Hướng Dẫn Chơi Mekk-Knight

Hướng Dẫn Chơi Mekk-Knight

  Mekk-Knight là deck nhảy từ tay nếu có 2 LÁ BÀI ( kể cả quái/ma pháp/bẫy) cùng 1 cột, nên bọn này nếu bạn có spell/trap để úp xuống hay chuyển quái qua ô khác để chừa ô cho bọn này nhảy thì deck này sẽ rất mạnh. Và duel links có skill đủ đáp ứng được 2 điều kiện đấy


 Mekk-Knight là một deck combo với khả năng dàn sân cực mạnh, và tên bọn nó mình sẽ gọi theo màu cho dễ, ví dụ : Purple Nightfall -> Tím

 Deck : Combo
 Giá : Mắc vcl 
 F2P nên chơi : không
 nông dân chăm cày nên chơi : tùy, deck hiện đang thể hiện bản thân rất bá
 ATTRIBUTE : LIGHT
 Type : Psychic
 

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 nói chung mấy ông đem gì cũng được, nhung có 2 skill đang ngon ở hiện tại

Middle Age Mechs (Skill Card - Duel Links) (67%)

UR Rarity
Middle Age Mechs (Skill Card - Duel Links)
UR Rarity
Middle Age Mechs (Skill Card - Duel Links)
Middle Age Mechs (Skill Card - Duel Links)
Middle Age Mechs (Skill Card - Duel Links)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Kích hoạt bài Phép Liên tục "Ancient Gear Castle" vào đầu Lượt đầu tiên của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Activate the Continuous Spell "Ancient Gear Castle" at the beginning of your first Turn.


 à đừng quan tâm, skill này nhét thêm 1 lá để đẩy nhanh tốc độ có nhanh 2 lá trong cùng 1 cột ấy mà

Monster Move (Skill Card) (14%)

UR Rarity
Monster Move (Skill Card)
UR Rarity
Monster Move (Skill Card)
Monster Move (Skill Card)
Monster Move (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Chọn 1 quái thú bạn điều khiển và di chuyển nó đến một quái thú khác trong Vùng quái thú Chính của bạn.

Nếu bạn chọn một quái thú trong Vùng Extra Monster Zone, hãy di chuyển nó đến Vùng quái thú Chính của bạn trong cùng một cột.

Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Select 1 monster you control, and move it to another of your Main Monster Zones. If you select a monster in the Extra Monster Zone, move it to your Main Monster Zone in the same column. This Skill can be used once per turn.


 chuyển quái sang ô MAIN MONSTER khác


 nếu quái đó ở extra monster zone thì chuyển sang MAIN MONSTER ZONE CÙNG HÀNG, skill này mạnh nhưng đi sau sẽ lợi hơn do không phải luôn luôn 100% bóc lên spell/trap để úp ( trừ khi opp có 1 quái và 1 spell/trap cùng hàng )

Destiny Draw (Skill Card) ( chiếm thiểu số)

UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[Nếu bạn mất 2000 LP hoặc lớn hơn, bạn có thể kích hoạt Kỹ năng này trong Draw Phase tiếp theo của mình.]

Trong Draw Phase, bạn có thể tìm kiếm trong Deck của mình cho bất kỳ lá bài nào, tiết lộ nó cho đối thủ và thêm nó lên tay của bạn thay vì rút. Nếu bạn làm điều đó, hãy lật lại lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[If you lose 2000 or more LP, you can activate this Skill during your next Draw Phase.] During your Draw Phase, you may search your Deck for any card, reveal it to your opponent, and add it to your hand instead of drawing. If you do that, flip this card over.


 số % còn lại do mấy ông test skill và nếu liệt kê ra thì bài viết này siêu dài, mà dài thì chả ai đọc.


 skill bao gồm : destiny draw, the tie that bind, beatdown, normal aleister, hiếp dâm con heo, đẩy bà già xuống biển, vân vân, ...CORE

 

World Legacy's Secret (x1)

UR Rarity
World Legacy's Secret
UR Rarity
World Legacy's Secret
World Legacy's Secret
Trap Continuous
World Legacy's Secret
Sự thật ẩn trong di vật vì sao

