Jesse Anderson

Jesse Anderson

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Jesse Anderson là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 6 (GX). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu trắng để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: GX
 • Jesse Anderson yêu cầu các chìa khóa Trắng để đấu tại Gate.
 • Jesse Anderson xuất hiện ở Gate ở Stage 6 (GX)
 • Jesse Anderson cung cấp support cho dòng Crystal Beast.
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Đạt đến Stage 6 trong (GX) Duel World. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
 • Triệu hồi Winged Kuriboh 1 lần trong 1 trận đấu với Jesse Anderson ở cấp độ 30 bằng cách sử dụng Jaden Yuki.
 • Triệu hồi Elemental HERO Neos 1 lần trong 1 trận đấu với Jesse Anderson ở cấp độ 30 bằng cách sử dụng Jaden Yuki.
 • Vào vai Jaden Yuki và thắng 1 trận đấu với Jesse Anderson ở cấp độ 30 trong Duel World.
 • Tiêu diệt 7 con quái vật trong một trận đấu với Jesse Anderson.
 • Thắng 1 trận đấu với Jesse Anderson khi chơi với tư cách Maximillion Pegasus.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Transcendent Crystals
Có thể sử dụng từ lượt 3 trở đi bằng cách gửi 1-3 lá bài trên tay của bạn đến Mộ của bạn. Chọn cùng một số lượng quái thú "Crystal Beast" từ Bộ bài của bạn với số lượng bài bạn đã gửi từ tay của bạn đến Mộ và đặt nó / chúng vào Vùng Phép & Bẫy của bạn. Nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có 7 quái thú "Crystal Beast" trở lên, bạn có thể sử dụng Kỹ năng này bất kể lượt hiện tại.
 Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Transcendent Crystals
Crystal Power
Lượt này, ATK của tất cả quái vật ngửa mặt trên sân của bạn sẽ tăng lên bằng số Bài Phép Liên tục trên mặt của bạn lên 200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Crystal Power
Meet My Family!
Khi bắt đầu Đấu, các lá sau sẽ được thêm vào Bộ bài của bạn và xáo trộn: “Rainbow Dragon” “Crystal Beast Sapphire Pegasus“ “Crystal Beast Topaz Tiger“ “Crystal Beast Ruby Carbuncle“ “Crystal Beast Cobalt Eagle“ “Crystal Beast Emerald Tortoise ““ Crystal Beast Amber Mammoth ”“ Crystal Beast Amethyst Cat “Bạn sẽ được coi là chủ sở hữu ban đầu của những lá bài này.
Rainbow Dragon
Crystal Beast Amethyst Cat
Crystal Beast Amber Mammoth
Crystal Beast Ruby Carbuncle
Crystal Beast Topaz Tiger
Crystal Beast Emerald Tortoise
Crystal Beast Cobalt Eagle
Crystal Beast Sapphire Pegasus
Meet My Family!
Chung
Grit
Nếu bạn có 4000 Điểm Sinh mệnh trở lên khi bắt đầu lượt đó, Điểm Sinh mệnh của bạn sẽ không giảm xuống dưới 1 điểm chỉ một lần. Khi Kỹ năng này được áp dụng, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của bạn. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt một lần trong mỗi Trận đấu.
Grit
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi rút bài lần đầu. Giảm số bài trên tay bắt đầu của bạn đi 1, rồi rút lại bài của bạn.
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
Fairy's Smile
Nếu bình thường bạn rút một lá bài quái thú Loại Tiên trong Draw Phase, lá bài đó sẽ được hiển thị cho đối thủ và bạn phục hồi 1000 Điểm sinh mệnh.
Fairy's Smile
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính EARTH ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.
Draw Sense: Low-Level
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000.
Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên.
Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Draw Sense: WIND
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính WIND ngẫu nhiên.
Draw Sense: WIND
The Tie that Binds
Cho đến khi kết thúc lượt của bạn, ATK của tất cả quái thú ngửa mặt trên sân của bạn sẽ tăng lên theo số lượng quái thú trên sân của bạn lần 100. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
The Tie that Binds
Draw Sense: WATER
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính NƯỚC ngẫu nhiên.
Draw Sense: WATER
Draw Sense: FIRE
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính LỬA ngẫu nhiên.
Draw Sense: FIRE
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT

