Hướng dẫn chơi Fluffal

Hướng dẫn chơi Fluffal

Fluffals là một Deck dựa trên việc Fusion với các quái thú Fluffal là những quái thú ở Main Deck và Frightfurs là những quái thú ở Extra, chúng là sự kết hợp giữa Fluffals và Edge Imps. Bộ bài này có những combo OTK tuyệt vời và khả năng phục hồi tốt, và bạn sẽ có rất nhiều niềm vui khi chơi nó! Vấn đề duy nhất của bộ bài này là khi bạn đi lượt 1, mình sẽ trình bày trong hướng dẫn này. Ngoài ra, khi bạn đi lượt 2, thường có thể OTK hoặc ít nhất là xóa sạch phần lớn sân đối thủ của bạn, đặc biệt nếu bạn triệu hồi được Frightfur Tiger.

Hướng dẫn này sẽ bao gồm mọi điều bạn cần biết về bộ bài này, hãy cùng đọc nhé!

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Main Core Cards

 

Toy Vendor (x2)

SR Rarity
Toy Vendor
SR Rarity
Toy Vendor
Toy Vendor
Spell Continuous
Toy Vendor
Hộp đồ chơi

  Hiệu ứng (VN):

  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; rút 1 lá bài và hiển thị nó, sau đó nếu đó là "Fluffal" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ tay của bạn. Nếu không, hãy gửi xuống Mộ lá bài bạn đã rút. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Edge Imp Sabres" hoặc 1 "Fluffal" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Once per turn: You can discard 1 card; draw 1 card and show it, then if it is a "Fluffal" monster, you can Special Summon 1 monster from your hand. Otherwise, discard the card you drew. If this card is sent to the Graveyard: You can add 1 "Edge Imp Sabres" or 1 "Fluffal" monster from your Deck to your hand.


   linh hồn của deck và lại là F2P, tiếc là game chỉ có 2 copy của nó nên không x3 được


   lá này cho phép bạn dis 1 card và draw 1, nếu dis Sabres thì nó tự nhảy lên, Chain thì search, Wings thì pot of greed, Poly thì có thể nhặt lại,...

   Nếu bạn draw quái Fluffal thì bạn triệu hồi đặc biệt 1 con từ tay, con nào cũng được, không yêu cầu phải chính xác quái vừa draw, nếu không phải Fluffal, quái đó sẽ bị ném xuống mộ, không phải quái Fluffal thì là Edge Imp hoặc Kiteroid, đều kích từ mộ được

   Nếu lá này gửi xuống mộ ( gửi từ đâu cũng được, opp hay bạn tự gửi cũng được ), search 1 Edge Imp Sabres hoặc quái Fluffal từ deck lên tay.

  Fluffal Dog (x3)

  SR Rarity
  Fluffal Dog
  SR Rarity
  Fluffal Dog
  Fluffal Dog
  EARTH 4
  Fluffal Dog
  Động vật xù chó
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ tay: Bạn có thể thêm 1 "Edge Imp Sabres" hoặc 1 "Fluffal" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Fluffal Dog". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fluffal Dog" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal or Special Summoned from the hand: You can add 1 "Edge Imp Sabres" or 1 "Fluffal" monster from your Deck to your hand, except "Fluffal Dog". You can only use this effect of "Fluffal Dog" once per turn.


   Searcher của deck nên x3 là chuyện quá bình thường, không những search quái Fluffal nó còn search được Edge Imp Sabres - một nguyên liệu quan trọng cho Tiger và Wolf,...

  Fluffal Bear (x3)

  SR Rarity
  Fluffal Bear
  SR Rarity
  Fluffal Bear
  Fluffal Bear
  EARTH 3
  Fluffal Bear
  Động vật xù gấu
  • ATK:

  • 1200

  • DEF:

  • 800


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; Úp 1 "Toy Vendor" trực tiếp từ Deck của bạn vào Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Fluffal Bear" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can send this card from your hand to the Graveyard; Set 1 "Toy Vendor" directly from your Deck to your Spell & Trap Zone. You can Tribute this card, then target 1 "Polymerization" in your Graveyard; add it to your hand. You can only use 1 "Fluffal Bear" effect per turn, and only once that turn.


   F2P mà còn search được linh hồn của deck thì chắc chắn phải x3, không những thế nó còn khả năng nhặt lại Poly dưới mộ 


   Lưu ý : bạn chỉ có thể dùng 1 hiệu ứng của Bear mỗi lượt và đúng 1 lần trong lượt đó

  Fluffal Wings (x1-2)

  R Rarity
  Fluffal Wings
  R Rarity
  Fluffal Wings
  Fluffal Wings
  LIGHT 1
  Fluffal Wings
  Cánh động vật xù
  • ATK:

  • 100

  • DEF:

  • 100


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn điều khiển "Toy Vendor": Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Fluffal" trong Mộ của bạn; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài, sau đó bạn có thể gửi 1 "Toy Vendor" mà bạn điều khiển đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fluffal Wings" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is in your Graveyard and you control "Toy Vendor": You can banish this card from your Graveyard, then target 1 "Fluffal" monster in your Graveyard; banish it, and if you do, draw 1 card, then you can send 1 "Toy Vendor" you control to the Graveyard, and if you do, draw 1 card. You can only use this effect of "Fluffal Wings" once per turn.