  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú đó. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng quái thú nào của đối thủ kích hoạt trong cùng một cột với "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is activated: You can target 1 Level 5 or higher monster in your GY; Special Summon it. When this card leaves the field, destroy that monster. Negate any opponent's monster effect that activates in the same column as a "Mekk-Knight" monster you control.


   quá mạnh nên ăn limit 1 là bình thường, lá này được search bởi lá khác, có hiệu ứng hồi sinh quái Level 5 hoặc cao hơn, đúng đấy, có thể hồi sinh quái không phải mekk-knight.


   nếu con nào của opp nằm cùng cột với quái Mekk-Knight bạn điều khiển thì con đó bị negate. Nếu bạn chơi cùng Chàm thì bạn negate cực đã, negate ngay cột extra monster zone thì bạn sẽ negate 2 quái của opp ( 1 ô extra, 1 ô main ). Quá OP cho 1 lá bài SeArCh ĐưỢc

  World Legacy Whispers và World Legacy Key (x0-1)

  R Rarity
  World Legacy Whispers
  R Rarity
  World Legacy Whispers
  World Legacy Whispers
  Trap Continuous
  World Legacy Whispers
  Di vật vì sao thầm thì

   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn trên sân; nó nhận được 1000 ATK / DEF cho đến khi kết thúc lượt này. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng bài Phép nào của đối thủ kích hoạt trong cùng một cột với "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is activated: You can target 1 Level 5 or higher monster on the field; it gains 1000 ATK/DEF until the end of this turn. Negate any opponent's Spell effect that activates in the same column as a "Mekk-Knight" monster you control.


   R Rarity
   World Legacy Key
   R Rarity
   World Legacy Key
   World Legacy Key
   Spell Continuous
   World Legacy Key
   Chìa khóa di vật vì sao

    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú "Mekk-Knight" bị loại bỏ hoặc lá bài "World Legacy" thêm nó lên tay của bạn. Vô hiệu hoá mọi hiệu ứng Bẫy của đối thủ kích hoạt trong cùng một cột với quái thú "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is activated: You can target 1 of your banished "Mekk-Knight" monsters or "World Legacy" cards; add it to your hand. Negate any opponent's Trap effect that activates in the same column as a "Mekk-Knight" monster you control.


     giống ở trên nhưng negate spell/trap, 2 lá này flop hơn do effect ngoại trừ effect negate là tùy tình huống (Whispers nhỉnh hơn ở phần làm opp bất ngờ và OTK tốt), và negate quái đang và sẽ là xu hướng mới, trap tuy flop nhưng negate được counter trap của bọn salamanGREAT.


     thường người chơi sẽ kẹp Secret và Whispers ít khi kẹp Key, thông số (Secret 100% > Whispers 52% > Key 48%) tùy bạn đánh gặp nhiều spell hay trap mà đem, dù có negate nhưng sẽ có tỉ lệ vẫn gây brick như thường và search được nên khuyên là chỉ đem x1

    Mekk-Knight Purple Nightfall (x3)

    UR Rarity
    Mekk-Knight Purple Nightfall
    UR Rarity
    Mekk-Knight Purple Nightfall
    Mekk-Knight Purple Nightfall
    LIGHT 8
    Mekk-Knight Purple Nightfall
    Hiệp sĩ giắc cắm đêm tím
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Purple Nightfall" một lần mỗi lượt theo cách này. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển; loại bỏ nó (cho đến Standby Phase của lượt tiếp theo của bạn) và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Mekk-Knight" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Mekk-Knight Purple Nightfall". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight Purple Nightfall" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Purple Nightfall" once per turn this way. (Quick Effect): You can target 1 "Mekk-Knight" monster you control; banish it (until the Standby Phase of your next turn), and if you do, add 1 "Mekk-Knight" monster from your Deck to your hand, except "Mekk-Knight Purple Nightfall". You can only use this effect of "Mekk-Knight Purple Nightfall" once per turn.


     searcher thì x3 là chuyện bình thường, con này nhảy free như bọn mekk-knight khác, và có khả năng banish bản thân để search ( khi đó ô con này nhảy vào trước đó sẽ trống, giúp con bạn search lên nhảy vào ô con này từng đứng ), không những thế nó là starter cực khỏe trong deck, body nằm ở mức khá.