Drop Reward

UR Rarity
Rainbow Dragon
UR Rarity
Rainbow Dragon
Rainbow Dragon
LIGHT10
Rainbow Dragon
Thần pha lê tối thượng rồng cầu vồng
 • ATK:

 • 4000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

(Lá bài này luôn được coi là lá bài "Ultimate Crystal" .)
Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách có 7 lá bài "Crystal Beast" với các tên khác nhau trên sân và / hoặc Mộ của bạn. Lá bài này không thể kích hoạt các hiệu ứng sau khi nó được Triệu hồi Đặc biệt. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi tất cả "Crystal Beast" ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; lá bài này nhận được 1000 ATK cho mỗi quái thú được gửi đến Mộ. Bạn có thể loại bỏ tất cả "Crystal Beast" khỏi Mộ của bạn; xáo trộn tất cả các lá bài trên sân vào Deck.


Hiệu ứng gốc (EN):

(This card is always treated as an "Ultimate Crystal" card.) Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by having 7 "Crystal Beast" cards with different names on your field and/or GY. This card cannot activate the following effects the turn it is Special Summoned. (Quick Effect): You can send all face-up "Crystal Beast" monsters you control to the GY; this card gains 1000 ATK for each monster sent to the GY. You can banish all "Crystal Beast" monsters from your GY; shuffle all cards on the field into the Deck.


UR Rarity
Crystal Beast Sapphire Pegasus
UR Rarity
Crystal Beast Sapphire Pegasus
Crystal Beast Sapphire Pegasus
WIND4
Crystal Beast Sapphire Pegasus
Thú pha lê thiên mã ngọc bích
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể đặt 1 quái thú "Crystal Beast" từ tay, Deck hoặc Mộ, ngửa mặt lên trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn dưới dạng bài Phép Liên tục. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy trong Vùng quái thú, bạn có thể đặt nó ngửa vào Vùng Phép & Bẫy của mình dưới dạng Phép liên tục, thay vì gửi đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Summoned: You can place 1 "Crystal Beast" monster from your hand, Deck, or GY, face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. If this face-up card is destroyed in a Monster Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell, instead of sending it to the GY.


SR Rarity
Crystal Beast Amber Mammoth
SR Rarity
Crystal Beast Amber Mammoth
Crystal Beast Amber Mammoth
EARTH4
Crystal Beast Amber Mammoth
Thú pha lê ma mút hổ phách
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

"Crystal Beast" ngửa khác mà bạn điều khiển bị chọn mục tiêu tấn công: Thay vào đó, bạn có thể biến lá bài này thành mục tiêu tấn công. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy khi đang ở trong Vùng Bài quái thú, bạn có thể đặt nó úp vào Vùng Bài Phép & Bẫy của mình dưới dạng Bài Phép Liên tục, thay vì gửi nó vào Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

When another face-up "Crystal Beast" monster you control is targeted for an attack: You can make this card the attack target instead. If this face-up card is destroyed while it is in a Monster Card Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Card Zone as a Continuous Spell Card, instead of sending it to the Graveyard.


SR Rarity
Crystal Beast Topaz Tiger
SR Rarity
Crystal Beast Topaz Tiger
Crystal Beast Topaz Tiger
EARTH4
Crystal Beast Topaz Tiger
Thú pha lê hổ hoàng ngọc
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ, nó nhận được 400 ATK chỉ trong Damage Step. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy khi đang ở trong Vùng Bài quái thú, bạn có thể đặt nó úp vào Vùng Bài Phép & Bẫy của mình dưới dạng Bài Phép Liên tục, thay vì gửi nó vào Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card attacks an opponent's monster, it gains 400 ATK during the Damage Step only. If this face-up card is destroyed while it is in a Monster Card Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Card Zone as a Continuous Spell Card, instead of sending it to the Graveyard.


