Hướng dẫn chơi deck Ancient Gear

Hướng dẫn chơi deck Ancient Gear

Ancient Gears xoay quanh việc triệu hồi lặp đi lặp lại quái thú trùm của chúng, Ancient Gear Reactor Dragon. Các ma pháp Geartown và Ancient Gear Fortress đều tạo điều kiện thuận lợi cho việc triệu hồi đặc biệt Reactor, trong khi Middle Age Mechs và Ancient Gear Wyvern có thể set up các triệu hồi thông thường đơn giản. Hầu hết các trap line up bao gồm các cách để destroy Geartown và Fortress, với các biện pháp phòng thủ nhỏ để hoàn thiện bộ bài.

Đánh giá tổng quan đây là 1 deck không quá mạnh ở thời điểm hiện tại ngay cả khi mới thêm 1 vài support mới.
Giá deck cũng rất đắt bao gồm rất nhiều các lá UR nằm rải rác ở các box khác nhau, khác hẳn khi so với Sala

Đánh giá: 6,5/10

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Middle Age Mechs (Skill Card - Duel Links) (100%)

UR Rarity
Middle Age Mechs (Skill Card - Duel Links)
UR Rarity
Middle Age Mechs (Skill Card - Duel Links)
Middle Age Mechs (Skill Card - Duel Links)
Middle Age Mechs (Skill Card - Duel Links)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Kích hoạt bài Phép Liên tục "Ancient Gear Castle" vào đầu Lượt đầu tiên của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Activate the Continuous Spell "Ancient Gear Castle" at the beginning of your first Turn.


Skill khá nổi của hiệu trưởng =)). Skill này được sử dụng tới 100% cũng là một điều dễ hiểu khi ta được cho ngay 1 lá Ancient Gear Castle ở trên field ( 1 lá continous spell của chính AG) với khả năng buff 300 ATK cho quái thú AG hoặc là sử dụng chính nó để tribute ra AG khácAncient Gear Monsters

 

Ancient Gear Reactor Dragon (x1-x2)

UR Rarity
Ancient Gear Reactor Dragon
UR Rarity
Ancient Gear Reactor Dragon
Ancient Gear Reactor Dragon
EARTH 9
Ancient Gear Reactor Dragon
Rồng lò phản ứng bánh răng cổ
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi bằng cách Hiến tế một "Ancient Gear" tấn công một quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi bằng cách Hiến tế một "Gadget" , nó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài này tấn công, Bài Phép / Bẫy của đối thủ và các hiệu ứng quái thú sẽ không thể được kích hoạt cho đến khi kết thúc Damage Step. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể phá hủy 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card that was Tribute Summoned by Tributing an "Ancient Gear" monster attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If this card was Tribute Summoned by Tributing a "Gadget" monster, it can make a second attack during each Battle Phase. If this card attacks, your opponent's Spell/Trap Cards and monster effects cannot be activated until the end of the Damage Step. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can destroy 1 Spell/Trap Card on the field.


Một quái thú Machine Level 9 với 3000 ATK và DEF có thể shut down hàng sau của đối thủ và thậm chí cả hiệu ứng quái vật khi khởi động tấn công. Đối thủ của bạn vẫn có thể kích hoạt hiệu ứng của Phép hoặc Bẫy đã được kích hoạt sẵn từ trước


Thật không may, vì bạn chủ yếu sẽ Triệu hồi Đặc biệt lá này, nên nó sẽ không nhận được khả năng gây sát thương xuyên thấu hoặc thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Giai đoạn Chiến đấu, nhưng nó sẽ có thể hủy một Bài Phép/Bẫy trên sân ở cuối Bước thiệt hại. Vì “ở cuối Damage Step” vẫn là một phần của Damage Step, nếu bạn Target một Spell/Trap úp, đối thủ của bạn sẽ không thể chain nó và thậm chí bạn có thể Target Geartown của chính mình để Triệu hồi một Reactor Dragon khác và sử dụng nó ngay lập tức để tấn công.