     
     Level 8 ? Galaxy-Eyes Reference ?

    Mekk-Knight Blue Sky (x3)

    SR Rarity
    Mekk-Knight Blue Sky
    SR Rarity
    Mekk-Knight Blue Sky
    Mekk-Knight Blue Sky
    LIGHT 5
    Mekk-Knight Blue Sky
    Hiệp sĩ giắc cắm trời xanh
    • ATK:

    • 2000

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ tay: Bạn có thể thêm các quái thú "Mekk-Knight" với các tên khác nhau, ngoại trừ "Mekk-Knight Blue Sky", từ Deck của bạn đến tay của bạn, bằng với số lá bài của đối thủ trong cột của lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn this way. If this card is Normal or Special Summoned from the hand: You can add "Mekk-Knight" monsters with different names, except "Mekk-Knight Blue Sky", from your Deck to your hand, equal to the number of your opponent's cards in this card's column. You can only use this effect of "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn.


     là con được Tím search, con này khác Tím ở chỗ search không banish đi body nên có thể còn nguyên liệu để Link


     và effect search con này search tới 3 Mekk-Knight nếu ngon, đó là lời nói của bọn virgin chưa trải sự đời, chứ tui chơi Mekk-Knight từ trước tới giờ có bao giờ search nhiều hơn 1 card bao giờ đâu :3

    Mekk-Knight Avram và Rescue Rabbit (x2-3)

    R Rarity
    Mekk-Knight Avram
    R Rarity
    Mekk-Knight Avram
    Mekk-Knight Avram
    LIGHT 4
    Mekk-Knight Avram
    Hiệp sĩ giắc cắm Avram
    • ATK:

    • 2000

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    "Check THIS out!"


    Hiệu ứng gốc (EN):

    "Check THIS out!"


    UR Rarity
    Rescue Rabbit
    UR Rarity
    Rescue Rabbit
    Rescue Rabbit
    EARTH 4
    Rescue Rabbit
    Thỏ giải cứu
    • ATK:

    • 300

    • DEF:

    • 100


    Hiệu ứng (VN):

    Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Bạn có thể loại bỏ lá bài ngửa này mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn có cùng tên từ Deck của bạn, nhưng phá huỷ chúng trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Rescue Rabbit" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Cannot be Special Summoned from the Deck. You can banish this face-up card you control; Special Summon 2 Level 4 or lower Normal Monsters with the same name from your Deck, but destroy them during the End Phase. You can only use this effect of "Rescue Rabbit" once per turn.


     nếu mấy ông nghĩ đây là staple thì nên xem hướng dẫn của người khác, chứ tui chả bao giờ làm thế, đơn giản là normal rabbit rồi nhảy 2 con Avram ra link thôi, nó tên là MEKK-KNIGHT avram mà

    Mekk-Knight Red Moon và Mekk-Knight Yellow Star (x0-1)

    N Rarity
    Mekk-Knight Red Moon
    N Rarity
    Mekk-Knight Red Moon
    Mekk-Knight Red Moon
    LIGHT 7
    Mekk-Knight Red Moon
    Hiệp sĩ giắc cắm sen đỏ
    • ATK:

    • 2300

    • DEF:

    • 2600


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Red Moon" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể loại bỏ 1 "Mekk-Knight" khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa trong cột của lá bài này; phá hủy nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Red Moon" once per turn this way. You can banish 1 "Mekk-Knight" monster from your GY, then target 1 face-up monster in this card's column; destroy it.


