Hướng dẫn chơi Solfachord

Hướng dẫn chơi Solfachord

Chào mừng đến với  Doremichord Solfachord, một archetype pendulum với lối chơi đơn giản nhưng không kém phần thú vị

Solfachord phù hợp cho tất cả ae bởi vì deck này thích hợp cho người chơi mới muốn tìm hiểu về pendulum mà lại không bị quá tải bởi sự phức tạp của scale effect.

Vậy Solfachord là gì?


Solfachord là những "Musical fairies" có level và các scale tương ứng theo ngược để phù hợp với nó. Chủ đề chính của archetype này được lấy trực tiếp từ thuật ngữ âm nhạc gọi là Solfège. Dãy nhạc này bắt đầu từ Do-Re-Mi... rồi quay trở lại Do để kết thúc chu kỳ.

(1 điều không thể nhắc không nhắc tới đó là Art của archetype đẹp vcl :v dàn waifu có từ loli tới trưởng thành chình là 1 trong những lý do ae nên chơi deck này!!)

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

United Pendulums (Skill Card) (100%)

UR Rarity
United Pendulums (Skill Card)
UR Rarity
United Pendulums (Skill Card)
United Pendulums (Skill Card)
United Pendulums (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Vùng Pendulum lên sân của bạn.
Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu. Chọn 1 quái thú Pendulum mà bạn điều khiển và đặt nó vào Vùng Pendulum của bạn. Sau đó, chọn 1 quái thú Pendulum trong Deck của bạn có cùng Loại ban đầu với quái thú đó, nhưng có tên gốc khác, và đặt nó vào Vùng Pendulum của bạn. Sau đó, vô hiệu hoá hiệu ứng của cả hai lá bài cho đến hết lượt. Ở lượt bạn kích hoạt Kỹ năng này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình một lần, ngoại trừ Triệu hồi Pendulum.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu, khi bắt đầu Trận đấu, ít nhất một nửa số lá bài trong Deck của bạn (không bao gồm Extra Deck) là quái thú Pendulum có cùng Loại.


Hiệu ứng gốc (EN):

At the beginning of the Duel, add Pendulum Zones to your field. The following effect can be used once per Duel. Select 1 Pendulum Monster you control and place it in your Pendulum Zone. Then, select 1 Pendulum Monster in your Deck with the same original Type as that monster, but with a different original name, and place it in your Pendulum Zone. Then, negate both cards' effects until the end of the turn. The turn you activate this Skill, you can only Special Summon from your Extra Deck once, except for Pendulum Summons. This Skill can only be used/applied if, at the start of the Duel, at least half of the cards in your Deck (excluding Extra Deck) are Pendulum Monsters with the same Type.


Skill quốc dân cho các deck pendulum, bổ trợ cho các bạn thêm 2 ô pendulum zone. Ngoài ra nó còn có khả năng giúp ta pendulum summon cực nhanh bằng cách set scale 1 trên sân và 1 từ deck.

Tuy vậy hãy lưu ý các hạn chế của nó nữa nhé, nó có 1 vài tác dụng phụ nho nhỏ như: chỉ có thể triệu hồi từ extra 1 lần trong turn kích hoạt skill (ngoại trừ pendulum summon), và chỉ có thể hoạt động khi 1/2 deck là pendulum monster cùng type Solfachord pendulum monster

 Mỗi quái thú Solfachord pendulum đều có hiệu ứng chính không đòi hỏi điều kiện cụ thể và một hiệu ứng phụ dựa vào Scale của Solfachord để kích hoạt effect của chúng. 


Thông thường, quái thú pendulum có những hiệu ứng scale pendulum  phức tạp, tuy nhiên, archetype Solfachord tập trung vào việc thực hiện 1 lối chơi pendulum đơn giản bằng cách ngăn chặn đối thủ kích hoạt hiệu ứng hoặc negate pendulum summon của chúng ta.

Dưới đây sẽ nói rõ mục đích của từng lá và cách bạn nên sử dụng chúng để tối ưu hóa hiệu quả.

