Zuzu Boyle

Zuzu Boyle

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Zuzu Boyle là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 10 (Arc-V).
 •  Nhân vật này cần chìa khóa màu đỏ để có thể đấu với cô ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: ARC-V
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Đạt đến Stage 10 trong (ARC-V) Duel World Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của cô ấy
 • Thắng 1 trận đấu với Zuzu Boyle trong Duel World.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Chung
Master of Fusion
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 'Polymerization' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Master of Fusion
Fairy's Smile
Nếu bình thường bạn rút một lá bài quái thú Loại Tiên trong Draw Phase, lá bài đó sẽ được hiển thị cho đối thủ và bạn phục hồi 1000 Điểm sinh mệnh.
Fairy's Smile
Holy Guard
Bạn không có thiệt hại chiến đấu trong lượt của bạn.
Holy Guard
Swing Into Action: Pendulum Summon!
Khi bắt đầu Đấu, hãy thêm Khu vực Pendulum vào sân của bạn.

Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt nếu bạn có Quái thú Pendulum úp trong Extra Deck của mình. Chọn 1 quái thú bạn điều khiển trong Vùng Quái thú Phụ và di chuyển nó đến Vùng Quái thú chính của bạn trong cùng một cột.
Swing Into Action: Pendulum Summon!
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT
United Pendulums
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Pendulum Zones vào  của bạn.
Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu. Chọn 1 Quái thú Pendulum bạn điều khiển và đặt nó vào Pendulum Zones của bạn. Sau đó, chọn 1 Quái thú Pendulum trong Bộ bài của bạn có cùng Loại gốc với quái thú đó, nhưng khác tên gốc, và đặt nó vào Pendulum Zones của bạn. Sau đó, phủ nhận hiệu ứng của cả hai lá bài cho đến hết lượt. Ở lượt bạn kích hoạt Kỹ năng này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ của mình một lần, ngoại trừ Triệu hồi Pendulum.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu, khi bắt đầu Trận đấu, ít nhất một nửa số lá bài trong Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài phụ) là Quái vật Pendulum có cùng Loại.
United Pendulums

Drop Reward

UR Rarity
Score the Melodious Diva
UR Rarity
Score the Melodious Diva
Score the Melodious Diva
LIGHT 2
Score the Melodious Diva
Nữ danh ca nhạc diễn ảo Score
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation (trong lượt của một trong hai người chơi), nếu một "Melodious" mà bạn điều khiển đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; thay đổi ATK và DEF của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation (in either player's turn), if a "Melodious" monster you control battles an opponent's monster: You can send this card from your hand to the Graveyard; change that opponent's monster's ATK and DEF to 0, until the end of this turn.


SR Rarity
Metrognome
SR Rarity
Metrognome
Metrognome
EARTH 44
Metrognome
Chú lùn đếm nhịp
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác trong Vùng Pendulum; Thang đo Pendulum của lá bài này trở thành bằng với của lá bài đó, cho đến hết lượt này.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Trong khi bạn có 2 lá bài trong Vùng Pendulum của bạn có cùng Thang đo Pendulum, lá bài này tăng ATK và DEF bằng với Thang Pendulum x 100, và có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Nếu lá bài này gây thiệt hại chiến đấu cho đối thủ bằng đòn tấn công trực tiếp: Phá huỷ tất cả lá bài trong Vùng Pendulum.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other card in a Pendulum Zone; this card's Pendulum Scale becomes equal to that card's, until the end of this turn. [ Monster Effect ] While you have 2 cards in your Pendulum Zones with the same Pendulum Scale, this card gains ATK and DEF equal to the Pendulum Scale x 100, and can attack your opponent directly. If this card inflicts battle damage to your opponent by a direct attack: Destroy all cards in the Pendulum Zones.


SR Rarity
Crystal Rose
SR Rarity
Crystal Rose
Crystal Rose
LIGHT 2
Crystal Rose
Hoa hồng tinh thể
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Gem-Knight" hoặc "Melodious" từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, tên của lá bài này sẽ trở thành tên của quái thú được gửi cho đến End Phase. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Fusion khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crystal Rose" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can send 1 "Gem-Knight" or "Melodious" monster from your hand or Deck to the Graveyard, and if you do, this card's name becomes the sent monster's name, until the End Phase. If this card is in your Graveyard: You can banish 1 Fusion Monster from your Graveyard; Special Summon this card in Defense Position. You can only use this effect of "Crystal Rose" once per turn.


SR Rarity
Herald of Green Light
SR Rarity
Herald of Green Light
Herald of Green Light
LIGHT 2
Herald of Green Light
Ánh sáng báo hiệu xanh lá
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này và 1 quái thú Tiên khác từ tay bạn đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When your opponent activates a Spell Card (Quick Effect): You can send this card and 1 other Fairy monster from your hand to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it.


SR Rarity
Herald of Purple Light
SR Rarity
Herald of Purple Light
Herald of Purple Light
LIGHT 2
Herald of Purple Light
Ánh sáng báo hiệu tím
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Khi đối thủ của bạn kích hoạt Lá bài Bẫy (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này và 1 quái thú Tiên khác từ tay bạn đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When your opponent activates a Trap Card (Quick Effect): You can send this card and 1 other Fairy monster from your hand to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it.


R Rarity
Freya, Spirit of Victory
R Rarity
Freya, Spirit of Victory
Freya, Spirit of Victory
LIGHT 1
Freya, Spirit of Victory
Người đem vinh quang, Freya
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Trong khi bạn điều khiển một quái thú Loại Tiên không phải là "Freya, Spirit of Victory", quái thú của đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Tất cả quái thú Loại Tiên mà bạn điều khiển đều nhận được 400 ATK và DEF.