    UR Rarity
    Mekk-Knight Yellow Star
    UR Rarity
    Mekk-Knight Yellow Star
    Mekk-Knight Yellow Star
    LIGHT 7
    Mekk-Knight Yellow Star
    Hiệp sĩ giắc cắm sáng vàng
    • ATK:

    • 2200

    • DEF:

    • 2800


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) vào cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Yellow Star" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể loại bỏ 1 "Mekk-Knight" khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trong cột của lá bài này; phá hủy nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Yellow Star" once per turn this way. You can banish 1 "Mekk-Knight" monster from your GY, then target 1 Spell/Trap in this card's column; destroy it.


     thường nhảy lên lấy body thôi chứ bắn phá gì tầm này, đi turn 1 thì bắn cái gì, còn đi turn 2 thì chưa kịp làm gì đã bị nhét 1 đống trap hay BoM vô mồm rồi

    Mekk-Knight Indigo Eclipse (x1)

    R Rarity
    Mekk-Knight Indigo Eclipse
    R Rarity
    Mekk-Knight Indigo Eclipse
    Mekk-Knight Indigo Eclipse
    LIGHT 8
    Mekk-Knight Indigo Eclipse
    Hiệp sĩ giắc cắm xanh biếc
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 2400


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Indigo Eclipse" một lần mỗi lượt theo cách này. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển; di chuyển mục tiêu đó đến một trong các Vùng quái thú Chính của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Indigo Eclipse" once per turn this way. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 "Mekk-Knight" monster you control; move that target to another of your Main Monster Zones.


     Chàm là con cực kỳ quan trọng nhưng chỉ chơi x1 do search được, con này duy chuyển quái Mekk-Knight kể cả nó hay quái khác sang ô khác ( chủ yếu cho Secret, Key và Whispers negate )


     Level 8 ? Galaxy-Eyes Reference ?

    World Legacy's Memory (x3)

    R Rarity
    World Legacy's Memory
    R Rarity
    World Legacy's Memory
    World Legacy's Memory
    Spell Quick
    World Legacy's Memory
    Kí ức máy di vật vì sao

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mekk-Knight" từ tay hoặc Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, nhưng trả nó về tay trong End Phase. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Mekk-Knight" . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "World Legacy's Memory" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Special Summon 1 "Mekk-Knight" monster from your hand or Deck in Defense Position, but return it to the hand during the End Phase. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters, except "Mekk-Knight" monsters. You can only activate 1 "World Legacy's Memory" per turn.


     Memories broken
     The truth goes unspoken
     I've even forgotten my name


     nó là searcher bằng cách nhảy thẳng 1 cục thịt tên là Mekk-Knight từ tay hoặc DECK cho nó chiến, nhưng mà sau đó bạn chỉ triệu hồi đặc biệt quái Mekk-Knight thôi ( nên không nhảy lũ GE được đâu nhé )

     Mekk-Knight of the Morning Star (x2)

     UR Rarity
     Mekk-Knight of the Morning Star
     UR Rarity
     Mekk-Knight of the Morning Star
     Mekk-Knight of the Morning Star
     LIGHT
     Mekk-Knight of the Morning Star
     Hiệp sĩ giắc cắm sao sớm
     • ATK:

     • 2000

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú, bao gồm một quái thú "Mekk-Knight"
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "Mekk-Knight" hoặc 1 lá bài "World Legacy" thêm 1 lá bài "World Legacy" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight of the Morning Star" một lần mỗi lượt. Nếu quái thú "Mekk-Knight" chiến đấu với quái thú ở cột khác với nó, quái thú của bạn không thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó, và bạn cũng không chịu thiệt hại từ chiến đấu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 monsters, including a "Mekk-Knight" monster If this card is Link Summoned: You can discard 1 "Mekk-Knight" monster or 1 "World Legacy" card; add 1 "World Legacy" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Mekk-Knight of the Morning Star" once per turn. If your "Mekk-Knight" monster battles a monster in a different column than it, your monster cannot be destroyed by that battle, also you take no battle damage from that battle.


     gigachad, search được bất kỳ mekk-knight hay world legacy monster/spell/trap từ deck lên tay, thường là spell/trap để lấy negate.


      đã thế còn bảo kê quái nào nằm khác cột với quái Mekk-Knight của bạn thì đấm quái bạn không chết và không gây damage.

