Yuya Sakaki

Yuya Sakaki

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Yuya Sakaki là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 9 hoặc hơn (DM). 
  • Nhân vật này cần chìa khóa màu xanh lá để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: ARC-V
  • Yuya Sakaki yêu cầu chìa khóa Xanh lá để đấu tay đôi tại Gate.
  • Bạn sẽ thấy các nhiệm vụ mở khóa của Yuya khi đạt đến Stage 9 trở lên trong Duel World (DM)
  • Mở khóa Yuya cũng sẽ mở khóa Duel World (ARC-V)
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Triệu hồi 1 cấp (Rank) 7 hoặc trở lên (các) quái thú Loại Dragon.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Odd-Eyes Evolution
Có thể được sử dụng một lần mỗi lượt bằng cách để lộ 1 Pendulum Monster Card trong tay của bạn khi bạn không có thẻ nào trong Pendulum Zones của mình. Đổi 1 quái thú có tên ban đầu là "Odd-Eyes Dragon" thành "Odd-Eyes Pendulum Dragon". Ngoài ra, hãy thêm Vùng Pendulum vào sân của bạn.
Odd-Eyes Pendulum Dragon
Odd-Eyes Dragon
Odd-Eyes Evolution
Turning Up the Heat
Khi bắt đầu Duel, hãy thêm 1 "Stargazer Magician" và 1 "Timegazer Magician" vào Bộ bài của bạn. Sau đó, nếu bạn có hai hoặc ít hơn "Odd-Eyes Pendulum Dragon" trong Bộ bài của mình, hãy thêm 1 "Odd-Eyes Pendulum Dragon" vào Bộ bài của bạn. Ngoài ra, nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài không chứa quái vật nào khác ngoài quái vật "Performapal", Quái vật Con lắc "Pháp sư" hoặc quái vật "Mắt lạ", hãy thêm Khu vực Con lắc vào sân của bạn.
Stargazer Magician
Odd-Eyes Pendulum Dragon
Timegazer Magician
Turning Up the Heat
Dueltaining Recast
Có thể được sử dụng nếu bạn điều khiển 3 Quái thú Pendulum với các Cấp độ khác nhau. Thêm tất cả quái thú trong Vùng quái vật của bạn vào Extra Deck của bạn. Sau đó, chơi Quái vật Pendulum "Performapal", Quái thú Pendulum "Magician" và Quái thú Pendulum "Odd-Eyes" có thể được Triệu hồi Bình thường từ tay của bạn với Cấp độ kết hợp bằng tổng các Cấp độ ban đầu của quái vật bạn đã thêm vào Extra Deck. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Dueltaining Recast
Dueltaining Stage Change
Có thể được sử dụng nếu bạn có 2000 Điểm sinh mệnh trở xuống và nếu bạn có hai lá trong Vùng Pendulum của mình là Quái thú Pendulum "Performapal", Quái thú Pendulum "Magician" hoặc Quái thú Pendulum "Odd-Eyes". Chọn 1 lá bài trong Vùng Pendulum của bạn và đặt nó úp vào Extra Deck của bạn. Sau đó, bạn có thể đặt 1 Quái thú Pendulum trong Khu vực Quái thú của mình có tên ban đầu là "Performapal", "Magician" hoặc "Odd-Eyes" vào Khu vực Pendulum của bạn. Kỹ năng này, chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Dueltaining Stage Change
Extra Balloons
Có thể sử dụng một lần mỗi lượt. Chọn 1 "Wonder Balloons" trên sân của bạn và đặt 1 Balloon Counter
Wonder Balloons
Extra Balloons
Fusion or Advent