DoSolfachord Cutia (x3)

SR Rarity
DoSolfachord Cutia
SR Rarity
DoSolfachord Cutia
DoSolfachord Cutia
EARTH 18
DoSolfachord Cutia
Hợp xướng âm Đồ Cutia
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Việc Triệu hồi Pendulum của quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn không thể bị vô hiệu.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Trong khi bạn có Thang đo Pendulum chẵn trong Vùng Pendulum của bạn, quái thú Pendulum "Solfachord" mà bạn điều khiển tăng ATK bằng 100 x Thang Pendulum của chính chúng. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "Solfachord" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "DoSolfachord Cutia". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "DoSolfachord Cutia" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Pendulum Summons of your "Solfachord" Pendulum Monsters cannot be negated. [ Monster Effect ] While you have an even Pendulum Scale in your Pendulum Zone, "Solfachord" Pendulum Monsters you control gain ATK equal to 100 x their own Pendulum Scale. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your Deck to your hand, except "DoSolfachord Cutia". You can only use this effect of "DoSolfachord Cutia" once per turn.


Cutia chính là main starter cho tất cả các combo của Solfachord trong Duel Links. Bằng việc Normal summon hoặc Special summon, ta có thể add: LaSolfachord Angelia, SolSolfachord Gracia để chuẩn bị sau khi pendulum summon, DoSolfachord Coolia vì có scale nhỏ, hay thậm chí là ReSolfachord Dreamia để extra summon thêm cục thịt ( Tuy vậy lá này không được hay sử dụng trong duel links vì đơn giản ta không có đủ ô cho nó :v)


Effect thứ 2 của lá này thì bỏ qua cũng được, Scale effect thì cũng khỏi nói luôn. Điều hữu ích cần note lại đó là lá này có Scale lớn nhất trong Archetype, từ đó sau khi triệu hồi lá này đầu tiên làm combo starter ta có thể kích hoạt SKILL và cho nó vào scale để pendulum summon

DoSolfachord Coolia (x1)

SR Rarity
DoSolfachord Coolia
SR Rarity
DoSolfachord Coolia
DoSolfachord Coolia
WIND 81
DoSolfachord Coolia
Hợp xướng âm Đô Coolia
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 2 quái thú Pendulum. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "DoSolfachord Coolia" một lần trong lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt mà đối thủ điều khiển, hoặc tối đa 2 lá bài nếu bạn có Cân Pendulum lẻ trong Vùng Pendulum của bạn; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó cho đến hết lượt của đối thủ. Khi hiệu ứng của một quái thú trên sân được kích hoạt, có ATK bằng hoặc thấp hơn Thang Pendulum trên cùng trong Vùng Pendulum của bạn x 300: Bạn có thể phá huỷ quái thú đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] You can Special Summon this card (from your hand) by Tributing 2 Pendulum Monsters. You can only use each of the following effects of "DoSolfachord Coolia" once per turn. You can target 1 face-up card your opponent controls, or up to 2 cards if you have an odd Pendulum Scale in your Pendulum Zone; negate its effects until the end of your opponent's turn. When an effect of a monster on the field is activated, with an equal or lower ATK than the highest Pendulum Scale in your Pendulum Zone x 300: You can destroy that monster.


Đây chính là main boss cũng là 1 trong những lá có hiệu ứng phá đối phương hữu dụng nhất của chúng ta. Thông thì ta sẽ cần Cutia để tối đa tác dụng của lá bài này. 


Effect negate của Coolia đôi khi hữu ích, đôi khi không. Đơn giản là vì nó không phải là quick effect, đa phần nó sẽ được dùng để negate continous spell/trap và đôi khi cũng có thể là monster effect luôn.

FaSolfachord Fancia (x2-3)

SR Rarity
FaSolfachord Fancia
SR Rarity
FaSolfachord Fancia
FaSolfachord Fancia
FIRE 45
FaSolfachord Fancia
Hợp xướng âm Pha Fancia
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Việc Triệu hồi Pendulum của quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn không thể bị vô hiệu.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Trong khi bạn có một Cân Pendulum kỳ lạ trong Vùng Pendulum của bạn, nếu quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn sắp bị phá huỷ trong chiến đấu, bạn có thể phá huỷ lá bài này thay thế. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "Solfachord" từ Deck của bạn vào Extra Deck ngửa mặt, ngoại trừ "FaSolfachord Fancia". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "FaSolfachord Fancia" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Pendulum Summons of your "Solfachord" Pendulum Monsters cannot be negated. [ Monster Effect ] While you have an odd Pendulum Scale in your Pendulum Zone, if your "Solfachord" Pendulum Monster would be destroyed by battle, you can destroy this card instead. During your Main Phase: You can add 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your Deck to your Extra Deck face-up, except "FaSolfachord Fancia". You can only use this effect of "FaSolfachord Fancia" once per turn.


