Hướng dẫn chơi Yosenju

Hướng dẫn chơi Yosenju

Nếu có một Bộ bài sử dụng tốt chiến lược hit-and-run (đánh xong chạy), thì Yosenju là dòng nguyên mẫu hoàn thiện nó nhất. Khả năng trở lại tay của các quái thú vào cuối lượt khiến khả năng swarm sân của chúng trở nên khá khó chịu, trừ khi người chơi tìm cách bắt những quái thú trơn trượt của Bộ bài Chính này (đừng bận tâm về sức mạnh bổ sung của chúng trong Extra Deck), họ có thể chỉ lách léo theo cách của họ để chiến thắng. Vì vậy, bài hướng dẫn này sẽ cho bạn hiểu rõ hơn về dòng Yosenju cũng như là cách bạn sử dụng chúng.

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Tổng quan

“Yosenju” là một dạng nguyên mẫu chủ yếu là của quái thú WIND Beast và Beast-Warrior có khả năng nhanh chóng tràn khắp sân qua các Triệu hồi Thường theo trình tự, nhưng, tương tự như quái thú Spirit, chúng thường trở về tay trong End Phase.

Chiến lược của bộ bài này khá đơn giản: chúng ta sẽ liên tục làm trống phần sân của đối thủ bằng cách trả lại quái thú cũng như Bài Phép và Bẫy vào tay họ cho đến khi chúng ta có thể kết liễu họ.

ĐIỂM MẠNH

 • Hầu hết người chơi sẽ gặp khó khăn khi cố gắng tiêu diệt lũ quái thú thuộc dạng nguyên mẫu này do chúng liên tục quay trở tay.

 • Gần như không cần quái thú cấp cao trong Bộ bài Chính vì vậy không có khó khăn gì khi bắt quái thú trên sân chỉ từ Triệu hồi Thường.

 • Quái thú Xyz Rank 4 là một số quái thú Extra Deck tốt nhất trong game và Yosenju sử dụng chúng rất nhiều do hầu hết các quái thú đều là Cấp độ 4.

ĐIỂM YẾU

 • Vì là quái thú Spirit nên khả năng quay trở lại tay của quái thú Yosenju sẽ làm sân bạn trống không và không có sự bảo vệ chắc chắn. Chính vì vậy, bạn sẽ phải cần rất nhiều lá bài giúp bảo toàn sính mạng cho bạn (chưa kể sẽ tốn rất nhiều chi phí).Skills

Up for the Fight

Một hình thức bổ sung ATK như The Tie that Binds nhưng nó sẽ tăng ATK không nhiều bằng The Tie that Binds. Thay vào đó, nó sẽ là một Skill thay thế hoàn hảo cho bộ bài này.

Draw Sense: WIND

Trong một số trường hợp, sẽ thật tốt nếu bạn rút được một lá quái thú Yosenju mà không cần lo lắng về việc mình rút nhầm một lá bài khác. Sử dụng Skill này và bổ sung lực lượng Yosenju trên tay bạn để bắt đầu combo OTK của chúng.

Destiny Draw (Skill Card) (94% được dùng)

UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[Nếu bạn mất 2000 LP hoặc lớn hơn, bạn có thể kích hoạt Kỹ năng này trong Draw Phase tiếp theo của mình.]

Trong Draw Phase, bạn có thể tìm kiếm trong Deck của mình cho bất kỳ lá bài nào, tiết lộ nó cho đối thủ và thêm nó lên tay của bạn thay vì rút. Nếu bạn làm điều đó, hãy lật lại lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[If you lose 2000 or more LP, you can activate this Skill during your next Draw Phase.] During your Draw Phase, you may search your Deck for any card, reveal it to your opponent, and add it to your hand instead of drawing. If you do that, flip this card over.


Lại phải kể đến việc Destiny Draw thịnh hành đến mức nào trong giới Duel Links. Khả năng mang lại cho bạn lá bài quan trọng để quyết định trận đấu cũng là quá mạnh. Giá sử bạn gặp một tình huống mà không thể có được một lá phá vỡ backrow thì ít nhất bạn có thể sử dụng Skill này để mang Sword Sting lên tay và dùng nó để đánh bật backrow và quái thú của đối thủ về tay và khiến họ bị gián đoạn combo của mình. Giúp bạn có được một lượt xoay chuyển tình huống diệu kì.

The Tie that Binds (65% được dùng)

 Rarity
The Tie that Binds
 Rarity
The Tie that Binds
The Tie that Binds
The Tie that Binds
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Cho đến cuối lượt của bạn, ATK của tất cả quái thú ngửa trên sân của bạn sẽ tăng lên theo số lần của quái thú trên sân của bạn 100 lần. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Until the end of your turn, the ATK of all face-up monsters on your field increases by the number of monsters on your field times 100. This Skill can only be used once per turn.


Một sự bổ sung nhỏ cho ATK của các quái thú Yosenju cũng không phải là một khả năng yếu. Skill này sẽ giúp bạn đảm bảo lượt OTK hơn nếu đối đầu với các quái thú có ATK cao mà chẳng có một tí backrow nào bảo vệ.

Blowing Up Yosen (Skill Card) và Neo New Sylvio (Skill Card) (60% được dùng)

UR Rarity
Blowing Up Yosen (Skill Card)
UR Rarity
Blowing Up Yosen (Skill Card)
Blowing Up Yosen (Skill Card)
Blowing Up Yosen (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Chọn 1 "Yosen Training Grounds" mà bạn điều khiển và đặt (các) Counter Yosen trên đó bằng với số lượng quái thú "Yosenju" trên sân của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Ngoài ra, hãy thêm Vùng Pendulum lên sân của bạn nếu bạn bắt đầu trận Đấu từ Deck có 9 quái thú "Yosenju" hoặc lớn hơn. (Extra Deck không được tính.)


Hiệu ứng gốc (EN):

Select 1 "Yosen Training Grounds" you control and place Yosen Counter(s) on it equal to the number of "Yosenju" monsters on your field. This Skill can only be used once per Duel. In addition, add a Pendulum Zone to your field if you began the Duel with a Deck that has 9 or more "Yosenju" monsters. (Extra Deck does not count.)


UR Rarity
Neo New Sylvio (Skill Card)
UR Rarity
Neo New Sylvio (Skill Card)
Neo New Sylvio (Skill Card)
Neo New Sylvio (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 1 "Yosenju Shinchu L", và 1 "Yosenju Shinchu R" vào cuối Deck của bạn. Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu sau khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trả lại 1 lá bài "Yosenju" trên tay cho Deck của bạn và thêm 1 "Yosenju Oroshi Channeling" lên tay của bạn từ bên ngoài Deck của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu trận Đấu từ Deck có ít nhất 9 lá bài "Yosenju" . (Extra Deck không được tính.)


Hiệu ứng gốc (EN):

At the beginning of the Duel, add 1 "Yosenju Shinchu L", and 1 "Yosenju Shinchu R" to the bottom of your Deck. In addition, the following effect can be used once per Duel after your Life Points decrease by 2000. Return 1 "Yosenju" card in your hand to your Deck and add 1 "Yosenju Oroshi Channeling" to your hand from outside of your Deck. This Skill can only be used if you begin the Duel with a Deck that contains at least 9 "Yosenju" cards. (Extra Deck does not count.)


Thế giới Pendulum đã được ra mắt và Yosenju sẽ không thể thiếu đi chủ nhân chính gốc của nó chính là "chúa hề" Sylvio Sawatari. Sự ra mắt của nhân vật này sẽ bổ sung rất nhiều support cho dòng Yosenju, đặc biệt sẽ giúp cho chúng có thể được triệu hồi bằng hình thức Pendulum, khiến cho việc ra sân của chúng sẽ luân chuyển một cách dễ dàng hơn.Core Cards

   

Yosenju Kama 1 (3x)

SR Rarity
Yosenju Kama 1
SR Rarity
Yosenju Kama 1
Yosenju Kama 1
WIND 4
Yosenju Kama 1
Yêu tiên thú Kama Itachi
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Thường 1 "Yosenju" từ tay bạn, ngoại trừ "Yosenju Kama 1". Nếu bạn điều khiển một "Yosenju" : Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường ở lượt này: Trả nó về tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal Summoned, you can: Immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 "Yosenju" monster from your hand, except "Yosenju Kama 1". If you control another "Yosenju" monster: You can target 1 face-up card your opponent controls; return it to the hand. This effect can only be used once while this card is face-up on the field. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned this turn: Return it to the hand.


