Hướng Dẫn Chơi Destiny Heros

Hướng Dẫn Chơi Destiny Heros

 "bú skill muôn đời thịnh"


 Destiny Effect là một skill rất mạnh cho Destiny HEROs trong Duel Links ở thời điểm hiện tại, với tỉ lệ dùng lên tới 100% và góp phần không nhỏ đưa deck này lên tier 1

 Destiny HEROs ở thời điểm hiện tại, search khỏe, draw khỏe, hồi hàng ổn, có boss ổn và mix được nhiều staple nên đi trước có thể trụ được 1 tí và đi sau có khả năng OTK ngon

 Skill cho deck này quá nhiều thứ, tăng ATK để OTK hay trigger Dystopia, hồi hàng và search "skill drain" , cho phép sỡ hữu 3 Malicious và free 1 poly, tuy bù lại chỉ cho triệu hồi quái Destiny HEROs nhưng nó vẫn chưa đủ để skill này tù vì Plasma, Denier và Pot Of- ý tui là Celestial là những lá cần và đủ để deck này chơi khỏe (ờ thì Drill và Dream nữa)

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

  Deck này nổi lên nhờ vào skill đang quá lỗi, Destiny Effect có tỉ lệ dùng lên tới 100% đã nói lên điều đó

Destiny Effect (Skill Card) (tỉ lệ sử dụng 100%)

UR Rarity
Destiny Effect (Skill Card)
UR Rarity
Destiny Effect (Skill Card)
Destiny Effect (Skill Card)
Destiny Effect (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể sử dụng các hiệu ứng sau mỗi lần một lần trong Trận đấu mà bạn đã Triệu hồi Thường một quái thú "Destiny HERO" . Sau khi sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Thường/Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong Main Phase, ngoại trừ quái thú "Destiny HERO" và quái thú từ Extra Deck.
・Úp 1 "Polymerization" từ bên ngoài Deck của bạn lên sân của bạn và gửi 1 "Destiny HERO - Malicious" từ bên ngoài Deck của bạn trong Mộ của bạn.
・Tất cả quái thú trên sân của bạn có Cấp 8 hoặc lớn hơn tăng 200 ATK.
・Từ lượt thứ 3 trở đi, bạn có thể đưa 1 quái thú "Destiny HERO" bị loại bỏ về Deck của bạn, sau đó thêm 1 "Destiny HERO - Plasma" từ Deck hoặc Mộ về tay bạn, sau đó đưa 1 lá bài từ tay bạn về tay bạn. Sàn tàu.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can use the following effects once each during a Duel in which you have Normal Summoned a "Destiny HERO" monster. After using this Skill, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters during the Main Phase, except "Destiny HERO" monsters and monsters from the Extra Deck. ・Set 1 "Polymerization" from outside of your Deck to your field and send 1 "Destiny HERO - Malicious" from outside of your Deck to your Graveyard. ・All monsters on your field with Level 8 or higher gain 200 ATK. ・From the 3rd turn and onward, you can return 1 banished "Destiny HERO" monster to your Deck, then add 1 "Destiny HERO - Plasma" from your Deck or Graveyard to your hand, and then return 1 card from your hand to your Deck.


 bạn chỉ có thể dùng 1 trong những hiệu ứng sau 1 lần mỗi Duel, trận Duel đó bạn đã triệu hồi thường quái "Destiny HERO". Sau khi sài skill xong thì bạn chỉ được triệu hồi quái Destiny HERO trong main phase, và mấy con quái khác ở Extra Deck 


 Hiệu ứng đầu tiên : úp 1 "Polymerization" từ ngoài deck lên sân và gửi 1 Malicious ngoài deck xuống mộ
=> vừa giúp bạn có poly để dung hợp, vừa giúp bạn có Malicious dưới mộ để nhảy thêm 1 body free từ deck

 Hiệu ứng thứ hai : Tất cả quái trên sân có Level 8 hoặc cao hơn tăng 200 ATK 
=> giúp OTK hoặc đấm qua quái opp, tăng ATK trigger effect của Dystopia

 Hiệu ứng thứ ba và chỉ sài được từ lượt thứ 3 trở lên : nhặt 1 Destiny HERO bị banish về Deck và search 1 Destiny HERO - Plasma từ deck lên tay, hoặc nhặt lại từ mộ lên tay, sau đó gửi 1 lá từ tay về bộ bài

 yeh, 1 skill có tới cả 3 hiệu ứng và cái điều kiện của nó lại khá dễ vì bạn nhét staple spell/trap cũng ok, quái destiny hero hiện tại thì vừa skill drain, vừa draw 2, vừa bảo kê, hồi hàng, vừa nhảy thêm quái,... Nên skill này đang quá bá

