ứng gốc (EN):

Dressed in a night-black tuxedo, this creature presides over the darkness.


N Rarity
Madjinn Gunn
N Rarity
Madjinn Gunn
Madjinn Gunn
DARK2
Madjinn Gunn
Ác ma súng
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Một vũ khí sống có thể bắn ra đường đạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

A living weapon that spits projectiles.


R Rarity
Wave-Motion Inferno
R Rarity
Wave-Motion Inferno
Wave-Motion Inferno
Spell Continuous
Wave-Motion Inferno
Sóng động hư vô

  Hiệu ứng (VN):

  Khi bạn không có lá bài trong tay, "Infernity" ngửa mà bạn điều khiển sẽ nhận được 400 ATK và DEF. Bạn có thể gửi lá bài ngửa này từ sân đến Mộ để gửi tất cả các lá bài từ tay bạn đến Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  While you have no cards in your hand, face-up "Infernity" monsters you control gain 400 ATK and DEF. You can send this face-up card from the field to the Graveyard to send all cards from your hand to the Graveyard.


  SR Rarity
  Altar of the Bound Deity
  SR Rarity
  Altar of the Bound Deity
  Altar of the Bound Deity
  Trap Continuous
  Altar of the Bound Deity

   Hiệu ứng (VN):

   Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Đặt 1 Counter Bất tử trong Đất liền trên lá bài này cho mỗi quái thú Tư thế Phòng thủ mặt ngửa trên sân. Bạn có thể gửi lá bài này với 4 hoặc nhiều hơn Earthbound Immortal Counters đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú 'Earthbound Immortal' từ Deck của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Once per turn, during your Standby Phase: Place 1 Earthbound Immortal Counter on this card for each face-up Defense Position monster on the field. You can send this card with 4 or more Earthbound Immortal Counters to the Graveyard; Special Summon 1 'Earthbound Immortal' monster from your Deck.


   SR Rarity
   Earthbound Wave
   SR Rarity
   Earthbound Wave
   Earthbound Wave
   Trap Counter
   Earthbound Wave
   Sóng mặt đất

    Hiệu ứng (VN):

    Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy trong khi bạn điều khiển "Earthbound Immortal" : Vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When your opponent activates a Spell/Trap Card while you control a "Earthbound Immortal" monster: Negate the activation, and if you do, destroy it.


    SR Rarity
    Infernity Force
    SR Rarity
    Infernity Force
    Infernity Force
    Trap Normal
    Infernity Force
    Lực hỏa ngục vô tận

     Hiệu ứng (VN):

     Chỉ kích hoạt khi "Infernity" được chọn làm mục tiêu tấn công trong khi bạn không có lá bài nào trong tay. Phá huỷ quái thú đang tấn công và Triệu hồi Đặc biệt 1 "Infernity" từ Mộ của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Activate only when an "Infernity" monster is selected as an attack target while you have no cards in your hand. Destroy the attacking monster and Special Summon 1 "Infernity" monster from your Graveyard.


     SR Rarity
     Infernity Inferno
     SR Rarity
     Infernity Inferno
     Infernity Inferno
     Trap Normal
     Infernity Inferno
     Lửa hỏa ngục vô tận

      Hiệu ứng (VN):

      Bỏ tối đa 2 lá bài và gửi cùng một số "Infernity" từ Deck của bạn đến Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Discard up to 2 cards, and send the same number of "Infernity" cards from your Deck to the Graveyard.


      R Rarity
      Phantom Hand
      R Rarity
      Phantom Hand
      Phantom Hand
      Trap Continuous
      Phantom Hand
      Giả vờ không tay

       Hiệu ứng (VN):

       Một lần mỗi lượt, nếu bạn điều khiển "Infernity" đang ngửa, bạn có thể loại bỏ tất cả các lá bài trên tay (úp) cho đến Standby Phase tiếp theo của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Once per turn, if you control a face-up "Infernity" monster(s), you can remove from play all cards in your hand (face-down) until your next Standby Phase.