Yosenju Kama 1 hoạt động giống như Kama 2 và 3: nếu được Triệu hồi Thường, nó cho phép bạn Triệu hồi Thường một quái thú “Yosenju” khác từ tay của bạn. Việc bổ sung duy nhất một quái thú khác có thể bắt đầu chuỗi Triệu hồi Thông thường là rất lớn đối với dòng nguyên mẫu này vì nó trực tiếp chuyển thành một sự nhất quán tăng đáng kể, nhưng đó rõ ràng không phải là điều duy nhất Kama 1 đưa ra sân.

Nếu bạn điều khiển một quái thú “Yosenju” khác, Yosenju Kama 1 cho phép bạn nhắm vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển và trả lại cho họ. Thêm sự loại bỏ có thể được sử dụng để cho phép một trong những quái thú của bạn tấn công trực tiếp đối thủ của bạn (sức mạnh tổng hợp với Yosenju Kama 3) và có khả năng kết thúc trận đấu rất sớm. Thậm chí có một số sức mạnh tổng hợp tiềm năng ở đây với Lava Golem mà tôi sẽ không nói sâu vào vì tôi nghĩ rằng đôi khi lá bài này có thể sử dụng khá ngượng ngùng trong bộ bài này.

Yosenju Kama 3 và Yosenju Kama 2 (1-2x)

SR Rarity
Yosenju Kama 3
SR Rarity
Yosenju Kama 3
Yosenju Kama 3
WIND 4
Yosenju Kama 3
Yêu tiên thú Kama Mitachi
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Thường 1 "Yosenju" từ tay bạn, ngoại trừ "Yosenju Kama 3". Khi một "Yosenju" mà bạn điều khiển gây sát thương chiến đấu cho đối thủ: Bạn có thể thêm 1 "Yosenju" từ Deck của mình lên tay của mình, ngoại trừ "Yosenju Kama 3". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Yosenju Kama 3" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường ở lượt này: Trả nó về tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal Summoned, you can: Immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 "Yosenju" monster from your hand, except "Yosenju Kama 3". When another "Yosenju" monster you control inflicts battle damage to your opponent: You can add 1 "Yosenju" card from your Deck to your hand, except "Yosenju Kama 3". You can only use this effect of "Yosenju Kama 3" once per turn. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned this turn: Return it to the hand.


SR Rarity
Yosenju Kama 2
SR Rarity
Yosenju Kama 2
Yosenju Kama 2
WIND 4
Yosenju Kama 2
Yêu tiên thú Kama Nitachi
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Thường 1 "Yosenju" từ tay bạn, ngoại trừ "Yosenju Kama 2". Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, nhưng khi nó sử dụng hiệu ứng này, sát thương gây ra cho đối thủ của bạn sẽ giảm đi một nửa. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường ở lượt này: Trả nó về tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal Summoned, you can: Immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 "Yosenju" monster from your hand, except "Yosenju Kama 2". This card can attack your opponent directly, but when it does so using this effect, the battle damage inflicted to your opponent is halved. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned this turn: Return it to the hand.


Nếu bạn Triệu hồi Thường Yosenju Kama 2 hoặc Yosenju Kama 3, bạn có thể Triệu hồi Thường quái thú “Yosenju” khác từ tay của bạn. Mỗi lượt một lần, khi một quái thú “Yosenju” khác mà bạn điều khiển gây sát thương lên đối thủ, Yosenju Kama 2 cho phép bạn thêm 1 lá bài “Yosenju” từ Bộ bài vào tay của bạn. Vì Yosenju Kama 3 có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, nên việc kích hoạt hiệu ứng của Kama 2 sẽ cực kỳ dễ dàng.

Trong End Phase của lượt, chúng đã được Triệu hồi Thường, cả Yosenju Kama 2 và Yosenju Kama 3 sẽ trở về tay bạn, không để lại quái thú nào trên sân của bạn, vì vậy, nếu bạn chưa có Drowning Mirror Force hoặc Yosenju's Sword Sting có sẵn, bạn luôn có thể tìm kiếm Yosenju Oyam thông qua hiệu ứng của Yosenju Kama 2 để bảo vệ bạn trong lượt của đối thủ. Nếu không cần bảo vệ, bạn có thể tìm kiếm Yosenju’s Sword Sting hoặc một quái thú “Yosenju” khác.

Yosenju Izna (2-3x)

R Rarity
Yosenju Izna
R Rarity
Yosenju Izna
Yosenju Izna
WIND 4
Yosenju Izna
Yêu tiên thú Izuna Muchi
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường ở lượt này: Trả nó về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Yosenju Izna" một lần mỗi lượt.
● Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng khi "Yosenju" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt.
● Nếu bạn điều khiển một "Yosenju" : Bạn có thể rút 1 lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned this turn: Return it to the hand. You can only use each of the following effects of "Yosenju Izna" once per turn. ● You can discard this card; this turn, your opponent cannot activate cards or effects when a "Yosenju" monster(s) is Normal or Special Summoned. ● If you control another "Yosenju" monster: You can draw 1 card.


Yosenju Kama 2 hoặc 3 Yosenju Izna là những tay bài bắt đầu lý tưởng. Bạn sẽ Triệu hồi Thường Kama 2 hoặc 3 và sau đó sử dụng hiệu ứng của chúng để Triệu hồi Thường Izna. Nếu bạn điều khiển một con quái thú “Yosenju” khác, Izna cho phép bạn rút một lá bài, về cơ bản là tăng cơ hội tìm thấy Drowning Mirror ForceYosenju’s Sword Sting, thứ mà bạn chắc chắn sẽ cần, ngoại trừ Yosenju Oyam, tất cả quái thú của bạn đều trở lại đến tay trong End Phase của lượt chúng được Triệu hồi Thường.

Bạn cũng có thể bỏ đi Izna trong Main Phase của mình để ngăn đối thủ của bạn kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng khi quái thú “Yosenju” được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong lượt này. Tôi nghi ngờ việc bạn sẽ sử dụng hiệu ứng này trừ khi bạn biết chắc chắn rằng đối thủ của bạn có Floodgate Trap Hole hoặc Solemn Scolding, nhưng tôi đoán luôn hay hơn khi có nhiều lựa chọn hơn.

Yosenju Oyam (1-2x)

N Rarity
Yosenju Oyam
N Rarity
Yosenju Oyam
Yosenju Oyam
WIND 6
Yosenju Oyam
Yêu tiên thú Oyamabiko
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Bạn có thể gửi 1 "Yosenju" từ tay bạn đến Mộ, ngoại trừ "Yosenju Oyam"; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Yosenju Oyam" một lần mỗi lượt. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú ngửa của đối thủ: Bạn có thể làm cho ATK và DEF của lá bài này trở nên bằng với ATK ban đầu của quái thú đối thủ mà nó đang chiến đấu, cho đến khi kết thúc lượt này. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Yosenju" từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When an opponent's monster declares a direct attack: You can send 1 "Yosenju" monster from your hand to the Graveyard, except "Yosenju Oyam"; Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Yosenju Oyam" once per turn. At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's face-up monster: You can make this card's ATK and DEF become equal to the original ATK of the opponent's monster it is battling, until the end of this turn. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can add 1 "Yosenju" card from your Deck to your hand.


Gần như một handtrap như Sphere Kuriboh hoặc Kiteroid, Oyam có thể được sử dụng để bảo vệ LP của bạn. Có thể khó vượt qua vì hiệu ứng ATK và DEF của nó, nhưng nó sẽ chỉ lấy các giá trị ATK và DEF ban đầu của quái thú đang tấn công. Tấn công quái thú với ATK tăng so với giá trị ban đầu của chúng sẽ có thể đánh bại Oyam.

Nếu quái thú của đối thủ chỉ có 1 quái thú và chúng không có hiệu ứng tăng ATK, bạn có thể triệu hồi đặc biệt Oyam và hy vọng chúng đâm vào bạn để bạn có thể sử dụng hiệu ứng tìm kiếm.

Yosenju Tsujik (1-2x)

R Rarity
Yosenju Tsujik
R Rarity
Yosenju Tsujik
Yosenju Tsujik
WIND 4
Yosenju Tsujik
Yêu tiên thú Tsujikiji
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường ở lượt này: Trả nó về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Yosenju Tsujik" một lần mỗi lượt.
● Trong Damage Step của một trong hai người chơi, khi "Yosenju" mà bạn điều khiển chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; quái thú mà bạn điều khiển nhận được 1000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này.
● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Yosenju" trên sân; nó nhận được 1000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the End Phase, if this card was Normal Summoned this turn: Return it to the hand. You can only use each of these effects of "Yosenju Tsujik" once per turn. ● During either player's Damage Step, when a "Yosenju" monster you control battles an opponent's monster: You can discard this card; that monster you control gains 1000 ATK until the end of this turn. ● You can target 1 "Yosenju" monster on the field; it gains 1000 ATK until the end of this turn.


