Hướng Dẫn Chơi Onomat ( Onomato )

Hướng Dẫn Chơi Onomat ( Onomato )

Newbie có nên chơi ? : không
F2P có nên chơi : không
Deck còn mạnh không ? : không
Nguồn Gốc

Onomat ( Onomato ) là một trong các archetype được nhân vật chính của phần Zexal ( Tsukumo Yuma ) sử dụng. Đây là archetype hỗ trợ cho các archetype chính của Yuma ( Utopia, Gagaga, Gogogo, Dododo, Zubaba )
Cách chơi 
Onomato trong Duel Links là một deck Combo với việc dùng quái Xyz Rank 4 và 6 ( thường sẽ là Force Focus hoặc Photon Strike Bounzer và Abyss Dweller ), deck mạnh khi đi đầu với dàn nagate khủng

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Destiny Draw (Skill Card) (Tỉ lệ sử dụng trong bộ bài của KoG : 50%)

UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[Nếu bạn mất 2000 LP hoặc lớn hơn, bạn có thể kích hoạt Kỹ năng này trong Draw Phase tiếp theo của mình.]

Trong Draw Phase, bạn có thể tìm kiếm trong Deck của mình cho bất kỳ lá bài nào, tiết lộ nó cho đối thủ và thêm nó lên tay của bạn thay vì rút. Nếu bạn làm điều đó, hãy lật lại lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[If you lose 2000 or more LP, you can activate this Skill during your next Draw Phase.] During your Draw Phase, you may search your Deck for any card, reveal it to your opponent, and add it to your hand instead of drawing. If you do that, flip this card over.


Destiny Draw cho phép người chơi truy cập 1 lá bài bất kỳ trong bộ bài và rút nó. Điều này làm cho việc combo, phòng thủ, comeback hoặc áp đảo đối phương đa dạng hơn về lối chơi mà không quá phụ thuộc vào may rủi

Draw Sense: High-Level (Tỉ lệ sử dụng trong KoG : 50%)

 Rarity
Draw Sense: High-Level
 Rarity
Draw Sense: High-Level
Draw Sense: High-Level
Draw Sense: High-Level
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Có thể sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 hoặc lớn hơn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used each time your Life Points decrease by 1000. In the Draw Phase, instead of doing a normal draw, draw a random monster of Level 5 or higher.


Draw sense : High level là skill cho phép bạn rút 1 quái Level 5 hoặc cao hơn bất kỳ một cách ngẫu nhiên từ bộ bài ( nếu bạn chỉ mang 1 quái thì chắc chắn rút trúng quái đó ). Điều kiện kích hoạt rất đơn giản đó là bạn đã mất mất 1000 điểm. Nên bạn có thể đem Cosmic Cyclone để kích skill này. Trong Onomat skill này dùng để draw Gagaga Head để outplay là chủ yếu.Core Deck

 

Zubababancho Gagagacoat và Utopic Onomatopoeia (X3)

UR Rarity
Zubababancho Gagagacoat
UR Rarity
Zubababancho Gagagacoat
Zubababancho Gagagacoat
EARTH 4
Zubababancho Gagagacoat
Ông chủ Zubaba áo Gagaga
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú "Zubaba" hoặc "Gagaga" "Zubababancho Gagagacoat", khi đang có lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gogogo" hoặc "Dododo" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zubababancho Gagagacoat" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Zubaba" or "Gagaga" monster except "Zubababancho Gagagacoat", while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can target 1 "Gogogo" or "Dododo" monster in your GY; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. You can only use each effect of "Zubababancho Gagagacoat" once per turn.


UR Rarity
Utopic Onomatopoeia
UR Rarity
Utopic Onomatopoeia
Utopic Onomatopoeia
LIGHT 4
Utopic Onomatopoeia
Hoàng đế tượng thanh của ước muốn
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

(Lá bài này luôn được coi là lá bài "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo","Dododo" .)
Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 1 mỗi "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", và / hoặc "Dododo" từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt từ Phần Phụ Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Utopic Onomatopoeia" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(This card is always treated as a "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", and "Dododo" card.) During your Main Phase: You can Special Summon up to 1 each "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", and/or "Dododo" monster(s) from your hand in Defense Position, also you cannot Special Summon from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. You can only use this effect of "Utopic Onomatopoeia" once per turn.


Utopic Onomatopoeia ( mình sẽ gọi tắt là UO ) là một lá bài hỗ trợ cho bọn chủ lực của Yuma rất tốt khi nó mang trong mình 6 archetype : Zubaba, Gagaga, Gogogo, Dododo, Utopic, Onomat. Nó là một quái thú 4 sao với khả năng triệu hồi thêm 1 Zubaba, Gagaga, Gogogo, Dododo ( giờ mình sẽ gọi tắt 4 bọn này là ZGGD ), để thực hiện các combo triệu hồi Xyz. Dù hiệu ứng phụ của nó là trong lượt này chỉ được triệu hồi quái vật Xyz nhưng không ảnh hưởng tới bộ chỉ chơi toàn Xyz này.


Zubababancho Gagagacoat ( mình sẽ gọi là ZG ) là một quái thú rất mạnh với khả năng mở combo rất tốt. Bản thân nó đã chứa 2 archetype là Zubaba và Gagaga nên có thể mix rất tốt với 2 Archetype đó. Nếu bạn điều khiển quái Zubaba hoặc Gagaga trên sân ( trừ con này ) bạn có thể triệu hồi free con này, điều này khiến nó đi chung với UO rất tốt. Ngoài ra lá bài này còn có thể lôi 1 quái Dododo hay Gogogo dưới mộ lên sân để triệu hồi Xyz tiếp để tạo nên combo. Và tất nhiên bạn sẽ không thể triệu hồi đặc biết quái từ extra deck trong lượt này, ngoại trừ quái vật Xyz như trên

Gagaga Head, Dodododwarf Gogogoglove và Gagaga Mancer (X0-1)

SR Rarity
Gagaga Head
SR Rarity
Gagaga Head
Gagaga Head
DARK 6
Gagaga Head
Đầu sỏ Gagaga
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến Tế với tư cách là quái thú Cấp 4. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 "Gagaga" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Gagaga Head"; Triệu hồi Đặc biệt chúng, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, trừ khi Triệu hồi Xyz chỉ sử dụng "Gagaga" làm nguyên liệu. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: Rút 1 lá.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent controls a monster and you control no monsters, you can Normal Summon this card without Tributing as a Level 4 monster. When this card is Normal Summoned: You can target up to 2 "Gagaga" monsters in your Graveyard, except "Gagaga Head"; Special Summon them, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except by an Xyz Summon that uses only "Gagaga" monsters as materials. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: Draw 1 card.