R Rarity
Crystal Beast Cobalt Eagle
R Rarity
Crystal Beast Cobalt Eagle
Crystal Beast Cobalt Eagle
WIND4
Crystal Beast Cobalt Eagle
Thú pha lê chim ưng cobalt
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Crystal Beast" ngửa mà bạn điều khiển; đưa mục tiêu đó trở lại đầu Deck. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy khi đang ở trong Vùng Bài quái thú, bạn có thể đặt nó úp vào Vùng Bài Phép & Bẫy của mình dưới dạng Bài Phép Liên tục, thay vì gửi nó vào Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can target 1 face-up "Crystal Beast" card you control; return that target to the top of the Deck. If this face-up card is destroyed while it is in a Monster Card Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Card Zone as a Continuous Spell Card, instead of sending it to the Graveyard.


R Rarity
Crystal Beast Amethyst Cat
R Rarity
Crystal Beast Amethyst Cat
Crystal Beast Amethyst Cat
EARTH3
Crystal Beast Amethyst Cat
Thú pha lê mèo thạch anh tím
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, nhưng khi nó sử dụng hiệu ứng này, mọi Thiệt hại Chiến đấu mà nó gây ra cho đối thủ của bạn sẽ giảm đi một nửa. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy khi đang ở trong Vùng Bài quái thú, bạn có thể đặt nó úp vào Vùng Bài Phép & Bẫy của mình dưới dạng Bài Phép Liên tục, thay vì gửi nó vào Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card can attack your opponent directly, but when it uses this effect, any Battle Damage it inflicts to your opponent is halved. If this face-up card is destroyed while it is in a Monster Card Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Card Zone as a Continuous Spell Card, instead of sending it to the Graveyard.


R Rarity
Crystal Beast Ruby Carbuncle
R Rarity
Crystal Beast Ruby Carbuncle
Crystal Beast Ruby Carbuncle
LIGHT3
Crystal Beast Ruby Carbuncle
Thú pha lê Carbuncle hồng ngọc
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều "Crystal Beast" nhất có thể từ Vùng Phép & Bẫy của bạn. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy trong Vùng quái thú, bạn có thể đặt nó ngửa vào Vùng Phép & Bẫy của mình dưới dạng Phép liên tục, thay vì gửi đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Special Summoned: You can Special Summon as many "Crystal Beast" Monster Cards as possible from your Spell & Trap Zones. If this face-up card is destroyed in a Monster Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell, instead of sending it to the GY.


SR Rarity
Phantom Skyblaster
SR Rarity
Phantom Skyblaster
Phantom Skyblaster
DARK4
Phantom Skyblaster
Tay súng trời ảo
 • ATK:

 • 1100

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ số lượng "Skyblaster Tokens" (Fiend / DARK / Cấp độ 4 / ATK 500 / DEF 500), tùy theo số lượng quái thú mà bạn điều khiển. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Bạn có thể gây 300 sát thương cho đối thủ cho mỗi "Skyblaster" mà bạn điều khiển. "Skyblaster" mà bạn điều khiển không thể tuyên bố tấn công trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Flip Summoned: You can Special Summon any number of "Skyblaster Tokens" (Fiend/DARK/Level 4/ATK 500/DEF 500), up to the number of monsters you control. Once per turn, during your Standby Phase: You can inflict 300 damage to your opponent for each "Skyblaster" monster you control. "Skyblaster" monsters you control cannot declare an attack during the turn you activate this effect.


UR Rarity
Rare Value
UR Rarity
Rare Value
Rare Value
Spell Normal
Rare Value
Giá trị hiếm

  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn điều khiển 2 hoặc nhiều lá bài "Crystal Beast" trong Vùng bài Phép & Bẫy của mình: Đối thủ của bạn chọn 1 lá bài "Crystal Beast" trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn, bạn sẽ gửi nó đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ rút được 2 lá bài.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control 2 or more "Crystal Beast" cards in your Spell & Trap Zone: Your opponent chooses 1 "Crystal Beast" card in your Spell & Trap Zone, you send it to the GY, and if you do, you draw 2 cards.