Khi một quái thú “Yosenju” mà bạn điều khiển đấu với quái thú của đối thủ, trong cả hai Bước Thiệt hại của người chơi, bạn có thể bỏ Yosenju Tsujik để tăng 1000 ATK của quái thú của bạn cho đến khi kết thúc lượt. Ngoài ra, nếu bạn điều khiển Yosenju Tsujik, trong Main Phase của mình, bạn có thể nhắm mục tiêu vào quái thú “Yosenju” mà bạn điều khiển và tăng 1000 ATK của nó cho đến cuối lượt. Một điều cần lưu ý là Tsujik có thể tự nhắm mục tiêu bằng hiệu ứng riêng của nó, nghĩa là nó có thể tự đạt 2000 ATK, điều này sẽ giúp bạn dễ dàng kết liễu đối thủ hơn.

Yosenjus' Sword Sting (2-3x)

UR Rarity
Yosenjus' Sword Sting
UR Rarity
Yosenjus' Sword Sting
Yosenjus' Sword Sting
Trap Normal
Yosenjus' Sword Sting
Gió chém lớn của yêu tiên thú

  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Để lộ ra tối đa 2 "Yosenju" với các tên khác nhau trong tay, sau đó chọn mục tiêu vào cùng một số lượng bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại chúng lên tay. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Yosenjus' Sword Sting" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control no monsters: Reveal up to 2 "Yosenju" monsters with different names in your hand, then target the same number of face-up cards your opponent controls; return them to the hand. You can only activate 1 "Yosenjus' Sword Sting" per turn.


  Yosenju’s Sword Sting cho phép bạn trả lại tối đa 2 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển vào tay họ. Để kích hoạt lá bài bẫy này, bạn cần phải kiểm soát không có quái thú nào và bạn cũng phải tiết lộ tối đa 2 quái thú “Yosenju” với tên khác nhau trong tay.

  Số bài ngửa trên sân của đối thủ mà bạn được trả lại bằng với số quái thú mà bạn đã tiết lộ, vì vậy, ngay cả khi bạn chỉ có 1 quái thú “Yosenju” trong tay, bạn vẫn có thể sử dụng Sword Sting.

  Bạn có thể hiến tế 2 quái vật mà đối thủ của bạn điều khiển để Triệu hồi Lava Golem và sau khi Quái thú cấp 8 này đã gây ra 1000 sát thương cho họ trong Standby Phase của họ, bạn có thể trả nó lại về tay bạn. Tôi không hoàn toàn khuyên bạn nên sử dụng Lava Golem vì nó ngăn bạn Triệu hồi Thường trong lượt mà bạn Triệu hồi Đặc biệt, nhưng tôi chắc chắn có thể thấy các nguyên tắc cơ bản để có trải nghiệm cực kỳ thú vị cho đối thủ của bạn tại đây.

  Loại bỏ quái thú của đối thủ với Drowning Mirror Force và Yosenju’s Sword Sting, Hey, Trunade! loại bỏ backrow của họ, làm tràn sân với Kama 23 và kết thúc game.

  Yosen Training Grounds (1-2x)

  R Rarity
  Yosen Training Grounds
  R Rarity
  Yosen Training Grounds
  Yosen Training Grounds
  Spell Continuous
  Yosen Training Grounds
  Đất tu luyện của yêu quái

   Hiệu ứng (VN):

   Mỗi khi "Yosenju" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy đặt 1 Counter Yosen lên lá bài này. Bạn có thể loại bỏ bất kỳ số lượng Counter Yosen nào khỏi lá bài này; áp dụng hiệu ứng này, tùy thuộc vào số lượng Counter Yosen bị loại bỏ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Yosen Training Grounds" một lần mỗi lượt.
   ● 1 Lượt truy cập: Tất cả "Yosenju" mà bạn đang điều khiển nhận được 300 ATK cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
   ● 3 Counter: Thêm 1 "Yosenju" từ Deck hoặc Mộ lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Each time a "Yosenju" monster(s) is Normal or Special Summoned, place 1 Yosen Counter on this card. You can remove any number of Yosen Counters from this card; apply this effect, depending on the number of Yosen Counters removed. You can only use this effect of "Yosen Training Grounds" once per turn. ● 1 Counter: All "Yosenju" monsters you currently control gain 300 ATK until the end of this turn (even if this card leaves the field). ● 3 Counters: Add 1 "Yosenju" card from your Deck or Graveyard to your hand.


   Một lá core tốt dùng để tăng sức mạnh cho các Yosenju cũng như được xem là 1 Destiny Draw ở dạng Spell card (bài phép). Mỗi lần 1 Yosenju triệu hồi thì đặc một Yosen counter lên lá này, ứng với số counter mà bạn sẽ có được năng lực bổ sung mà mình cần:
   • 1 counter sẽ giúp cho ATK quái thú của bạn tăng đáng kể, giúp kết liễu đối phương nhanh hơn
   • 3 counter giúp bạn có được lá bài bạn cần để quyết định trận đấu (thường là Sword Sting)
   Tuy nhiên, vì sự kích hoạt của lá này cũng mang tính tình huống nhất định nên sẽ không sử dụng nhiều lắm cho các bộ bài leo Rank. Chính vì vậy mà các bài thủ chuyển sang Fire Formation - Tenki nhiều hơn.

   Fire Formation - Tenki (2-3x)

   SR Rarity
   Fire Formation - Tenki
   SR Rarity
   Fire Formation - Tenki
   Fire Formation - Tenki
   Spell Continuous
   Fire Formation - Tenki
   Vũ điệu cháy - Thiên Ki

    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.


    Lá Phép toàn diện và đa năng hơn Yosen Training Grounds, chưa kể điều kiện kích hoạt dễ dàng của nó. Tuy không bổ sung sức mạnh nhiều hơn cho Yosenju nhưng cũng đủ để bạn có thể sử dụng combo của mình thật thuần thục với các quái thú Yosen. Chính vì thế, lời khuyên là nên sử dụng ít nhất 2 bản của lá này trong bộ bài.    Extra Deck

       

    Abyss Dweller (1x)

    UR Rarity
    Abyss Dweller
    UR Rarity
    Abyss Dweller
    Abyss Dweller
    WATER
    Abyss Dweller
    Cư dân vực sâu
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


    Abyss Dweller được sử dụng giống như một phiên bản quái thú của Necrovalley có thể truy cập vào bất kỳ Spam Rank-4 nào khác như lá này.

    Đảm bảo chuyển chuỗi của bạn từ "Tự động" sang "Bật" để bạn có thể sử dụng Abyss Dweller ở đầu lượt của đối thủ ở nơi hiệu quả nhất. Chain Abyss Dweller để kích hoạt hiệu ứng sẽ không làm mất tác dụng này đó.

    Number 52: Diamond Crab King (1x)

    SR Rarity
    Number 52: Diamond Crab King
    SR Rarity
    Number 52: Diamond Crab King
    Number 52: Diamond Crab King
    EARTH
    Number 52: Diamond Crab King
    COn số 52: Vua cua kim cương
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 3000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thay đổi DEF của lá bài này thành 0, và nếu bạn làm điều đó, hãy thay đổi ATK của nó thành 3000. Những thay đổi này kéo dài cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ được đổi thành Tư thế Phòng thủ vào cuối Battle Phase. Nếu lá bài này bị tấn công, hãy đổi nó thành Tư thế tấn công ở cuối Damage Step nếu nó không có Nguyên liệu Xyz. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Number 52: Diamond Crab King".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; change this card's DEF to 0, and if you do, change its ATK to 3000. These changes last until the end of this turn. If this card attacks, it is changed to Defense Position at the end of the Battle Phase. If this card is attacked, change it to Attack Position at the end of the Damage Step if it has no Xyz Materials. You can only control 1 "Number 52: Diamond Crab King".


    Sử dụng Izna và 3 để bạn có thể có được một số lợi thế và từ từ hạ gục đối thủ bằng Kama 2. Khi bạn có một vài quái thú Yosenju và Sword Sting, bạn có thể trả lại các lá bài của đối thủ để có thể có được đòn tấn công 3000 ATK trực tiếp nhanh hơn giành chiến thắng hơn là chơi chậm.

