The Gore

The Gore

Thông tin nhân vật

Thế giới: VRains
Gore yêu cầu Yellow Gate Keys để Đấu tay đôi tại Cổng
Gore xuất hiện tại cổng ở Giai đoạn 5 (VRAINS)
Mở khóa nhiệm vụ:
Đạt đến Giai đoạn 6 trong (VRAINS) Duel World. Để kích hoạt nhiệm vụ mở khóa của mình
Thắng 1 Trận Duel với The Gore khi chơi với tư cách Soulburner.
Thực hiện 2 Triệu hồi Đặc biệt trong một Trận đấu với The Gore bằng Soulburner.
Thực hiện 3 Triệu hồi Link trong Duel World (VRAINS).

  

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Dinowrestle Revolution
Có thể được sử dụng nếu bạn không có Field Spell Card trên sân của bạn. Trả lại 1 quái thú "Dinowrestler" vào Bộ bài từ tay của bạn và chơi 1 Ma pháp Môi trường "World Dino Wrestling" ngửa lên sân của bạn từ bên ngoài Bộ bài.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
World Dino Wrestling
Dinowrestle Revolution
Extra Heat-Up
Nếu quái thú  "Gouki" hoặc "Dinowrestler" mà bạn điều khiển nằm trong Vùng quái thú phụ, thì quái thú "Gouki" và "Dinowrestler" mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK trong lượt của bạn.
Extra Heat-Up
Fighting Spirit of the Avenger
Chọn 1 quái thú "Gouki" hoặc 1 quái thú "Dinowrestler" trong Mộ của bạn đã bị tiêu diệt trong chiến đấu. Gửi 1 quái thú "Gouki" hoặc 1 quái thú "Dinowrestler" có cùng Cấp với quái thú đã chọn đến Mộ từ tay bạn. Sau đó, chơi quái thú đã chọn ở Vị trí Phòng thủ.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) có ít nhất 10 lá bài "Gouki" hoặc "Dinowrestler". Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Fighting Spirit of the Avenger
Tag Change
Các hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu khi Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 3000 trở xuống:
● Trả lại 1 quái thú "Gouki" hoặc quái thú "Dinowrestler" mà bạn điều khiển vào tay. Chơi 1 quái thú "Gouki" hoặc 1 quái thú "Dinowrestler" có Cấp ban đầu nhỏ hơn hoặc bằng quái thú đã được trả về tay.
● Gửi 1 quái thú "Gouki" hoặc 1 quái thú  "Dinowrestler" đến Nghĩa địa từ tay bạn. Sau đó, chơi 1 "Desperate Tag" vào Vùng bài Phép Môi trường của bạn từ bên ngoài Bộ bài. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Bộ bài phụ có ít nhất 1 quái thú và không có quái thú  nào khác ngoài quái thú  "Gouki" hoặc "Dinowrestler".
Desperate Tag
Tag Change
The Main Event: Gouki
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 "Gouki Suprex," 1, "Gouki Twistcobra" và 1 "Gouki Riscorpio" vào Bộ bài của bạn, trừ khi bạn đã có 3 bản sao của lá bài tương ứng. Sau đó, thêm 1 "Gouki The Great Ogre" vào Bộ bài Phụ của bạn. Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu: Chọn 1 "Gouki The Great Ogre" mà bạn điều khiển. Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, quái thú đó sẽ không bị tiêu diệt trong trận chiến. Ngoài ra, trong lượt tiếp theo của đối thủ, đối thủ của bạn không thể chọn quái thú khác làm mục tiêu tấn công khi quái thú đó đang ngửa mặt trên sân.
Gouki Suprex
Gouki Riscorpio
Gouki The Great Ogre
Gouki Twistcobra
The Main Event: Gouki
Chung
LP Boost Omega
Tăng 5000 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 4 lá bài trên tay.
LP Boost Omega
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật thuộc tính ĐẤT ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
Level Augmentation
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú đã chọn sẽ tăng theo Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Augmentation
Level Tuning
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Chọn 2 quái thú trên sân của bạn và chọn cấp độ quái vật từ 1 đến 4. Cấp độ quái thú được chọn sẽ bằng với số bạn đã chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Tuning
Link Booster
Mỗi Quái thú Link mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK cho mỗi quái thú mà nó hiện tại chỉ tới.
Link Booster
Monster Move
Chọn 1 quái thú bạn điều khiển và di chuyển nó đến một quái thú khác trong Khu vực Quái thú Chính của bạn.

Nếu bạn chọn một quái thú trong Khu vực Quái thú Phụ, hãy di chuyển nó đến Khu vực Quái thú Chính của bạn trong cùng một cột.

Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Monster Move
Reinforcements
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn và rút một quái thú Loại Warrior ngẫu nhiên.
Reinforcements

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật The Gore trong DUEL LINKS