   Là pot of greed của deck, thường Bear sẽ kéo Toy Vendor lên sân, Toy Vendor ném lá này draw 1, con này banish chính nó và Bear để draw 1, gửi Toy Vendor của bạn xuống mộ, draw 1 và khi Toy Vendor xuống mộ sẽ search, lá này cộng tài nguyên rất khỏe và F2P :D

  Fluffal Owl (x1-2)

  SR Rarity
  Fluffal Owl
  SR Rarity
  Fluffal Owl
  Fluffal Owl
  EARTH 2
  Fluffal Owl
  Động vật xù cú
  • ATK:

  • 1000

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ tay: Bạn có thể thêm 1 "Polymerization" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn có thể trả 500 LP; Triệu hồi Fusion 1 "Frightfur" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Fluffal Owl" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal or Special Summoned from the hand: You can add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand. You can pay 500 LP; Fusion Summon 1 "Frightfur" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Materials. You can only use 1 "Fluffal Owl" effect per turn, and only once that turn.


   F2P


  có khả năng search poly và pay 500 LP để fusion ra quái Fusion Frightfur từ Extra Deck và dùng nguyên liệu từ tay và sân, do search poly để sài skill nhưng lại có thể được search bởi Dog nên thường được chơi x1

  Fluffal Cat (x0-1)

  R Rarity
  Fluffal Cat
  R Rarity
  Fluffal Cat
  Fluffal Cat
  EARTH 1
  Fluffal Cat
  Động vật xù mèo
  • ATK:

  • 700

  • DEF:

  • 300


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được gửi đến Mộ làm Nguyên liệu Fusion cho Triệu hồi Fusion: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fluffal Cat" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is sent to the Graveyard as a Fusion Material for a Fusion Summon: You can target 1 "Polymerization" in your Graveyard; add it to your hand. You can only use this effect of "Fluffal Cat" once per turn.


   F2P


  lá này khi xuống mộ như là nguyên liệu dung hợp sẽ nhặt lại poly từ mộ lên tay, do nó được search bởi Dog nên chỉ chơi x1, và tất nhiên poly không once per turn :D

  Fluffal Octopus và Fluffal Sheep (x0-1)

  N Rarity
  Fluffal Octopus
  N Rarity
  Fluffal Octopus
  Fluffal Octopus
  WATER 1
  Fluffal Octopus
  Động vật xù bạch tuộc
  • ATK:

  • 800

  • DEF:

  • 800


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Fluffal" hoặc "Edge Imp" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ làm Nguyên liệu Fusion cho Triệu hồi "Frightfur" : Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 trong số các quái thú bị loại bỏ của mình; trả chúng về Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fluffal Octopus" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Fluffal" or "Edge Imp" monster in your Graveyard; add it to your hand. If this card is sent to the Graveyard as a Fusion Material for a Fusion Summon of a "Frightfur" Fusion Monster: You can target up to 2 of your banished monsters; return them to the Graveyard. You can only use each effect of "Fluffal Octopus" once per turn.


  N Rarity
  Fluffal Sheep
  N Rarity
  Fluffal Sheep
  Fluffal Sheep
  EARTH 2
  Fluffal Sheep
  Động vật xù cừu
  • ATK:

  • 400

  • DEF:

  • 800


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn điều khiển một "Fluffal" , ngoại trừ "Fluffal Sheep", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn có thể trả lại 1 "Fluffal" mà bạn điều khiển lên tay; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Edge Imp" từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fluffal Sheep" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control a "Fluffal" monster, except "Fluffal Sheep", you can Special Summon this card (from your hand). You can return 1 other "Fluffal" monster you control to the hand; Special Summon 1 "Edge Imp" monster from your hand or Graveyard. You can only use this effect of "Fluffal Sheep" once per turn.


  2 lá này đều không quá cần thiết trong deck, hiệu ứng của chúng chỉ có chút lợi ích nhất định mà lại dễ gây brick. Vậy nên nếu bạn muốn thì cố cho vô x1 thôi nhé.

  Edge Imp Sabres (x2)

  UR Rarity
  Edge Imp Sabres
  UR Rarity
  Edge Imp Sabres
  Edge Imp Sabres
  DARK 3
  Edge Imp Sabres
  Kéo quỷ sắc cạnh
  • ATK:

  • 1200

  • DEF:

  • 800


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể đặt 1 lá bài từ tay của mình trên đầu Deck; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Edge Imp Sabres" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is in your GY: You can place 1 card from your hand on the top of the Deck; Special Summon this card in Defense Position. You can only use this effect of "Edge Imp Sabres" once per turn.


  F2P


  là nguyên liệu bắt buộc phải đúng là "Edge Imp Sabres" để fusion lên Wolf hoặc Tiger, lá này có thể được search bởi Dog hoặc Frightfur Patchwork ( skill )

   lá này còn tự nhảy lại sân từ mộ nhưng phải đặt 1 card từ tay lên top deck và turn sau bạn sẽ bóc lại lá đó, nhưng yên tâm nếu bạn đặt Dog thì Dog có thể search thêm lá khác. Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây đó chính là deck này là deck OTK thì làm gì còn có lượt sau :D

  Edge Imp Chain (x0-1)

  UR Rarity
  Edge Imp Chain
  UR Rarity
  Edge Imp Chain
  Edge Imp Chain
  DARK 4
  Edge Imp Chain
  Xích quỷ sắc cạnh
  • ATK:

  • 1200

  • DEF:

  • 1800


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này tuyên bố tấn công: Bạn có thể thêm 1 "Edge Imp Chain" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Frightfur" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Edge Imp Chain" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card declares an attack: You can add 1 "Edge Imp Chain" from your Deck to your hand. If this card is sent from the hand or field to the Graveyard: You can add 1 "Frightfur" card from your Deck to your hand. You can only use 1 "Edge Imp Chain" effect per turn, and only once that turn.


