Supreme King Jaden

Supreme King Jaden

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Supreme King Jaden là nhân vật bạn chỉ có thể mở khóa được thông qua sự kiện đặc biệt. 
  • Hiện tại anh ấy chưa xuất hiện tại cổng đấu của các nhân vật

Thế giới: GX
  • Supreme King Jaden là nhân vật bạn chỉ có thể mở khóa được thông qua sự kiện đặc biệt. 
  • Hiện tại anh ấy chưa xuất hiện tại Gate

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Domination of Darkness
Tiết lộ 1 Quái vật Fusion "Evil HERO" trong Extra Deck của bạn. Sau đó, đặt tất cả các Nguyên liệu Fusion được liệt kê cụ thể trên lá bài đó từ bên ngoài Bộ bài vào Mộ của bạn. Khi sử dụng Kỹ năng này lần thứ hai trong Trận đấu, bạn không thể chọn Quái thú Fusion có cùng tên với lần sử dụng đầu tiên.

Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần mỗi lượt. Kỹ năng này có thể được sử dụng khi bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài đáp ứng các điều kiện sau.

• Bộ bài của bạn chứa 5 quái thú "Evil HERO" trở lên và không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "Elemental HERO" hoặc quái thú "Evil HERO".
• Extra Deck của bạn chứa 5 quái thú "Evil HERO" trở lên và không chứa Quái thú Dung hợp nào ngoài quái thú "Evil HERO".
Dark Calling
Dark Fusion
Domination of Darkness
Sinister Calling
Có thể được sử dụng một lần mỗi lượt bằng cách bỏ quái vật “Evil HERO” khỏi tay bạn. Thêm 1 "Dark Fusion" hoặc "Dark Call" từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn hoặc đặt 1 "Evil HERO Sinister Necrom" trong Mộ bài của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Chỉ có thể thêm 1 lá bài vào tay của bạn và bạn có thể đặt "Evil HERO Sinister Necrom" trong Mộ của mình một lần duy nhất. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu. Kỹ năng này chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện bên dưới.

  ● 10 lá bài trở lên là quái vật “Evil HERO”, "Dark Fusion" hoặc "Dark Calling" được đưa vào Bộ bài.

  ● Không có quái vật nào ngoài quái vật “Evil HERO” hoặc “Elemental HERO” được đưa vào Bộ bài.

  ● Không có quái vật nào ngoài Quái vật dung hợp được đưa vào Extra Deck.
Evil HERO Sinister Necrom
Dark Calling
Dark Fusion
Sinister Calling
Supreme King's Followers
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 "Skull Knight" vào Extra Deck của bạn. Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút ngẫu nhiên một trong các lá sau: "Demise, King of Armageddon", "Skilled Dark Magician "," Skilled White Magician "," Chaos Sorcerer "," Guardian Baou "và" Ancient Brain ".
Demise, King of Armageddon
Skilled White Magician
Skilled Dark Magician
Skull Knight
Guardian Baou
Ancient Brain
Supreme King's Followers
Supreme King’s Castle Revelation
Có thể được sử dụng bằng cách tiết lộ 1 Bài Phép “Polymerization” hoặc Bài Phép “Fusion” trong tay khi bạn không có Field Spell trên sân của mình. Chơi "Supreme King’s Castle" từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Polymerization
Supreme King's Castle
Supreme King’s Castle Revelation
Reversed Evil: Level 6
Trong số những quái vật trong Mộ của bạn hoặc những quái vật bị trục xuất, hãy chơi 1 quái vật "Evil HERO" Cấp 6 đã rời khỏi sân của bạn sau khi nó được Triệu hồi Dung hợp. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Reversed Evil: Level 6
Dark Fusion
Đổi 1 "Polymerization" trong tay bạn thành "Dark Fusion". Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Extra Deck không chứa quái vật nào khác ngoài quái vật "Elemental HERO" hoặc "Evil HERO". Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Polymerization
Dark Fusion
Dark Fusion
Malicious HERO
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 2 "Evil HERO Malicious Edge" và 1 "Dark Fusion" vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 "Evil HERO Malicious Fiend" vào Extra Deck của bạn.