 CORE

 những card quan trọng của deck 

Destiny HERO - Celestial (x3)

R Rarity
Destiny HERO - Celestial
R Rarity
Destiny HERO - Celestial
Destiny HERO - Celestial
DARK 4
Destiny HERO - Celestial
Anh hùng định mệnh - Người trời
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 Lá bài Phép ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 500 sát thương cho đối thủ của bạn. Trong khi bạn không có lá bài nào trong tay, ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Destiny HERO" khỏi Mộ của bạn; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Celestial" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card declares an attack: You can target 1 face-up Spell your opponent controls; destroy it, and if you do, inflict 500 damage to your opponent. While you have no cards in your hand, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card and 1 "Destiny HERO" monster from your GY; draw 2 cards. You can only use this effect of "Destiny HERO - Celestial" once per turn.


 Level 4 vua của các nghề, có thể dùng trong Xyz rất rộng, có cả DARK có thể lên được những lá như Evilswarm Nightmare, có bắn spell (thứ đôi khi bạn cần), quan trọng nhất là khả năng banish chính nó và 1 Destiny HERO từ mộ để rút 2 lá, đây là khả năng khiến nó bị ăn ban, việc banish 2 này gần như là không mất gì vì sẽ có 2 trường hợp.


 1. Bạn chưa có lá hồi hàng hoặc lá bị banish đi còn copy hoặc không quan trọng, bạn có thể banish để rút 2 lá mới cộng tài nguyên combo

 2. bạn có lá hồi hàng ở Banish zone về (hoặc lá kích skill)

Destiny HERO - Drilldark (x3)

R Rarity
Destiny HERO - Drilldark
R Rarity
Destiny HERO - Drilldark
Destiny HERO - Drilldark
DARK 4
Destiny HERO - Drilldark
Anh hùng định mệnh - Khoan hắc ám
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Destiny HERO" từ tay của bạn với ATK nhỏ hơn hoặc bằng ATK của lá bài này trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Drilldark" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 "Destiny HERO" monster from your hand with ATK less than or equal to this card's ATK on the field. You can only use this effect of "Destiny HERO - Drilldark" once per turn. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


 là một quái Level 4 DARK


 cho phép bạn nhảy 1 Destiny HERO ATK bằng hoặc thấp hơn sức tấn công lá này hiện có trên sân (trừ Plasma ra thì lá nào cũng nhảy được) và có khả năng xuyên giáp, lá này vừa giúp bạn nhảy thêm 1 body để Xyz hay Link mà còn giúp bạn OTK dễ hơn (vì 2 body mà không làm gì cũng cỡ 3200 ATK)

Destiny HERO - Decider (x3)

SR Rarity
Destiny HERO - Decider
SR Rarity
Destiny HERO - Decider
Destiny HERO - Decider
DARK 4
Destiny HERO - Decider
Anh hùng định mệnh - Kẻ định đoạt
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Quái thú Cấp 6 hoặc lớn hơn mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Destiny HERO - Decider" một lần trong mỗi Trận đấu.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "HERO" từ Mộ lên tay của bạn trong End Phase của lượt này.
● Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt có thể gây sát thương cho bạn, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (Hiệu ứng nhanh): Trả lại lá bài này lên tay bạn, và nếu bạn làm điều đó, thì hiệu ứng đó sẽ gây thiệt hại cho bạn 0.


Hiệu ứng gốc (EN):

Level 6 or higher monsters your opponent controls cannot target this card for attacks. You can only use each of the following effects of "Destiny HERO - Decider" once per Duel. ● If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "HERO" monster from your GY to your hand during the End Phase of this turn. ● When a card or effect is activated that would inflict damage to you, while this card is in your GY (Quick Effect): Return this card to your hand, and if you do, make that effect damage to you 0.


 vừa dễ lên, level 4, có bảo kê, hồi hàng


 bảo kê : quái Level 6 hoặc cao hơn của opp không thể chọn lá này để tấn công, mục đích của việc này là bạn vừa normal summon con này để hồi hàng sau đó ra boss, opp chỉ có thể đánh boss của bạn nên con này sẽ giúp bạn không bị OTK khi bị opp đấm (nếu opp buff ATK lên)