   Chủ yếu dùng trong effect khi bị sent từ tay hoặc sân xuống mộ sẽ search 1 lá Frightfur từ deck lên. thường làm mồi cho skill hoặc search Frightfur Fusion

  Frightfur Factory và Frightfur Fusion (Archetyple Fusion Cards)

  N Rarity
  Frightfur Factory
  N Rarity
  Frightfur Factory
  Frightfur Factory
  Spell Continuous
  Frightfur Factory
  Nhà máy Động vật khủng khiếp

   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài "Polymerization" hoặc Bài Phép "Fusion" khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Diffusion Wave-Motion"; Triệu hồi Fusion 1 "Frightfur" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay bạn hoặc trên phần sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn vào 1 trong số "Frightfur Fusion"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Frightfur Factory" một lần cho mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can banish 1 "Polymerization" Spell Card or "Fusion" Spell Card from your Graveyard, except "Diffusion Wave-Motion"; Fusion Summon 1 "Frightfur" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or your side of the field as Fusion Materials. If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 of your banished "Frightfur Fusion"; add it to your hand. You can only use each effect of "Frightfur Factory" once per turn.


   UR Rarity
   Frightfur Fusion
   UR Rarity
   Frightfur Fusion
   Frightfur Fusion
   Spell Normal
   Frightfur Fusion
   Kết hợp động vật khủng khiếp

    Hiệu ứng (VN):

    Triệu hồi Fusion 1 "Frightfur" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên nó khỏi sân hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Frightfur Fusion" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Fusion Summon 1 "Frightfur" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or Graveyard. You can only activate 1 "Frightfur Fusion" per turn.


    Cả 2 đều có thể search được bằng Edge Imp Chain

    • Frightfur Fusion:  Chủ yếu Dung hợp quái Frightfur từ Extra Deck bằng cách banish quái từ sân hoặc mộ ( thường là sau khi fusion Tiger bắn dùng hết tài nguyên mộ để ra quái khác giúp OTK dễ hơn ), do là once per turn và search được nên cũng nên chơi x1, nhưng nếu bạn thích x2 thì cũng được vì mỗi người có cách chơi riêng và tui tôn trọng điều đó.

    • Frightfur Factory: Hoà hợp khá tốt với Frightfur Fusion khi nó có thể banish rồi lấy nó lại. Điểm trừ của lá này đó là Continous spell, đồng nghĩa với việc bạn sẽ chỉ còn 1 ô Spell/Trap nếu đã có Toy Vendor trên sân. vậy nên nếu có thì chỉ chơi x1 thôi nhé.    Extra Deck

     

    Frightfur Tiger (x2)

    UR Rarity
    Frightfur Tiger
    UR Rarity
    Frightfur Tiger
    Frightfur Tiger
    DARK 6
    Frightfur Tiger
    Động vật khủng khiếp hổ kéo
    • ATK:

    • 1900

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    "Edge Imp Sabres" + 1 hoặc nhiều quái thú "Fluffal"
    Khi lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể chọn mục tiêu các lá bài trên sân, tối đa bằng số Nguyên liệu Fusion được sử dụng cho Triệu hồi Fusion của nó; phá hủy chúng. Tất cả "Frightfur" mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK cho mỗi "Fluffal" và quái thú "Frightfur" mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Frightfur Tiger".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    "Edge Imp Sabres" + 1 or more "Fluffal" monsters When this card is Fusion Summoned: You can target cards on the field, up to the number of Fusion Materials used for its Fusion Summon; destroy them. All "Frightfur" monsters you control gain 300 ATK for each "Fluffal" monster and "Frightfur" monster you control. You can only control 1 "Frightfur Tiger".


     2 effect đều mạnh


     dùng bao nhiêu nguyên liệu thì target bắn bao nhiêu card

     tăng 300 ATK cho tất cả quái Frightfur tương ứng với quái Fluffal và Frightfur ( 2 quái tăng 600 cho all, 3 quái tăng 900 cho all )

     nhớ là ưu tiên backrow nha, nhưng vài deck không nên bắn backrow, ví dụ như Ancient Gear hay Abyss Actor vì bắn rất may rủi

    Frightfur Wolf (x1-2)

    R Rarity
    Frightfur Wolf
    R Rarity
    Frightfur Wolf
    Frightfur Wolf
    DARK 6
    Frightfur Wolf
    Động vật khủng khiếp sói kéo
    • ATK:

    • 2000

    • DEF:

    • 1500


    Hiệu ứng (VN):

    "Edge Imp Sabres" + 1 hoặc nhiều quái thú "Fluffal"
    Phải được Triệu hồi Fusion bằng các Nguyên liệu Fusion ở trên và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Lá bài này có thể tấn công một số lần trong mỗi Battle Phase, tối đa bằng số Nguyên liệu Fusion được sử dụng cho Triệu hồi Fusion của nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    "Edge Imp Sabres" + 1 or more "Fluffal" monsters Must be Fusion Summoned with the above Fusion Materials and cannot be Special Summoned by other ways. This card can attack a number of times each Battle Phase, up to the number of Fusion Materials used for its Fusion Summon.