       Level-up Reward

       N Rarity
       Memory Crusher
       N Rarity
       Memory Crusher
       Memory Crusher
       DARK3
       Memory Crusher
       Thứ đè bẹp trí nhớ
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 600


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này tấn công trực tiếp thành công, gây 100 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi lá trong Extra Deck của chúng.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card successfully attacks directly, inflict 100 damage to your opponent for each card in their Extra Deck.


       R Rarity
       Infernity Dwarf
       R Rarity
       Infernity Dwarf
       Infernity Dwarf
       DARK2
       Infernity Dwarf
       Chú lùn hỏa ngục vô tận
       • ATK:

       • 800

       • DEF:

       • 500


       Hiệu ứng (VN):

       Trong khi bạn không có lá bài nào trong tay, nếu một quái thú bạn điều khiển tấn công một quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       While you have no cards in your hand, if a monster you control attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


       R Rarity
       Earthbound Immortal Revival
       R Rarity
       Earthbound Immortal Revival
       Earthbound Immortal Revival
       Spell Normal
       Earthbound Immortal Revival
       Thần đất trói buộc sống lại

        Hiệu ứng (VN):

        Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn mục tiêu 1 "Earthbound Immortal" và 1 Lá bài Phép Môi Trường trong Mộ của bạn; thêm các mục tiêu đó lên tay của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Discard 1 card, then target 1 "Earthbound Immortal" monster and 1 Field Spell in your GY; add those targets to your hand.


        SR Rarity
        Infernity Avenger
        SR Rarity
        Infernity Avenger
        Infernity Avenger
        DARK1
        Infernity Avenger
        Kẻ báo thù hỏa ngục vô tận
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        Khi một quái thú bạn điều khiển, ngoại trừ "Infernity Avenger", bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú của đối thủ và bị đưa đến Mộ, trong khi bạn không có lá bài nào trong tay, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình. Trong sân hợp đó, Cấp độ của lá bài này bằng Cấp độ của quái thú bị phá huỷ của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When a monster you control, except "Infernity Avenger", is destroyed by battle with an opponent's monster and sent to the Graveyard, while you have no cards in your hand, you can Special Summon this card from your Graveyard. In that case, the Level of this card is equal to the Level of your destroyed monster.


        SR Rarity
        Infernity Guardian
        SR Rarity
        Infernity Guardian
        Infernity Guardian
        DARK4
        Infernity Guardian
        Vệ binh hỏa ngục vô tận
        • ATK:

        • 1200

        • DEF:

        • 1700


        Hiệu ứng (VN):

        Trong khi bạn không có lá bài nào trong tay, lá bài ngửa này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng của lá bài.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        While you have no cards in your hand, this face-up card cannot be destroyed by battle or by card effects.


        UR Rarity
        Infernity Break
        UR Rarity
        Infernity Break
        Infernity Break
        Trap Normal
        Infernity Break
        Sét hỏa ngục vô tận

         Hiệu ứng (VN):

         Nếu bạn không có lá bài nào trong tay: Chọn vào 1 "Infernity" trong Mộ của bạn và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ mục tiêu đầu tiên, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ mục tiêu thứ hai.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If you have no cards in your hand: Target 1 "Infernity" card in your Graveyard and 1 card your opponent controls; banish the first target, and if you do, destroy the second target.


         UR Rarity
         Infernity Necromancer
         UR Rarity
         Infernity Necromancer
         Infernity Necromancer
         DARK3
         Infernity Necromancer
         Chiêu hồn sư hỏa ngục vô tận
         • ATK:

         • 0

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, nó sẽ được đổi thành Tư thế Phòng thủ. Nếu bạn không có lá bài nào trong tay, lá bài này sẽ có hiệu ứng sau: Mỗi lần một lượt, bạn có thể chọn 1 "Infernity" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Infernity Necromancer", và Triệu hồi Đặc biệt nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is Normal Summoned, it is changed to Defense Position. If you have no cards in your hand, this card gains the following effect: Once per turn, you can select 1 "Infernity" monster in your Graveyard, except "Infernity Necromancer", and Special Summon it.         Deck sử dụng nhân vật Dark Signer Kalin Kessler trong DUEL LINKS