 -  một lần mỗi duel : nếu có bài hay hiệu ứng gây thiệt hại cho bạn khi lá này dưới mộ, bạn có thể đưa lá này về tay, và nếu lá này quay về tay, thì thiệt hại sẽ về 0

 hồi hàng : một lần mỗi duel, khi được triệu hồi, bạn có thể nhặt lại 1 HERO từ mộ lên tay vào cuối lượt. tuy toàn chơi destiny hero nhưng bạn có thể nhặt những con như Liquid Soldier sau khi dùng làm nguyên liệu để dung hợp tiếp :)

Destiny HERO - Plasma (x1)

UR Rarity
Destiny HERO - Plasma
UR Rarity
Destiny HERO - Plasma
Destiny HERO - Plasma
DARK 8
Destiny HERO - Plasma
Anh hùng định mệnh - Plasma
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 3 quái thú. Vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú ngửa mặt trong khi đối thủ của bạn điều khiển chúng. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này (tối đa 1). Nhận ATK bằng một nửa ATK ban đầu của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by Tributing 3 monsters. Negate the effects of face-up monsters while your opponent controls them. Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; equip that target to this card (max. 1). Gains ATK equal to half the original ATK of the monster equipped to it by this effect.


 Skill Drain nhưng search được, có thể triệu hồi đặc biệt bằng cách hiến tế 3 quái, điều này khá dễ nhờ Drilldark lôi thêm 1 body và Malicious từ mộ, khả năng ngăn hết hiệu ứng quái ngửa của opp đang điều khiển là khá bá, đặc biệt là hiện tại ít deck phụ thuộc spell/trap, thế cho nên muốn qua con này chỉ có đấm nó, cho đến khi nó dùng hiệu ứng thứ 2, cướp 1 quái của opp và trang bị cho nó để tăng ATK bằng phẩn nửa sức tấn công gốc của quái đó :) do bá đạo như vậy nên chỉ trang bị được 1 lá

Destiny HERO - Dark Angel (x0-1)

R Rarity
Destiny HERO - Dark Angel
R Rarity
Destiny HERO - Dark Angel
Destiny HERO - Dark Angel
DARK 1
Destiny HERO - Dark Angel
Anh hùng định mệnh - Thiên thần bóng tối
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn có 3 "Destiny HERO" trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Destiny HERO" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của đối thủ ở Tư thế Phòng thủ. Khi một Bài Phép hoặc hiệu ứng bạn kích hoạt thực thi, hãy vô hiệu hoá hiệu ứng đó, và nếu bạn làm điều đó, hoặc nếu nó không có hiệu ứng, hãy hủy lá bài đó. Trong Standby Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Destiny HERO" khỏi Mộ của bạn; mỗi người chơi chọn 1 Lá bài Phép Thường từ Deck của họ và đặt nó lên trên Deck của họ.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you have 3 or more "Destiny HERO" monsters in your GY: You can discard this card, then target 1 "Destiny HERO" monster in your GY; Special Summon it to your opponent's field in Defense Position. When a Spell Card or effect you activate resolves, negate that effect, and if you do, or if it did not have an effect, destroy that card. During your Standby Phase: You can banish this card and 1 "Destiny HERO" monster from your GY; each player chooses 1 Normal Spell from their Deck, and places it on top of their Deck.


 nếu bạn có 3 destiny hero dưới mộ thì bạn có thể ném lá này từ tay xuống mộ và chọn 1 destiny hero dưới mộ nhảy lên sân opp, cái hay ở đây là nó tự chọn nó rồi nhảy sang sân opp cũng được :)


 ai điều khiển con này thì : ma pháp kích hoạt hay hiệu ứng thì bạn ngăn luôn hiệu ứng vừa kích hoạt và phá hủy luôn, nghĩa là bạn ném con này cho opp là opp không dùng spell được, còn plasma thì cấm quái

 hiệu ứng cuối thì cũng ok nhưng nói thô ra là : bạn chưa dùng thì opp surr rồi

Destiny Draw (x3 nếu có thể)

SR Rarity
Destiny Draw
SR Rarity
Destiny Draw
Destiny Draw
Spell Normal
Destiny Draw
Lá bốc định mệnh

  Hiệu ứng (VN):

  Bỏ 1 lá bài "Destiny HERO" ; rút 2 lá bài.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Discard 1 "Destiny HERO" card; draw 2 cards.


   vâng (Bỏ 1 lá bài "Destiny HERO" ; rút 2 lá bài.) không once per turn, việc này giúp bạn có thể làm mỏng deck liên tục nếu có nhiều copy (hên là duel links chỉ cho bạn có 1 lá) và lá destiny HERO bạn ném xuống mộ đôi khi lại không mất luôn mà dùng cho việc khác, như Celestial, Malicious hay được nhặt về,...