     dùng bao nhiêu nguyên liệu thì đấm bao nhiêu cái :D


     nhưng thường sẽ nhờ Tiger hoặc Sabre-Tooth tăng ATK hoặc lên sau khi Tiger bắn hết card

    Frightfur Sabre-Tooth (x1)

    UR Rarity
    Frightfur Sabre-Tooth
    UR Rarity
    Frightfur Sabre-Tooth
    Frightfur Sabre-Tooth
    DARK 8
    Frightfur Sabre-Tooth
    Động vật khủng khiếp hổ kiếm
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    1 quái thú Fusion "Frightfur" "Fluffal" và / hoặc "Edge Imp"
    Khi lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Frightfur" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Tất cả "Frightfur" mà bạn điều khiển nhận được 400 ATK. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng 3 Nguyên liệu Fusion hoặc lớn hơn, nó không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 "Frightfur" Fusion Monster + 1+ "Fluffal" and/or "Edge Imp" monsters When this card is Fusion Summoned: You can target 1 "Frightfur" monster in your GY; Special Summon it. All "Frightfur" monsters you control gain 400 ATK. If this card was Fusion Summoned using 3 or more Fusion Materials, it cannot be destroyed by battle or card effects.


    Thường fusion bằng Tiger và dùng effect để lôi Tiger trở lại, effect dùng 3 nguyên liệu của nó không quan trọng lắm, tùy tình huống mà suy nghĩ nên hay không

    Frightfur Daredevil (x1)

    R Rarity
    Frightfur Daredevil
    R Rarity
    Frightfur Daredevil
    Frightfur Daredevil
    DARK 8
    Frightfur Daredevil
    Động vật khủng khiếp quỷ liều mạng
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2200


    Hiệu ứng (VN):

    1 "Edge Imp" + 1 quái thú "Fluffal"
    Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể gây 1000 sát thương cho đối thủ của mình. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy trong chiến đấu, hoặc rời sân vì hiệu ứng của lá bài của đối thủ trong khi chủ nhân của nó điều khiển nó: Bạn có thể gây 500 sát thương cho đối thủ cho mỗi "Frightfur" trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Frightfur Daredevil" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 "Edge Imp" monster + 1 "Fluffal" monster When this card destroys an opponent's monster by battle: You can inflict 1000 damage to your opponent. If this face-up card is destroyed by battle, or leaves the field because of an opponent's card effect while its owner controls it: You can inflict 500 damage to your opponent for each "Frightfur" monster in your Graveyard. You can only use this effect of "Frightfur Daredevil" once per turn.


     Có thể lên cực dễ chỉ cần edge imp hay fluffal bất kỳ nên lên lúc nào cũng được, effect thì chả ai care lắm :)

     con này có body to đủ để đấm chết hoặc tự sát với bất kỳ boss nào, nó còn tăng ATK khi dùng nó làm mồi lên Sabre-Tooth và body nó lúc này ít nhất cũng 3400 ATK, đủ để đấm chết boss ở body thường thấy là 3000 ATK, con Trishula Zero Dragon cũng chỉ tăng đến 3300 ATK

     Chính vì LP có 4000 mà con này đã 3000 nên khi bạn về late thì con này đấm hay burn đều có thể tiễn opp lên bàn thờ

    Frightfur Sheep (x0-1)

    UR Rarity
    Frightfur Sheep
    UR Rarity
    Frightfur Sheep
    Frightfur Sheep
    DARK 5
    Frightfur Sheep
    Động vật khủng khiếp cừu xích
    • ATK:

    • 2000

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    "Edge Imp Chain" + 1 quái thú "Fluffal"
    Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu và được gửi đến Mộ, hoặc nếu lá bài bạn sở hữu bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ nhận được 800 ATK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Frightfur Sheep" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    "Edge Imp Chain" + 1 "Fluffal" monster If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. If this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard, or if this card in your possession is destroyed by an opponent's card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon this card, and if you do, it gains 800 ATK. You can only use this effect of "Frightfur Sheep" once per turn.


     Lên bởi chain nên xử lý được tình trạng không có Edge Imp Sabres trên tay, con này được test 1 thời gian nhưng giờ sủi rồi, do bạn tốn 1 poly và 2 card để ra nhưng chỉ ra được 1 body để thủ thì thôi cứ x2 kiteroid hay x3 BoM cho nó lành


     con này phải đánh lâu dài mới mạnh ( cụ thể là tăng thêm 800 ATK... ) anyway, coi như có tăng là được, quan trọng là ở tấm lòng :D

    Một vài lá extra deck khác

    UR Rarity
    Frightfur Bear
    UR Rarity
    Frightfur Bear
    Frightfur Bear
    DARK 6
    Frightfur Bear
    Động vật khủng khiếp gấu kéo
    • ATK:

    • 2200

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    "Edge Imp Sabres" + "Fluffal Bear"
    Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu và đưa nó đến Mộ: Bạn có thể trang bị cho quái thú đó như một Bài Phép Trang bị với hiệu ứng này.
    ● Quái thú được trang bị tăng 1000 ATK.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    "Edge Imp Sabres" + "Fluffal Bear" When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: You can equip that monster to this card as an Equip Spell Card with this effect. ● The equipped monster gains 1000 ATK.


