Playmaker and AI

Playmaker and AI

Thông tin nhân vật

Thế giới: VRains
  

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Code Talker Alive
Có thể được sử dụng nếu bạn có "Decode Talker" trong Vùng Quái thú Phụ của bạn. Đặt 1 "Recoded Alive" lên sân của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện dưới đây:
● Bộ bài của bạn chứa ít nhất 12 quái thú Cyberse hoặc Bài Phép / Bẫy "Cynet".
● Tất cả quái thú trong Bộ bài phụ của bạn có tên khác nhau.
Decode Talker
Recoded Alive
Code Talker Alive
Cynet Conversion
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2500 hoặc thấp hơn.
Gửi 1 quái thú Cyberse từ tay bạn đến Mộ và thêm 1 Bài phép / Bẫy "Cynet" từ Bộ bài vào tay bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Cynet Conversion
Three Effects!
Chọn 1 Quái thú Link mà bạn điều khiển và áp dụng một trong các hiệu ứng sau mà bạn chọn:
● Chỉ một lần duy nhất cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, quái thú đó sẽ không bị tiêu diệt trong chiến đấu.
● Cho đến cuối lượt tiếp theo của đối thủ, bạn không phải chịu thiệt hại nào từ các cuộc tấn công liên quan đến quái thú đó.
● Tăng Điểm sinh mệnh của bạn một lượng tương đương với ATK của quái thú đó. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Three Effects!
Code Extended
Chọn 1 quái thú Link 3 "Code Talker" mà bạn điều khiển và thay đổi nó thành "Decode Talker Extended."
Nếu bạn chọn "Decode Talker" trong Vùng Quái thú Phụ của mình, bạn cũng có thể chọn 1 quái thú đối thủ và di chuyển mục tiêu đó đến Khu vực Quái thú Chính của chúng trong cùng cột với quái thú bạn đã chọn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Decode Talker
Decode Talker Extended
Code Extended
Storm Access (Playmaker and Ai)
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 "Decode Talker" và 1 "Firewall Dragon" vào Bộ bài Phụ của bạn.
Hiệu ứng sau có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 1000 hoặc thấp hơn: Thêm 1 quái thú "Code Talker" ngẫu nhiên vào Bộ bài phụ của bạn thông qua Data Storm.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Encode Talker
Shootingcode Talker
Firewall Dragon
Decode Talker
Powercode Talker
Transcode Talker
Decode Talker Heatsoul
Decode Talker Extended
Excode Talker
Storm Access (Playmaker and Ai)
Power Attacker
Những quái thú sau đây bạn điều khiển nhận được 300 ATK cho đến cuối lượt.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
● Quái thú cấp 5 trở lên
● Quái thú Xyz Rank 5 trở lên
● Link 4 quái thú liên kết trở lên
Power Attacker
Code Talker Alive
Có thể được sử dụng nếu bạn có "Decode Talker" trong Vùng Quái thú Phụ của bạn. Đặt 1 "Recoded Alive" vào sân của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện dưới đây:
● Bộ bài của bạn chứa ít nhất 12 quái thú Cyberse hoặc Bài Phép / Bẫy "Cynet".
● Tất cả quái  trong Bộ bài phụ của bạn đều có tên khác nhau.
Recoded Alive
Code Talker Alive
Fusion Clockup
Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong một trận đấu. Trong Trận đấu mà bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú ngoại trừ Quái thú Dung hợp Loại Rồng và quái thú Loại Cyberse. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú ÁM hoặc GIÓ từ Mộ của bạn.
・Nếu bạn có "Cyberse Clock Dragon" trong Bộ bài Phụ của mình, hãy trả 1 quái thú "Cynet Fusion" hoặc 1 quái thú Loại Cyberse từ tay bạn về Bộ bài, và thêm 1 "Clock Wyvern" và 1 "Cynet Fusion" vào tay bạn.
・Thay đổi 1 Quái thú Thường trong Vùng Quái thú Chính của bạn thành "Stack Reviver."
・Thay đổi Loại và Thuộc tính của 2 quái thú trên sân của bạn thành Thuộc tính Rồng và ÁM. Sau đó, gửi 1 "Decode Talker" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Mộ.
Decode Talker
Cyberse Clock Dragon
Cynet Fusion
Clock Wyvern
Stack Reviver
Fusion Clockup
Synchron Quantum
Bạn có thể sử dụng các hiệu ứng sau một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú Mạng ảo QUANG/ÁM/THỔ trong Trận đấu mà bạn sử dụng Kỹ năng này (không bao gồm Triệu hồi Đặc biệt từ tay/Bộ bài Phụ của bạn).
● Tiết lộ 1 "Cyberse Synchron" trên tay của bạn, thêm 1 quái thú ÁNH Cyberse Cấp 3 hoặc Cấp 4 có 800 DEF trở xuống vào tay bạn, và gửi 1 lá bài trên tay bạn vào Mộ.
● Đặt 1 "Đồng bộ hóa mạng" trên sân của bạn từ tay bạn. Sau đó, bạn có thể trả lại tối đa 2 quái thú Mạng Ảo về Bộ bài của bạn mà chúng đã bị trục xuất hoặc đang ở trong Mộ của bạn.
Cyberse Synchron
Synchron Quantum
Chung
Balance
Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance
Draw Sense: Cyberse
Có thể được sử dụng trước lần rút bình thường của bạn mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Một trong những lá bài từ lần rút bình thường của bạn trong lượt này sẽ là một quái thú Cyberse ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn.
Draw Sense: Cyberse
Level Tuning
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Chọn 2 quái thú trên sân của bạn và chọn cấp độ quái vật từ 1 đến 4. Cấp độ quái thú được chọn sẽ bằng với số bạn đã chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Tuning
Link Arrow Gain
Chọn 1 quái thú Link mà bạn điều khiển. Cho đến cuối lượt này, lá bài quái thú này sẽ nhận được ATK bằng Link Rating của Quái thú Liên kết đã chọn x 100.

Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Link Arrow Gain
Monster Move
Chọn 1 quái thú bạn điều khiển và di chuyển nó đến một quái thú khác trong Khu vực Quái thú Chính của bạn.

Nếu bạn chọn một quái thú trong Khu vực Quái thú Phụ, hãy di chuyển nó đến Khu vực Quái thú Chính của bạn trong cùng một cột.

Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Monster Move
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi bài được rút. Giảm số bài bắt đầu của bạn đi 1 lá, rồi rút lại bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK
Link Booster
Mỗi Quái thú Link mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK cho mỗi quái thú mà nó hiện tại chỉ tới.
Link Booster
Master of Rites: Level Duplication
Có thể được sử dụng bằng cách tiết lộ 1 Quái thú Tế lễ trên tay của bạn, sau đó chọn 1 quái thú trên sân của bạn có cùng Loại với Quái thú Tế lễ đó. Hiệu ứng của quái thú đã chọn sẽ bị vô hiệu trong Giai đoạn Chính và Giai đoạn Chiến đấu của lượt này, và Cấp sao của nó trở nên bằng với Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú ở lượt này ngoại trừ các Quái thú Tế lễ.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
Master of Rites: Level Duplication

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Playmaker and AI trong DUEL LINKS