    Bạn không nên đưa lá này ra quá sớm vì bạn sẽ không thể phục hồi Yosenjus được sử dụng làm nguyên liệu cho Xyz.

    Number 70: Malevolent Sin (1x)

    SR Rarity
    Number 70: Malevolent Sin
    SR Rarity
    Number 70: Malevolent Sin
    Number 70: Malevolent Sin
    DARK
    Number 70: Malevolent Sin
    Con số 70: Tội ác tử thần
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


    Malevolent Sin là một Tech chống Xyz. Triệu hồi Malevolent Sin và sử dụng hiệu ứng của nó để trục xuất tạm thời quái thú Xyz của đối phương. Quái thú Xyz sẽ trở lại mà không có vật liệu nào gắn vào nó. Nhưng trong lúc đó, bạn sẽ bem được đối thủ với 2400 ATK của mình

    Steelswarm Roach (1x)

    SR Rarity
    Steelswarm Roach
    SR Rarity
    Steelswarm Roach
    Steelswarm Roach
    DARK
    Steelswarm Roach
    Trùng vai-rớt gián
    • ATK:

    • 1900

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Trong lượt của một trong hai người chơi, khi quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn sẽ được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; vô hiệu hoá Triệu hồi Đặc biệt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters During either player's turn, when a Level 5 or higher monster would be Special Summoned: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the Special Summon, and if you do, destroy it.


    Tốt như một quái thú lượt 1 để triệu hồi khi đối đầu với một số bộ bài mà Roach có thể được sử dụng để chống lại như Thunder Dragon hoặc Harpie Lady.

    Number 50: Blackship of Corn (1x)

    SR Rarity
    Number 50: Blackship of Corn
    SR Rarity
    Number 50: Blackship of Corn
    Number 50: Blackship of Corn
    DARK
    Number 50: Blackship of Corn
    Con số 50: Thuyền hạt ngô đen
    • ATK:

    • 2100

    • DEF:

    • 1500


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển với ATK nhỏ hơn hoặc bằng của lá bài này; gửi nó đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls with ATK less than or equal to this card's; send it to the Graveyard, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent. This card cannot attack the turn you activate this effect.


    Mặc dù lá bài này không có nhiều ATK, nhưng nó có thể hữu ích khi bạn đối đầu với lá bài gì đó như Bloom Diva the Melodious Choir để bạn có thể chơi nhanh hơn.

    Number 18: Heraldry Patriarch (1x)

    R Rarity
    Number 18: Heraldry Patriarch
    R Rarity
    Number 18: Heraldry Patriarch
    Number 18: Heraldry Patriarch
    LIGHT
    Number 18: Heraldry Patriarch
    Con số 18: Con dấu phù hiệu Plain Coat
    • ATK:

    • 2200

    • DEF:

    • 2200


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Một lần mỗi Chuỗi, trong lượt của một trong hai người chơi, nếu 2 hoặc nhiều quái thú có cùng tên trên sân: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; chọn 1 quái thú trong số những con có cùng tên, và phá huỷ tất cả những quái thú khác có tên đó. Trong khi lá bài này vẫn nằm ngửa trên sân, đối thủ của bạn không thể Triệu hồi quái thú có cùng tên với bất kỳ (các) quái thú nào được chọn cho hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 2 "Heraldic Beast" từ Deck của bạn đến Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters Once per Chain, during either player's turn, if 2 or more monsters with the same name are on the field: You can detach 1 Xyz Material from this card; choose 1 monster among those with the same name, and destroy all other monsters with that name. While this card remains face-up on the field, your opponent cannot Summon monsters with the same name as any of the monster(s) chosen for this card's effect. If this card is sent to the Graveyard: You can send 2 "Heraldic Beast" monsters from your Deck to the Graveyard.


    Heraldry Patriarch về cơ bản là một tech chống Harpie. Harpies đều đổi tên thành "Harpie Lady" nên hiệu ứng đầu tiên của Heraldry Patriarch có thể được sử dụng để loại bỏ, ngay cả trong lượt của đối thủ. Sau đó, Heraldry Patriarch sẽ ngăn không cho đối thủ hồi sinh Harpies vì tất cả chúng đều được coi là "Harpie Lady" khi ở trong Graveyard.

    Number 39: Utopia và Number C39: Utopia Ray (1x)

    UR Rarity
    Number 39: Utopia
    UR Rarity
    Number 39: Utopia
    Number 39: Utopia
    LIGHT
    Number 39: Utopia
    Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


    UR Rarity
    Number C39: Utopia Ray
    UR Rarity
    Number C39: Utopia Ray
    Number C39: Utopia Ray
    LIGHT
    Number C39: Utopia Ray
    Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú LIGHT Cấp 4
    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.


    Bộ bài hiện nay sử dụng phổ biến các lá Utopia để tạo ra những lượt chơi chuyển bại thành thắng rất kì diệu
    • Utopia Ray có thể được triệu hồi bằng cách sử dụng một Utopia duy nhất làm nguyên liệu. Tận dùng điều này khi bạn đang tấn công, trao đổi với hiệu quả bảo vệ của Utopia cho thao tác ATK của Utopia Ray.
    • Utopia là một lựa chọn linh hoạt tốt để thực hiện trong lượt đầu tiên của bạn. Hiệu ứng bảo vệ của Utopia có thể được sử dụng để bảo vệ trước các cuộc tấn công của kẻ thù. Và sau này bạn có thể chuyển Utopia thành Utopia Ray.

    Number 91: Thunder Spark Dragon (1x)

    SR Rarity
    Number 91: Thunder Spark Dragon
    SR Rarity
    Number 91: Thunder Spark Dragon
    Number 91: Thunder Spark Dragon
    LIGHT
    Number 91: Thunder Spark Dragon
    Con số 91: Rồng lóe tia chớp
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú Cấp 4
    Một lần mỗi lượt, bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
    ● Tách 3 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; phá huỷ tất cả những quái thú có mặt ngửa khác trên sân.
    ● Tách 5 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 4 monsters Once per turn, you can activate 1 of these effects. ● Detach 3 Xyz Materials from this card; destroy all other face-up monsters on the field. ● Detach 5 Xyz Materials from this card; destroy all cards your opponent controls.


    Triệu hồi Thunder Spark Dragon và sử dụng hiệu ứng của nó để quét sạch sân. Loại bỏ toàn bộ sân của đối thủ và đặc biệt trừng phạt đối với những đối thủ sử dụng quá nhiều sân của họ.

    Daigusto Emeral (1x)

    SR Rarity
    Daigusto Emeral
    SR Rarity
    Daigusto Emeral
    Daigusto Emeral
    WIND
    Daigusto Emeral
    Đại gió dật Emeral
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
    ● Chọn mục tiêu 3 quái thú trong Mộ của bạn; xáo trộn cả 3 vào Deck, sau đó rút 1 lá.
    ● Chọn mục tiêu 1 quái thú không có Hiệu ứng trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then activate 1 of these effects. ● Target 3 monsters in your GY; shuffle all 3 into the Deck, then draw 1 card. ● Target 1 non-Effect Monster in your GY; Special Summon that target.


    Mặc dù các Yosenjus có thể quay trở lại tay, nếu bạn sử dụng chúng cho một XYZ, chúng có thể kết thúc trong Mộ. Điều này chỉ để giúp khôi phục để bạn có thể sử dụng lại chúng một lần nữa.

    Gagaga Samurai (1x)

    SR Rarity
    Gagaga Samurai
    SR Rarity
    Gagaga Samurai
    Gagaga Samurai
    EARTH
    Gagaga Samurai
    Samurai Gagaga
    • ATK:

    • 1900

    • DEF:

    • 1600


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Gagaga" mà bạn điều khiển; nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này. Khi một quái thú khác mà bạn điều khiển bị chọn mục tiêu tấn công trong khi lá bài này đang ở Tư thế Tấn công: Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ mặt ngửa và nếu bạn làm điều đó, hãy thay đổi mục tiêu tấn công sang lá bài này và thực hiện Damage Calculation.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 "Gagaga" monster you control; it can make a second attack during each Battle Phase this turn. When another monster you control is targeted for an attack while this card is in Attack Position: You can change this card to face-up Defense Position, and if you do, change the attack target to this card and perform damage calculation.


    Samurai rất tốt trong việc đẩy sát thương vì hiệu ứng tấn công kép của mình. Bạn cũng có thể tấn công kép cho Cowboy ở vị trí tấn công để đánh bại hai quái thú của đối phương.