    SR Rarity
    Number 70: Malevolent Sin
    SR Rarity
    Number 70: Malevolent Sin
    Number 70: Malevolent Sin
    DARK
    Number 70: Malevolent Sin
    Con số 70: Tội ác tử thần
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


    UR Rarity
    Dark Rebellion Xyz Dragon
    UR Rarity
    Dark Rebellion Xyz Dragon
    Dark Rebellion Xyz Dragon
    DARK
    Dark Rebellion Xyz Dragon
    Rồng xyz phiến loạn bóng tối
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


    SR Rarity
    The Phantom Knights of Break Sword
    SR Rarity
    The Phantom Knights of Break Sword
    The Phantom Knights of Break Sword
    DARK
    The Phantom Knights of Break Sword
    Hiệp sĩ bóng ma với kiếm bị gãy
    • ATK:

    • 2000

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 3
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "The Phantom Knights" có cùng Cấp độ trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng và tăng Cấp độ của chúng lên 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. If this Xyz Summoned card is destroyed: You can target 2 "The Phantom Knights" monsters with the same Level in your GY; Special Summon them and increase their Levels by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.


    SR Rarity
    Steelswarm Roach
    SR Rarity
    Steelswarm Roach
    Steelswarm Roach
    DARK
    Steelswarm Roach
    Trùng vai-rớt gián
    • ATK:

    • 1900

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Trong lượt của một trong hai người chơi, khi quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn sẽ được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; vô hiệu hoá Triệu hồi Đặc biệt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters During either player's turn, when a Level 5 or higher monster would be Special Summoned: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the Special Summon, and if you do, destroy it.


    UR Rarity
    Abyss Dweller
    UR Rarity
    Abyss Dweller
    Abyss Dweller
    WATER
    Abyss Dweller
    Cư dân vực sâu
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


         Skill

     

    Patchwork Creation (Skill Card) (.)

     Rarity
    Patchwork Creation (Skill Card)
     Rarity
    Patchwork Creation (Skill Card)
    Patchwork Creation (Skill Card)
    Patchwork Creation (Skill Card)
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Có thể được sử dụng trên lượt 3 trở đi. Trả lại 1 Polymerization và 1 quái thú "Edge Imp" từ tay của bạn vào Deck của bạn và thêm 1 Frightfur Patchwork từ bên ngoài Deck lên tay của bạn.

    Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Can be used on turn 3 and onward. Return 1 Polymerization and 1 "Edge Imp" monster from your hand to your Deck, and add 1 Frightfur Patchwork from outside of your Deck to your hand. This Skill can only be used once per Duel.


     skill này không vô dụng như cách mọi người nghĩ, nếu bạn đã dùng thử skill này hoặc đã từng master Fluffal sẽ biết skill này cho phép bạn đổi 1 Edge Imp dở hơi trên hand của bạn ( có thể là Edge Imp Chain ) lấy 1 Edge Imp bạn đang cần ( có thể là Edge Imp Sabres )

    Một số Skill tốt khác

    UR Rarity
    Destiny Draw (Skill Card)
    UR Rarity
    Destiny Draw (Skill Card)
    Destiny Draw (Skill Card)
    Destiny Draw (Skill Card)
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    [Nếu bạn mất 2000 LP hoặc lớn hơn, bạn có thể kích hoạt Kỹ năng này trong Draw Phase tiếp theo của mình.]

    Trong Draw Phase, bạn có thể tìm kiếm trong Deck của mình cho bất kỳ lá bài nào, tiết lộ nó cho đối thủ và thêm nó lên tay của bạn thay vì rút. Nếu bạn làm điều đó, hãy lật lại lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [If you lose 2000 or more LP, you can activate this Skill during your next Draw Phase.] During your Draw Phase, you may search your Deck for any card, reveal it to your opponent, and add it to your hand instead of drawing. If you do that, flip this card over.


     Rarity
    Prescience
     Rarity
    Prescience
    Prescience
    Prescience
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    [Lật lá bài này khi bạn kích hoạt Kỹ năng này.]

    Nếu LP của đối thủ nhiều hơn gấp đôi LP của bạn, hãy kích hoạt Kỹ năng này.
    Bạn có thể nhìn vào lá bài trên cùng của Deck của bạn và của đối thủ bất cứ lúc nào.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [Flip this card over when you activate this Skill.] If your opponent's LP is more than twice your LP, activate this Skill. You may look at the top card of both your and your opponent's Deck at any time.


    UR Rarity
    Master of Fusion (Skill Card)
    UR Rarity
    Master of Fusion (Skill Card)
    Master of Fusion (Skill Card)
    Master of Fusion (Skill Card)
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 'Polymerization' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Can be used each time your Life Points decrease by 1000. Return 1 card from your hand to your Deck and add 'Polymerization' to your hand from outside of your Deck. This Skill can only be used twice per Duel.


     Rarity
    Aroma Strategy
     Rarity
    Aroma Strategy
    Aroma Strategy
    Aroma Strategy
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    [Khi bắt đầu Trận đấu, hãy lật ngược lá bài này.]

    Bạn có thể nhìn vào lá bài trên cùng của Deck của mình bất kỳ lúc nào.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [At the start of the Duel, flip this card over.] You may look at the top card of your Deck at any time.


    • Prescience:  Skill này cho bạn biết opp chơi deck gì và lá tiếp theo opp bóc là gì để tránh ( ví dụ book of moon,... )
      Ngoài ra skill này còn đi chung với Toy Vendor để bạn chơi gacha đỡ may rủi hơn.