SR Rarity
Dodododwarf Gogogoglove
SR Rarity
Dodododwarf Gogogoglove
Dodododwarf Gogogoglove
EARTH 4
Dodododwarf Gogogoglove
Người lùn Dododo găng tay Gogogo
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Zubaba" hoặc "Gagaga" từ tay của bạn. Nếu bạn điều khiển quái thú "Gogogo" hoặc "Dododo" "Dodododwarf Gogogoglove", khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dodododwarf Gogogoglove" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can Special Summon 1 "Zubaba" or "Gagaga" monster from your hand. If you control a "Gogogo" or "Dododo" monster except "Dodododwarf Gogogoglove", while this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Dodododwarf Gogogoglove" once per turn.


SR Rarity
Gagaga Mancer
SR Rarity
Gagaga Mancer
Gagaga Mancer
DARK 4
Gagaga Mancer
Người chiêu hồn Gagaga
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gagaga" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Gagaga Mancer"; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Gagaga" Nếu lá bài này tách ra khỏi quái thú Xyz và được đưa đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú đó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz ngửa mà bạn điều khiển; nó nhận được 500 ATK cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can target 1 "Gagaga" monster in your Graveyard, except "Gagaga Mancer"; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Gagaga" monsters. If this card is detached from an Xyz Monster and sent to the Graveyard to activate that monster's effect: You can target 1 face-up Xyz Monster you control; it gains 500 ATK until the end of this turn.


Gagaga Head ( Head ) là một trong những lá bài có khả năng vực dậy khi đang thua với khả năng lôi 2 quái gagaga dưới mộ và triệu hồi lên sân, tuy nhiên trong lượt này chỉ được triệu hồi Xyz. Ngoài ra, khả năng comeback của nó còn đến ở chỗ khi nó dùng làm nguyên liệu Xyz bạn được rút thêm 1 lá bài ( nếu lá đó là Gagaga Bolt hay BoM thì sẽ có cơ hội outplay đối phương ), và khả năng lôi quái từ mộ lên thì quái được lôi lên không bị ngăn chặn hiệu ứng cho phép ta hồi sinh ZG để thiết lập thế trận 2 quái thú Xyz và trade với đối phương.


Dodododwarf Gogogoglove ( Glove ) là  một quái thú mang trong mình 2 archetype ( Dododo và Gogogo ) với khả năng triệu hồi đặc biệt 1 Zubaba và Gagaga từ tay cũng như khả năng tự nhảy lên từ mộ lên sân khi bạn điều khiển Gogogo hay Dododo. Là 1 quái 4 sao Glove có tiềm năng lớn để được ưa chuộng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại deck Onomat đang ưa chuộng Rank 6 và 7 nhiều hơn so với Rank 4 nên Glove chỉ được đem 1 mỗi deck. Thậm chí là không đem.

Gagaga Mancer là một quái thú Level 4 có khả năng triệu hồi 1 quái thú Gagaga khác từ mộ lên sân. Tuy nhiên nó có quá nhiều hạn chế, như :
1. Chỉ triệu hồi Xyz được quái Gagaga
2. Tăng 500 ATK, tuy là có lợi nhưng hiện tại chỉ có Gagaga Samurai và Gagaga Cowboy là sài effect này tốt, nhưng tăng 500 ATK cho 1 quái thú Gagaga nhưng lại không thể triệu hồi Xyz quái thú khác Gagaga là 1 điểm bất lợi rất lớn
Chính vì thế có rất nhiều deck thậm chí không đem Mancer vào

Gagaga Sister, Gagaga Magician và Gagaga Child (X2-3)

SR Rarity
Gagaga Sister
SR Rarity
Gagaga Sister
Gagaga Sister
DARK 2
Gagaga Sister
Bé gái Gagaga
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Gagaga" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gagaga" mà bạn điều khiển; Các Cấp độ của quái thú đó và lá bài này trở thành Cấp độ hiện tại tổng của chúng, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gagaga Sister" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Gagaga" Spell/Trap Card from your Deck to your hand. You can target 1 other "Gagaga" monster you control; the Levels of that monster and this card become their combined current Levels, until the end of this turn. You can only use this effect of "Gagaga Sister" once per turn.


UR Rarity
Gagaga Magician
UR Rarity
Gagaga Magician
Gagaga Magician
DARK 4
Gagaga Magician
Pháp sư Gagaga
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 8; lá bài này trở thành Cấp đó cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Gagaga Magician". Lá bài này không thể được sử dụng như một quái thú Nguyên liệu Synchro.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can declare a Level from 1 to 8; this card becomes that Level until the End Phase. You can only control 1 "Gagaga Magician". This card cannot be used as a Synchro Material Monster.


SR Rarity
Gagaga Child
SR Rarity
Gagaga Child
Gagaga Child
DARK 2
Gagaga Child
Trẻ Gagaga
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú "Gagaga" "Gagaga Child", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi bạn thực hiện: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gagaga" mà bạn điều khiển có Cấp độ khác với lá bài này; Cấp của lá bài này trở thành Cấp của quái thú đó. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Gagaga" monster other than "Gagaga Child", you can Special Summon this card (from your hand). When you do: You can target 1 "Gagaga" monster you control with a different Level than this card; this card's Level becomes the Level of that monster. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect.


Gagaga Sister là một waifu quái thú với khả năng opening rất bá đạo nhờ việc biến Level bản thân và 1 quái Gagaga để level của cả 2 quái vật bằng Level cả 2 quái vật công lại với nhau, ngoài ra Gagaga Sister còn cho phép search thêm 1 spell/trap Gagaga ( thường là Gagaga Bolt ). Tuy hiệu ứng bá đạo như vậy nhưng Gagaga Sister lại không có hiệu ứng phụ nào nên đây là một con rất đáng chơi khi kết hợp với Gagaga Magician để tạo ra những quái thú Rank 3 trở lên


Gagaga Magician là một quái thú không thể dùng làm nguyên liệu Synchro và bạn chỉ có thể điều khiển 1 Gagaga Magician duy nhất.
Một trong những khả năng mạnh nhất của Gagaga Magician là làm staple cho mấy deck Spellcaster nhờ khả năng tự thay đổi level bản thân từ 1 tới 8 nên Gagaga Magician thường được biến thành Level 7 khi đánh thuê cho Dark Magician. Ở Onomat thì Gagaga Magician không được trọng dụng cho không tự triệu hồi đặc biệt bản thân lên được, tuy nhiên Gagaga Magician lại xuất hiện rất nhiều trong những deck Onomat F2P

Nếu bỏ qua hiệu ứng phụ thì Gagaga Child là lá bài tốt nhất khi đi chung với Gagaga MagicianGagaga Child có khả năng thay đổi Level bản thân nó bằng với Level của một quái thú Gagaga trên sân, Gagaga Child cũng có khả năng summon free từ trên tay khi bạn đang điều khiển quái Gagaga trên sân. Tuy nhiên hiệu ứng phụ của Gagaga Child khiến bạn không thể tấn công trong lượt nó thay đổi Level khiến Gagaga Child chỉ mạnh nhất khi đi đầu và chỉ xuất hiện trong deck Onomat F2P

Gagagabolt và Dodododraw (X1-2)

SR Rarity
Gagagabolt
SR Rarity
Gagagabolt
Gagagabolt
Spell Normal
Gagagabolt
Sét Gagaga

  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn điều khiển một "Gagaga" : Chọn vào 1 lá bài trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control a "Gagaga" monster: Target 1 card on the field; destroy that target.