  SR Rarity
  Crystal Beacon
  SR Rarity
  Crystal Beacon
  Crystal Beacon
  Spell Normal
  Crystal Beacon
  Pha lê dẫn lối

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Crystal Beast" từ Deck của bạn. Bạn phải có 2 lá bài "Crystal Beast" trong Vùng lá Bài Phép & Bẫy của bạn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Special Summon 1 "Crystal Beast" monster from your Deck. You must have 2 or more "Crystal Beast" cards in your Spell & Trap Card Zone to activate and to resolve this effect.


   SR Rarity
   Crystal Beacon
   SR Rarity
   Crystal Beacon
   Crystal Beacon
   Spell Normal
   Crystal Beacon
   Pha lê dẫn lối

    Hiệu ứng (VN):

    Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Crystal Beast" từ Deck của bạn. Bạn phải có 2 lá bài "Crystal Beast" trong Vùng lá Bài Phép & Bẫy của bạn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Special Summon 1 "Crystal Beast" monster from your Deck. You must have 2 or more "Crystal Beast" cards in your Spell & Trap Card Zone to activate and to resolve this effect.


    R Rarity
    Crystal Tree
    R Rarity
    Crystal Tree
    Crystal Tree
    Spell Continuous
    Crystal Tree
    Cây Pha lê

     Hiệu ứng (VN):

     Mỗi khi "Crystal Beast" vào Vùng Phép & Bẫy của người chơi, hãy đặt 1 Counter Pha lê trên lá bài này. Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; lấy một số "Crystal Beast" từ Deck của bạn bằng với số Counter Pha lê có trên lá bài này và đặt chúng ngửa với Vùng bài Phép & Bẫy của bạn dưới dạng bài Phép Liên tục.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Each time a "Crystal Beast" monster(s) is placed in either player's Spell & Trap Zone, place 1 Crystal Counter on this card. You can send this card to the GY; take a number of "Crystal Beast" monsters from your Deck equal to the number of Crystal Counters that were on this card, and place them face-up in your Spell & Trap Zone as Continuous Spells.


     SR Rarity
     Rainbow Life
     SR Rarity
     Rainbow Life
     Rainbow Life
     Trap Normal
     Rainbow Life
     Cuộc sống cầu vồng

      Hiệu ứng (VN):

      Bỏ 1 lá bài. Cho đến cuối lượt này, bất cứ khi nào bạn chịu sát thương, thay vào đó bạn sẽ nhận được lượng Điểm sinh mệnh bằng với lượng sát thương đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Discard 1 card. Until the end of this turn, whenever you would take damage you gain that amount of Life Points instead.


      R Rarity
      Rainbow Gravity
      R Rarity
      Rainbow Gravity
      Rainbow Gravity
      Trap Normal
      Rainbow Gravity
      Lục hút cầu vồng

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn có 7 "Crystal Beast" với các tên khác nhau trên sân hoặc trong Mộ của mình: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ultimate Crystal" từ Deck hoặc Mộ của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you have 7 "Crystal Beast" cards with different names on the field or in your Graveyard: Special Summon 1 "Ultimate Crystal" monster from your Deck or Graveyard, ignoring the Summoning conditions.


       R Rarity
       Triggered Summon
       R Rarity
       Triggered Summon
       Triggered Summon
       Trap Normal
       Triggered Summon
       Dụ triệu hồi ra

        Hiệu ứng (VN):

        Chỉ kích hoạt khi quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đến phần sân của đối thủ. Mỗi người chơi có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của họ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Activate only when a monster is Special Summoned to your opponent's side of the field. Each player can Special Summon 1 Level 4 or lower monster from their hand.