    Diamond Dire Wolf (1-2x)

    SR Rarity
    Diamond Dire Wolf
    SR Rarity
    Diamond Dire Wolf
    Diamond Dire Wolf
    EARTH
    Diamond Dire Wolf
    Sói răng khủng Diawolf
    • ATK:

    • 2000

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, Chiến binh-Quái thú hoặc quái thú-Quái thú Có cánh mà bạn điều khiển và 1 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster you control and 1 other card on the field; destroy them.


    Một hiệu ứng loại bỏ tốn kém hơn, nhưng vẫn có hiệu quả phần nào. Đối với việc tiêu diệt sân của bạn, hãy ưu tiên tiêu diệt Tsujik hoặc Izna sau khi sử dụng tác dụng của chúng trong Main Phase.

    Gagaga Cowboy (1x)

    UR Rarity
    Gagaga Cowboy
    UR Rarity
    Gagaga Cowboy
    Gagaga Cowboy
    EARTH
    Gagaga Cowboy
    Cao bồi Gagaga
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 2400


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; áp dụng hiệu ứng này, tùy thuộc vào tư thế chiến đấu hiện tại của lá bài này.
    ● Tư thế tấn công: Nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ trong lượt này, nó nhận được 1000 ATK, còn quái thú của đối thủ mất 500 ATK, chỉ trong Damage Step.
    ● Tư thế phòng thủ: Gây 800 sát thương cho đối thủ của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; apply this effect, depending on this card's current battle position. ● Attack Position: If this card attacks an opponent's monster this turn, it gains 1000 ATK, also the opponent's monster loses 500 ATK, during the Damage Step only. ● Defense Position: Inflict 800 damage to your opponent.


    Một quái thú Rank 4 khá ổn định. Hiệu ứng đốt cháy ở vị trí phòng thủ đôi khi có thể cho bạn một số chiến thắng. Trong khi hiệu ứng vị trí tấn công có thể giúp bạn tấn công quái thú của đối phương.

    Maestroke the Symphony Djinn (1x)

    UR Rarity
    Maestroke the Symphony Djinn
    UR Rarity
    Maestroke the Symphony Djinn
    Maestroke the Symphony Djinn
    DARK
    Maestroke the Symphony Djinn
    Ma nhân giao hưởng Maestroke
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 2300


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế tấn công ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Nếu "Djinn" mà bạn điều khiển bị phá huỷ, bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi quái thú đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up Attack Position monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. If a "Djinn" Xyz Monster you control would be destroyed, you can detach 1 Xyz Material from that monster instead.


    Hầu hết các quái thú thường được sử dụng có DEF thấp hơn ATK của chúng. Lật úp chúng xuống có thể giúp bạn vượt qua chúng dễ dàng hơn hoặc sử dụng hiệu ứng này để đặt lại một số hiệu ứng đã được sử dụng trên chúng như những lá tăng ATK hoặc trang bị. Về căn bản, đây là một Book of Moon nằm ở dạng một quái thú Xyz.

    Stellarknight Delteros (1x)

    UR Rarity
    Stellarknight Delteros
    UR Rarity
    Stellarknight Delteros
    Stellarknight Delteros
    LIGHT
    Stellarknight Delteros
    Hiệp sĩ tinh anh Deltatheros
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2100


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú Cấp 4
    Trong khi lá bài này có Nguyên liệu Xyz, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng khi bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (các) quái thú. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "tellarknight" từ tay hoặc Deck của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 4 monsters While this card has Xyz Material, your opponent cannot activate cards or effects when you Normal or Special Summon a monster(s). Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can Special Summon 1 "tellarknight" monster from your hand or Deck.


    Có 3 quái thú trên sân có thể khá hiếm và thường không đáng để sử dụng tất cả chúng để tạo Xyz Rank 4. Tuy nhiên, lựa chọn này có thể hữu ích trong trường hợp quái thú của bạn bị nhốt hoặc bị tiêu diệt bởi lá gì đó như Fiendish Chain / Forbidden Chalice.

    Delteros cung cấp hiệu ứng loại bỏ bài và có một số tiềm năng nổi có thể tốt để ngăn chặn các cuộc tấn công, nhưng bạn sẽ cần phải mang theo một lá khác như Satellarknight Altair.

    Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King (1x)

    UR Rarity
    Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
    UR Rarity
    Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
    Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
    FIRE
    Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
    Ngôi sao cháy - Tống Hổ
    • ATK:

    • 2200

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4
    Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể Úp 1 "Fire Formation" trực tiếp từ Deck của mình. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả các quái thú Hiệu ứng ngửa hiện có trên sân, ngoại trừ quái thú-Chiến binh, cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể gửi 3 "Fire Formation" mà bạn điều khiển tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Chiến binh-Quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn có cùng ATK từ Deck của bạn, ở Tư thế Phòng thủ ngửa.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 Beast-Warrior monsters When this card is Xyz Summoned: You can Set 1 "Fire Formation" Spell/Trap directly from your Deck. Once per turn: You can detach 1 material from this card; negate the effects of all face-up Effect Monsters currently on the field, except Beast-Warriors, until the end of your opponent's turn. When this card is sent from the field to the GY: You can send 3 "Fire Formation" Spells/Traps you control to the GY; Special Summon 2 Level 4 or lower Beast-Warrior monsters with the same ATK from your Deck, in face-up Defense Position.


    Khi triệu hồi Tiger King, bạn có thể lấy Tenki, điều này dẫn đến việc tìm nạp một quái thú Beast-Warrior khác, rất tốt để gia tăng tài nguyên. Sự phủ định hiệu ứng hàng loạt rất mạnh mẽ vì nó có thể tắt các hiệu ứng mạnh mẽ, như Cyber Slash Harpie Lady. Cuối cùng, Tiger King biến thành hai quái vật Cấp 4 để bạn thiết lập màn chơi Xyz tiếp theo của mình. Tuy nhiên, bạn cần làm loại bỏ toàn bộ backrow của mình để việc này có thể hoạt động.    Tech Cards

       

    Battlin' Boxer Veil, Sphere Kuriboh và Kiteroid (Handtrap điều khiển điểm sinh mạng)

    R Rarity
    Battlin' Boxer Veil
    R Rarity
    Battlin' Boxer Veil
    Battlin' Boxer Veil
    FIRE 4
    Battlin' Boxer Veil
    Kẻ đốt khớp làm tường
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, nhận được Điểm Sinh mệnh bằng với sát thương bạn nhận được.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.


    UR Rarity
    Sphere Kuriboh
    UR Rarity
    Sphere Kuriboh
    Sphere Kuriboh
    DARK 1
    Sphere Kuriboh
    Bóng Kuriboh
    • ATK:

    • 300

    • DEF:

    • 200


    Hiệu ứng (VN):

    Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ; thay đổi quái thú đang tấn công thành Tư thế Phòng thủ. Khi bạn Triệu hồi Ritual, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình vì là 1 trong những quái thú cần thiết cho Triệu hồi Ritual.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When an opponent's monster declares an attack: You can send this card from your hand to the GY; change the attacking monster to Defense Position. When you Ritual Summon, you can banish this card from your GY as 1 of the monsters required for the Ritual Summon.


    SR Rarity
    Kiteroid
    SR Rarity
    Kiteroid
    Kiteroid
    WIND 1
    Kiteroid
    • ATK:

    • 200

    • DEF:

    • 400


    Hiệu ứng (VN):

    Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


    Do xu hướng trở về tay của Yosenjus, khả năng cao là sân của bạn sẽ bị bỏ trống ở lượt của đối phương. Điều này khiến bạn rất dễ bị OTK trừ khi bạn chạy các tùy chọn phòng thủ như tôi đã đề cử.

    • Triệu hồi Đặc biệt Veil sau khi nhận một lượng sát thương lớn, lấy lại LP của bạn và đặt nó lên sân. Veil có thể hứng chịu một cuộc tấn công tiếp theo hoặc nếu nó sống sót cho đến lượt của bạn, bạn có thể sử dụng nó làm nguyên liệu Xyz.
    • Kiteroid cung cấp cho bạn đến 2 lần sống sót. Chính vì vậy mà nó bị limit xuống còn 2 vì format của Duel Links sẽ không cho phép tấn công quá nhiều lần như ở Master Duel.
    • Sphere Kuriboh là một handtrap được dùng hầu như các bộ bài của mọi dòng nguyên mẫu. Khả năng cung cấp vừa sức phòng thủ, vừa làm quái thú đối phương trở về thế thủ để bạn có thể xử lí nó sau thì quả là vô cùng tuyệt vời.