Fancia là một starter phụ bên cạnh DoSolfachord Cutia, khi kết hợp với Field spell: Solfachord Harmonia, nó hoạt động y chang như một Cutia. Vì số lượng bài ở Main deck là khá ít nên Fancia sẽ khá hữu dụng nếu đi kèm Field, nhưng nhiều khi ta cũng có thể cân nhắc x1 lá này vì ta cũng chỉ có x1 field (nhiều khi không có field để chơi)

SolSolfachord Gracia (x2-x3)

R Rarity
SolSolfachord Gracia
R Rarity
SolSolfachord Gracia
SolSolfachord Gracia
WATER 54
SolSolfachord Gracia
Hợp xướng âm Son Gracia
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Trong khi bạn có Cân Pendulum chẵn trong Vùng Pendulum của bạn, nếu quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Solfachord" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "SolSolfachord Gracia" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] While you have an even Pendulum Scale in your Pendulum Zone, if your "Solfachord" Pendulum Monster attacks, your opponent cannot activate monster effects until the end of the Damage Step. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Solfachord" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "SolSolfachord Gracia" once per turn.


Đây có thể xem là mảnh ghép quan trọng thứ hai để triệu hồi trong đống quái thú Solfachord. Khả năng đáng chú ý nhất của lá bài chính là khả năng search Solfachord Spell/Trap

 •  Nếu bạn đang muốn cản trở opp, gây khó chịu vào lượt của đối thủ, thì hãy search Solfachord Musica. Nếu không, hãy search Solfachord Harmonia để tạo ra lợi thế về bài. Đôi khi bạn cũng sẽ search Solfachord Elegance khi hai lá còn lại không còn hoặc cần gấp về scale hoặc draw thêm.


  Hiệu ứng thứ 2 của lá bài này cũng khá hữu dụng trong battle.

TiSolfachord Beautia (x1)

N Rarity
TiSolfachord Beautia
N Rarity
TiSolfachord Beautia
TiSolfachord Beautia
EARTH 72
TiSolfachord Beautia
Hợp xướng âm Si Beautia
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
[ Hiệu ứng quái thú ]
(Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển, hoặc, nếu bạn có Cân Pendulum chẵn trong Vùng Pendulum của mình, bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy ngửa mặt do đối thủ điều khiển; lượt này, loại bỏ nó khi nó rời sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "TiSolfachord Beautia" một lần trong lượt. Một lần trong lượt, khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với một quái thú có ATK bằng hoặc cao hơn Thang Pendulum thấp nhất trong Vùng Pendulum của bạn x 300: Phá huỷ quái thú đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls, or, if you have an even Pendulum Scale in your Pendulum Zone, you can target 1 face-up Spell/Trap your opponent controls; this turn, banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "TiSolfachord Beautia" once per turn. Once per turn, at the start of the Damage Step, if this card battles a monster with an equal or higher ATK than the lowest Pendulum Scale in your Pendulum Zone x 300: Destroy that monster.


Khả năng của Beautia cho phép ta tấn công các quái thú to lớn của địch với lượng ATK lớn. Quick effect của ả cũng được tính là 1 loại hiệu ứng gây nhiễu cho kẻ địch nhưng rất ít khi sử dụng. 

LaSolfachord Angelia (x2)

R Rarity
LaSolfachord Angelia
R Rarity
LaSolfachord Angelia
LaSolfachord Angelia
FIRE 63
LaSolfachord Angelia
Hợp xướng âm La Angelia
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Trong khi bạn có Cân Pendulum kỳ lạ trong Vùng Pendulum của bạn, nếu quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Pendulum "Solfachord" (ngay cả khi úp mặt), và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pendulum "Solfachord" từ Deck của bạn có Pendulum Scale cao hơn 2 hoặc thấp hơn 2 quái thú đó, ngoại trừ "LaSolfachord Angelia". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "LaSolfachord Angelia" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] While you have an odd Pendulum Scale in your Pendulum Zone, if your "Solfachord" Pendulum Monster attacks, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards or effects until the end of the Damage Step. During your Main Phase: You can Tribute 1 "Solfachord" Pendulum Monster (even if face-down), and if you do, Special Summon 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your Deck whose Pendulum Scale is 2 higher or 2 lower than that monster, except "LaSolfachord Angelia". You can only use this effect of "LaSolfachord Angelia" once per turn.