  Destiny HERO - Dystopia (x1)

  UR Rarity
  Destiny HERO - Dystopia
  UR Rarity
  Destiny HERO - Dystopia
  Destiny HERO - Dystopia
  DARK 8
  Destiny HERO - Dystopia
  Anh hùng định mệnh - Phản địa đàng
  • ATK:

  • 2800

  • DEF:

  • 2400


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú "Destiny HERO"
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Destiny HERO" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK của mục tiêu đó. Nếu ATK hiện tại của lá bài này khác với ATK ban đầu của nó (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, ATK của lá bài này sẽ bằng ATK ban đầu của lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Destiny HERO - Dystopia" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 "Destiny HERO" monsters If this card is Special Summoned: You can target 1 Level 4 or lower "Destiny HERO" monster in your GY; inflict damage to your opponent equal to that target's ATK. If this card's current ATK is different from its original ATK (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can target 1 card on the field; destroy it, and if you do, this card's ATK becomes equal to this card's original ATK. You can only use each effect of "Destiny HERO - Dystopia" once per turn.


   lên dễ, chỉ với 2 Destiny HERO, khi con này được triệu hồi đặc biệt (từ mộ chẳng hạn, không nhất thiết là phải dung hợp), bạn có thể gây thiệt hại cho opp bằng với phân nửa ATK của quái bạn chọn (game có 4000 LP thôi, burn 800 LP xong lên 2 con 1600 ATK mà sân opp trống là OTK ngay), và hiệu ứng nhanh của nó cũng mạnh, vào lượt mà ATK con này khác với ATK gốc (tăng hay giảm cũng được), bạn chọn 1 lá quái/phép/bẫy trên sân và bắn, sau đó ATK con này về như cũ (ATK gốc)


   với skill thì con này lên dễ (có poly), và bắn dễ (tăng ATK)

  Destiny HERO - Dangerous (x1)

  R Rarity
  Destiny HERO - Dangerous
  R Rarity
  Destiny HERO - Dangerous
  Destiny HERO - Dangerous
  DARK 6
  Destiny HERO - Dangerous
  Anh hùng định mệnh - Kẻ hiểm nguy
  • ATK:

  • 2000

  • DEF:

  • 2600


  Hiệu ứng (VN):

  1 "Destiny HERO" + 1 quái thú Hiệu ứng TỐI
  (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; gửi 1 "Destiny HERO" từ tay của bạn hoặc Deck đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, "Destiny HERO" mà bạn điều khiển sẽ tăng 200 ATK cho mỗi "Destiny HERO" trong Mộ của bạn cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Dangerous" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 "Destiny HERO" monster + 1 DARK Effect Monster (Quick Effect): You can discard 1 card; send 1 "Destiny HERO" monster from your hand or Deck to the GY, and if you do, "Destiny HERO" monsters you control gain 200 ATK for each "Destiny HERO" monster in your GY until the end of this turn. You can only use this effect of "Destiny HERO - Dangerous" once per turn.


   lên dễ, chỉ cần 1 Destiny HERO lá còn lại là quái DARK có hiệu ứng (hoặc destiny hero cũng được vì nó cũng là DARK Effect)


   hiệu ứng nhanh nên dùng ở lượt của cả 2 người chơi : bỏ 1 lá từ tay xuống mộ, gửi 1 Destiny HERO từ tay hoặc Deck xuống mộ (thường là Deck), và nếu gửi thành công, quái Destiny HERO của bạn tăng 200 ATK cho mỗi Destiny HERO dưới mộ đến cuối lượt

  => dễ lên, vừa ATK để OTK hay đấm qua boss opp, vừa search (ném bài từ deck xuống mộ để nhặt lên hoặc kích effect luôn từ mộ)

  Destiny HERO - Dangerous (x1)