    Fire Formation - Gyokkou (Sử dụng tốt cho dòng Beast-Warrior)

    SR Rarity
    Fire Formation - Gyokkou
    SR Rarity
    Fire Formation - Gyokkou
    Fire Formation - Gyokkou
    Spell Continuous
    Fire Formation - Gyokkou
    Vũ điệu cháy - Ngọc Xung

     Hiệu ứng (VN):

     Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 Úp Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài được chọn làm mục tiêu để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này. Khi lá bài này ngửa trên sân, Deck đó sẽ không thể được kích hoạt. Tất cả quái thú thuộc Loại Chiến binh mà bạn điều khiển sẽ nhận được 100 ATK.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Activate this card by targeting 1 Set Spell/Trap Card your opponent controls. Your opponent cannot activate the targeted card in response to this card's activation. While this card is face-up on the field, that Set card cannot be activated. All Beast-Warrior-Type monsters you control gain 100 ATK.


     Ngăn chặn đối thủ của bạn kích hoạt các lá bài như Floodgate Trap HoleVoid Vanishment. Ngoài ra, hiệu ứng loại bỏ chung cũng rất hữu ích.

     Necrovalley (Khóa mộ)

     UR Rarity
     Necrovalley
     UR Rarity
     Necrovalley
     Necrovalley
     Spell Field
     Necrovalley
     Thung lũng lăng mộ

      Hiệu ứng (VN):

      Tất cả "Gravekeeper's" nhận được 500 ATK và DEF. Bài trong Mộ không thể bị loại bỏ. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào có thể di chuyển một lá bài trong Mộ đến một nơi khác. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào làm thay đổi Loại hoặc Thuộc tính trong Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      All "Gravekeeper's" monsters gain 500 ATK and DEF. Cards in the Graveyard cannot be banished. Negate any card effect that would move a card in the Graveyard to a different place. Negate any card effect that changes Types or Attributes in the Graveyard.


      Vì bộ bài hầu như không sử dụng Mộ, nên có điều này có thể tốt để làm gián đoạn lượt chơi của đối thủ. Lá này cũng có thể giúp giữ lá úp Sword Sting của bạn vì các đối thủ dựa vào Mộ của họ sẽ muốn tập trung vào Necrovalley trước.

      Mystical Space Typhoon, Cosmic Cyclone và Night Beam (Backrow Removal)

      UR Rarity
      Mystical Space Typhoon
      UR Rarity
      Mystical Space Typhoon
      Mystical Space Typhoon
      Spell Quick
      Mystical Space Typhoon
      Cơn lốc thần bí

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


       UR Rarity
       Cosmic Cyclone
       UR Rarity
       Cosmic Cyclone
       Cosmic Cyclone
       Spell Quick
       Cosmic Cyclone
       Xoáy vũ trụ

        Hiệu ứng (VN):

        Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


        UR Rarity
        Night Beam
        UR Rarity
        Night Beam
        Night Beam
        Spell Normal
        Night Beam
        Cú bắn đêm

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy Úp mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài được chọn làm mục tiêu để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 Set Spell/Trap your opponent controls; destroy that target. Your opponent cannot activate the targeted card in response to this card's activation.


         Bổ sung thêm cho việc thiếu đi những lá gỡ bỏ backrow của đối thủ. Tùy vào lá bài mà bạn sẽ muốn kích hoạt chúng:

         • MST mang lại cho bạn sự gỡ bỏ backrow mà không tốn phí. Cho dù backrow có kích hoạt để phản ứng lại thì cũng bị negate và destroy.
         • Cosmic Cyclone là lựa chọn bạn sử dụng để kích hoạt Skill Destiny Draw. Không chỉ thế còn cung cấp khả năng trục xuất backrow. Điều này sẽ hữu ích khi đối đầu với các bộ bài mà backrow có thể quay trở lại từ Mộ như Evil Eyes.
         • Night Beam sẽ cho bạn khả năng tiêu diệt chắc chắn hơn là MST nhưng có điều nó không phải là Quick-PLay nên bạn sẽ không sử dụng nó được trong lượt của đối thủ như 2 lá được đề cập trên.
         Cho dù như thế nào, vẫn luôn có phiên bản sử dụng cả 3 lá này. Chính vì vậy, bạn có thể cân nhắc hoặc không, cứ nhét cả 3 lá, bạn sẽ có được tới tận 3 sự gỡ bỏ backrow cực kì khó chịu trên.

         Book of Moon (Biện pháp phòng thủ khác)

         UR Rarity
         Book of Moon
         UR Rarity
         Book of Moon
         Book of Moon
         Spell Quick
         Book of Moon
         Sách mặt trăng

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


          Tại sao không sử dụng lá này nhân 3 trong bộ bài? Dù gì đây cũng là một lá được ra mắt trong Box mới và bạn có thể tiếp cận nó một cách miễn phí và dẽ dàng (Tùy vào vận may của bạn). Nhưng nhìn chung, bạn có thể dùng lá này để báo vệ phần sân cũng như vượt qua dàn sân của đối thủ. Cách nào cũng nên sử dụng thêm lá này trong bộ bài.

          Drowning Mirror Force (Biện pháp phòng thủ chính)

          UR Rarity
          Drowning Mirror Force
          UR Rarity
          Drowning Mirror Force
          Drowning Mirror Force
          Trap Normal
          Drowning Mirror Force
          Hàng rào sóng - Lực chìm

           Hiệu ứng (VN):

           Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Xáo trộn tất cả quái thú Tư thế tấn công của đối thủ vào Deck.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When an opponent's monster declares a direct attack: Shuffle all your opponent's Attack Position monsters into the Deck.


           Lá bài thường xuyên được sử dụng cho Yosenju. Như đã nói ở trên, các quái thú Yosenju sẽ thường xuyên quay trở lại tay vào cuối lượt. Chính vì vậy, bạn cần có một dàn backrow mạnh mẽ để bù đắp cho điểm yếu này. Lá bài này có thể mang các quái thú của đối thủ trở về bộ bài ngay tức khắc mà không nhắm mục tiêu một đối tượng nào. Đây chính là sức mạnh to lớn của nó. Chính vì vậy mà đây là một trong những lá rất được coi trọng trong bộ bài của Yosenju. Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải chú ý với các Superheavy Samurai. họ đều ở từ thế ngửa phòng thủ nên sẽ rất khó để sử dụng lá bài này với họ.           Main Combos

           Đa số các combo của Yosenju dựa vào các lượt triệu hồi liên tục kết hợp với các tech của mình mà trả bài đối thủ lên tay. Phải nói thật, có thể sẽ không có một combo nào cả. Nhưng các bạn sẽ cần phải hiểu hơn về cách hoạt động của dòng bài này nên tôi sẽ đưa ra một vài combo ví dụ và có thể xảy ra trong bộ bài này nhé:

           Yosen Training Grounds, Fire Formation - Tenki và Blowing Up Yosen (Skill Card) (Combo #1 (Combo rút bài))

           R Rarity
           Yosen Training Grounds
           R Rarity
           Yosen Training Grounds
           Yosen Training Grounds
           Spell Continuous
           Yosen Training Grounds
           Đất tu luyện của yêu quái

            Hiệu ứng (VN):

            Mỗi khi "Yosenju" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy đặt 1 Counter Yosen lên lá bài này. Bạn có thể loại bỏ bất kỳ số lượng Counter Yosen nào khỏi lá bài này; áp dụng hiệu ứng này, tùy thuộc vào số lượng Counter Yosen bị loại bỏ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Yosen Training Grounds" một lần mỗi lượt.
            ● 1 Lượt truy cập: Tất cả "Yosenju" mà bạn đang điều khiển nhận được 300 ATK cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
            ● 3 Counter: Thêm 1 "Yosenju" từ Deck hoặc Mộ lên tay của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Each time a "Yosenju" monster(s) is Normal or Special Summoned, place 1 Yosen Counter on this card. You can remove any number of Yosen Counters from this card; apply this effect, depending on the number of Yosen Counters removed. You can only use this effect of "Yosen Training Grounds" once per turn. ● 1 Counter: All "Yosenju" monsters you currently control gain 300 ATK until the end of this turn (even if this card leaves the field). ● 3 Counters: Add 1 "Yosenju" card from your Deck or Graveyard to your hand.