  R Rarity
  Dodododraw
  R Rarity
  Dodododraw
  Dodododraw
  Spell Normal
  Dodododraw
  Bốc Dododo

   Hiệu ứng (VN):

   Gửi 1 "Dododo" từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ phía sân của bạn đến Mộ; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dodododraw" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Send 1 "Dododo" monster from your hand or face-up from your side of the field to the Graveyard; draw 2 cards. You can only activate 1 "Dodododraw" per turn.


   Gagaga Bolt là một lá bài mạnh có khả năng target 1 lá bài bất kỳ trên sân và phá hủy nó với điều kiện là bạn điều khiển quái Gagaga, tuy nhiên Gagaga Bolt đem nhiều dễ bị brick nên thường chỉ đem 1 lá duy nhất ( cũng vì một phần lí do là có thể được search bởi Gagaga Sister )


   Dodododraw là một lá bài có khả năng làm mỏng deck cũng như feed Glove hay UO xuống mộ cho ZG kéo lên. Tuy nhiên ở một deck combo như Unomat việc đem 3 Dodododraw sẽ dễ gây ra brick nên thường những người chơi khác chỉ đem 2 trở xuống   Extra Deck

    

   Digital Bug Rhinosebus và Inzektor Exa-Beetle (X1)

   R Rarity
   Digital Bug Rhinosebus
   R Rarity
   Digital Bug Rhinosebus
   Digital Bug Rhinosebus
   LIGHT
   Digital Bug Rhinosebus
   Bọ kỹ thuật số kiến vương hệ thống
   • ATK:

   • 2600

   • DEF:

   • 2200


   Hiệu ứng (VN):

   2 hoặc nhiều hơn quái thú Cấp 7 LIGHT Loại côn trùng
   Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; phá huỷ (các) quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển với DEF cao nhất (tất cả, nếu bằng nhau).


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 or more Level 7 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 5 or 6 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; destroy the face-up monster(s) your opponent controls with the highest DEF (all, if tied).


   R Rarity
   Inzektor Exa-Beetle
   R Rarity
   Inzektor Exa-Beetle
   Inzektor Exa-Beetle
   DARK
   Inzektor Exa-Beetle
   Người côn chùng bọ hung sừng Y
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 6
   Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của một trong hai người chơi; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK và DEF bằng một nửa ATK và DEF ban đầu của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 lá bài ngửa ở mỗi bên của sân; gửi các mục tiêu đó đến Mộ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 6 monsters When this card is Xyz Summoned: You can target 1 monster in either player's Graveyard; equip that target to this card. This card gains ATK and DEF equal to half the original ATK and DEF of the monster equipped by this effect. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up card on each side of the field; send those targets to the Graveyard.


   Inzektor Exa-Beetle ( Beetle ) thường chỉ làm nguyên liệu Xyz cho Digital Bug Rhinosebus ( Rhinosebus ). Nhưng đôi khi Beetle rất hữu dụng và không cần lên tới Rhinosebus. Khi Beetle được triệu hồi nó sẽ trang bị quái dưới mộ của cả 2 người chơi vào cho nó và tăng ATK DEF bằng với phân nửa ATK và DEF gốc của quái thú đó. Đồng thời hiệu ứng này cũng khoá luôn mấy bộ chơi ở dưới mộ như Blue-Eyes, Red-Eyes hay Gaia ( khoá Curse Of Dragonfire ). Và nó còn 1 hiệu ứng rất là bá đạo vì chỉ bỏ 1 nguyên liệu Xyz nó sẽ target 1 lá bài ngửa trên sân và SEND xuống mộ làm cho những hiệu ứng không bị phá hủy trở nên vô dụng trước nó


   Rhinosebus là quái vật có thể được triệu hồi Xyz thông thường hoặc triệu hồi Xyz bằng cách tách 2 nguyên liệu của 1 quái Côn Trùng Xyz Rank 5 hoặc 6 và dùng chính quái Côn Trùng đó làm nguyên liệu Xyz cho lá bài này. Với điều kiện triệu hồi đơn giản nhưng đi kèm với điều đó là một  hiệu ứng khủng : trong lượt của bất kỳ người chơi nào bạn bỏ 1 nguyên liệu Xyz từ lá bài này tiêu diệt quái thú có sức thủ to nhất của đối phương ( không target ) và tiêu diệt tất cả quái thú của đối phương nếu sức thủ tất cả quái bằng nhau, tuy nhiên bạn có thể tiêu diệt quái mà bạn muốn bằng cách kích hoạt hiệu ứng này khi đối phương chỉ điều khiển 1 quái vì quái thú đó chính là quái bạn muốn tiêu diệt. Ngoài ra Rhinosebus còn có khả năng đánh xuyên giáp

   Number 70: Malevolent Sin và Abyss Dweller (X1-2)

   SR Rarity
   Number 70: Malevolent Sin
   SR Rarity
   Number 70: Malevolent Sin
   Number 70: Malevolent Sin
   DARK
   Number 70: Malevolent Sin
   Con số 70: Tội ác tử thần
   • ATK:

   • 2400

   • DEF:

   • 1200


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 4
   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


   UR Rarity
   Abyss Dweller
   UR Rarity
   Abyss Dweller
   Abyss Dweller
   WATER
   Abyss Dweller
   Cư dân vực sâu
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 1400


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 4
   Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


   Abyss Dweller là lá bài mạnh khi đi đầu và dùng để đối mặt với những deck kích effect dưới mộ như Blue-Eyes hay Lunalight và hiệu ứng cấm mộ này có thể sài đến 2 lần. Tuy nhiên body của lá bài này khá yếu ( ATK 1700 DEF 1400 ) nên đôi khi effect chỉ mới sài 1 lần đã bị đấm chết ( Blue-Eyes dùng Ancient Rules, Lunalight Dùng Lunalight Fusion,... ) tuy nhiên việc quái thú này và 1 quái vật rank 6 hay 7 như Photon Strike Bounzer  hay Rhinosebus là một thứ gì đó rất khó chịu ở những turn đầu.


   Number 70 : Malevolent Sin có khả năng target và banish 1 quái đối phương bằng cách dùng 1 overlay unit, hiệu ứng này là một trong những hiệu ứng bá đạo nếu như bạn có 2 Number 70 bạn sẽ banish hàng phòng ngự của đối thủ dọn đường cho việc OTK.