  R Rarity
  Destiny HERO - Dangerous
  R Rarity
  Destiny HERO - Dangerous
  Destiny HERO - Dangerous
  DARK 6
  Destiny HERO - Dangerous
  Anh hùng định mệnh - Kẻ hiểm nguy
  • ATK:

  • 2000

  • DEF:

  • 2600


  Hiệu ứng (VN):

  1 "Destiny HERO" + 1 quái thú Hiệu ứng TỐI
  (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; gửi 1 "Destiny HERO" từ tay của bạn hoặc Deck đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, "Destiny HERO" mà bạn điều khiển sẽ tăng 200 ATK cho mỗi "Destiny HERO" trong Mộ của bạn cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Dangerous" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 "Destiny HERO" monster + 1 DARK Effect Monster (Quick Effect): You can discard 1 card; send 1 "Destiny HERO" monster from your hand or Deck to the GY, and if you do, "Destiny HERO" monsters you control gain 200 ATK for each "Destiny HERO" monster in your GY until the end of this turn. You can only use this effect of "Destiny HERO - Dangerous" once per turn.


   lên dễ, chỉ cần 1 Destiny HERO lá còn lại là quái DARK có hiệu ứng (hoặc destiny hero cũng được vì nó cũng là DARK Effect)


   hiệu ứng nhanh nên dùng ở lượt của cả 2 người chơi : bỏ 1 lá từ tay xuống mộ, gửi 1 Destiny HERO từ tay hoặc Deck xuống mộ (thường là Deck), và nếu gửi thành công, quái Destiny HERO của bạn tăng 200 ATK cho mỗi Destiny HERO dưới mộ đến cuối lượt

  => dễ lên, vừa ATK để OTK hay đấm qua boss opp, vừa search (ném bài từ deck xuống mộ để nhặt lên hoặc kích effect luôn từ mộ)  Staple

  những lá bạn có thể thêm vài để deck hoạt động trơn tru hơn

  Reinforcement of the Army (x1)

  UR Rarity
  Reinforcement of the Army
  UR Rarity
  Reinforcement of the Army
  Reinforcement of the Army
  Spell Normal
  Reinforcement of the Army
  Quân tiếp viện

   Hiệu ứng (VN):

   Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


    ROTA là một lá rất khỏe, không những search không once per turn mà con search quái Level 4 Warrior nào cũng được, đánh thuê deck nào cũng được, đó là lý do mà gần như tất cả format đều limit 1 lá này, cứ deck nào có Warrior Level 4 mà quan trọng 1 tí như Starter vân vân thì sẽ thấy lá này

   Expendable Dai (x3)

   SR Rarity
   Expendable Dai
   SR Rarity
   Expendable Dai
   Expendable Dai
   Trap Normal
   Expendable Dai
   Gã hiến mạng

    Hiệu ứng (VN):

    Hiến tế 1 quái thú Chiến Binh, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, rút 1 lá bài.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Tribute 1 Warrior monster, then target 1 card on the field; destroy it, and if you do, draw 1 card.


     là một lá mà tui luôn muốn bóc lên tay, lá này quá khỏe chỉ hiến tế 1 quái Warrior và bắn 1 lá quái/phép/bẫy trên sân, đã thế còn rút thêm 1 lá nữa chứ, nếu bạn biết Ballista Squad khi chơi mấy deck control thời xưa như Shiranui hay Gouki là bạn biết lá này dơ cỡ nào, đã thế còn draw 1 :/

    Book of Moon (x0-3)

    UR Rarity
    Book of Moon
    UR Rarity
    Book of Moon
    Book of Moon
    Spell Quick
    Book of Moon
    Sách mặt trăng

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


      opp : tao sẽ normal 1 quái

      bạn : kích BoM

      BoM là 1 lá rất khỏe, nhất là ở những deck chú trọng vào normal summon, những deck như Salamangreat normal chuẩn bị lên Balelynx thì ăn BoM, tay không có hàng là cook. Hay đơn giản là quái kích hiệu ứng mới dùng mà không phải kích khi normal hay special summon bị ăn lá này cũng gần như đi, tuy hơi mắc nhưng ai chơi lâu cũng x3 hết rồi, nick tui build rất kém nhưng vẫn x3 BoM

      chọn 1 quái ngửa trên sân, úp nó xuống thế thủ úp. Yep, không once per turn

     Cosmic Cyclone (x0-3)

     UR Rarity
     Cosmic Cyclone
     UR Rarity
     Cosmic Cyclone
     Cosmic Cyclone
     Spell Quick
     Cosmic Cyclone
     Xoáy vũ trụ