      Lên dễ chỉ cần 2 quái, trong đó có quái Mekk-Knight là được     Staple

      

     Galaxy-Eyes Cipher Dragon, Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon và Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon (Galaxy-Eyes)

     UR Rarity
     Galaxy-Eyes Cipher Dragon
     UR Rarity
     Galaxy-Eyes Cipher Dragon
     Galaxy-Eyes Cipher Dragon
     LIGHT
     Galaxy-Eyes Cipher Dragon
     Rồng mật mã mắt ngân hà
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 2500


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 8
     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ lá bài này, cũng như có quyền điều khiển quái thú được chọn làm mục tiêu cho đến End Phase, nhưng khi hiệu ứng này được áp dụng, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, ATK của nó cũng trở thành 3000 tên của nó trở thành "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; monsters you control cannot attack your opponent directly for the rest of this turn, except this card, also take control of the targeted monster until the End Phase, but while this effect is applied, it has its effects negated, its ATK becomes 3000, also its name becomes "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


     UR Rarity
     Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
     UR Rarity
     Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
     Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
     LIGHT
     Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
     Rồng quang tử giáp toàn thân mắt ngân hà
     • ATK:

     • 4000

     • DEF:

     • 3500


     Hiệu ứng (VN):

     3 quái thú Cấp 8
     Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, ngoại trừ "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Lá bài Trang bị được trang bị cho lá bài này; đem chúng vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     3 Level 8 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material, except "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target up to 2 Equip Cards equipped to this card; attach them to this card as material. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.


     SR Rarity
     Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
     SR Rarity
     Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
     Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
     LIGHT
     Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
     Rồng gươm mật mã mắt ngân hà
     • ATK:

     • 3200

     • DEF:

     • 2800


     Hiệu ứng (VN):

     3 quái thú Cấp 9
     Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" Rank 8 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này mà bạn điều khiển, bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú tấn công của đối thủ hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     3 Level 9 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 8 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this Xyz Summoned card you control, is destroyed by battle with an opponent's attacking monster, or destroyed by an opponent's card effect, and sent to your GY: You can target 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" in your GY; Special Summon it.


      bọn này OTK rất mạnh do duel links có 4000 LP và ít negate, đã thế bọn Mekk-Knight còn có vài con Level 8 thì mix bọn này là dễ hiểu ( kể cả D/D/D và Blue-Eyes còn mix cơ mà )

     staple

     UR Rarity
     Book of Moon
     UR Rarity
     Book of Moon
     Book of Moon
     Spell Quick
     Book of Moon
     Sách mặt trăng

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


      SR Rarity
      Forbidden Chalice
      SR Rarity
      Forbidden Chalice
      Forbidden Chalice
      Spell Quick
      Forbidden Chalice
      Chén thánh bị cấm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


       UR Rarity
       Archfiend Eccentrick
       UR Rarity
       Archfiend Eccentrick
       Archfiend Eccentrick
       LIGHT 37
       Archfiend Eccentrick
       Quỉ dối kỳ dị
       • ATK:

       • 800

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       [ Hiệu ứng Pendulum ]
       Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy khác trên sân; phá huỷ cả nó và lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Archfiend Eccentrick" một lần trong lượt.
       [ Hiệu ứng quái thú ]
       Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Archfiend Eccentrick" một lần trong lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       [ Pendulum Effect ] You can target 1 other Spell/Trap on the field; destroy both it and this card. You can only use this effect of "Archfiend Eccentrick" once per turn. [ Monster Effect ] You can Tribute this card, then target 1 monster on the field; destroy it. You can only use this effect of "Archfiend Eccentrick" once per turn.