   Number 25: Force Focus và Photon Strike Bounzer (X1-2)

   SR Rarity
   Number 25: Force Focus
   SR Rarity
   Number 25: Force Focus
   Number 25: Force Focus
   LIGHT
   Number 25: Force Focus
   Con số 25: Máy lấy nét
   • ATK:

   • 2800

   • DEF:

   • 2400


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 6
   Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng Cấp 5 hoặc lớn hơn mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa đó, cho đến khi kết thúc lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 6 monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Level 5 or higher Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that opponent's face-up monster, until the end of the turn.


   SR Rarity
   Photon Strike Bounzer
   SR Rarity
   Photon Strike Bounzer
   Photon Strike Bounzer
   LIGHT
   Photon Strike Bounzer
   Bảo vệ quán chuỗi quang tử
   • ATK:

   • 2700

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 6
   Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 6 monsters Once per turn, during either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's side of the field: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the effect, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent.


   Dù cả 2 quái thú điều có khả năng nagate effect đối phương nhưng Force Focus lại tỏ ra bản thân vượt trội hơn so với Photon Strike Bounzer ở thời điểm hiện tại


   Về phần Photon Strike Bounzer đây là một quái thú với Body rất ổn với hiệu ứng là : khi đối phương kích hoạt hiệu ứng bằng cách bỏ 1 nguyên liệu Xyz Photon Strike Bounzer sẽ ngăn chặn hiệu ứng đó và gây 500 thiệt hại cho đối thủ. 500 thiệt hại này có thể burn chết người ( yes thú thật là tui bị effect này burn chết vài lần rồi ). Ngoài ra nó còn giảm điểm gốc để OTK bằng Number 70 dễ hơn

   Force Focus tuy có Body to hơn Photon Strike Bounzer về mọi mặt nhưng hiệu ứng lại không đa dụng như Photon Strike Bounzer. Nhưng Force Focus làm được 1 điều mà Photon Strike Bounzer không làn được đó là ngăn chặn được continous effect nhưng chỉ ngăn được quái Level 5 hoặc cao hơn. Tuy vậy ở meta hiện tại thì Force Focus được ưa chuộng nhiều hơn để counter lại tier 1 : Harpie Lady hay tier 2,3 như D-Hero và Melodious   Staple

    

   Forbidden Chalice, Fiendish Chain và Mystical Space Typhoon (X2-3)

   SR Rarity
   Forbidden Chalice
   SR Rarity
   Forbidden Chalice
   Forbidden Chalice
   Spell Quick
   Forbidden Chalice
   Chén thánh bị cấm

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


    UR Rarity
    Fiendish Chain
    UR Rarity
    Fiendish Chain
    Fiendish Chain
    Trap Continuous
    Fiendish Chain
    Xích quỷ

     Hiệu ứng (VN):

     Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa đó khi nó ở trên sân, đồng thời quái thú ngửa đó cũng không thể tấn công. Khi nó bị phá hủy, hãy phá hủy lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Activate this card by targeting 1 Effect Monster on the field; negate the effects of that face-up monster while it is on the field, also that face-up monster cannot attack. When it is destroyed, destroy this card.


     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     Mystical Space Typhoon
     Spell Quick
     Mystical Space Typhoon
     Cơn lốc thần bí

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


        Mystical Space Typhoon là một lá bài lâu đời đối với cộng đồng yugioh việt nam, chỉ cần có meta sài trap thay vì effect monster là có sự xuất hiện của nó. Bản thân lá bài này là một quick play spell nên có thể bắn phá spell/trap địch ở turn spell/trap địch vừa được úp xuống, hoặc có thể dùng ở lượt bản thân để combo không bị ngắt quãng


      Fiendish Chain là một lá bài phổ biến thường gặp đi chung với Onomat. Fiendish Chain sẽ ngăn hiệu ứng của quái thú mặt ngửa đối phương ( điểm mạnh của Onomat ) và giúp bảo vệ điểm gốc khi quái bị ngăn chặn hiệu ứng không thể tấn công. Việc ngăn chặn hiệu ứng này đôi khi sẽ làm ngắt quãng combo và khiến địch phải đầu hàng

      Forbidden Chalice tuy nổi trội và được dùng nhiều ở các deck khác nhưng không được ưa chuộng lắm ở Onomat, vì việc tăng 400 ATK lấy nagate là thứ gì đó rất nguy hiểm với Onomat khi Abyss Dweller hay thậm chí Photon Strike Bounzer có thể gặp nguy hiểm. Tuy nhiên những deck F2P có thể chơi chalice được nhưng không khuyến khích bằng Fiendish Chain

      Cosmic Cyclone, Gagaga Cowboy và Gagaga Samurai (X1-3)

      UR Rarity
      Cosmic Cyclone
      UR Rarity
      Cosmic Cyclone
      Cosmic Cyclone
      Spell Quick
      Cosmic Cyclone
      Xoáy vũ trụ

       Hiệu ứng (VN):

       Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


       UR Rarity
       Gagaga Cowboy
       UR Rarity
       Gagaga Cowboy
       Gagaga Cowboy
       EARTH
       Gagaga Cowboy
       Cao bồi Gagaga
       • ATK:

       • 1500

       • DEF:

       • 2400


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; áp dụng hiệu ứng này, tùy thuộc vào tư thế chiến đấu hiện tại của lá bài này.
       ● Tư thế tấn công: Nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ trong lượt này, nó nhận được 1000 ATK, còn quái thú của đối thủ mất 500 ATK, chỉ trong Damage Step.
       ● Tư thế phòng thủ: Gây 800 sát thương cho đối thủ của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; apply this effect, depending on this card's current battle position. ● Attack Position: If this card attacks an opponent's monster this turn, it gains 1000 ATK, also the opponent's monster loses 500 ATK, during the Damage Step only. ● Defense Position: Inflict 800 damage to your opponent.


       SR Rarity
       Gagaga Samurai
       SR Rarity
       Gagaga Samurai
       Gagaga Samurai
       EARTH
       Gagaga Samurai
       Samurai Gagaga
       • ATK:

       • 1900

       • DEF:

       • 1600


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Gagaga" mà bạn điều khiển; nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này. Khi một quái thú khác mà bạn điều khiển bị chọn mục tiêu tấn công trong khi lá bài này đang ở Tư thế Tấn công: Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ mặt ngửa và nếu bạn làm điều đó, hãy thay đổi mục tiêu tấn công sang lá bài này và thực hiện Damage Calculation.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 "Gagaga" monster you control; it can make a second attack during each Battle Phase this turn. When another monster you control is targeted for an attack while this card is in Attack Position: You can change this card to face-up Defense Position, and if you do, change the attack target to this card and perform damage calculation.