            SR Rarity
            Fire Formation - Tenki
            SR Rarity
            Fire Formation - Tenki
            Fire Formation - Tenki
            Spell Continuous
            Fire Formation - Tenki
            Vũ điệu cháy - Thiên Ki

             Hiệu ứng (VN):

             Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.


             UR Rarity
             Blowing Up Yosen (Skill Card)
             UR Rarity
             Blowing Up Yosen (Skill Card)
             Blowing Up Yosen (Skill Card)
             Blowing Up Yosen (Skill Card)
             • ATK:

             • 0

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             Chọn 1 "Yosen Training Grounds" mà bạn điều khiển và đặt (các) Counter Yosen trên đó bằng với số lượng quái thú "Yosenju" trên sân của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Ngoài ra, hãy thêm Vùng Pendulum lên sân của bạn nếu bạn bắt đầu trận Đấu từ Deck có 9 quái thú "Yosenju" hoặc lớn hơn. (Extra Deck không được tính.)


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Select 1 "Yosen Training Grounds" you control and place Yosen Counter(s) on it equal to the number of "Yosenju" monsters on your field. This Skill can only be used once per Duel. In addition, add a Pendulum Zone to your field if you began the Duel with a Deck that has 9 or more "Yosenju" monsters. (Extra Deck does not count.)


             1. Bạn sẽ muốn kích hoạt Fire Formation - Tenki trước và mang lên tay một quái thú Yosenju tùy thuộc vào quái thú bạn đang có trên tay.
             2. Kích hoạt Yosen Training Grounds
             3. Triệu hồi thường Karma 2, khả năng của nó sẽ cho phép bạn triệu hồi thường Karma 1, ngay lúc này, Karma 1 vừa cho phép bạn triệu hồi Karma 3 vừa cho phép bạn chọn một lá của đối thủ đang ngửa mặt để quay trở lại tay. Triệu hồi Karma 3
             4. Lúc này bạn sẽ muốn kích hoạt Skill của mình để thêm counter cho Yosen Training Grounds. Bạn sẽ có tới 6 counter nếu sử dụng đúng. Dùng 3 counter để search bài (Có thể là Sword Sting hoặc Tsujik) hoặc dùng 1 counter để tăng sức ATK. Tùy vào trường hợp bạn sẽ sử dụng các counter của mình cho hợp lí.
             5. Lúc này bạn có thể đi vào một lượt OTK nếu sân đối thủ quá trống cho dễ hoặc sân đối thủ còn một quái thú khó chịu nào đó, hãy triệu hồi Xyz ra một con quái mạnh như Number 70 chẳng hạn. Hạ gục và nhanh chóng OTK bạn nhé.

             Yosen Training Grounds và Yosenju Izna (Combo #2 (Combo rút bài))

             R Rarity
             Yosen Training Grounds
             R Rarity
             Yosen Training Grounds
             Yosen Training Grounds
             Spell Continuous
             Yosen Training Grounds
             Đất tu luyện của yêu quái

              Hiệu ứng (VN):

              Mỗi khi "Yosenju" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy đặt 1 Counter Yosen lên lá bài này. Bạn có thể loại bỏ bất kỳ số lượng Counter Yosen nào khỏi lá bài này; áp dụng hiệu ứng này, tùy thuộc vào số lượng Counter Yosen bị loại bỏ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Yosen Training Grounds" một lần mỗi lượt.
              ● 1 Lượt truy cập: Tất cả "Yosenju" mà bạn đang điều khiển nhận được 300 ATK cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
              ● 3 Counter: Thêm 1 "Yosenju" từ Deck hoặc Mộ lên tay của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Each time a "Yosenju" monster(s) is Normal or Special Summoned, place 1 Yosen Counter on this card. You can remove any number of Yosen Counters from this card; apply this effect, depending on the number of Yosen Counters removed. You can only use this effect of "Yosen Training Grounds" once per turn. ● 1 Counter: All "Yosenju" monsters you currently control gain 300 ATK until the end of this turn (even if this card leaves the field). ● 3 Counters: Add 1 "Yosenju" card from your Deck or Graveyard to your hand.


              R Rarity
              Yosenju Izna
              R Rarity
              Yosenju Izna
              Yosenju Izna
              WIND 4
              Yosenju Izna
              Yêu tiên thú Izuna Muchi
              • ATK:

              • 800

              • DEF:

              • 1200


              Hiệu ứng (VN):

              Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường ở lượt này: Trả nó về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Yosenju Izna" một lần mỗi lượt.
              ● Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng khi "Yosenju" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt.
              ● Nếu bạn điều khiển một "Yosenju" : Bạn có thể rút 1 lá bài.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned this turn: Return it to the hand. You can only use each of the following effects of "Yosenju Izna" once per turn. ● You can discard this card; this turn, your opponent cannot activate cards or effects when a "Yosenju" monster(s) is Normal or Special Summoned. ● If you control another "Yosenju" monster: You can draw 1 card.


              1. Tiếp tục với lượt triệu hồi thông thường của bạn nhưng lần này nên triệu hồi Izna sau cùng bạn nhé.
              2. Sử dụng 3 counter có trên Yosen Training Grounds để search bài (Nên là Sword Sting)
              3. Sử dụng Izna cho phép bạn rút thêm một lá. Lúc này trên tay bạn sẽ có thêm 2 lá bài, trên sân sẽ có 3 quái thú Yosenju và một lá phép

              Yosenju Izna, Yosenjus' Sword Sting và Yosenju Kama 1 (Combo #3 (Combo bật bài))

              R Rarity
              Yosenju Izna
              R Rarity
              Yosenju Izna
              Yosenju Izna
              WIND 4
              Yosenju Izna
              Yêu tiên thú Izuna Muchi
              • ATK:

              • 800

              • DEF:

              • 1200


              Hiệu ứng (VN):

              Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường ở lượt này: Trả nó về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Yosenju Izna" một lần mỗi lượt.
              ● Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng khi "Yosenju" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt.
              ● Nếu bạn điều khiển một "Yosenju" : Bạn có thể rút 1 lá bài.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned this turn: Return it to the hand. You can only use each of the following effects of "Yosenju Izna" once per turn. ● You can discard this card; this turn, your opponent cannot activate cards or effects when a "Yosenju" monster(s) is Normal or Special Summoned. ● If you control another "Yosenju" monster: You can draw 1 card.


              UR Rarity
              Yosenjus' Sword Sting
              UR Rarity
              Yosenjus' Sword Sting
              Yosenjus' Sword Sting
              Trap Normal
              Yosenjus' Sword Sting
              Gió chém lớn của yêu tiên thú

               Hiệu ứng (VN):

               Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Để lộ ra tối đa 2 "Yosenju" với các tên khác nhau trong tay, sau đó chọn mục tiêu vào cùng một số lượng bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại chúng lên tay. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Yosenjus' Sword Sting" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If you control no monsters: Reveal up to 2 "Yosenju" monsters with different names in your hand, then target the same number of face-up cards your opponent controls; return them to the hand. You can only activate 1 "Yosenjus' Sword Sting" per turn.


               SR Rarity
               Yosenju Kama 1
               SR Rarity
               Yosenju Kama 1
               Yosenju Kama 1
               WIND 4
               Yosenju Kama 1
               Yêu tiên thú Kama Itachi
               • ATK:

               • 1600

               • DEF:

               • 500


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Thường 1 "Yosenju" từ tay bạn, ngoại trừ "Yosenju Kama 1". Nếu bạn điều khiển một "Yosenju" : Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường ở lượt này: Trả nó về tay.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If this card is Normal Summoned, you can: Immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 "Yosenju" monster from your hand, except "Yosenju Kama 1". If you control another "Yosenju" monster: You can target 1 face-up card your opponent controls; return it to the hand. This effect can only be used once while this card is face-up on the field. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned this turn: Return it to the hand.


               1. Triệu hồi Karma 1 và Izna sau cùng. Karma 1 cho phép bạn bật 1 lá bài ngửa quay trở lại tay đối thủ, Izna cho phép bạn rút thêm 1 lá bổ sung.
               2. Đặt úp Sword Sting lên sân (Nếu trên tay có cả 2 Sword Sting thì đừng ngại ngùng đặt chúng xuống sân bạn nhé)
               3. Giả sử bạn có điều khiển một Karma 2, bạn nên dùng nó để gây sát thương nhỏ lên đối thủ trước.
               4. Đến cuối lượt các Yosenju sẽ quay trở lại tay. Lúc này bạn có thể sẽ đợi đến Standby Phase của đối thủ hoặc chờ đến khi Battle Phase rồi kích hoạt Sword Sting bạn nhé. Đánh bật đến 2 lá đối thủ đang điều khiển để làm gián đoạn combo của họ. Đây chính là sự khó chịu liên tục của Yosenju. Nếu có Sword Sting thứ 2 thì hãy đợi tới lượt của mình rồi làm sân của họ trống luôn nhé, vì Sword Sting chỉ kích hoạt được 1 lần mỗi lượt thôi, nên bạn cần lưu ý điều này.