Có thể được sử dụng bằng cách trả lại 1 "Odd-Eyes Pendulum Dragon" trong Pendulum Zone của bạn và 1 "Polymerization" hoặc Ritual Spell Card trong tay của bạn vào Bộ bài của bạn. Tùy thuộc vào lá bạn đã trả lại, bạn có thể thêm một trong những lá sau từ bên ngoài Bộ bài vào tay của bạn. Có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có chứa 9 quái thú "Performapal" trở lên, Quái vật Pendulum "Magician" hoặc quái vật "Odd-Eyes" (Extra Deck không được tính). ● Polymerization: Odd-Eyes Fusion ● Ritual Spell Card: Odd-Eyes Advent
Odd-Eyes Advent
Polymerization
Odd-Eyes Pendulum Dragon
Odd-Eyes Fusion
Fusion or Advent
Pendulum Gazers
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Vùng Pendulum vào sân của bạn. Ngoài ra, hiệu ứng sau chỉ có thể được sử dụng một lần ở lượt 3 trở đi nếu bạn có "Stargazer Magician" hoặc "Timegazer Magician" trong Pendulum Zone của mình. Thêm 1 Pendulum Monster ngửa mặt từ Extra Deck của bạn vào tay của bạn. Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo, bạn không thể Triệu hồi lá bài đã thêm vào tay của bạn bằng Kỹ năng này hoặc một lá bài trùng tên ngoại trừ Pendulum Summon, và bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng. Có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có chứa 9 quái thú "Performapal" trở lên, Quái thú Pendulum "Magician" hoặc Quái thú "Odd-Eyes" (Extra Deck không được tính).
Stargazer Magician
Timegazer Magician
Pendulum Gazers
Pendulum Shuffle
Có thể được sử dụng nếu bạn có 2 lá bài trong Vùng Pendulum của mình và 2 hoặc nhiều Quái thú Pendulum ngửa mặt trong Extra Deck của bạn. Đặt tất cả các lá bài trong Pendulum Zones của bạn ngửa mặt trên Extra Deck của bạn và sau đó đặt vào Pendulum Zones 2 Quái vật Pendulum mặt ngửa ngẫu nhiên từ Extra Deck của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Pendulum Shuffle
Performapal Carnival
ATK của tất cả quái thú "Performapal" trên sân của bạn được tăng thêm 100 cho mỗi quái thú "Performapal" trên sân của bạn
Performapal Carnival
Smile World
Thêm 1 "Smile World" vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Nếu bạn kích hoạt Kỹ năng này, bạn chỉ có thể kích hoạt hoặc sử dụng hiệu ứng của bài Phép / Bẫy "Smile World" cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Smile World
Smile World
Chung
The Tie that Binds
Cho đến khi kết thúc lượt của bạn, ATK của tất cả quái thú ngửa mặt trên sân của bạn sẽ tăng lên theo số lượng quái vật trên sân của bạn lần 100. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
The Tie that Binds
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Destiny Draw: Monster Reborn
Có thể được sử dụng trước khi bạn rút bài bình thường nếu Điểm Sinh Mệnh của bạn ở mức 2500 hoặc thấp hơn. Lượt rút bài bình thường của bạn trong lượt này sẽ là "Monster Reborn", từ Bộ bài của bạn.
Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái vật có 3000 ATK trở lên, bạn có thể sử dụng Kỹ năng này bất kể Điểm sinh mệnh của bạn là bao nhiêu.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Destiny Draw: Monster Reborn
Xiangke and Xiangsheng
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Vùng Pendulumn vào sân của bạn.

Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Thêm 1 Quái thú Pendulumn "Odd-Eyes" với 2500 ATK hoặc thấp hơn từ tay của bạn vào Extra Deck của bạn ngửa và đặt 1 "Xiangke Magician" và 1 "Xiangsheng Magician" vào Vùng Pendulumn từ tay / Bộ bài của bạn. Sau đó, thay đổi Pendulumn Scale của "Xiangsheng Magician" trong Vùng Pendulumn của bạn thành 8.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng / áp dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài (không bao gồm Extra Deck) chứa ít nhất 5 quái thú Cấp 4 và 5 Cấp 7 và không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú Pendulumn "Performapal" hoặc "Odd-Eyes", hoặc "Magician".
Xiangsheng Magician
Xiangke Magician
Xiangke and Xiangsheng
Swing Into Action: Pendulum Summon!
Khi bắt đầu Đấu, hãy thêm Khu vực Pendulum vào sân của bạn.

Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt nếu bạn có Quái thú Pendulum úp trong Extra Deck của mình. Chọn 1 quái thú bạn điều khiển trong Vùng Quái thú Phụ và di chuyển nó đến Vùng Quái thú chính của bạn trong cùng một cột.
Swing Into Action: Pendulum Summon!
Pendulum Change: Basic
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Khu vực Pendulumn vào sân của bạn.

Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Trả lại 1 Bài Quái thú Thường trong Vùng Pendulumn của bạn vào Bộ bài và thêm 1 Quái thú Thường ngẫu nhiên có tên khác với Bộ bài vào tay của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng / áp dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có chứa ít nhất 3 Quái thú Thường với các tên khác nhau.
Pendulum Change: Basic
Treason Phantom
Các hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
- Tiết lộ tổng cộng 2 quái thú "The Phantom Knights" và/hoặc Bài Phép/Bẫy "Phantom Knights" từ tay bạn, trả một trong số chúng về Bộ bài của bạn, và gửi 1 quái thú "The Phantom Knights" từ Bộ bài của bạn xuống Mộ của bạn . Trong lượt này, bạn có thể coi các quái thú "The Phantom Knight" là quái thú Cấp 4 khi bạn Triệu hồi Xyz "Dark Rebellion Xyz Dragon".
- Loại bỏ 2 Nguyên liệu Xyz khỏi 1 "Dark Rebellion Xyz Dragon" mà bạn điều khiển, đồng thời tăng ATK của nó thêm 500 cho đến hết lượt. Trong lượt tiếp theo của đối thủ sau khi bạn kích hoạt hiệu ứng này, bạn chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng của Quái thú Xyz của mình một lần.
Dark Rebellion Xyz Dragon
Treason Phantom
Raging Pendulum
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Pendulum Zones  vào sân của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách tiết lộ 1 "Odd-Eyes Raging Dragon" và 1 "Dark Rebellion Xyz Dragon" từ Bộ bài Phụ của bạn nếu bạn có 2 thẻ "Performapal", "Magician" hoặc "Odd-Eyes" trong Vùng con lắc của bạn. Thêm 1 trong 3 quái thú "Performapal" có tên khác từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào tay của bạn, và thêm 1 "Odd-Eyes Pendulum Dragon" và 1 Pendulum Monster "Magician" từ tay hoặc Bộ bài của bạn vào Bộ bài Phụ. Trong Trận đấu này, bạn có thể coi các Quái thú Xyz mà bạn điều khiển là quái thú Cấp 7 khi Triệu hồi Xyz "Odd-Eyes Raging Dragon."

Performapal Coin Dragon
Performapal Camelump
Odd-Eyes Pendulum Dragon
Odd-Eyes Raging Dragon
Performapal Silver Claw
Raging Pendulum
United Pendulums
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Pendulum Zones vào  của bạn.
Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu. Chọn 1 Quái thú Pendulum bạn điều khiển và đặt nó vào Pendulum Zones của bạn. Sau đó, chọn 1 Quái thú Pendulum trong Bộ bài của bạn có cùng Loại gốc với quái thú đó, nhưng khác tên gốc, và đặt nó vào Pendulum Zones của bạn. Sau đó, phủ nhận hiệu ứng của cả hai lá bài cho đến hết lượt. Ở lượt bạn kích hoạt Kỹ năng này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ của mình một lần, ngoại trừ Triệu hồi Pendulum.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu, khi bắt đầu Trận đấu, ít nhất một nửa số lá bài trong Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài phụ) là Quái vật Pendulum có cùng Loại.
United Pendulums

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Yuya Sakaki trong DUEL LINKS