        Cosmic Cyclone là lá bài thường được thấy khi đi với Draw Sense : High Level hoặc các meme lỏd thích OTK bằng Chaos Number 39 ( nhưng thường xuất là đi chung với Draw Sense : High Level nhiều hơn ). Cosmic Cyclone có khả năng banish 1 spell/trap nên có thể ngắt quãng được field spell hay continous spell/trap


       Gagaga Cowboy và Gagaga Samurai được đem theo như việc tối ưu tác dụng phụ của Gagaga Mancer. Tùy vào tình huống sẽ triệu hồi Samurai hay Cowboy
       •Samurai : dẹp 2 quái đối phương ( thường là sau khi bị nagate effect và đối thủ kết thúc lượt ). Việc dọn 2 quái này có thể tối ưu giữa việc gây thiệt hại cho đối phương và dọn đường cho OTK
       •Cowboy : thường được đem nhiều hơn Samurai với khả năng trade với boss ATK 3000 của đối phương, ngoài ra có thể thực hiện OTK bằng buff damage hoặc burn        Combo

       Combo xoay quanh việc triệu hồi quái Rank 6 và Rank 4 trên sân và gây khó dễ cho đối thủ

       Dodododraw, Zubababancho Gagagacoat và Utopic Onomatopoeia (1)

       R Rarity
       Dodododraw
       R Rarity
       Dodododraw
       Dodododraw
       Spell Normal
       Dodododraw
       Bốc Dododo

        Hiệu ứng (VN):

        Gửi 1 "Dododo" từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ phía sân của bạn đến Mộ; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dodododraw" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Send 1 "Dododo" monster from your hand or face-up from your side of the field to the Graveyard; draw 2 cards. You can only activate 1 "Dodododraw" per turn.


        UR Rarity
        Zubababancho Gagagacoat
        UR Rarity
        Zubababancho Gagagacoat
        Zubababancho Gagagacoat
        EARTH 4
        Zubababancho Gagagacoat
        Ông chủ Zubaba áo Gagaga
        • ATK:

        • 1800

        • DEF:

        • 100


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn điều khiển một quái thú "Zubaba" hoặc "Gagaga" "Zubababancho Gagagacoat", khi đang có lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gogogo" hoặc "Dododo" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zubababancho Gagagacoat" một lần cho mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control a "Zubaba" or "Gagaga" monster except "Zubababancho Gagagacoat", while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can target 1 "Gogogo" or "Dododo" monster in your GY; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. You can only use each effect of "Zubababancho Gagagacoat" once per turn.


        UR Rarity
        Utopic Onomatopoeia
        UR Rarity
        Utopic Onomatopoeia
        Utopic Onomatopoeia
        LIGHT 4
        Utopic Onomatopoeia
        Hoàng đế tượng thanh của ước muốn
        • ATK:

        • 1500

        • DEF:

        • 1500


        Hiệu ứng (VN):

        (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo","Dododo" .)
        Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 1 mỗi "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", và / hoặc "Dododo" từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt từ Phần Phụ Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Utopic Onomatopoeia" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        (This card is always treated as a "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", and "Dododo" card.) During your Main Phase: You can Special Summon up to 1 each "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", and/or "Dododo" monster(s) from your hand in Defense Position, also you cannot Special Summon from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. You can only use this effect of "Utopic Onomatopoeia" once per turn.


        Việc bị neft đến mức không thể chơi được từ skill Onomatoplay nên việc combo rất khó khăn và khập khiễng


        Dùng dodododraw ném UO hoặc Glove xuống mộ
        Sau đó triệu hồi Gagaga Sister search 1 spell/trap Gagaga ( thường là Gagaga Bolt ).
        Triệu hồi đặc biệt ZG, dùng effect triệu hồi UO hoặc Glove từ mộ
        Dùng Effect Gagaga Sister để khiến cho 1 quái thú Gagaga và Sister lên Level 6
        Triệu hồi Photon Strike Bounzer

        Number 25: Force Focus, Abyss Dweller và Photon Strike Bounzer (2)

        SR Rarity
        Number 25: Force Focus
        SR Rarity
        Number 25: Force Focus
        Number 25: Force Focus
        LIGHT
        Number 25: Force Focus
        Con số 25: Máy lấy nét
        • ATK:

        • 2800

        • DEF:

        • 2400


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 6
        Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng Cấp 5 hoặc lớn hơn mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa đó, cho đến khi kết thúc lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 6 monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Level 5 or higher Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that opponent's face-up monster, until the end of the turn.


        UR Rarity
        Abyss Dweller
        UR Rarity
        Abyss Dweller
        Abyss Dweller
        WATER
        Abyss Dweller
        Cư dân vực sâu
        • ATK:

        • 1700

        • DEF:

        • 1400


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


        SR Rarity
        Photon Strike Bounzer
        SR Rarity
        Photon Strike Bounzer
        Photon Strike Bounzer
        LIGHT
        Photon Strike Bounzer
        Bảo vệ quán chuỗi quang tử
        • ATK:

        • 2700

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 6
        Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 6 monsters Once per turn, during either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's side of the field: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the effect, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent.


        Đây là combo khi có skill onomatoplay hoặc bạn god hand


        Dùng dodododraw ném Glove xuống mộ
        Triệu hồi UO, sài effect UO triệu hồi Gagaga Sister.
        Triệu hồi đặc biệt ZG
        Sài Sister chọn UO để cả hai lên Level 6
        Triệu hồi Photon Strike Bounzer hoặc Force Focus
        Sài effect ZG lôi Glove lên, Xyz Summon ra Abyss Dweller

        Number 70: Malevolent Sin, Dodododwarf Gogogoglove và Zubababancho Gagagacoat (3)

        SR Rarity
        Number 70: Malevolent Sin
        SR Rarity
        Number 70: Malevolent Sin
        Number 70: Malevolent Sin
        DARK
        Number 70: Malevolent Sin
        Con số 70: Tội ác tử thần
        • ATK:

        • 2400

        • DEF:

        • 1200


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


        SR Rarity
        Dodododwarf Gogogoglove
        SR Rarity
        Dodododwarf Gogogoglove
        Dodododwarf Gogogoglove
        EARTH 4
        Dodododwarf Gogogoglove
        Người lùn Dododo găng tay Gogogo
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Zubaba" hoặc "Gagaga" từ tay của bạn. Nếu bạn điều khiển quái thú "Gogogo" hoặc "Dododo" "Dodododwarf Gogogoglove", khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dodododwarf Gogogoglove" một lần cho mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        During your Main Phase: You can Special Summon 1 "Zubaba" or "Gagaga" monster from your hand. If you control a "Gogogo" or "Dododo" monster except "Dodododwarf Gogogoglove", while this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Dodododwarf Gogogoglove" once per turn.