Hiệu ứng của Angelia cho phép bạn chơi một cách linh hoạt với các quái thú, giúp search những quái thú phù hợp với các tình huống trong trận. 


Trong hầu hết các trường hợp, ta sẽ triệu hồi đặc biệt DoSolfachord Coolia từ bộ bài bằng cách hiến tế chính Angelia. Chuyển từ SolSolfachord Gracia sang TiSolfachord Beautia cũng là một hướng chơi phổ biến khác. Hiệu ứng phụ có thể cho phép bạn tấn công mà không cần quan tâm đến các hiệu ứng backrow như Mirror Force.

MiSolfachord Eliteia và ReSolfachord Dreamia (x0-1)

N Rarity
MiSolfachord Eliteia
N Rarity
MiSolfachord Eliteia
MiSolfachord Eliteia
WATER 36
MiSolfachord Eliteia
Hợp xướng âm Mí Eliteia
 • ATK:

 • 1100

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Việc Triệu hồi Pendulum của quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn không thể bị vô hiệu.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Khi bạn có Pendulum Scale chẵn trong Vùng Pendulum của mình, bạn sẽ không nhận thiệt hại từ các chiến đấu liên quan đến quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy đối thủ điều khiển; trả nó về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "MiSolfachord Eliteia" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Pendulum Summons of your "Solfachord" Pendulum Monsters cannot be negated. [ Monster Effect ] While you have an even Pendulum Scale in your Pendulum Zone, you take no damage from battles involving your "Solfachord" Pendulum Monsters. If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "MiSolfachord Eliteia" once per turn.


R Rarity
ReSolfachord Dreamia
R Rarity
ReSolfachord Dreamia
ReSolfachord Dreamia
WIND 27
ReSolfachord Dreamia
Hợp xướng âm Rê Dreamia
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Việc Triệu hồi Pendulum của quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn không thể bị vô hiệu.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Trong khi bạn có Cân Pendulum kỳ lạ trong Vùng Pendulum của bạn, nếu (các) Bài quái thú Pendulum "Solfachord" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ, bạn có thể phá huỷ lá bài này thay vì 1 trong các lá bài đó. Nếu bạn điều khiển một lá bài "Solfachord" trong Vùng Pendulum của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "ReSolfachord Dreamia" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Pendulum Summons of your "Solfachord" Pendulum Monsters cannot be negated. [ Monster Effect ] While you have an odd Pendulum Scale in your Pendulum Zone, if a "Solfachord" Pendulum Monster Card(s) you control would be destroyed by your opponent's card effect, you can destroy this card instead of 1 of those cards. If you control a "Solfachord" card in your Pendulum Zone: You can Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "ReSolfachord Dreamia" once per turn.


Đây là 2 lá ít được sử dụng trong deck Solfachord Duel Links


 • Dreamia tuy là một lá có khả năng tự summon thêm rất đơn giản kèm theo hiệu ứng bảo kê các Solfachord khác nhưng lại không phù hợp với lối chơi ở Duel Links khi mà deck này không combo dài được và cũng quá đủ với slot quái thú trên sân

 • Eliteia chỉ đơn giản là return 1 spell/trap , không đủ để chứng tỏ mình xứng đáng có 1/20 slot trong deckSpell/Trap

 

Solfachord Harmonia (x1)

R Rarity
Solfachord Harmonia
R Rarity
Solfachord Harmonia
Solfachord Harmonia
Spell Field
Solfachord Harmonia
Hợp xướng âm hòa nhịp

  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
  ● Thêm 1 "Solfachord" từ Extra Deck lên tay của bạn.
  ● Tăng Pendulum Scale của 1 "Solfachord" trong Vùng Pendulum của bạn theo Cấp của nó trong lượt này.
  ● Nếu bạn điều khiển "Solfachord" với ít nhất 3 Cân Pendulum chẵn khác nhau hoặc ít nhất 3 Cân Pendulum lẻ khác nhau, hãy phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển.
  Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Solfachord Harmonia" một lần trong mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can activate 1 of these effects; ● Add 1 face-up "Solfachord" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand. ● Increase the Pendulum Scale of 1 "Solfachord" card in your Pendulum Zone by its Level this turn. ● If you control "Solfachord" Pendulum Monster Cards with at least 3 different even Pendulum Scales or at least 3 different odd Pendulum Scales, destroy 1 card your opponent controls. You can only use each effect of "Solfachord Harmonia" once per turn.