               Drowning Mirror Force, Yosenju Tsujik và Yosenju Kama 2 (Combo #4 (Combo bật bài))

               UR Rarity
               Drowning Mirror Force
               UR Rarity
               Drowning Mirror Force
               Drowning Mirror Force
               Trap Normal
               Drowning Mirror Force
               Hàng rào sóng - Lực chìm

                Hiệu ứng (VN):

                Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Xáo trộn tất cả quái thú Tư thế tấn công của đối thủ vào Deck.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When an opponent's monster declares a direct attack: Shuffle all your opponent's Attack Position monsters into the Deck.


                R Rarity
                Yosenju Tsujik
                R Rarity
                Yosenju Tsujik
                Yosenju Tsujik
                WIND 4
                Yosenju Tsujik
                Yêu tiên thú Tsujikiji
                • ATK:

                • 1000

                • DEF:

                • 0


                Hiệu ứng (VN):

                Trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường ở lượt này: Trả nó về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Yosenju Tsujik" một lần mỗi lượt.
                ● Trong Damage Step của một trong hai người chơi, khi "Yosenju" mà bạn điều khiển chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; quái thú mà bạn điều khiển nhận được 1000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này.
                ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Yosenju" trên sân; nó nhận được 1000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                During the End Phase, if this card was Normal Summoned this turn: Return it to the hand. You can only use each of these effects of "Yosenju Tsujik" once per turn. ● During either player's Damage Step, when a "Yosenju" monster you control battles an opponent's monster: You can discard this card; that monster you control gains 1000 ATK until the end of this turn. ● You can target 1 "Yosenju" monster on the field; it gains 1000 ATK until the end of this turn.


                SR Rarity
                Yosenju Kama 2
                SR Rarity
                Yosenju Kama 2
                Yosenju Kama 2
                WIND 4
                Yosenju Kama 2
                Yêu tiên thú Kama Nitachi
                • ATK:

                • 1800

                • DEF:

                • 200


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Thường 1 "Yosenju" từ tay bạn, ngoại trừ "Yosenju Kama 2". Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, nhưng khi nó sử dụng hiệu ứng này, sát thương gây ra cho đối thủ của bạn sẽ giảm đi một nửa. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường ở lượt này: Trả nó về tay.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If this card is Normal Summoned, you can: Immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 "Yosenju" monster from your hand, except "Yosenju Kama 2". This card can attack your opponent directly, but when it does so using this effect, the battle damage inflicted to your opponent is halved. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned this turn: Return it to the hand.


                1. Triệu hồi Karma 2 trước và Karma 3, luôn kết thúc ở Izna hoặc Karma khác tùy bạn nhưng Izna sẽ cho phép bạn được rút bài hơn nên đây được coi là món hời lớn và được dùng thường xuyên hơn.
                2. Set Drowning Mirror Force lên sân và chuẩn bị cho lượt đối thủ
                3. Giả sử bạn được rút thêm Tsujik, bạn nên sử dụng nó để tăng ATK của Karma 2 và dùng Karma 2 đấm đối thủ của bạn, tuy lượng Damage nhỏ nhưng cũng đủ cho đối thủ bạn bị thương nặng rồi. Lúc này Karma 3 sẽ cho phép bạn mang một lá Yosenju khác lên tay (Tùy vào trường hợp mà bạn nên lựa chọn khôn ngoan nhé)
                4. Đến cuối lượt, các Yosenju quay về tay bạn. Thứ đang chờ đối thủ lúc này là DMF, nếu họ tấn công, sân của họ một lần nữa lại trống, nhường đường cho lượt sau bạn OTK họ.

                Yosenju Oyam, Yosenju Tsujik và Yosenju Kama 2 (Combo #5 (Combo bảo vệ))

                N Rarity
                Yosenju Oyam
                N Rarity
                Yosenju Oyam
                Yosenju Oyam
                WIND 6
                Yosenju Oyam
                Yêu tiên thú Oyamabiko
                • ATK:

                • 0

                • DEF:

                • 0


                Hiệu ứng (VN):

                Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Bạn có thể gửi 1 "Yosenju" từ tay bạn đến Mộ, ngoại trừ "Yosenju Oyam"; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Yosenju Oyam" một lần mỗi lượt. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú ngửa của đối thủ: Bạn có thể làm cho ATK và DEF của lá bài này trở nên bằng với ATK ban đầu của quái thú đối thủ mà nó đang chiến đấu, cho đến khi kết thúc lượt này. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Yosenju" từ Deck của mình lên tay của bạn.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When an opponent's monster declares a direct attack: You can send 1 "Yosenju" monster from your hand to the Graveyard, except "Yosenju Oyam"; Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Yosenju Oyam" once per turn. At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's face-up monster: You can make this card's ATK and DEF become equal to the original ATK of the opponent's monster it is battling, until the end of this turn. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can add 1 "Yosenju" card from your Deck to your hand.


                R Rarity
                Yosenju Tsujik
                R Rarity
                Yosenju Tsujik
                Yosenju Tsujik
                WIND 4
                Yosenju Tsujik
                Yêu tiên thú Tsujikiji
                • ATK:

                • 1000

                • DEF:

                • 0


                Hiệu ứng (VN):

                Trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường ở lượt này: Trả nó về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Yosenju Tsujik" một lần mỗi lượt.
                ● Trong Damage Step của một trong hai người chơi, khi "Yosenju" mà bạn điều khiển chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; quái thú mà bạn điều khiển nhận được 1000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này.
                ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Yosenju" trên sân; nó nhận được 1000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                During the End Phase, if this card was Normal Summoned this turn: Return it to the hand. You can only use each of these effects of "Yosenju Tsujik" once per turn. ● During either player's Damage Step, when a "Yosenju" monster you control battles an opponent's monster: You can discard this card; that monster you control gains 1000 ATK until the end of this turn. ● You can target 1 "Yosenju" monster on the field; it gains 1000 ATK until the end of this turn.


                SR Rarity
                Yosenju Kama 2
                SR Rarity
                Yosenju Kama 2
                Yosenju Kama 2
                WIND 4
                Yosenju Kama 2
                Yêu tiên thú Kama Nitachi
                • ATK:

                • 1800

                • DEF:

                • 200


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Thường 1 "Yosenju" từ tay bạn, ngoại trừ "Yosenju Kama 2". Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, nhưng khi nó sử dụng hiệu ứng này, sát thương gây ra cho đối thủ của bạn sẽ giảm đi một nửa. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường ở lượt này: Trả nó về tay.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If this card is Normal Summoned, you can: Immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 "Yosenju" monster from your hand, except "Yosenju Kama 2". This card can attack your opponent directly, but when it does so using this effect, the battle damage inflicted to your opponent is halved. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned this turn: Return it to the hand.


                Sử dụng cũng như combo 4 nhưng ở lượt sau của đối thủ, cái đang chờ họ là Oyam. Nó sẽ hi sinh một cách anh dùng cùng quái thú đối thủ nhưng lại mang cho chúng ta khả năng search (tìm) bài. Như vậy, sự hi sinh này thật sự có ý nghĩa rất lớn.                Suy nghĩ cuối cùng

                Thực sự, nếu sử dụng đúng cách thì các Yosenju sẽ không cần đến dàn Extra Deck, bản thân chúng đã có sức mạnh to lớn hơn người với khả năng bật bài lên tay rất khó chịu trong vài lượt đi. Ở các combo tôi sẽ không nói nhiều về các Extra Deck vì tùy vào tình huống, bạn sẽ biết sử dụng lá nào Extra Deck nào là đúng thôi, chúng rất đa dạng tùy theo cách bạn dùng. Tuy nhiên, tôi mong bài hướng dẫn này có thể giúp các bạn hiểu rõ thêm về Yosenju và thật đáng mừng thay phiên bản Pendulum của chúng - Mayosenju đã ra mắt, chính vì thế, trong tương lai có thể tôi sẽ cập nhập thêm một bài hướng dẫn về dòng bài ấy. Hãy đón chờ nhé! ;) 
                Đơn vị đồng hành:

                - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

                Top