Kite Tenjo

Kite Tenjo

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Kite Tenjo là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 6 (ZEXAL). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu trắng để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: ZEXAL
 • Kite Tenjo yêu cầu chìa khóa trắng để đấu tại Gate
 • Bạn sẽ thấy các nhiệm vụ mở khóa của Kite khi đạt đến Stage 6 trở lên trong Duel World (ZEXAL)
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Tiếp cận Stage 6 trong (ZEXAL) Duel World. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
 • Đạt được 1 Chiến thắng Trở lại trong Đấu tay đôi với Kite Tenjo ở cấp độ 30 bằng Yuma và Astral.
 • Sử dụng Bài quái vật Xyz Hạng 4 trở lên 2 lần trong một trận Đấu với Kite Tenjo bằng Yuma và Astral.
 • Đạt được 1 trận thắng với 1000 LP còn lại hoặc ít hơn trong Đấu tay đôi với Kite Tenjo bằng Yuma và Astral.
 • Thắng 1 trận đấu trong vòng 7 lượt đấu với Kite Tenjo khi chơi với tư cách là Yuma và Astral.
 • Thu thập 3 Lá bài thuộc tính LIGHT.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Ready to Get Defeated?
Tăng ATK của 1 quái thú "Galaxy-Eyes" trên sân của bạn không phải quái thú "Number" thêm 1000 cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Ready to Get Defeated?
Number Hunt
Chỉ có thể được sử dụng ở lượt thứ 4 của bạn khi bắt đầu Main Phase. Loại bỏ 1 quái thú “Number” ngẫu nhiên trong Extra Deck của đối thủ và thêm 1 lá bài trùng tên vào Extra Deck của bạn. Sau đó, bạn mất Điểm sinh mệnh bằng với Number của nó x 30.
Number Hunt
Shifting Up
Có thể sử dụng một lần mỗi lượt khi bạn điều khiển 3 quái thú LIGHT. Cho đến khi kết thúc lượt này, Cấp độ của tất cả quái thú bạn điều khiển sẽ bằng Cấp độ của quái thú có Cấp độ cao nhất trên sân của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Extra Deck không chứa quái thú nào khác ngoài Quái thú Xyz.
Shifting Up
Xyz Hunter
Tăng ATK của 1 quái thú bạn điều khiển cho đến cuối lượt bằng số Nguyên liệu Xyz của đối thủ x 300. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Xyz Hunter
A Cosmic Scourge: Galaxy-Eyes
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 Galaxy-Eyes Photon Dragon vào Bộ bài của bạn. Có thể được sử dụng nếu bạn điều khiển 2 quái thú trở lên với 2000 ATK hoặc cao hơn. Trả lại 1 Galaxy-Eyes Photon Dragon từ Mộ vào tay bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Galaxy-Eyes Photon Dragon
A Cosmic Scourge: Galaxy-Eyes
Galaxy Photon
Trả lại 1 quái thú  “Galaxy” hoặc quái thú  “Photon” vào Bộ bài của bạn từ tay của bạn và thêm 1 lá Phép/ Bẫy “Galaxy” hoặc lá Phép/ Bẫy “Photon” vào tay của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú ÁNH SÁNG và quái thú "Number". Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Galaxy Photon
Xyz Galaxy
Một trong các hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt bằng cách gửi 1 quái thú "Galaxy" từ tay hoặc Bộ bài của bạn xuống Mộ. Mỗi hiệu ứng chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu, và chỉ khi bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) chứa ít nhất 10 lá bài "Galaxy" hoặc "Photon" và không có quái thú nào ngoại trừ "Galaxy" hoặc "Photon" quái thú.
 
  ● Thêm 1 "Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Extra Deck của bạn.