Ancient Gear Golem (x2-x3)

SR Rarity
Ancient Gear Golem
SR Rarity
Ancient Gear Golem
Ancient Gear Golem
EARTH 8
Ancient Gear Golem
Golem bánh răng cổ
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ Bài Phép / Bẫy nào cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned. If this card attacks, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


Không giống như Ultimate Pound, Ancient Gear Golem ngăn chặn bất kỳ backrow nào của đối thủ cho đến khi kết thúc Damage Step trong khi nó tấn công. Nhờ hiệu ứng của Howitzer hoặc Skill, bạn có thể triệu hồi Ancient Gear Golem dễ dàng hơn rất nhiều. 

Ancient Gear Hunting Hound (x3)

SR Rarity
Ancient Gear Hunting Hound
SR Rarity
Ancient Gear Hunting Hound
Ancient Gear Hunting Hound
EARTH 3
Ancient Gear Hunting Hound
Chó săn bánh răng cổ
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Gây 600 sát thương cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ Bài Phép / Bẫy nào cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 "Ancient Gear" của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal Summoned: Inflict 600 damage to your opponent. If this card attacks, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. Once per turn: You can Fusion Summon 1 "Ancient Gear" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Materials.


Có thể gây 300 điểm sát thương cho đối thủ khi Hunting Hound được triệu hồi bình thường. Hiệu ứng thứ hai của lá này có thể thực hiện Triệu hồi Dung hợp của "Ancient Gear Howitzer", hoặc "Ultimate Ancient Gear Golem".

Ancient Gear Wyvern (x3)

R Rarity
Ancient Gear Wyvern
R Rarity
Ancient Gear Wyvern
Ancient Gear Wyvern
EARTH 4
Ancient Gear Wyvern
Wyvern bánh răng cổ
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Ancient Gear" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Ancient Gear Wyvern", bạn cũng không thể đặt lá bài cho phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Gear Wyvern" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công, quái thú của đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng cho đến khi kết thúc Damage Step.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Ancient Gear" card from your Deck to your hand, except "Ancient Gear Wyvern", also you cannot Set cards for the rest of this turn. You can only use this effect of "Ancient Gear Wyvern" once per turn. If this card attacks, your opponent's monsters cannot activate their effects until the end of the Damage Step.


Triệu hồi Ancient Gear Wyvern để add các lá Ancient Gear. Điều này sẽ được sử dụng để lấy Hunting Hound để triệu dung  Howitzer.

Chỉ cần nhớ rằng bạn đã set backrow của bạn trước khi triệu hồi Wyvern.Geartown Tech

 

Ancient Gear Catapult (x3)

SR Rarity
Ancient Gear Catapult
SR Rarity
Ancient Gear Catapult
Ancient Gear Catapult
Spell Normal
Ancient Gear Catapult
máy bánh răng cổ bắn đá

  Hiệu ứng (VN):

  Khi bạn không điều khiển quái thú nào: Chọn vào 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Gear" từ Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Gear Token" (Machine-Type / EARTH / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0). Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Ancient Gear Catapult" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  While you control no monsters: Target 1 face-up card you control; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "Ancient Gear" monster from your Deck, ignoring its Summoning conditions. You can banish this card from your Graveyard, then target 1 face-up card you control; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "Ancient Gear Token" (Machine-Type/EARTH/Level 1/ATK 0/DEF 0). You can only use 1 "Ancient Gear Catapult" effect per turn, and only once that turn.


  Tech Spell mạnh mẽ kết hợp với Geartown mà bạn có thể triệu hồi miễn phí tối đa 2 quái vật Ancient Gear, điều này thực sự tốt cho  Swarming Board Combo khi bạn không điều khiển bất kỳ quái vật nào trên sân của mình. Hãy nhớ rằng hiệu ứng Trigger của Geartown là một hiệu ứng "when" tùy chọn, nhưng vì việc Phá hủy và Triệu hồi từ Catapult được coi là xảy ra đồng thời, do đó Geartown sẽ không bị Miss timing.

