Yusei Fudo

Yusei Fudo

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Yusei Fudo là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi thành công triệu hồi 10 quái thú thuộc tính WIND. 
  • Nhân vật này cần chìa khóa màu xanh dương để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: 5D's
  • Yusei Fudo yêu cầu chìa khóa Xanh dương để đấu tại Gate.
  • Bạn sẽ thấy các nhiệm vụ mở khóa của Yusei khi đạt đến Stage 10 trở lên trong Duel World (DM)
  • Mở khóa Yusei cũng sẽ mở khóa Duel World (5D's)
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Triệu hồi quái thú thuộc tính WIND tổng cộng 10 lần

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Tuning
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút 1 Quái thú Tuner 'Synchron' mà bạn chọn từ Bộ bài của bạn. Sau đó, gửi lá trên cùng của Bộ bài của bạn đến Mộ. Nếu bạn bắt đầu Đấu với 3 Quái thú Hiệu ứng 'Junk' trở lên trong Bộ bài của mình, hãy thêm 'Speed Warrior' từ bên ngoài Bộ bài vào Mộ của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Speed Warrior
Tuning
ATK Booster: Level 2
Tăng 200 ATK của tất cả quái thú cấp 2 hoặc thấp hơn trên sân của bạn.
ATK Booster: Level 2
Shooting Star Road
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy đặt 1 "Junk Converter" vào Mộ của bạn.
Ngoài ra, nếu bạn điều khiển "Stardust Dragon", hãy đặt "Formula Synchron" vào sân từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Sau đó, bạn có thể đặt 3 Tuner lên đầu Bộ bài của mình từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt Quái thú Synchro GIÓ loại Rồng hoặc  Quái thú Synchro loại "Chiến binh", cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện dưới đây:
● Bộ bài của bạn chứa ít nhất 8 quái thú "Junk" hoặc "Synchron".
● Extra Deck của bạn chứa ít nhất 1 quái thú "Shooting Star Dragon" và ít nhất 4 quái thú "Junk", "Synchron" hoặc "Stardust".
Formula Synchron
Junk Converter
Shooting Star Road
Mark of the Dragon - Head
Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 2 "Junk Synchron" vào Bộ bài của bạn. Ngoài ra, hãy thêm 1 "Stardust Dragon", 1 "Shooting Star Dragon" và 1 "Formula Synchron" vào Extra Deck của bạn.
Formula Synchron
Shooting Star Dragon
Stardust Dragon
Junk Synchron
Mark of the Dragon - Head
ATK Booster: Synchro Warriors
Cho đến khi kết thúc lượt, Quái vật Synchro 'Warrior' ở phía bên sân của bạn sẽ tăng 100 ATK nhân với cấp của chúng. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
ATK Booster: Synchro Warriors
Angel Baton
Chỉ có thể được sử dụng trong lượt thứ 4 của bạn. thay vì tiến hành rút bài bình thường của bạn, hãy rút 2 lá và gửi 1 lá từ tay bạn đến Mộ.
Angel Baton
A Bond Illuminates the Future
Mỗi hiệu ứng sau đây chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu. (Bạn có thể thay đổi vị trí chiến đấu của Set quái thú)
● Gửi 1 quái thú "Synchron" hoặc 1 quái thú Loại Chiến binh GIÓ Cấp 2 với CÔNG 1000 trở xuống từ tay của bạn vào Mộ của bạn. Sau đó, lấy 1 quái thú "Synchron" từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn và Đặt 1 "Synchro Chase" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
● Gửi tất cả quái thú bạn điều khiển vào Mộ của bạn. Nếu tổng ATK ban đầu của các quái vật được gửi vào mộ là 2500 trở lên, Đặt 2 Signer Dragon ngẫu nhiên với các tên khác nhau trong số 4 từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
● Có thể sử dụng từ lượt 3 trở đi. Đưa 1 "Stardust Dragon" từ sân/Mộ về Bộ bài Phụ của bạn. Sau đó, thay đổi Cấp sao của tất cả Quái thú Đồng bộ bạn điều khiển thành 2 và Đặt 1 "Life Stream Dragon" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài Phụ chứa quái thú ÁNH SÁNG Cấp 10 trở lên và không có quái thú nào khác ngoài Quái thú Đồng bộ, và Bộ bài chứa ít nhất 7 Loại Chiến binh Cấp 2 trở xuống hoặc quái thú Machine-Type.
A Bond Illuminates the Future
Chung
Destiny Draw: Monster Reborn
Có thể được sử dụng trước khi bạn rút bài bình thường nếu Điểm Sinh Mệnh của bạn ở mức 2500 hoặc thấp hơn. Lượt rút bài bình thường của bạn trong lượt này sẽ là "Monster Reborn", từ Bộ bài của bạn.
Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái vật có 3000 ATK trở lên, bạn có thể sử dụng Kỹ năng này bất kể Điểm sinh mệnh của bạn là bao nhiêu.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Destiny Draw: Monster Reborn
Majestic Light
Có thể được sử dụng bằng cách trả 1 quái thú Tuner trong tay bạn vào Bộ bài của bạn. Chơi 'Majestic Dragon' từ Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Majestic Light
Reinforcements
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn và rút một quái thú Loại Chiến binh ngẫu nhiên.
Reinforcements
Tunermorph: Normal
Tiết lộ 1 quái thú Tuner trong tay bạn và chọn một Quái thú Thường trên sân của bạn. Quái vật được chọn được coi là quái vật Tuner. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Tunermorph: Normal
The Tie that Binds
Cho đến khi kết thúc lượt của bạn, ATK của tất cả quái thú ngửa mặt trên sân của bạn sẽ tăng lên theo số lượng quái vật trên sân của bạn lần 100. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
The Tie that Binds
Draw Sense: WIND
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính GIÓ ngẫu nhiên.
Draw Sense: WIND
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.
Draw Sense: Low-Level
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
Level Augmentation
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú đã chọn sẽ tăng theo Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Augmentation
Level Duplication
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú được chọn sẽ bằng với Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Duplication
Level Tuning
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Chọn 2 quái thú trên sân của bạn và chọn cấp độ quái vật từ 1 đến 4. Cấp độ quái thú được chọn sẽ bằng với số bạn đã chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Tuning
Majestic Guardian
Kích hoạt khi bạn Triệu hồi Synchro 'Majestic Star Dragon' hoặc 'Majestic Red Dragon'. Quái thú được Triệu hồi sẽ không trở lại Extra Deck của bạn theo hiệu ứng của nó cho đến khi bắt đầu lượt tiếp theo của bạn.
Majestic Guardian
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Yusei Fudo trong DUEL LINKS