      Hiệu ứng (VN):

      Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


       không once per turn, banish spell/trap, tùy vào bạn hay gặp deck gì mà đem hay không, ví dụ gặp Orcust hay Odd-Eyes hay những deck có liên quan tới spell/trap bạn có thể dùng để banish lá đấy đi, việc banish rất đáng sợ vì ít lá có khả năng hồi lại card bị banish

      một vài lá khác

      UR Rarity
      Bottomless Trap Hole
      UR Rarity
      Bottomless Trap Hole
      Bottomless Trap Hole
      Trap Normal
      Bottomless Trap Hole
      Hang rơi không đáy

       Hiệu ứng (VN):

       Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


       UR Rarity
       Paleozoic Canadia
       UR Rarity
       Paleozoic Canadia
       Paleozoic Canadia
       Trap Normal
       Paleozoic Canadia
       Loài giáp xác Canadia

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


        UR Rarity
        Crackdown
        UR Rarity
        Crackdown
        Crackdown
        Trap Continuous
        Crackdown
        Bắt vật lớn

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
         Phân loại:

         UR Rarity
         Warning Point
         UR Rarity
         Warning Point
         Warning Point
         Trap Normal
         Warning Point
         Điểm cảnh cáo

          Hiệu ứng (VN):

          Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


           bạn có gì sài đó, chủ yếu là dùng khi đi turn 1 để gây khó dễ cho opp hoặc đi turn sau nếu opp dí staple vô mặt bạn :)

          Miracle Fusion, Elemental HERO Liquid Soldier và Elemental HERO Sunrise (dung hợp ảo thật đấy)

          UR Rarity
          Miracle Fusion
          UR Rarity
          Miracle Fusion
          Miracle Fusion
          Spell Normal
          Miracle Fusion
          Kết hợp thần kỳ

           Hiệu ứng (VN):

           Triệu hồi Fusion 1 "Elemental HERO" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên nó khỏi sân của bạn hoặc Mộ của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Fusion Summon 1 "Elemental HERO" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or your GY.


           SR Rarity
           Elemental HERO Liquid Soldier
           SR Rarity
           Elemental HERO Liquid Soldier
           Elemental HERO Liquid Soldier
           WATER 4
           Elemental HERO Liquid Soldier
           Anh hùng nguyên tố chất lỏng
           • ATK:

           • 1400

           • DEF:

           • 1300


           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "HERO" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình, ngoại trừ "Elemental HERO Liquid Soldier"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này được dùng làm Nguyên liệu Fusion cho quái thú "HERO" và được gửi đến Mộ hoặc bị loại bỏ: Bạn có thể rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Elemental HERO Liquid Soldier" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 or lower "HERO" monster in your GY, except "Elemental HERO Liquid Soldier"; Special Summon it. If this card is used as Fusion Material for a "HERO" monster, and sent to the GY or banished: You can draw 2 cards, then discard 1 card. You can only use 1 "Elemental HERO Liquid Soldier" effect per turn, and only once that turn.


           UR Rarity
           Elemental HERO Sunrise
           UR Rarity
           Elemental HERO Sunrise
           Elemental HERO Sunrise
           LIGHT 7
           Elemental HERO Sunrise
           Anh hùng nguyên tố của bình minh
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 1200


           Hiệu ứng (VN):

           2 "HERO" với các thuộc tính khác nhau
           Phải được Triệu hồi Fusion. Quái thú bạn điều khiển nhận được 200 ATK cho mỗi Thuộc tính khác nhau mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Elemental HERO Sunrise" một lần mỗi lượt.
           ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Miracle Fusion" từ Deck của mình lên tay của bạn.
           ● Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến một "HERO" mà bạn điều khiển: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 "HERO" monsters with different Attributes Must be Fusion Summoned. Monsters you control gain 200 ATK for each different Attribute you control. You can only use each of the following effects of "Elemental HERO Sunrise" once per turn. ● If this card is Special Summoned: You can add 1 "Miracle Fusion" from your Deck to your hand. ● When an attack is declared involving another "HERO" monster you control: You can target 1 card on the field; destroy it.