  ● Gửi 1 thẻ "Galaxy" trên tay của bạn vào Mộ. Nếu bạn Triệu hồi Xyz một Quái thú Xyz "Galaxy-Eyes" với ATK 4000 trở lên ở lượt này, bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz nó bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes Photon Dragon" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu một lần duy nhất.
Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord
Xyz Galaxy
Photon Dragon Advent
Bạn có thể sử dụng các hiệu ứng sau một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ quái thú "Galaxy" hoặc "Photon" có Cấp trong Trận đấu mà bạn kích hoạt Kỹ năng này.
● Lấy 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon" hoặc 1 "Galaxy Knight" trong tay và bạn chỉ có thể sử dụng chúng một lần trong Trận đấu. Từ Bộ bài của bạn, thêm 2 lá bài vào tay bạn (chỉ có thể có 1 lá bài có cùng tên) là quái thú "Galaxy-Eyes Photon Dragon" hoặc quái thú "Galaxy" Loại Chiến binh Cấp 8. Sau đó, bạn có thể gửi 1 lá bài trên tay vào Mộ.
● Gửi 1 lá bài "Galaxy" trên tay của bạn vào Mộ để sử dụng nó. Đặt 1 "Galaxy-Eyes Cloudragon" trên sân của bạn từ Bộ bài hoặc Nghĩa địa của bạn.
Galaxy Knight
Galaxy-Eyes Cloudragon
Galaxy-Eyes Photon Dragon
Photon Dragon Advent
Chung
Balance
Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance
Draw Sense: High-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.
Draw Sense: High-Level
Overlay Removal
Gửi tất cả Nguyên liệu Xyz cho 1 Quái thú Xyz Hạng 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển đến Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Overlay Removal
Number Recovery
Chọn 1 quái thú 'Number' mà bạn điều khiển và phục hồi Điểm sinh lực của bạn theo Number x 20. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Number Recovery
Numbers' Rule
Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, 1 quái thú 'Number' mà bạn điều khiển sẽ không thể bị tiêu diệt trong trận chiến trừ một quái thú 'Number' khác. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Numbers' Rule
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi bài được rút. Giảm số bài bắt đầu của bạn đi 1 lá, rồi rút lại bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
Level Augmentation
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú đã chọn sẽ tăng theo Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Augmentation
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT

Drop Reward

UR Rarity
Number 10: Illumiknight
UR Rarity
Number 10: Illumiknight
Number 10: Illumiknight
LIGHT4
Number 10: Illumiknight
Con số 10: Hiệp sĩ sáng trắng ảo
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 4
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your hand to the Graveyard, and if you do, draw 1 card.


UR Rarity
Number 34: Terror-Byte
UR Rarity
Number 34: Terror-Byte
Number 34: Terror-Byte
DARK3
Number 34: Terror-Byte
Con số 34: Thú điện toán Terror-Byte
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2900


Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 3
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 quái thú Tư thế tấn công Cấp 4 hoặc thấp hơn mà đối thủ của bạn điều khiển; giành quyền điều khiển nó cho đến End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 Level 4 or lower Attack Position monster your opponent controls; gain control of it until the End Phase.


SR Rarity
Number 20: Giga-Brilliant
SR Rarity
Number 20: Giga-Brilliant
Number 20: Giga-Brilliant
LIGHT3
Number 20: Giga-Brilliant
Con số 20: Kiến đại rực rỡ
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 3
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú ngửa mà bạn hiện đang điều khiển tăng 300 ATK.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; all face-up monsters you currently control gain 300 ATK.


UR Rarity
Photon Advancer
UR Rarity
Photon Advancer
Photon Advancer
LIGHT4
Photon Advancer
Người cải tiến quang tử
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu quái thú "Photon" ở trên sân, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Photon Advancer" một lần mỗi lượt theo cách này. Nhận 1000 ATK nếu quái thú "Photon" ở trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a "Photon" monster is on the field, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Photon Advancer" once per turn this way. Gains 1000 ATK if another "Photon" monster is on the field.


SR Rarity
Photon Crusher
SR Rarity
Photon Crusher
Photon Crusher
LIGHT4
Photon Crusher
Kẻ nghiền nát quang tử
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ được thay đổi thành Tư thế Phòng thủ ở cuối Damage Step.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card attacks, it is changed to Defense Position at the end of the Damage Step.


SR Rarity
Reverse Buster
SR Rarity
Reverse Buster
Reverse Buster
LIGHT4
Reverse Buster
Kẻ công phá ngược
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này chỉ có thể tấn công quái thú có Tư thế Phòng thủ mặt-úp. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ Bài Phép / Bẫy nào cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này tấn công một quái thú ở Tư thế Phòng thủ mặt úp, khi bắt đầu Damage Step: Bạn có thể phá huỷ quái thú đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card can only attack face-down Defense Position monsters. If this card attacks, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this card attacked a face-down Defense Position monster, at the start of the Damage Step: You can destroy that face-down monster.


R Rarity
Goddess with the Third Eye
R Rarity
Goddess with the Third Eye
Goddess with the Third Eye
LIGHT4
Goddess with the Third Eye
Nữ thần với tâm nhãn
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể thay thế lá bài này cho bất kỳ 1 quái thú Fusion nào. Khi bạn làm điều này, (các) quái thú Fusion khác phải là (các) quái thú Fusion.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can substitute this card for any 1 Fusion Material Monster. When you do this, the other Fusion Material Monster(s) must be the correct one(s).


UR Rarity
Divine Dragon Ragnarok
UR Rarity
Divine Dragon Ragnarok
Divine Dragon Ragnarok
LIGHT4
Divine Dragon Ragnarok
Rồng thần Ragnarok
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Một con rồng huyền thoại được các vị thần gửi đến làm công cụ của họ. Truyền thuyết nói rằng nếu bị khiêu khích, cả thế giới sẽ chìm dưới đáy biển.