  Vì lá bài này bỏ qua các điều kiện Triệu hồi, nó có thể hữu ích cho việc Triệu hồi Đặc biệt Ancient Gear Golem hoặc Ancient Gear Golem - Ultimate Pound. 

  Geartown (x3)

  SR Rarity
  Geartown
  SR Rarity
  Geartown
  Geartown
  Spell Field
  Geartown
  Thị trấn bánh răng

   Hiệu ứng (VN):

   Cả hai người chơi đều có thể Triệu hồi Bình thường "Ancient Gear" với 1 lần Hiến tế ít hơn. Khi lá bài này bị phá hủy và gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Gear" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Both players can Normal Summon "Ancient Gear" monsters for 1 less Tribute. When this card is destroyed and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Ancient Gear" monster from your hand, Deck, or Graveyard.


   khi Geartown đang được kích hoạt , cả hai người chơi đều có thể Triệu hồi các quái thú "Ancient Gear" với ít hơn 1 Tribute, điều đó có nghĩa là bạn có thể Triệu hồi Thường một quái thú Cấp 6 như Ancient Gear Beast mà không cần Tribute, nhưng đó không thực sự là lý do tại sao chúng ta dùng lá ở trong deck

   Khi Geartown bị phá hủy, nó cho phép bạn Triệu hồi Đặc biệt một quái thú "Ancient Gear" từ tay, Bộ bài hoặc Mộ của bạn. Vì Ancient Gear Golem không thể được Triệu hồi Đặc biệt và Geartown không bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của chúng, lựa chọn tốt nhất của chúng ta là triệu hồi Ancient Gear Reactor Dragon, đây chắc chắn không phải là một lá bài tệ.

   Nếu bạn kích hoạt Geartown và đối thủ của bạn phản ứng lại việc kích hoạt bằng cách phá hủy nó, hiệu ứng của Geartown sẽ không kích hoạt. Lá bài này có thể Miss Timing vì hiệu ứng của nó là tùy chọn (“Khi...bạn có thể…”), nhưng đừng lo: không có nhiều lá bài hoặc hiệu ứng có thể được  để kích hoạt nó, và hầu hết thời gian bạn sẽ không cần phải kích hoạt nó để kích hoạt hiệu ứng của nó.

   Bạn cũng có thể tự mình phá hủy Geartown. Bạn không thể sử dụng Storm vì nó sẽ phá hủy Spell & Traps của bạn trước rồi mới đến đối thủ của bạn, điều đó có nghĩa là việc Geartown bị phá hủy sẽ không phải là điều cuối cùng xảy ra và hiệu ứng của nó sẽ không kích hoạt. Nhưng bạn có thể sử dụng Ancient Gear Catapult, cặp đôi thực sự mạnh với Geartown.

   Ancient Gear Fortress (x2)

   R Rarity
   Ancient Gear Fortress
   R Rarity
   Ancient Gear Fortress
   Ancient Gear Fortress
   Spell Continuous
   Ancient Gear Fortress
   Pháo đài bánh răng cổ

    Hiệu ứng (VN):

    Trong lượt chúng được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào "Ancient Gear" mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng của lá bài, và chúng không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt lá bài và hiệu ứng "Ancient Gear" Nếu lá bài này bị phá hủy trong Vùng bài Phép & Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Gear" từ tay hoặc Mộ của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Ancient Gear"


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During the turn they were Normal or Special Summoned, your opponent cannot target "Ancient Gear" monsters you control with card effects, and they cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot activate cards or effects in response to the activation of "Ancient Gear" cards and effects. If this card is destroyed in the Spell & Trap Zone: You can Special Summon 1 "Ancient Gear" monster from your hand or Graveyard, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Ancient Gear" monsters.