Hiệu ứng gốc (EN):

While you control a Fairy-Type monster other than "Freya, Spirit of Victory", your opponent's monsters cannot target this card for attacks. All Fairy-Type monsters you control gain 400 ATK and DEF.


R Rarity
Spirit of the Harp
R Rarity
Spirit of the Harp
Spirit of the Harp
LIGHT 4
Spirit of the Harp
Sinh vật hạc cầm
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Một linh hồn xoa dịu tâm hồn bằng âm nhạc của đàn hạc thiên đường.


Hiệu ứng gốc (EN):

A spirit that soothes the soul with the music of its heavenly harp.


N Rarity
Muse-A
N Rarity
Muse-A
Muse-A
LIGHT 3
Muse-A
Nàng tiên nhạc Muse
 • ATK:

 • 850

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Tiên nữ của nghệ thuật bất bại trên cây đàn hạc.


Hiệu ứng gốc (EN):

A fairy of the arts that is unbeatable on the harp.


R Rarity
Sonic Maid
R Rarity
Sonic Maid
Sonic Maid
EARTH 3
Sonic Maid
Âm nữ
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Một thiếu nữ sử dụng âm thanh làm lợi thế của mình, cô ấy cầm một chiếc lưỡi hái có hình dạng như một nốt nhạc.


Hiệu ứng gốc (EN):

A maiden that uses sound to her advantage, she wields a scythe that's shaped like a musical note.


R Rarity
Court of Justice
R Rarity
Court of Justice
Court of Justice
Spell Continuous
Court of Justice
Toà án công lý

  Hiệu ứng (VN):

  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Tiên từ tay của bạn. Bạn phải điều khiển quái thú Loại Tiên Cấp 1 ngửa mặt để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng của một "Court of Justice" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Once per turn: You can Special Summon 1 Fairy-Type monster from your hand. You must control a face-up Level 1 Fairy-Type monster to activate and to resolve this effect. You can only activate the effect of one "Court of Justice" per turn.


  Level-up Reward

  R Rarity
  Risebell the Summoner
  R Rarity
  Risebell the Summoner
  Risebell the Summoner
  WIND 32
  Risebell the Summoner
  Triệu hoán sư Risebell
  • ATK:

  • 800

  • DEF:

  • 800


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt trên sân; tăng Cấp độ của nó thêm 1 (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  ''Là một người anh trai tốt bụng, Risebell chăm sóc rất tốt cho em gái Saambell của mình. Anh ấy đọc Sách ma thuật với chị gái vào mỗi buổi chiều sớm, một thói quen hài hòa mang lại nụ cười cho mọi người.”


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 face-up monster on the field; increase its Level by 1 (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] ''A kindly elder brother, Risebell takes good care of his little sister Saambell. He reads a Magical Book with his sister each early-afternoon, a harmonious routine that brings a smile to everyone.''


  SR Rarity
  Risebell the Star Adjuster
  SR Rarity
  Risebell the Star Adjuster
  Risebell the Star Adjuster
  WIND 3
  Risebell the Star Adjuster
  Người điều chỉnh sao Risebell
  • ATK:

  • 800

  • DEF:

  • 800


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; tăng Cấp độ của nó lên đến 3 cho đến khi kết thúc lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Special Summoned: You can target 1 face-up monster on the field; increase its Level by up to 3 until the end of this turn.


  SR Rarity
  Rain Bozu
  SR Rarity
  Rain Bozu
  Rain Bozu
  LIGHT 78
  Rain Bozu
  Bozu tạo mưa
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt do bạn điều khiển; nó tăng ATK bằng với chênh lệch giữa số lá bài trong Extra Deck x 100, cho đến hết lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Tăng ATK chỉ trong lượt của bạn, và tăng DEF chỉ trong lượt của đối thủ, mỗi tăng bằng chênh lệch giữa số lá bài trong Extra Deck x 200. Nếu lá bài này tấn công, nó được chuyển sang Thế Thủ vào cuối Trận đấu Giai đoạn. Nếu lá bài này trong Vùng quái thú bị phá huỷ: Bạn có thể đặt lá bài này vào Vùng Pendulum của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 face-up monster you control; it gains ATK equal to the difference between the number of cards in the Extra Decks x 100, until the end of this turn (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Gains ATK during your turn only, and gains DEF during your opponent's turn only, each equal to the difference between the number of cards in the Extra Decks x 200. If this card attacks, it is changed to Defense Position at the end of the Battle Phase. If this card in the Monster Zone is destroyed: You can place this card in your Pendulum Zone.


  UR Rarity
  Ostinato
  UR Rarity
  Ostinato
  Ostinato
  Spell Normal
  Ostinato
  Ostinato

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Fusion 1 "Melodious" từ Extra Deck của bạn, sử dụng 2 quái thú từ tay bạn và / hoặc Deck làm Nguyên liệu Fusion. Trong End Phase của lượt này, hãy phá huỷ quái thú được Triệu hồi Fusion bằng hiệu ứng này, và nếu bạn làm điều đó, nếu tất cả Nguyên liệu Fusion được sử dụng cho Triệu hồi Fusion của nó đều có trong Mộ của bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tất cả chúng.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control no monsters: Fusion Summon 1 "Melodious" Fusion Monster from your Extra Deck, using 2 monsters from your hand and/or Deck as Fusion Material. During the End Phase of this turn, destroy the monster Fusion Summoned by this effect, and if you do, if all the Fusion Materials that were used for its Fusion Summon are in your GY, you can Special Summon all of them.   Deck sử dụng nhân vật Zuzu Boyle trong DUEL LINKS