    • Aroma Strategy:  giống Prescience nhưng chỉ nhìn được top deck của bạn

    • Master of fusion: nó không quá tốt vì nó chỉ cho phép bạn nhận được Polymerization, nhưng nó có thể sử dụng hai lần trong một trận đấu và lá bài tìm kiếm duy nhất của bộ bài này cho Polymerization là Fluffal Owl. Hãy chơi Skill này nếu bạn ghét tất cả các nhân vật kia =))), nếu không thì không đáng vì The Most Unbearable Monster cũng có thể giúp bạn có được Polymerization.

    • Destiny Draw: Hack game

    Edge Imp Assist (Skill Card) (Khuyên dùng)

    UR Rarity
    Edge Imp Assist (Skill Card)
    UR Rarity
    Edge Imp Assist (Skill Card)
    Edge Imp Assist (Skill Card)
    Edge Imp Assist (Skill Card)
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong một trận đấu.

    ● Đưa 1 quái thú "Edge Imp" từ tay bạn vào Mộ. Thay đổi 1 "Polymerization" trên tay của bạn thành "Frightfur Fusion."

    ● Đưa 1 quái thú "Edge Imp" từ tay bạn vào Mộ. Gửi 1 quái thú "Edge Imp" từ Deck của bạn vào Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Each of the following effects can be used once per Duel. ● Send 1 "Edge Imp" monster from your hand to the Graveyard. Change 1 "Polymerization" in your hand to "Frightfur Fusion." ● Send 1 "Edge Imp" monster from your hand to the Graveyard. Send 1 "Edge Imp" monster from your Deck to the Graveyard.


    Edge Imp Assist là một trong những kỹ năng tốt nhất để sử dụng hiện nay, nó giúp bạn thực hiện OTK nếu bạn có Frightfur Fusion mà không có bất kỳ mục tiêu Edge Imp nào hoặc nếu bạn có Edge Imps để sử dụng nhưng không cần phải có Frightfur Fusion, điều này tốt vì bạn vẫn còn Frightfur Fusion trong bộ bài; nó chỉ "biến đổi" một Polymerization thành nó.

    The Most Unbearable Monster(Skill Card) (Ưu tiên số 2)

    UR Rarity
    The Most Unbearable Monster(Skill Card)
    UR Rarity
    The Most Unbearable Monster(Skill Card)
    The Most Unbearable Monster(Skill Card)
    The Most Unbearable Monster(Skill Card)
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 1 "Frightfur Bear" vào Extra Deck của bạn.

    Hiệu ứng sau có thể được sử dụng trước khi rút bài thông thường sau khi Điểm gốc của bạn giảm đi 1500. Thay vì tiến hành rút bài thông thường, hãy thêm ngẫu nhiên 1 "Edge Imp Sabres," "Fluffal Bear," "Polymerization," hoặc "Frightfur Fusion" vào của bạn tay từ bên ngoài Deck của bạn. Trong lượt Kỹ năng này được sử dụng, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ quái thú Fusion "Frightfur" . Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    At the beginning of the Duel, add 1 "Frightfur Bear" to your Extra Deck. The following effect can be used before your normal draw after your Life Points decrease by 1500. Instead of conducting your normal draw, randomly add 1 "Edge Imp Sabres," "Fluffal Bear," "Polymerization," or "Frightfur Fusion" to your hand from outside of your Deck. During the turn this Skill is used, you cannot Special Summon any monsters except "Frightfur" Fusion Monsters. This Skill can only be used once per Duel.


    • Dù đó có phải là bug hay dịch sai, chúng ta vẫn chưa biết, nhưng tạm thời kỹ năng The Most Unbearable Monster là một Destiny Draw theo hệ thống của game, cho phép bạn chọn một trong bốn lá bài rất tốt để tạo ra một combo nếu bạn thiếu một số mảnh ghép của combo và tiết kiệm một vị trí trong Extra Deck của bạn cho Frightfur Bear bằng cách thêm nó vào đầu trận đấu.    Staple

     

    Polymerization (x1)

    UR Rarity
    Polymerization
    UR Rarity
    Polymerization
    Polymerization
    Spell Normal
    Polymerization
    Dung hợp

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.


     ờ thì... fusion,...


      lá này nổi tiếng quá rồi nên cũng chán chả muốn nói

     Staple bạn có thể tuỳ ý lựa chọn

     SR Rarity
     Treacherous Trap Hole
     SR Rarity
     Treacherous Trap Hole
     Treacherous Trap Hole
     Trap Normal
     Treacherous Trap Hole
     Hang rơi lươn lẹo

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.


      UR Rarity
      Book of Moon
      UR Rarity
      Book of Moon
      Book of Moon
      Spell Quick
      Book of Moon
      Sách mặt trăng

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


       UR Rarity
       Monster Reborn
       UR Rarity
       Monster Reborn
       Monster Reborn
       Spell Normal
       Monster Reborn
       Phục sinh quái thú

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
        Phân loại:

        UR Rarity
        Mystical Space Typhoon
        UR Rarity
        Mystical Space Typhoon
        Mystical Space Typhoon
        Spell Quick
        Mystical Space Typhoon
        Cơn lốc thần bí

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


         SR Rarity
         Kiteroid
         SR Rarity
         Kiteroid
         Kiteroid
         WIND 1
         Kiteroid
         • ATK:

         • 200

         • DEF:

         • 400


         Hiệu ứng (VN):

         Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


         deck này đi turn 1 cũng chỉ là bao cát nhưng bạn dùng tài nguyên quý giá giành cho OTK của bạn để lên bao cát cũng không nên, những lá này giúp bạn sống sót sau khi lỡ bị đi turn 1         Engines

          

         Elemental HERO Brave Neos, Neos Fusion và Elemental HERO Neos (Neos)

         UR Rarity
         Elemental HERO Brave Neos
         UR Rarity
         Elemental HERO Brave Neos
         Elemental HERO Brave Neos
         LIGHT 7
         Elemental HERO Brave Neos
         Anh hùng nguyên tố can đảm Neos
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         "Elemental HERO Neos" + 1 quái thú Hiệu ứng Cấp 4 hoặc thấp hơn
         Phải được Triệu hồi Fusion. Nhận 100 ATK cho mỗi "Neo-Spacian""HERO" trong Mộ của bạn. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của mình lên tay của bạn, trong đó liệt kê cụ thể lá bài "Elemental HERO Neos" trong hiệu ứng của nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         "Elemental HERO Neos" + 1 Level 4 or lower Effect Monster Must be Fusion Summoned. Gains 100 ATK for each "Neo-Spacian" and "HERO" monster in your GY. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand that specifically lists the card "Elemental HERO Neos" in its text.


         SR Rarity
         Neos Fusion
         SR Rarity
         Neos Fusion
         Neos Fusion
         Spell Normal
         Neos Fusion
         Neos kết hợp

          Hiệu ứng (VN):

          Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn liệt kê chính xác 2 quái thú làm nguyên liệu, bao gồm cả "Elemental HERO Neos", bằng cách gửi những quái thú đó từ tay, Deck hoặc sân của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú. Nếu (các) quái thú Fusion mà bạn điều khiển liệt kê "Elemental HERO Neos" sẽ sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài hoặc bị xáo trộn vào Extra Deck do hiệu ứng của chính nó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Special Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists exactly 2 monsters as material, including "Elemental HERO Neos", by sending those monsters from your hand, Deck, or field, ignoring its Summoning conditions. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters. If a Fusion Monster(s) you control that lists "Elemental HERO Neos" as material would be destroyed by battle or card effect, or shuffled into the Extra Deck by its own effect, you can banish this card from your GY instead.


          UR Rarity
          Elemental HERO Neos
          UR Rarity
          Elemental HERO Neos
          Elemental HERO Neos
          LIGHT 7
          Elemental HERO Neos
          Anh hùng nguyên tố Neos
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          '' Một anh hùng nguyên tố mới đã đến từ Neo-Space! Khi anh ta bắt đầu Contact Fusion với một Neo-Spacian, sức mạnh chưa biết của anh ta sẽ được giải phóng. ''


          Hiệu ứng gốc (EN):

          ''A new Elemental HERO has arrived from Neo-Space! When he initiates a Contact Fusion with a Neo-Spacian his unknown powers are unleashed.''


          • Neos Fusion (x2) : Đây chính là lý do ta dùng cái Engine này, chắc không phải nói nhiều về khả năng 1 card Fusion và bảo kê, có thể Search

          • E Hero Neos: Cục thịt để fusion

          • E Hero Brave Neos: cũng không có gì nhiều ngoài là lá để ta fusion ra
          Engine này hoạt động khá tốt khi đi turn 1 mà Fusion được Brave Neos, cục thịt đóng sân, chống được 1 destroy. Ngoài ra ta có thể fusion và đưa Fluffal Wings xuống mộ để chuẩn bị cho turn sau

          Evil HERO Adusted Gold và Dark Fusion (Dark Fusion)

          UR Rarity
          Evil HERO Adusted Gold
          UR Rarity
          Evil HERO Adusted Gold
          Evil HERO Adusted Gold
          LIGHT 4
          Evil HERO Adusted Gold
          Anh hùng xấu xa mạ vàng
          • ATK:

          • 2100

          • DEF:

          • 800


          Hiệu ứng (VN):

          Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 "Dark Fusion", hoặc 1 lá bài liệt kê cụ thể "Dark Fusion" trong hiệu ứng của nó, từ Deck của bạn đến tay của bạn, ngoại trừ "Evil HERO Adusted Gold". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evil HERO Adusted Gold" một lần mỗi lượt. Không thể tấn công trừ khi bạn điều khiển quái thú Fusion.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You can discard this card; add 1 "Dark Fusion", or 1 card that specifically lists "Dark Fusion" in its text, from your Deck to your hand, except "Evil HERO Adusted Gold". You can only use this effect of "Evil HERO Adusted Gold" once per turn. Cannot attack unless you control a Fusion Monster.


          UR Rarity
          Dark Fusion
          UR Rarity
          Dark Fusion
          Dark Fusion
          Spell Normal
          Dark Fusion
          Kết hợp hắc ám

           Hiệu ứng (VN):

           Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Fiend từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu nó với các hiệu ứng của lá bài trong lượt này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Fusion Summon 1 Fiend Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. Your opponent cannot target it with card effects this turn.


           chủ yếu đi chung với skill Supreme King's Castle Revelation, và tất nhiên, không bị target :D


            thường lối chơi này sẽ 1 poly ( có thể được search và để kích skill ) và 2 Dark Fusion ( không bị target và kích skill )

           Dark Fusion có khả năng bảo vệ giúp Frightfur Tiger dọn sân an toàn và OTK bằng Frightfur wolf           Combo

           Fluffal rất đa dạng combo tuỳ thuộc vào Hand bạn có là gì, tuy vậy deck này không được hay khi đi vào turn 1 nhưng nếu bạn có thể sống sang turn sau thì có nhiều chuyện để nói đấy!