        Level-up Reward

        R Rarity
        Crystal Beast Cobalt Eagle
        R Rarity
        Crystal Beast Cobalt Eagle
        Crystal Beast Cobalt Eagle
        WIND4
        Crystal Beast Cobalt Eagle
        Thú pha lê chim ưng cobalt
        • ATK:

        • 1400

        • DEF:

        • 800


        Hiệu ứng (VN):

        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Crystal Beast" ngửa mà bạn điều khiển; đưa mục tiêu đó trở lại đầu Deck. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy khi đang ở trong Vùng Bài quái thú, bạn có thể đặt nó úp vào Vùng Bài Phép & Bẫy của mình dưới dạng Bài Phép Liên tục, thay vì gửi nó vào Mộ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Once per turn: You can target 1 face-up "Crystal Beast" card you control; return that target to the top of the Deck. If this face-up card is destroyed while it is in a Monster Card Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Card Zone as a Continuous Spell Card, instead of sending it to the Graveyard.


        R Rarity
        Crystal Beast Amethyst Cat
        R Rarity
        Crystal Beast Amethyst Cat
        Crystal Beast Amethyst Cat
        EARTH3
        Crystal Beast Amethyst Cat
        Thú pha lê mèo thạch anh tím
        • ATK:

        • 1200

        • DEF:

        • 400


        Hiệu ứng (VN):

        Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, nhưng khi nó sử dụng hiệu ứng này, mọi Thiệt hại Chiến đấu mà nó gây ra cho đối thủ của bạn sẽ giảm đi một nửa. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy khi đang ở trong Vùng Bài quái thú, bạn có thể đặt nó úp vào Vùng Bài Phép & Bẫy của mình dưới dạng Bài Phép Liên tục, thay vì gửi nó vào Mộ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        This card can attack your opponent directly, but when it uses this effect, any Battle Damage it inflicts to your opponent is halved. If this face-up card is destroyed while it is in a Monster Card Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Card Zone as a Continuous Spell Card, instead of sending it to the Graveyard.


        SR Rarity
        Crystal Beast Amber Mammoth
        SR Rarity
        Crystal Beast Amber Mammoth
        Crystal Beast Amber Mammoth
        EARTH4
        Crystal Beast Amber Mammoth
        Thú pha lê ma mút hổ phách
        • ATK:

        • 1700

        • DEF:

        • 1600


        Hiệu ứng (VN):

        "Crystal Beast" ngửa khác mà bạn điều khiển bị chọn mục tiêu tấn công: Thay vào đó, bạn có thể biến lá bài này thành mục tiêu tấn công. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy khi đang ở trong Vùng Bài quái thú, bạn có thể đặt nó úp vào Vùng Bài Phép & Bẫy của mình dưới dạng Bài Phép Liên tục, thay vì gửi nó vào Mộ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When another face-up "Crystal Beast" monster you control is targeted for an attack: You can make this card the attack target instead. If this face-up card is destroyed while it is in a Monster Card Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Card Zone as a Continuous Spell Card, instead of sending it to the Graveyard.


        SR Rarity
        Crystal Beast Topaz Tiger
        SR Rarity
        Crystal Beast Topaz Tiger
        Crystal Beast Topaz Tiger
        EARTH4
        Crystal Beast Topaz Tiger
        Thú pha lê hổ hoàng ngọc
        • ATK:

        • 1600

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ, nó nhận được 400 ATK chỉ trong Damage Step. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy khi đang ở trong Vùng Bài quái thú, bạn có thể đặt nó úp vào Vùng Bài Phép & Bẫy của mình dưới dạng Bài Phép Liên tục, thay vì gửi nó vào Mộ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card attacks an opponent's monster, it gains 400 ATK during the Damage Step only. If this face-up card is destroyed while it is in a Monster Card Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Card Zone as a Continuous Spell Card, instead of sending it to the Graveyard.


        UR Rarity
        Crystal Beast Sapphire Pegasus
        UR Rarity
        Crystal Beast Sapphire Pegasus
        Crystal Beast Sapphire Pegasus
        WIND4
        Crystal Beast Sapphire Pegasus
        Thú pha lê thiên mã ngọc bích
        • ATK:

        • 1800

        • DEF:

        • 1200


        Hiệu ứng (VN):

        Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể đặt 1 quái thú "Crystal Beast" từ tay, Deck hoặc Mộ, ngửa mặt lên trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn dưới dạng bài Phép Liên tục. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy trong Vùng quái thú, bạn có thể đặt nó ngửa vào Vùng Phép & Bẫy của mình dưới dạng Phép liên tục, thay vì gửi đến Mộ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When this card is Summoned: You can place 1 "Crystal Beast" monster from your hand, Deck, or GY, face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. If this face-up card is destroyed in a Monster Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell, instead of sending it to the GY.