       UR Rarity
       Forbidden Lance
       UR Rarity
       Forbidden Lance
       Forbidden Lance
       Spell Quick
       Forbidden Lance
       Cây thương thánh bị cấm

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


        UR Rarity
        Crackdown
        UR Rarity
        Crackdown
        Crackdown
        Trap Continuous
        Crackdown
        Bắt vật lớn

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
         Phân loại:

         UR Rarity
         Mystical Space Typhoon
         UR Rarity
         Mystical Space Typhoon
         Mystical Space Typhoon
         Spell Quick
         Mystical Space Typhoon
         Cơn lốc thần bí

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


           crackdown : NTR quái opp nhưng bị limit 3 nên cân nhắc khi build


           BoM không ảnh hưởng lên quái Link nhưng vẫn ảnh hưởng quái thường/có hiệu ứng trước khi bọn nó làm nguyên liệu link, nhưng sức mạnh đã giảm hơn khi đi sau

           MST bắn spell/trap không once per turn

           Forbidden Chalice : cũng không cần thiết lắm vì bọn này negate rất cứng, nhưng nếu F2P thì có thể mix thêm

           Forbidden Lance : bảo kê quái bạn khỏi spell/trap ( yah, spell/trap gây khó chịu hơn quái thú, trừ khi bạn chơi Infernity )

           Eccentrick : bắn spell/trap hoăc monster, thường được đem những deck không dùng hoặc ít dùng normal summon

          Number 70: Malevolent Sin, Ningirsu the World Chalice Warrior và Imduk the World Chalice Dragon (staple extra được dùng nhiều)

          SR Rarity
          Number 70: Malevolent Sin
          SR Rarity
          Number 70: Malevolent Sin
          Number 70: Malevolent Sin
          DARK
          Number 70: Malevolent Sin
          Con số 70: Tội ác tử thần
          • ATK:

          • 2400

          • DEF:

          • 1200


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


          UR Rarity
          Ningirsu the World Chalice Warrior
          UR Rarity
          Ningirsu the World Chalice Warrior
          Ningirsu the World Chalice Warrior
          EARTH
          Ningirsu the World Chalice Warrior
          Chiến sĩ chén vì sao Ningirsu
          • ATK:

          • 2500

          • LINK-3

          Mũi tên Link:

          Trái

          Trên

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Link
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Rút các lá bài bằng số "World Chalice" mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ningirsu the World Chalice Warrior" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ sân của mỗi người chơi đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Link Monsters If this card is Link Summoned: Draw cards equal to the number of "World Chalice" monsters this card points to. You can only use this effect of "Ningirsu the World Chalice Warrior" once per turn. Once per turn: You can send 1 card from each player's field to the GYs. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.


          R Rarity
          Imduk the World Chalice Dragon
          R Rarity
          Imduk the World Chalice Dragon
          Imduk the World Chalice Dragon
          WIND
          Imduk the World Chalice Dragon
          Rồng chén vì sao Imduk
          • ATK:

          • 800

          • LINK-1

          Mũi tên Link:

          Trên


          Hiệu ứng (VN):

          1 quái thú Bình thường, ngoại trừ Token
          Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "World Chalice" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ, lá bài này chỉ đến: Bạn có thể phá huỷ quái thú của đối thủ đó. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Normal Monster, except a Token During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "World Chalice" monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster this card points to: You can destroy that opponent's monster. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.


           Number 70 : banish quái opp để OTK, dễ lên, do LP có 4000 con này cắn 2400 là gần như OTK thậm chí OTK nếu trận đấu kéo dài

           
           Imduk : lấy body link ở ô extra monster zone, set 1 lá và có 2 lá cùng cột :). Effect destroy quái cũng sử dụng ổn ở hiện tại

           Ningirsu : send quái không target, draw card bằng quái World Chalice lá này chỉ vào nên Imduk có thể giúp con này dra... à không mũi tên Imduk chỉ lên trên, chứ không xuống dưới nên mấy ông đừng ảo tưởng nha 

          vị trí danh dự

          SR Rarity
          Brute Enforcer
          SR Rarity
          Brute Enforcer
          Brute Enforcer
          DARK
          Brute Enforcer
          Người thi hành thô bạo
          • ATK:

          • 1600

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Dưới-Trái

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Hiệu ứng
          Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đối thủ của bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ có cùng loại bài gốc (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy) với lá bài ngửa đó để vô hiệu hoá hiệu ứng này, nếu không hãy phá huỷ lá bài ngửa đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brute Enforcer" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Effect Monsters You can discard 1 card, then target 1 face-up card your opponent controls; your opponent can discard 1 card with the same original card type (Monster, Spell, or Trap) as that face-up card to negate this effect, otherwise destroy that face-up card. You can only use this effect of "Brute Enforcer" once per turn.