           COMBO ĐI ĐẦU (TURN 1)

           Fluffal Bear + Fluffal Wings:

           1. Kích hoạt Fluffal Bear's effect bằng cách discard nó và đặt Toy Vendor lên sân.
           2. Kích hoạt Toy Vendor bằng cách discard Fluffal Wings.
           3. Kích hoạt Fluffal Wings's effect ở dưới mộ bằng cách banish nó và Fluffal Bear đồng thời gửi Toy Vendor xuống mộ để draw 2 và lấy Edge Imp Sabres hoặc là 1 quái thú Fluffal tuỳ vào lựa chọn của bạn. Tới thời điểm đó, set backrow mà bạn muốn hoặc thực hiện các combo tiếp mà bạn nghĩ được


           Fluffal Owl + Fluffal Cat + Edge Imp Chain + Bất kỳ Fluffal hoặc Edge Imp nào:

           1. Triệu hồi Fluffal Owl Và sử dụng effect của nó để lấy Polymerization
           2. Dùng Polymerization để Fusion Summon bất kì quái thú Frightfur nào ngoại trừ Wolf , Sabre-Tooth và Tiger sử dụng Fluffal Cat và Edge Imp Chain.
           3. Kích hoạt Fluffal Cat's effect ở dưới mộ để return Polymerization lên tay bạn và kích hoạt Edge Imp Chain để lấy Frightfur Fusion.
           4. Sử dụng lại Polymerization để summon Frightfur Sabre-Tooth bằng Frightfur bạn đã summon, Owl và Fluffal/Edge Imp monster khác. Bạn sẽ kết thúc với Sabre-Tooth ở trên sân miễn nhiễm với destroy kế bên Frightfur bạn đã dùng để Summon nó (Nó được summon lại bởi Sabre-Tooth's effect) và Frightfur Fusion ở trong tay bạn chuẩn bị cho lượt OTK sau.


           COMBO ĐI SAU (TURN 2)

           Fluffal Owl + Fluffal Cat + Edge Imp Chain + Edge Imp Sabres HOẶC King of the Swamp:

           1. Triệu hồi Fluffal Owl và sử dụng hiệu ứng của nó để lấy Polymerization
           2. Dùng Polymerization để Fusion Summon Frightfur Daredevil bằng Fluffal Cat và Edge Imp Chain.
           3. Kích hoạt Fluffal Cat's effect ở dưới mộ để lấy lại Polymerization về tay và kích hoạt Edge Imp Chain để lấy Frightfur Fusion.
           4. Dùng lại Polymerization để Fusion Summon Frightfur Tiger sử dụng Edge Imp Sabres hoặc King of the Swamp, và Fluffal Owl.
           5. Dùng Frightfur Tiger's effect để phá huỷ 2 lá trên sân đối phương
           6. Kích hoạt Frightfur Fusion để Fusion Summon Frightfur Wolf với số lượng nguyên liệu do bạn lựa chọn để đưa xuống mộ.

           Fluffal Dog + Polymerization + Edge Imp Sabres:

           1. Triệu hồi Fluffal Dog Và sử dụng effect của nó để lấy Fluffal Cat.
           2. Dùng Polymerization để Fusion Summon Frightfur Tiger bằng Fluffal Cat và Edge Imp Sabres.
           3. Kích hoạt Fluffal Cat's effect ở dưới mộ để lấy Polymerization về tay và kích hoạt Frightfur Tiger nếu có gì đó để destroy ở sân đối phương.
           4. Kích hoạt Edge Imp Sabres's effect ở dưới mộ để Special summon chính nó bằng cách return 1 lá của bạn về lại trên đầu deck.
           5. Sử dụng lạiPolymerization để Fusion Summon Frightfur Sabre-Tooth bằng Edge Imp SabresFluffal Dog và Frightfur Tiger. Sabre-Tooth sẽ được miễn nhiễm khỏi destroy vì ta đã dùng 3 nguyên liệu.
           6. Dùng Frightfur Sabre-Tooth's effect để Special Summon Frightfur Tiger sau khi ta sử dụng nó để làm nguyên liệu Fusion. Bạn sẽ kết thúc combo với 2900 ATK Tiger và 3400 ATK Sabre-Tooth kháng destroy.


           Note: 

           • Các Combo được thực hiện ở trên có thể được thực hiện bằng bộ bài Fluffals thuần, nhưng cũng được cải thiện nếu bạn sử dụng Dark Fusion hoặc một số Skill tốt có thể giúp nhận được các Fusion Spell dễ dàng và nhanh hơn.
           • Luôn cân nhắc việc thay thế Polymerization bằng Dark Fusion trong trường hợp bạn có nó trong tay, nhưng hãy lưu ý làm điều đó khi sử dụng Fluffal Cat chỉ lấy Polymerization.
           • Cố gắng gửi Fluffal Wings đến GY bằng mọi cách có thể. Cuối cùng, bạn có thể có một cái field trống chỉ có Toy Vendor trong tay, nơi chỉ có Wing mới có thể giúp bạn Comeback Nhưng KHÔNG thay thế một quái thú có hiệu ứng khi được gửi vào Mộ hoặc được sử dụng làm Nguyên liệu Dung hợp với nó trong khi thực hiện các Combo.
           Đơn vị đồng hành:

           - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


           Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

           Top