        R Rarity
        Rainbow Path
        R Rarity
        Rainbow Path
        Rainbow Path
        Trap Normal
        Rainbow Path
        Hướng đi cầu vồng

         Hiệu ứng (VN):

         Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Gửi 1 lá bài "Crystal Beast" từ Vùng Bài Phép & Bẫy của bạn đến Mộ để chọn mục tiêu vào quái thú đang tấn công; vô hiệu hóa đòn tấn công, sau đó bạn có thể thêm 1 "Rainbow Dragon" hoặc "Rainbow Dark Dragon" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When an opponent's monster declares an attack: Send 1 "Crystal Beast" card from your Spell & Trap Card Zone to the Graveyard to target the attacking monster; negate the attack, then you can add 1 "Rainbow Dragon" or "Rainbow Dark Dragon" from your Deck to your hand.


         R Rarity
         Crystal Release
         R Rarity
         Crystal Release
         Crystal Release
         Spell Equip
         Crystal Release
         Pha lê giải thoát

          Hiệu ứng (VN):

          Chỉ trang bị cho một quái thú "Crystal Beast" Nó nhận được 800 ATK. Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể đặt 1 quái thú "Crystal Beast" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn dưới dạng bài Phép Liên tục.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Equip only to a "Crystal Beast" monster. It gains 800 ATK. When this card is sent from the field to the GY: You can place 1 "Crystal Beast" monster from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell.


          SR Rarity
          Crystal Beacon
          SR Rarity
          Crystal Beacon
          Crystal Beacon
          Spell Normal
          Crystal Beacon
          Pha lê dẫn lối

           Hiệu ứng (VN):

           Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Crystal Beast" từ Deck của bạn. Bạn phải có 2 lá bài "Crystal Beast" trong Vùng lá Bài Phép & Bẫy của bạn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Special Summon 1 "Crystal Beast" monster from your Deck. You must have 2 or more "Crystal Beast" cards in your Spell & Trap Card Zone to activate and to resolve this effect.


           R Rarity
           Crystal Blessing
           R Rarity
           Crystal Blessing
           Crystal Blessing
           Spell Normal
           Crystal Blessing
           Pha lê ban phước

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu tối đa 2 "Crystal Beast" trong Mộ của bạn; đặt những mục tiêu đó ngửa trong Vùng Lá bài Phép & Bẫy của bạn dưới dạng Lá bài Phép Liên tục.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target up to 2 "Crystal Beast" monsters in your Graveyard; place those targets face-up in your Spell & Trap Card Zone as Continuous Spell Cards.


            SR Rarity
            Crystal Promise
            SR Rarity
            Crystal Promise
            Crystal Promise
            Spell Normal
            Crystal Promise
            Pha lê hứa hẹn

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 lá bài "Crystal Beast" trong Vùng lá bài Phép & Bẫy của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 "Crystal Beast" card in your Spell & Trap Card Zone; Special Summon that target.


             UR Rarity
             Crystal Bond
             UR Rarity
             Crystal Bond
             Crystal Bond
             Spell Normal
             Crystal Bond
             Pha lê gắn bó

              Hiệu ứng (VN):

              Thêm 1 quái thú "Crystal Beast" từ Deck của bạn lên tay của bạn và đặt 1 quái thú "Crystal Beast" có tên khác từ Deck của bạn ngửa mặt lên trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn dưới dạng bài Phép Liên tục. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crystal Bond" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Add 1 "Crystal Beast" monster from your Deck to your hand, and place 1 "Crystal Beast" monster with a different name from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. You can only activate 1 "Crystal Bond" per turn.              Deck sử dụng nhân vật Jesse Anderson trong DUEL LINKS