    Gear Fortress có thể được search bởi Wyvern, và sau đó bạn có thể phá hủy nó bằng bất kỳ lá bài có khả năng loại bỏ backrow nào của bạn để Triệu hồi Đặc biệt Reactor Dragon từ tay hoặc mộ. Đây là mục đích chính của Fortress nhưng cũng có một số điểm đáng khen khi giữ nó trên sân, và việc phá hủy Geartown nên được ưu tiên hơn việc phá hủy Fortress. Về sau Fortress cung cấp sự bảo vệ tốt cho quái vật Ancient Gear ở lượt chúng được triệu hồi. Vì vậy, bạn có được Reactor Dragon một cách hiệu quả (một Huge Beater) cũng miễn nhiễm với việc target và phá hủy trong một lượt.

    Ancient Gear Fortress (x2)

    R Rarity
    Ancient Gear Fortress
    R Rarity
    Ancient Gear Fortress
    Ancient Gear Fortress
    Spell Continuous
    Ancient Gear Fortress
    Pháo đài bánh răng cổ

     Hiệu ứng (VN):

     Trong lượt chúng được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào "Ancient Gear" mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng của lá bài, và chúng không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt lá bài và hiệu ứng "Ancient Gear" Nếu lá bài này bị phá hủy trong Vùng bài Phép & Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Gear" từ tay hoặc Mộ của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Ancient Gear"


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During the turn they were Normal or Special Summoned, your opponent cannot target "Ancient Gear" monsters you control with card effects, and they cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot activate cards or effects in response to the activation of "Ancient Gear" cards and effects. If this card is destroyed in the Spell & Trap Zone: You can Special Summon 1 "Ancient Gear" monster from your hand or Graveyard, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Ancient Gear" monsters.


     Gear Fortress có thể được search bởi Wyvern, và sau đó bạn có thể phá hủy nó bằng bất kỳ lá bài có khả năng loại bỏ backrow nào của bạn để Triệu hồi Đặc biệt Reactor Dragon từ tay hoặc mộ. Đây là mục đích chính của Fortress nhưng cũng có một số điểm đáng khen khi giữ nó trên sân, và việc phá hủy Geartown nên được ưu tiên hơn việc phá hủy Fortress. Về sau Fortress cung cấp sự bảo vệ tốt cho quái vật Ancient Gear ở lượt chúng được triệu hồi. Vì vậy, bạn có được Reactor Dragon một cách hiệu quả (một Huge Beater) cũng miễn nhiễm với việc target và phá hủy trong một lượt.     Tech

      

     Double Cyclone và Mystical Space Typhoon (Tech destroy Backrow)

     SR Rarity
     Double Cyclone
     SR Rarity
     Double Cyclone
     Double Cyclone
     Spell Quick
     Double Cyclone
     Cơn lốc đôi

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà bạn điều khiển và 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy chúng.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 Spell/Trap you control and 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy them.


      UR Rarity
      Mystical Space Typhoon
      UR Rarity
      Mystical Space Typhoon
      Mystical Space Typhoon
      Spell Quick
      Mystical Space Typhoon
      Cơn lốc thần bí

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


       có lẽ x2-x3 MST là tốt nhất vì chủ yếu ta không dùng để phá hủy Backrow của địch mà để phá các geartown của chính chúng ta. Double Cyclone cũng không tồi nhưng nó cần đối phương sử có backrow để có thể make play

       Như đã nói ở trên ta không thể sử dụng Storm, vừa bị limit vừa không thể triệu hồi đặc biệt đâu nhé :V

       Others Tech

       UR Rarity
       Monster Reborn
       UR Rarity
       Monster Reborn
       Monster Reborn
       Spell Normal
       Monster Reborn
       Phục sinh quái thú

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
        Phân loại:

        UR Rarity
        Compulsory Evacuation Device
        UR Rarity
        Compulsory Evacuation Device
        Compulsory Evacuation Device
        Trap Normal
        Compulsory Evacuation Device
        Thiết bị sơ tán bắt buộc

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


         SR Rarity
         Concentrating Current
         SR Rarity
         Concentrating Current
         Concentrating Current
         Spell Quick
         Concentrating Current
         Dòng điện tập trung

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; nó nhận được ATK bằng với DEF hiện tại của nó, cho đến khi kết thúc lượt này. Những quái thú khác mà bạn điều khiển không thể tấn công trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster you control; it gains ATK equal to its current DEF, until the end of this turn. Other monsters you control cannot attack during the turn you activate this card.