Ngoài ra, các hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn điều khiển "Supreme King's Castle."

  ● Trả lại 1 "Evil HERO Malicious Edge" trong tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 1 quái vật Loại Fiend Cấp 6 vào tay của bạn từ Bộ bài của bạn. Nếu quái vật là quái vật "Evil HERO", bạn có thể thêm nó vào tay của mình bất kể Cấp độ của nó.
  ● Trả lại 1 hoặc nhiều quái thú Loại Quái vật có tổng số Cấp bằng 7 trở lên vào Bộ bài của bạn từ tay của bạn và thêm 1 "Evil HERO Malicious Edge" vào tay của bạn từ Bộ bài của bạn.
Supreme King's Castle
Evil HERO Malicious Edge
Evil HERO Malicious Fiend
Dark Fusion
Malicious HERO
Remains of the Heroes
ATK của Quái vật dung hợp "Evil HERO" trên sân của bạn được tăng thêm 100 cho mỗi quái vật "Elemental HERO" hoặc "Evil HERO" trong Mộ của bạn.
Remains of the Heroes
Call from the Dark
Có thể được sử dụng nếu quái vật duy nhất trên sân của bạn là 1 quái vật "Elemental HERO". Trục xuất quái vật đó và chơi 1 Quái vật dung hợp "Evil HERO" sử dụng quái vật bị trục xuất làm Nguyên liệu kết hợp của nó.

Bạn không thể Triệu hồi bất kỳ quái vật nào trong lượt bạn kích hoạt Kỹ năng này.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần và chỉ khi bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Bộ bài phụ không chứa quái vật nào khác ngoài quái vật "Elemental HERO" hoặc "Evil HERO".
Call from the Dark
Evil Change
Trả lại 1 quái vật "Evil HERO" từ Bộ bài của bạn từ tay của bạn và thêm 1 quái vật "Evil HERO" với tên khác hoặc "Dark Fusion" từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Extra Deck không chứa quái vật nào khác ngoài quái vật Loại Fiend. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Dark Fusion
Evil Change
Evil Reincarnation
Có thể được sử dụng trong lượt tiếp theo của bạn sau khi quái vật của bạn bị tiêu diệt trong trận chiến. Trả lại 1 quái vật trong Mộ bài của bạn có Loại và Thuộc tính ban đầu là EARTH và Loại Fiend vào tay bạn. Sau đó, trả lại 1 lá bài từ tay bạn xuống cuối Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Evil Reincarnation
Chung
Ultimate Fusion!
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 1500 hoặc thấp hơn. thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy thêm 'Super Polymerization' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Ultimate Fusion!
The Power Leads to Destiny
Để lộ 1 lá bài trên tay của bạn cho đối thủ. Tùy thuộc vào lá bài mà bạn đã tiết lộ, bạn có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây một lần cho mỗi Trận đấu.
- Bài Phép Thường: Gửi 3 "Evil HERO Malicious Edge" từ bên ngoài Bộ bài của bạn đến Mộ. Trong trận đấu này, bạn có thể Triệu hồi Bình thường / Đặt "Evil HERO Malicious Edge" mà không cần Hiến tế.
- "Super Polymerization": Đặt 1 "Supreme King's Castle" vào sân của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn và thêm 1 "Evil HERO Malicious Bane" vào Extra Deck của bạn.

Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có chứa ít nhất 1 "Super Polymerization", ít nhất 9 quái thú và không có quái thú nào khác ngoài quái thú "Evil HERO" hoặc "Elemental HERO", cũng như Extra Deck chứa ít nhất 2 Quái thú Dung hợp và không có Quái thú Dung hợp nào ngoài quái thú "Evil HERO".
Supreme King's Castle
Evil HERO Malicious Bane
Super Polymerization
Evil HERO Malicious Edge
The Power Leads to Destiny
Allured by Darkness
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1800. thay vì tiến hành rút bài bình thường, 'Allure of Darkness' được thêm vào tay bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Allured by Darkness
Beatdown
Cho đến khi kết thúc lượt, tăng ATK của tất cả quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển bằng số quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển gấp 300 lần. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Beatdown
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Supreme King Jaden trong DUEL LINKS