        UR Rarity
        Zubababancho Gagagacoat
        UR Rarity
        Zubababancho Gagagacoat
        Zubababancho Gagagacoat
        EARTH 4
        Zubababancho Gagagacoat
        Ông chủ Zubaba áo Gagaga
        • ATK:

        • 1800

        • DEF:

        • 100


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn điều khiển một quái thú "Zubaba" hoặc "Gagaga" "Zubababancho Gagagacoat", khi đang có lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gogogo" hoặc "Dododo" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zubababancho Gagagacoat" một lần cho mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control a "Zubaba" or "Gagaga" monster except "Zubababancho Gagagacoat", while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can target 1 "Gogogo" or "Dododo" monster in your GY; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. You can only use each effect of "Zubababancho Gagagacoat" once per turn.


        Combo OTK


        Dùng Dodododraw ném Glove xuống mộ
        Triệu hồi UO
        Kích hoạt hiệu ứng của Glove, tự nhảy Glove từ mộ lên sân
        Triệu hồi đặc biệt ZG
        Dùng GloveUO Xyz Summon ra Number 70
        Sử dụng hiệu ứng Number 70 Banish 1 quái bằng cách bỏ UO xuống mộ
        Dùng ZG lôi UO lên Xyz Summon ra thêm 1 Number 70
        Sử dụng hiệu ứng Number 70 Banish 1 quái ( nếu có )
        Cố đấm ăn xôi XD

        Gagaga Head, Zubababancho Gagagacoat và Utopic Onomatopoeia (4)

        SR Rarity
        Gagaga Head
        SR Rarity
        Gagaga Head
        Gagaga Head
        DARK 6
        Gagaga Head
        Đầu sỏ Gagaga
        • ATK:

        • 2100

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến Tế với tư cách là quái thú Cấp 4. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 "Gagaga" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Gagaga Head"; Triệu hồi Đặc biệt chúng, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, trừ khi Triệu hồi Xyz chỉ sử dụng "Gagaga" làm nguyên liệu. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
        ● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: Rút 1 lá.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If your opponent controls a monster and you control no monsters, you can Normal Summon this card without Tributing as a Level 4 monster. When this card is Normal Summoned: You can target up to 2 "Gagaga" monsters in your Graveyard, except "Gagaga Head"; Special Summon them, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except by an Xyz Summon that uses only "Gagaga" monsters as materials. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: Draw 1 card.


        UR Rarity
        Zubababancho Gagagacoat
        UR Rarity
        Zubababancho Gagagacoat
        Zubababancho Gagagacoat
        EARTH 4
        Zubababancho Gagagacoat
        Ông chủ Zubaba áo Gagaga
        • ATK:

        • 1800

        • DEF:

        • 100


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn điều khiển một quái thú "Zubaba" hoặc "Gagaga" "Zubababancho Gagagacoat", khi đang có lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gogogo" hoặc "Dododo" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zubababancho Gagagacoat" một lần cho mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control a "Zubaba" or "Gagaga" monster except "Zubababancho Gagagacoat", while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can target 1 "Gogogo" or "Dododo" monster in your GY; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. You can only use each effect of "Zubababancho Gagagacoat" once per turn.


        UR Rarity
        Utopic Onomatopoeia
        UR Rarity
        Utopic Onomatopoeia
        Utopic Onomatopoeia
        LIGHT 4
        Utopic Onomatopoeia
        Hoàng đế tượng thanh của ước muốn
        • ATK:

        • 1500

        • DEF:

        • 1500


        Hiệu ứng (VN):

        (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo","Dododo" .)
        Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 1 mỗi "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", và / hoặc "Dododo" từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt từ Phần Phụ Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Utopic Onomatopoeia" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        (This card is always treated as a "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", and "Dododo" card.) During your Main Phase: You can Special Summon up to 1 each "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", and/or "Dododo" monster(s) from your hand in Defense Position, also you cannot Special Summon from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. You can only use this effect of "Utopic Onomatopoeia" once per turn.


        Combo Outplay ( còn được gọi là Comeback Victory Combo )


        Triệu hồi Gagaga Head, kích hoạt hiệu ứng của Head lôi ZGUO từ mộ lên
        Xyz Summon ra Number 70 bằng cách dùng HeadUO
        Dùng Number 70 kích effect bỏ UO xuống mộ
        Dùng ZG lôi UO lên, Xyz Summon Number 70
        Kích Effect của Number 70
        Đấm XD        Hiện tại

        Onomat ở hiện tại vừa dead vừa mắc vừa yếu, và hay bị deadhand. Chỉ có 1 thứ duy nhất có thể cứu được Onomat đó là buff lại skill Onomatoplay

        Nhưng nếu buff lại skill thì bọn Onomat này sẽ mất cân bằng một lần nữa do skill đem lại cho lũ này khả năng tạo combo quá mạnh        F2P

        Đây là deck thiên về Free To Play, vừa rẻ lại khá ổn định, thích hợp cho các bạn nào không muốn chi quá nhiều Gem mà lại muốn trải nghiệm thử Onomat. Các bạn có thể tham khảo tại đây

        Deck mẫu cho các bạn chơi F2P

        Destiny Draw
        Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
        Destiny Draw

        Cần 12 UR

        UR Rarity
        Dynatherium
        UR Rarity
        Dynatherium
        UR Rarity
        Dynatherium
        UR Rarity
        Gagaga Magician
        UR Rarity
        Gagaga Magician
        UR Rarity
        Gagaga Magician
        UR Rarity
        Kuriboh
        UR Rarity
        Kuriboh
        UR Rarity
        Kuriboh
        UR Rarity
        Zubababancho Gagagacoat
        UR Rarity
        Abyss Dweller
        UR Rarity
        Abyss Dweller

        Main: 20 Extra: 7

        SR Rarity
        Dodododwarf Gogogoglove
        SR Rarity
        Dodododwarf Gogogoglove
        Dodododwarf Gogogoglove
        EARTH 4
        Dodododwarf Gogogoglove
        Người lùn Dododo găng tay Gogogo
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Zubaba" hoặc "Gagaga" từ tay của bạn. Nếu bạn điều khiển quái thú "Gogogo" hoặc "Dododo" "Dodododwarf Gogogoglove", khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dodododwarf Gogogoglove" một lần cho mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        During your Main Phase: You can Special Summon 1 "Zubaba" or "Gagaga" monster from your hand. If you control a "Gogogo" or "Dododo" monster except "Dodododwarf Gogogoglove", while this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Dodododwarf Gogogoglove" once per turn.