          UR Rarity
          Book of Moon
          UR Rarity
          Book of Moon
          Book of Moon
          Spell Quick
          Book of Moon
          Sách mặt trăng

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


           UR Rarity
           Floodgate Trap Hole
           UR Rarity
           Floodgate Trap Hole
           Floodgate Trap Hole
           Trap Normal
           Floodgate Trap Hole
           Hang rơi không đáy

            Hiệu ứng (VN):

            Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú: Thay đổi (các) quái thú đó sang Tư thế Phòng thủ úp. Quái thú được thay đổi thành Tư thế Phòng thủ úp bởi hiệu ứng này không thể thay đổi tư thế chiến đấu của chúng.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When your opponent Summons a monster(s): Change that monster(s) to face-down Defense Position. Monsters changed to face-down Defense Position by this effect cannot change their battle positions.
            Phân loại:

            UR Rarity
            Crackdown
            UR Rarity
            Crackdown
            Crackdown
            Trap Continuous
            Crackdown
            Bắt vật lớn

             Hiệu ứng (VN):

             Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
             Phân loại:

             Các tech khác thuộc hàng Top có lẽ bạn sẽ cần :V             Extra Deck

              

             Ultimate Ancient Gear Golem (x1)

             UR Rarity
             Ultimate Ancient Gear Golem
             UR Rarity
             Ultimate Ancient Gear Golem
             Ultimate Ancient Gear Golem
             EARTH 10
             Ultimate Ancient Gear Golem
             Golem bánh răng cổ tối thượng
             • ATK:

             • 4400

             • DEF:

             • 3400


             Hiệu ứng (VN):

             "Ancient Gear Golem" + 2 quái thú "Ancient Gear"
             Phải được Triệu hồi Fusion. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Ancient Gear Golem" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             "Ancient Gear Golem" + 2 "Ancient Gear" monsters Must be Fusion Summoned. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If this card attacks, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this card is destroyed: You can target 1 "Ancient Gear Golem" in your GY; Special Summon it, ignoring its Summoning conditions.


             Ultimate Ancient Gear Golem là một quái thú có 4400 ATK có thể gây sát thương xuyên thấu, tắt điện backrow của đối thủ khi tuyên bố tấn công và, nếu bị tiêu diệt, thậm chí Triệu hồi Đặc biệt Ancient Gear Golem từ Mộ của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.

             Chỉ có hai vấn đề với lá bài này: đó là một Quái vật Dung hợp yêu cầu 3 Nguyên liệu sẽ tốn rất nhiều tiền cho các nguồn trên tay và không có gì ngăn cản đối thủ của bạn kiểm soát nó và chỉ đơn giản là chịu thua

             Ancient Gear Howitzer (x2)

             UR Rarity
             Ancient Gear Howitzer
             UR Rarity
             Ancient Gear Howitzer
             Ancient Gear Howitzer
             EARTH 8
             Ancient Gear Howitzer
             Lựu pháo bánh răng cổ
             • ATK:

             • 1000

             • DEF:

             • 1800


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú "Ancient Gear"
             Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gây 1000 sát thương cho đối thủ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Gear Howitzer" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Gear" từ Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 "Ancient Gear" monsters Unaffected by other cards' effects. During your Main Phase: You can inflict 1000 damage to your opponent. You can only use this effect of "Ancient Gear Howitzer" once per turn. If this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Ancient Gear" monster from your Deck, ignoring its Summoning conditions.