            Miracle Fusion : chỉ dung hợp được quái Elemental HERO từ extra deck bằng cách dùng nguyên liệu trên SÂN hoặc MỘ (không có tay)


            Sunrise : search được Miracle Fusion, tăng ATK cho tất cả quái, bắn card khi có quái HERO tấn công, lên cũng hơi căng trong deck này do toàn DARK

            Liquid Soldier : là quái WATER, khi dung hợp cho phép bạn rút 2 lá và bỏ 1 lá, tăng tỉ lệ bóc lên lá bạn cần và làm mỏng deck

           Evilswarm Nightmare và Evilswarm Exciton Knight (Xyz)

           SR Rarity
           Evilswarm Nightmare
           SR Rarity
           Evilswarm Nightmare
           Evilswarm Nightmare
           DARK
           Evilswarm Nightmare
           Vai-rớt Nightmare
           • ATK:

           • 950

           • DEF:

           • 1950


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú DARK Cấp 4
           Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; thay đổi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó sang Tư thế Phòng thủ úp.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 DARK monsters When your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; change that Special Summoned monster(s) to face-down Defense Position.


           SR Rarity
           Evilswarm Exciton Knight
           SR Rarity
           Evilswarm Exciton Knight
           Evilswarm Exciton Knight
           LIGHT
           Evilswarm Exciton Knight
           Hiệp sĩ vai-rớt Exciton
           • ATK:

           • 1900

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Một lần mỗi chuỗi, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ, nếu đối thủ của bạn có tổng số lá bài trong tay và trên sân của họ nhiều hơn bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đối thủ của bạn cũng không có thêm thiệt hại trong lượt này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters Once per chain, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase, if your opponent has more total cards in their hand and field than you do (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; destroy all other cards on the field, also your opponent takes no further damage this turn.


            Exciton Knight : tiêu diệt toàn bộ bài khác trên sân của 2 người chơi, trừ lá này, là một lá khá khỏe nhưng chỉ sài được nếu opp có nhiều bài từ tay hoặc sân hơn bạn và lượt bạn sài hiệu ứng này opp không nhận được thiệt hại, đổi lại 1 con dễ lên mà còn dọn cả sân là hiệu ứng rất khỏe


            Evilswarm Nightmare : book of moon không target go brrrrr

           Link

           SR Rarity
           Knightmare Phoenix
           SR Rarity
           Knightmare Phoenix
           Knightmare Phoenix
           FIRE
           Knightmare Phoenix
           Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
           • ATK:

           • 1900

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Trên

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú có tên khác nhau
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


           UR Rarity
           Knightmare Unicorn
           UR Rarity
           Knightmare Unicorn
           Knightmare Unicorn
           DARK
           Knightmare Unicorn
           Kỳ lân khúc ác mộng mơ
           • ATK:

           • 2200

           • LINK-3

           Mũi tên Link:

           Trái

           Dưới

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú với các tên khác nhau
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


           SR Rarity
           Ferocious Flame Swordsman
           SR Rarity
           Ferocious Flame Swordsman
           Ferocious Flame Swordsman
           FIRE
           Ferocious Flame Swordsman
           Kiếm sĩ lửa lớn
           • ATK:

           • 1300

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Trái

           Dưới-Trái


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú có tên khác nhau
           Tất cả quái thú Chiến binh trên sân nhận được 500 ATK. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu, hoặc bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh không thuộc Link trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ferocious Flame Swordsman" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 monsters with different names All Warrior monsters on the field gain 500 ATK. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can target 1 non-Link Warrior monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Ferocious Flame Swordsman" once per turn.


           SR Rarity
           Knightmare Cerberus
           SR Rarity
           Knightmare Cerberus
           Knightmare Cerberus
           EARTH
           Knightmare Cerberus
           Cerberus khúc ác mộng mơ
           • ATK:

           • 1600

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Trái

           Trên


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú có tên khác nhau
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.


            Knightmares : bắn card opp, tùy tình huống mà lên, tuy discard 1 lá đôi khi sẽ đủ card trên tay để bắn được, nhưng nếu bạn co-link được thì bạn sẽ draw thêm 1 lá, bọn này ở một vài deck còn giúp discard bài từ tay, còn bắn hay không kệ nó :)


            Kiếm Sĩ Múa Lửa : buff ATK để OTK hoặc đấm qua quái opp dễ hơn, lên dễ, có effect nhảy lại quái từ mộ, hoặc đơn giản bạn muốn quái nào xuống mộ để combo tiếp thì link lên lá này để 2 lá đó xuống mộ hoặc cho sân trống
           Đơn vị đồng hành:

           - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


           Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

           Top