        SR Rarity
        Dodododwarf Gogogoglove
        SR Rarity
        Dodododwarf Gogogoglove
        Dodododwarf Gogogoglove
        EARTH 4
        Dodododwarf Gogogoglove
        Người lùn Dododo găng tay Gogogo
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Zubaba" hoặc "Gagaga" từ tay của bạn. Nếu bạn điều khiển quái thú "Gogogo" hoặc "Dododo" "Dodododwarf Gogogoglove", khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dodododwarf Gogogoglove" một lần cho mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        During your Main Phase: You can Special Summon 1 "Zubaba" or "Gagaga" monster from your hand. If you control a "Gogogo" or "Dododo" monster except "Dodododwarf Gogogoglove", while this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Dodododwarf Gogogoglove" once per turn.


        UR Rarity
        Dynatherium
        UR Rarity
        Dynatherium
        Dynatherium
        WIND 4
        Dynatherium
        Tê giác tốc độ,Dynatherium
        • ATK:

        • 1600

        • DEF:

        • 600


        Hiệu ứng (VN):

        Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dynatherium" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi được Triệu hồi theo cách này: Đối thủ của bạn có thể chọn vào 1 quái thú Cấp 4 trong Mộ của một trong hai người chơi; họ Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó về phía sân của họ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        You can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Dynatherium" once per turn this way. When Summoned this way: Your opponent can target 1 Level 4 monster in either player's Graveyard; they Special Summon that target to their side of the field.


        UR Rarity
        Dynatherium
        UR Rarity
        Dynatherium
        Dynatherium
        WIND 4
        Dynatherium
        Tê giác tốc độ,Dynatherium
        • ATK:

        • 1600

        • DEF:

        • 600


        Hiệu ứng (VN):

        Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dynatherium" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi được Triệu hồi theo cách này: Đối thủ của bạn có thể chọn vào 1 quái thú Cấp 4 trong Mộ của một trong hai người chơi; họ Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó về phía sân của họ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        You can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Dynatherium" once per turn this way. When Summoned this way: Your opponent can target 1 Level 4 monster in either player's Graveyard; they Special Summon that target to their side of the field.


        UR Rarity
        Dynatherium
        UR Rarity
        Dynatherium
        Dynatherium
        WIND 4
        Dynatherium
        Tê giác tốc độ,Dynatherium
        • ATK:

        • 1600

        • DEF:

        • 600


        Hiệu ứng (VN):

        Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dynatherium" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi được Triệu hồi theo cách này: Đối thủ của bạn có thể chọn vào 1 quái thú Cấp 4 trong Mộ của một trong hai người chơi; họ Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó về phía sân của họ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        You can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Dynatherium" once per turn this way. When Summoned this way: Your opponent can target 1 Level 4 monster in either player's Graveyard; they Special Summon that target to their side of the field.


        SR Rarity
        Gagaga Child
        SR Rarity
        Gagaga Child
        Gagaga Child
        DARK 2
        Gagaga Child
        Trẻ Gagaga
        • ATK:

        • 800

        • DEF:

        • 1200


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn điều khiển một quái thú "Gagaga" "Gagaga Child", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi bạn thực hiện: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gagaga" mà bạn điều khiển có Cấp độ khác với lá bài này; Cấp của lá bài này trở thành Cấp của quái thú đó. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control a "Gagaga" monster other than "Gagaga Child", you can Special Summon this card (from your hand). When you do: You can target 1 "Gagaga" monster you control with a different Level than this card; this card's Level becomes the Level of that monster. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect.


        SR Rarity
        Gagaga Child
        SR Rarity
        Gagaga Child
        Gagaga Child
        DARK 2
        Gagaga Child
        Trẻ Gagaga
        • ATK:

        • 800

        • DEF:

        • 1200


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn điều khiển một quái thú "Gagaga" "Gagaga Child", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi bạn thực hiện: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gagaga" mà bạn điều khiển có Cấp độ khác với lá bài này; Cấp của lá bài này trở thành Cấp của quái thú đó. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control a "Gagaga" monster other than "Gagaga Child", you can Special Summon this card (from your hand). When you do: You can target 1 "Gagaga" monster you control with a different Level than this card; this card's Level becomes the Level of that monster. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect.


        SR Rarity
        Gagaga Head
        SR Rarity
        Gagaga Head
        Gagaga Head
        DARK 6
        Gagaga Head
        Đầu sỏ Gagaga
        • ATK:

        • 2100

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến Tế với tư cách là quái thú Cấp 4. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 "Gagaga" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Gagaga Head"; Triệu hồi Đặc biệt chúng, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, trừ khi Triệu hồi Xyz chỉ sử dụng "Gagaga" làm nguyên liệu. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
        ● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: Rút 1 lá.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If your opponent controls a monster and you control no monsters, you can Normal Summon this card without Tributing as a Level 4 monster. When this card is Normal Summoned: You can target up to 2 "Gagaga" monsters in your Graveyard, except "Gagaga Head"; Special Summon them, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except by an Xyz Summon that uses only "Gagaga" monsters as materials. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: Draw 1 card.


        SR Rarity
        Gagaga Head
        SR Rarity
        Gagaga Head
        Gagaga Head
        DARK 6
        Gagaga Head
        Đầu sỏ Gagaga
        • ATK:

        • 2100

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến Tế với tư cách là quái thú Cấp 4. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 "Gagaga" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Gagaga Head"; Triệu hồi Đặc biệt chúng, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, trừ khi Triệu hồi Xyz chỉ sử dụng "Gagaga" làm nguyên liệu. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
        ● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: Rút 1 lá.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If your opponent controls a monster and you control no monsters, you can Normal Summon this card without Tributing as a Level 4 monster. When this card is Normal Summoned: You can target up to 2 "Gagaga" monsters in your Graveyard, except "Gagaga Head"; Special Summon them, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except by an Xyz Summon that uses only "Gagaga" monsters as materials. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: Draw 1 card.


        UR Rarity
        Gagaga Magician
        UR Rarity
        Gagaga Magician
        Gagaga Magician
        DARK 4
        Gagaga Magician
        Pháp sư Gagaga
        • ATK:

        • 1500

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 8; lá bài này trở thành Cấp đó cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Gagaga Magician". Lá bài này không thể được sử dụng như một quái thú Nguyên liệu Synchro.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Once per turn: You can declare a Level from 1 to 8; this card becomes that Level until the End Phase. You can only control 1 "Gagaga Magician". This card cannot be used as a Synchro Material Monster.


        UR Rarity
        Gagaga Magician
        UR Rarity
        Gagaga Magician
        Gagaga Magician
        DARK 4
        Gagaga Magician
        Pháp sư Gagaga
        • ATK:

        • 1500

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 8; lá bài này trở thành Cấp đó cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Gagaga Magician". Lá bài này không thể được sử dụng như một quái thú Nguyên liệu Synchro.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Once per turn: You can declare a Level from 1 to 8; this card becomes that Level until the End Phase. You can only control 1 "Gagaga Magician". This card cannot be used as a Synchro Material Monster.