             Dễ dàng triệu hồi đặc biệt bằng cách sử dụng Hunting Hound và bất kỳ quái vật Ancient Gear nào khác, nó còn gây sát thương 500 cho đối thủ của bạn một lần trong mỗi Main Phase của bạn. Miễn nhiễm với hiệu ứng của thẻ khác nhưng đồng thời điều đó có nghĩa là bạn không thể tăng chỉ số của nó bằng cách sử dụng bất kỳ lá bài nào khác.

             Nếu Howitzer bị tiêu diệt, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú Ancient Gear nào kể cả Ancient Gear Golem từ Bộ bài của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.

             Ancient Gear Megaton Golem (x0-x1)

             UR Rarity
             Ancient Gear Megaton Golem
             UR Rarity
             Ancient Gear Megaton Golem
             Ancient Gear Megaton Golem
             EARTH 9
             Ancient Gear Megaton Golem
             Golem bánh răng cổ nghìn tấn
             • ATK:

             • 3300

             • DEF:

             • 3300


             Hiệu ứng (VN):

             3 quái thú "Ancient Gear"
             Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng 2 hoặc nhiều hơn "Ancient Gear Golem" và / hoặc "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound" , nó có thể tấn công tối đa nhiều lần trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion ngửa mặt này trong tầm điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng của lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ultimate Ancient Gear Golem" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             3 "Ancient Gear" monsters If this card attacks, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this card was Fusion Summoned using 2 or more "Ancient Gear Golem" and/or "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound" as material, it can attack up to that many times during each Battle Phase. If this face-up Fusion Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 "Ultimate Ancient Gear Golem" from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


             Không có gì quá nổi bật mà còn cần tới 3 nguyên liệu fusion,  ngoài ra còn có thể đấm nhiều lượt để kết liễu đối thủ

             Có thể có hoặc không có trong deck nhé :D

             Number 70: Malevolent Sin (x1)

             SR Rarity
             Number 70: Malevolent Sin
             SR Rarity
             Number 70: Malevolent Sin
             Number 70: Malevolent Sin
             DARK
             Number 70: Malevolent Sin
             Con số 70: Tội ác tử thần
             • ATK:

             • 2400

             • DEF:

             • 1200


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 4
             Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


             Hoạt động tốt trước những đối thủ chỉ có 1 quái vật trên sân. Thậm chí tốt hơn nếu đó là quái vật XYZ vì nó sẽ loại bỏ tất cả nguyên liệu của chúng, hoặc nếu đó là quái vật nói rằng nó không thể được triệu hồi đặc biệt trong cardtext.

             Brute Enforcer (x1)

             SR Rarity
             Brute Enforcer
             SR Rarity
             Brute Enforcer
             Brute Enforcer
             DARK
             Brute Enforcer
             Người thi hành thô bạo
             • ATK:

             • 1600

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Dưới-Trái

             Dưới-Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Hiệu ứng
             Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đối thủ của bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ có cùng loại bài gốc (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy) với lá bài ngửa đó để vô hiệu hoá hiệu ứng này, nếu không hãy phá huỷ lá bài ngửa đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brute Enforcer" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Effect Monsters You can discard 1 card, then target 1 face-up card your opponent controls; your opponent can discard 1 card with the same original card type (Monster, Spell, or Trap) as that face-up card to negate this effect, otherwise destroy that face-up card. You can only use this effect of "Brute Enforcer" once per turn.


             Brute Enforcer là một lá bài có khả loại bỏ rất tiềm tiềm năng với vị trí mũi tên cũng tốt. Mặc dù Hiệu ứng Loại bỏ của nó có thể bị vô hiệu hóa bởi đối thủ của bạn bằng cách loại bỏ 1 card giống với loại card bị target, bạn vẫn có thể làm giảm tài nguyên của đối thủ do hiệu ứng này. Nếu bạn discard Ancient Gear Monster để kích hoạt hiệu ứng của Enforcer, bạn vẫn có thể triệu hồi nó trở lại bằng Ancient Gear Fortress Effect.