Hiệu ứng gốc (EN):

A legendary dragon sent by the gods as their instrument. Legends say that if provoked, the whole world will sink beneath the sea.


N Rarity
Moon Envoy
N Rarity
Moon Envoy
Moon Envoy
LIGHT4
Moon Envoy
Sứ giả trăng
 • ATK:

 • 1100

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nhiều người đã trở thành nạn nhân của lưỡi liềm lưỡi liềm của chiến binh mặt trăng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Many have fallen victim to this lunar warrior's crescent pike.


R Rarity
Photon Booster
R Rarity
Photon Booster
Photon Booster
Spell Normal
Photon Booster
Phát triển quang tử

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú LIGHT Cấp 4 hoặc thấp hơn trên sân, ngoại trừ Token; ATK của tất cả quái thú hiện có trên sân với tên của nó là 2000, cho đến khi kết thúc lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 Level 4 or lower LIGHT monster on the field, except a Token; the ATK of all monsters currently on the field with its name become 2000, until the end of this turn.


  R Rarity
  Dark-Piercing Light
  R Rarity
  Dark-Piercing Light
  Dark-Piercing Light
  Spell Normal
  Dark-Piercing Light
  Ánh sáng xuyên đêm

   Hiệu ứng (VN):

   Lật úp tất cả quái thú đang úp trên mặt sân của đối thủ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Flip all face-down monsters on your opponent's side of the field face-up.


   Level-up Reward

   R Rarity
   Photon Chargeman
   R Rarity
   Photon Chargeman
   Photon Chargeman
   LIGHT4
   Photon Chargeman
   Người nạp quang tử
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể làm cho ATK của lá bài này tăng gấp đôi ATK ban đầu của nó, cho đến Standby Phase tiếp theo của bạn. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Once per turn: You can make this card's ATK become double its original ATK, until your next Standby Phase. This card cannot attack the turn you activate this effect.


   SR Rarity
   Photon Slasher
   SR Rarity
   Photon Slasher
   Photon Slasher
   LIGHT5
   Photon Slasher
   Kẻ săn lùng quang tử
   • ATK:

   • 2100

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu một quái thú Xyz ngửa mặt trên sân, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay bạn) ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If a face-up Xyz Monster is on the field, you can Special Summon this card (from your hand) in face-up Defense Position.


   UR Rarity
   Photon Stream of Destruction
   UR Rarity
   Photon Stream of Destruction
   Photon Stream of Destruction
   Spell Quick
   Photon Stream of Destruction
   Sóng quang tử hủy diệt

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một "Galaxy-Eyes" : Chọn vào 1 lá bài trên sân; loại bỏ mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt lá bài này trong lượt của mình, trừ khi bạn điều khiển "Galaxy-Eyes Photon Dragon".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a "Galaxy-Eyes" monster: Target 1 card on the field; banish that target. You can only activate this card during your turn, unless you control "Galaxy-Eyes Photon Dragon".


    UR Rarity
    Starliege Lord Galaxion
    UR Rarity
    Starliege Lord Galaxion
    Starliege Lord Galaxion
    LIGHT4
    Starliege Lord Galaxion
    Hoàng đế sáng huy hoàng Galaxion
    • ATK:

    • 2000

    • DEF:

    • 2100


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú "Photon" Cấp 4
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 hoặc 2 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; áp dụng hiệu ứng này, tùy thuộc vào số lượng bạn tách ra.
    ● 1: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon" từ tay của bạn.
    ● 2: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon" từ Deck của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 "Photon" monsters Once per turn: You can detach 1 or 2 Xyz Materials from this card; apply this effect, depending on the number you detached. ● 1: Special Summon 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon" from your hand. ● 2: Special Summon 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon" from your Deck.


    SR Rarity
    Message in a Bottle
    SR Rarity
    Message in a Bottle
    Message in a Bottle
    Spell Normal
    Message in a Bottle
    Thông điệp tương lai

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 3 quái thú với các Cấp độ khác nhau trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt cả 3 người trong số họ. ATK của chúng trở thành 0, đồng thời hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không Triệu hồi Xyz lượt này sau khi Triệu hồi 3 quái thú đó, bạn sẽ mất 4000 Điểm Sinh mệnh trong End Phase. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào khác, ngoại trừ bằng Triệu hồi Xyz, trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 3 monsters with different Levels in your Graveyard; Special Summon all 3 of them. Their ATK's become 0, also their effects are negated. If you do not Xyz Summon this turn after Summoning those 3 monsters, you lose 4000 Life Points during the End Phase. You cannot Special Summon any other monsters, except by Xyz Summon, during the turn you activate this card.     Deck sử dụng nhân vật Kite Tenjo trong DUEL LINKS