        UR Rarity
        Gagaga Magician
        UR Rarity
        Gagaga Magician
        Gagaga Magician
        DARK 4
        Gagaga Magician
        Pháp sư Gagaga
        • ATK:

        • 1500

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 8; lá bài này trở thành Cấp đó cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Gagaga Magician". Lá bài này không thể được sử dụng như một quái thú Nguyên liệu Synchro.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Once per turn: You can declare a Level from 1 to 8; this card becomes that Level until the End Phase. You can only control 1 "Gagaga Magician". This card cannot be used as a Synchro Material Monster.


        SR Rarity
        Gagaga Mancer
        SR Rarity
        Gagaga Mancer
        Gagaga Mancer
        DARK 4
        Gagaga Mancer
        Người chiêu hồn Gagaga
        • ATK:

        • 100

        • DEF:

        • 100


        Hiệu ứng (VN):

        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gagaga" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Gagaga Mancer"; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Gagaga" Nếu lá bài này tách ra khỏi quái thú Xyz và được đưa đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú đó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz ngửa mà bạn điều khiển; nó nhận được 500 ATK cho đến khi kết thúc lượt này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Once per turn: You can target 1 "Gagaga" monster in your Graveyard, except "Gagaga Mancer"; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Gagaga" monsters. If this card is detached from an Xyz Monster and sent to the Graveyard to activate that monster's effect: You can target 1 face-up Xyz Monster you control; it gains 500 ATK until the end of this turn.


        UR Rarity
        Kuriboh
        UR Rarity
        Kuriboh
        Kuriboh
        DARK 1
        Kuriboh
        Kuriboh
        • ATK:

        • 300

        • DEF:

        • 200


        Hiệu ứng (VN):

        Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        During damage calculation, if your opponent's monster attacks (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle.


        UR Rarity
        Kuriboh
        UR Rarity
        Kuriboh
        Kuriboh
        DARK 1
        Kuriboh
        Kuriboh
        • ATK:

        • 300

        • DEF:

        • 200


        Hiệu ứng (VN):

        Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        During damage calculation, if your opponent's monster attacks (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle.


        UR Rarity
        Kuriboh
        UR Rarity
        Kuriboh
        Kuriboh
        DARK 1
        Kuriboh
        Kuriboh
        • ATK:

        • 300

        • DEF:

        • 200


        Hiệu ứng (VN):

        Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        During damage calculation, if your opponent's monster attacks (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle.


        UR Rarity
        Zubababancho Gagagacoat
        UR Rarity
        Zubababancho Gagagacoat
        Zubababancho Gagagacoat
        EARTH 4
        Zubababancho Gagagacoat
        Ông chủ Zubaba áo Gagaga
        • ATK:

        • 1800

        • DEF:

        • 100


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn điều khiển một quái thú "Zubaba" hoặc "Gagaga" "Zubababancho Gagagacoat", khi đang có lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gogogo" hoặc "Dododo" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zubababancho Gagagacoat" một lần cho mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control a "Zubaba" or "Gagaga" monster except "Zubababancho Gagagacoat", while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can target 1 "Gogogo" or "Dododo" monster in your GY; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. You can only use each effect of "Zubababancho Gagagacoat" once per turn.


        SR Rarity
        Spiritualism
        SR Rarity
        Spiritualism
        Spiritualism
        Spell Normal
        Spiritualism
        Poltergeist

         Hiệu ứng (VN):

         Trả lại 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển lên tay. Kích hoạt và hiệu ứng của lá bài này không thể bị vô hiệu hoá.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Return 1 Spell/Trap Card your opponent controls to the hand. This card's activation and effect cannot be negated.


         SR Rarity
         Spiritualism
         SR Rarity
         Spiritualism
         Spiritualism
         Spell Normal
         Spiritualism
         Poltergeist

          Hiệu ứng (VN):

          Trả lại 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển lên tay. Kích hoạt và hiệu ứng của lá bài này không thể bị vô hiệu hoá.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Return 1 Spell/Trap Card your opponent controls to the hand. This card's activation and effect cannot be negated.


          SR Rarity
          Spiritualism
          SR Rarity
          Spiritualism
          Spiritualism
          Spell Normal
          Spiritualism
          Poltergeist

           Hiệu ứng (VN):

           Trả lại 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển lên tay. Kích hoạt và hiệu ứng của lá bài này không thể bị vô hiệu hoá.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Return 1 Spell/Trap Card your opponent controls to the hand. This card's activation and effect cannot be negated.


           UR Rarity
           Abyss Dweller
           UR Rarity
           Abyss Dweller
           Abyss Dweller
           WATER
           Abyss Dweller
           Cư dân vực sâu
           • ATK:

           • 1700

           • DEF:

           • 1400


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


           UR Rarity
           Abyss Dweller
           UR Rarity
           Abyss Dweller
           Abyss Dweller
           WATER
           Abyss Dweller
           Cư dân vực sâu
           • ATK:

           • 1700

           • DEF:

           • 1400


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


           SR Rarity
           Number 70: Malevolent Sin
           SR Rarity
           Number 70: Malevolent Sin
           Number 70: Malevolent Sin
           DARK
           Number 70: Malevolent Sin
           Con số 70: Tội ác tử thần
           • ATK:

           • 2400

           • DEF:

           • 1200


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


           SR Rarity
           Number 70: Malevolent Sin
           SR Rarity
           Number 70: Malevolent Sin
           Number 70: Malevolent Sin
           DARK
           Number 70: Malevolent Sin
           Con số 70: Tội ác tử thần
           • ATK:

           • 2400

           • DEF:

           • 1200


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


           SR Rarity
           Photon Strike Bounzer
           SR Rarity
           Photon Strike Bounzer
           Photon Strike Bounzer
           LIGHT
           Photon Strike Bounzer
           Bảo vệ quán chuỗi quang tử
           • ATK:

           • 2700

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 6
           Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 6 monsters Once per turn, during either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's side of the field: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the effect, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent.


           SR Rarity
           Photon Strike Bounzer
           SR Rarity
           Photon Strike Bounzer
           Photon Strike Bounzer
           LIGHT
           Photon Strike Bounzer
           Bảo vệ quán chuỗi quang tử
           • ATK:

           • 2700

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 6
           Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 6 monsters Once per turn, during either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's side of the field: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the effect, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent.


           SR Rarity
           Steelswarm Roach
           SR Rarity
           Steelswarm Roach
           Steelswarm Roach
           DARK
           Steelswarm Roach
           Trùng vai-rớt gián
           • ATK:

           • 1900

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Trong lượt của một trong hai người chơi, khi quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn sẽ được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; vô hiệu hoá Triệu hồi Đặc biệt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters During either player's turn, when a Level 5 or higher monster would be Special Summoned: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the Special Summon, and if you do, destroy it.


              
           Đơn vị đồng hành:

           - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


           Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

           Top