             Number 9: Dyson Sphere (x0-x1)

             UR Rarity
             Number 9: Dyson Sphere
             UR Rarity
             Number 9: Dyson Sphere
             Number 9: Dyson Sphere
             LIGHT
             Number 9: Dyson Sphere
             Con số 9: Khối cầu Dyson
             • ATK:

             • 2800

             • DEF:

             • 3000


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 9
             Một lần mỗi Bước Chiến đấu, trong lượt của đối thủ, nếu lá bài có Nguyên liệu Xyz này bị tấn công: Bỏ đòn (đây là Hiệu ứng Nhanh). Khi lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công trong khi nó không có Nguyên liệu Xyz: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 2 quái thú trong Mộ của mình; đưa các mục tiêu đó vào lá bài này dưới dạng Nguyên liệu Xyz. Trong Main Phase 1 của bạn: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt này. Đối thủ của bạn phải điều khiển quái thú có ATK cao hơn lá bài này để bạn kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 9 monsters Once per Battle Step, during your opponent's turn, if this card with Xyz Material is attacked: Negate the attack (this is a Quick Effect). When this card is targeted for an attack while it has no Xyz Materials: You can target 2 monsters in your Graveyard; attach those targets to this card as Xyz Materials. During your Main Phase 1: You can detach 1 Xyz Material from this card; this card can attack your opponent directly this turn. Your opponent must control a monster with higher ATK than this card for you to activate and to resolve this effect.


             Ughhh..... Just 2 monster number 9 :)))             Other cards option

              

             Ancient Gear Frame (x1-x2)

             R Rarity
             Ancient Gear Frame
             R Rarity
             Ancient Gear Frame
             Ancient Gear Frame
             EARTH 4
             Ancient Gear Frame
             Khung bánh răng cổ
             • ATK:

             • 1600

             • DEF:

             • 500


             Hiệu ứng (VN):

             Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 "Ancient Gear Golem", hoặc 1 Lá bài Phép / Bẫy liệt kê cụ thể lá bài "Ancient Gear Golem" trong hiệu ứng của nó, từ Deck đến tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Gear Frame" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài ngửa này trong tầm điều khiển của chủ nhân rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 3 "Ancient Gear Golem" và / hoặc "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound" từ tay của bạn, bỏ qua việc Triệu hồi của chúng điều kiện.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             You can discard 1 card; add 1 "Ancient Gear Golem", or 1 Spell/Trap that specifically lists the card "Ancient Gear Golem" in its text, from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Ancient Gear Frame" once per turn. If this card attacks, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon up to 3 "Ancient Gear Golem" and/or "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound" from your hand, ignoring their Summoning conditions.


             Bằng cách loại bỏ một lá bài, Ancient Gear Frame cho phép bạn thêm vào tay một Ancient Gear Golem để làm nguyên liệu dung hợp.

             Nếu Ancient Gear Frame rời sân do hiệu ứng bài của đối thủ, bạn có thể Triệu hồi tối đa ba bản sao Ancient Gear Golem hoặc Ancient Gear Golem - Ultimate Pound từ tay của bạn bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của chúng. Nhưng hãy nhớ rằng lá này phải ngửa mặt trên sân để hiệu ứng của nó kích hoạt, có nghĩa là bạn không thể chỉ set úp nó.

             Ancient Gear Golem - Ultimate Pound (x2-x3)

             UR Rarity
             Ancient Gear Golem - Ultimate Pound
             UR Rarity
             Ancient Gear Golem - Ultimate Pound
             Ancient Gear Golem - Ultimate Pound
             EARTH 8
             Ancient Gear Golem - Ultimate Pound
             Golem bánh răng cổ - Nghiền hạng nặng
             • ATK:

             • 3000

             • DEF:

             • 3000


             Hiệu ứng (VN):

             Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Tối đa hai lần mỗi lượt, khi lá bài tấn công này phá huỷ quái thú trong chiến đấu: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Máy; lá bài này có thể tấn công lại liên tiếp. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Ancient Gear" từ Mộ của bạn lên tay của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Cannot be Special Summoned. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. Up to twice per turn, when this attacking card destroys a monster by battle: You can discard 1 Machine monster; this card can attack again in a row. If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand, and if you do, add 1 other "Ancient Gear" monster from your GY to your hand.