          UR Rarity
          Dark Rebellion Xyz Dragon
          UR Rarity
          Dark Rebellion Xyz Dragon
          Dark Rebellion Xyz Dragon
          DARK
          Dark Rebellion Xyz Dragon
          Rồng xyz phiến loạn bóng tối
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


          UR Rarity
          Unexpected Dai
          UR Rarity
          Unexpected Dai
          Unexpected Dai
          Spell Normal
          Unexpected Dai
          GUY đến bất ngờ

           Hiệu ứng (VN):

           Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn quái thú Thường từ Deck.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If you control no monsters: Special Summon 1 Level 4 or lower Normal Monster from the Deck.


           SR Rarity
           Security Dragon
           SR Rarity
           Security Dragon
           Security Dragon
           LIGHT
           Security Dragon
           Rồng an ninh
           • ATK:

           • 1100

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Trên

           Dưới


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú
           Khi đang ngửa mặt trên sân, nếu lá bài này được co-linked: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Security Dragon" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 monsters Once while face-up on the field, if this card is co-linked: You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Security Dragon" once per turn.


           UR Rarity
           Decode Talker
           UR Rarity
           Decode Talker
           Decode Talker
           DARK
           Decode Talker
           Người xử mã
           • ATK:

           • 2300

           • LINK-3

           Mũi tên Link:

           Trên

           Dưới-Trái

           Dưới-Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú Hiệu ứng
           Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.


            sài ngon nhưng không phổ biến như bọn trên kia

           Invoked Mechaba, Aleister the Invoker và Invocation (it's not a monster, it's a god)

            Rarity
           Invoked Mechaba
            Rarity
           Invoked Mechaba
           Invoked Mechaba
           LIGHT 9
           Invoked Mechaba
           Triệu hoán thú Mechaba
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 2100


           Hiệu ứng (VN):

           "Aleister the Invoker" + 1 quái thú LIGHT
           Một lần mỗi lượt, khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi cùng một loại bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy) từ tay của bạn đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ lá bài đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           "Aleister the Invoker" + 1 LIGHT monster Once per turn, when a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated (Quick Effect): You can send the same type of card (Monster, Spell, or Trap) from your hand to the GY; negate the activation, and if you do, banish that card.


           UR Rarity
           Aleister the Invoker
           UR Rarity
           Aleister the Invoker
           Aleister the Invoker
           DARK 4
           Aleister the Invoker
           Triệu hoán sư aleister
           • ATK:

           • 1000

           • DEF:

           • 1800


           Hiệu ứng (VN):

           (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion mà bạn điều khiển; nó nhận được 1000 ATK / DEF cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể thêm 1 "Invocation" từ Deck của mình lên tay của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 1000 ATK/DEF until the end of this turn. If this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can add 1 "Invocation" from your Deck to your hand.


           R Rarity
           Invocation
           R Rarity
           Invocation
           Invocation
           Spell Normal
           Invocation
           Phép triệu hoán

            Hiệu ứng (VN):

            Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu Triệu hồi Quái thú Fusion "Invoked" theo cách này, bạn cũng có thể loại bỏ quái thú khỏi sân của mình và / hoặc Mộ của người chơi dưới dạng Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số "Aleister the Invoker"; xáo trộn lá bài này vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài đó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Invocation" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand as Fusion Material. If Summoning an "Invoked" Fusion Monster this way, you can also banish monsters from your field and/or either player's GY as Fusion Material. If this card is in your GY: You can target 1 of your banished "Aleister the Invoker"; shuffle this card into the Deck, and if you do, add that card to your hand. You can only use this effect of "Invocation" once per turn.


             à không tui đùa đấy, cảm ơn vì đã đọc bài hướng dẫn này
            Đơn vị đồng hành:

            - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


            Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

            Top