             Cho phép tấn công nhiều lần khi Ultimate Pound tiêu diệt quái vật của đối thủ trong trận chiến, điều này sẽ gây ra một lượng sát thương lớn hoặc thậm chí có thể là OTK. Tuy nhiên, thật không may, Ultimate Pound không có bất kỳ khả năng miễn dịch lùi nào trong khi chiến đấu như những quái vật Ancient Gear khác.

             Galaxy-Eyes Cipher Dragon, Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon và Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon (Galaxy-eyes monsters)

             UR Rarity
             Galaxy-Eyes Cipher Dragon
             UR Rarity
             Galaxy-Eyes Cipher Dragon
             Galaxy-Eyes Cipher Dragon
             LIGHT
             Galaxy-Eyes Cipher Dragon
             Rồng mật mã mắt ngân hà
             • ATK:

             • 3000

             • DEF:

             • 2500


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 8
             Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ lá bài này, cũng như có quyền điều khiển quái thú được chọn làm mục tiêu cho đến End Phase, nhưng khi hiệu ứng này được áp dụng, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, ATK của nó cũng trở thành 3000 tên của nó trở thành "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; monsters you control cannot attack your opponent directly for the rest of this turn, except this card, also take control of the targeted monster until the End Phase, but while this effect is applied, it has its effects negated, its ATK becomes 3000, also its name becomes "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


             SR Rarity
             Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
             SR Rarity
             Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
             Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
             LIGHT
             Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
             Rồng gươm mật mã mắt ngân hà
             • ATK:

             • 3200

             • DEF:

             • 2800


             Hiệu ứng (VN):

             3 quái thú Cấp 9
             Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" Rank 8 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này mà bạn điều khiển, bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú tấn công của đối thủ hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             3 Level 9 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 8 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this Xyz Summoned card you control, is destroyed by battle with an opponent's attacking monster, or destroyed by an opponent's card effect, and sent to your GY: You can target 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" in your GY; Special Summon it.


             UR Rarity
             Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
             UR Rarity
             Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
             Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
             LIGHT
             Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
             Rồng quang tử giáp toàn thân mắt ngân hà
             • ATK:

             • 4000

             • DEF:

             • 3500


             Hiệu ứng (VN):

             3 quái thú Cấp 8
             Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, ngoại trừ "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Lá bài Trang bị được trang bị cho lá bài này; đem chúng vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             3 Level 8 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material, except "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target up to 2 Equip Cards equipped to this card; attach them to this card as material. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.


             các quái thú OTK tiềm năng nếu đối thủ của bạn điều khiển 1 hoặc 2 quái vật. Điều này gần giống như Number 70 vì nó cho phép bạn tấn công trực tiếp nếu đối thủ của bạn chỉ điều khiển 1 quái vật.

             Dark Rebellion Xyz Dragon (x1)

             UR Rarity
             Dark Rebellion Xyz Dragon
             UR Rarity
             Dark Rebellion Xyz Dragon
             Dark Rebellion Xyz Dragon
             DARK
             Dark Rebellion Xyz Dragon
             Rồng xyz phiến loạn bóng tối
             • ATK:

             • 2500

             • DEF:

             • 2000


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 4
             Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


             Quái vật Xyz rank 4 quốc dân cho đến nay. Về cơ bản, hiệu ứng của nó cho phép bạn gây sát thương 2500 (ATK của chính nó) nếu nó tấn công quái vật mà bạn đã nhắm mục tiêu. Ưu điểm là ATK của quái vật đối thủ của bạn cũng bị hạ thấp, cho phép bạn tấn công nó bằng các quái vật yếu hơn khác của mình, đặc biệt là bạn có thể sử dụng Ultimate Pound để gây sát thương lớn.
             Đơn vị đồng hành:

             - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


             Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

             Top