  Harmonia có thể add, tăng scale của các Solfachord trong lượt, và destroy 1 lá bài trên sân. Nó rất hữu dụng và giúp ích cho Hand của chúng ta, tuy vậy rút được quá nhiều lá này lại là 1 điểm dở vậy nên ta chỉ x1 (ta có thể tận dụng khả năng Search của Gracia). Ta sẽ để slot cho các support khác ngoài archetype Solfachord

  Solfachord Elegance (x3)

  R Rarity
  Solfachord Elegance
  R Rarity
  Solfachord Elegance
  Solfachord Elegance
  Spell Normal
  Solfachord Elegance
  Hợp xướng âm thanh lịch

   Hiệu ứng (VN):

   Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
   ● Úp 1 "Solfachord" từ Deck của bạn trong Vùng Pendulum của bạn.
   ● Thêm 1 "Solfachord" từ tay của bạn vào Extra Deck của bạn theo hướng ngửa, sau đó, đặt 2 "Solfachord" , 1 Pendulum lẻ và 1 Pendulum chẵn, từ Deck trong Vùng Pendulum của bạn.
   ● Thêm 2 lá bài, 1 Scale lẻ và 1 Scale Pendulum chẵn, từ các Vùng Pendulum của bạn vào Extra Deck ngửa mặt lên và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 2 lá bài.
   Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Solfachord Elegance" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Activate 1 of these effects; ● Place 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone. ● Add 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your hand to your Extra Deck face-up, then, place 2 "Solfachord" Pendulum Monsters, 1 odd and 1 even Pendulum Scale, from your Deck in your Pendulum Zones. ● Add 2 cards, 1 odd and 1 even Pendulum Scale, from your Pendulum Zones to the Extra Deck face-up, and if you do, draw 2 cards. You can only activate 1 "Solfachord Elegance" per turn.


   Đây chính là 1 trong những single Pendulum Scale searcher tốt nhất trong game, bởi chính vì việc giới hạn không quá khó sau khi kích hoạt, ta tường sẽ lấy scale 1 và 8.


   Lá này sẽ thường được kích hoạt sau khi search Gracia, Angelia, Beautia bằng Cutia, kích hoạt scale hoặc thông qua Skill và từ đó draw bonus và mang lại lợi thế

   Solfachord Musica (x1)

   R Rarity
   Solfachord Musica
   R Rarity
   Solfachord Musica
   Solfachord Musica
   Trap Normal
   Solfachord Musica
   Khúc hợp xướng âm

    Hiệu ứng (VN):

    Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này, dựa trên Pendulum Scales của "Solfachord" mà bạn điều khiển;
    ● Lẻ: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Solfachord" mặt ngửa với Pendulum Scale là số lẻ từ Extra Deck của bạn.
    ● Chẵn: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Solfachord" mặt ngửa với Pendulum Scale chẵn từ Extra Deck của bạn.
    ● Chẵn và Lẻ: Chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.
    Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Solfachord Musica" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Activate 1 of these effects, based on the Pendulum Scales of "Solfachord" Pendulum Monster Cards you control; ● Odd: Special Summon 1 face-up "Solfachord" Pendulum Monster with an odd Pendulum Scale from your Extra Deck. ● Even: Special Summon 1 face-up "Solfachord" Pendulum Monster with an even Pendulum Scale from your Extra Deck. ● Even and Odd: Target 1 card your opponent controls; destroy it. You can only activate 1 "Solfachord Musica" per turn.


    Đây sẽ là lá mà ta thường search thông qua Gracia khi đi vào turn đầu. Khả năng của nó là triệu hồi 1 Solfachord đang ngửa ở extra deck, nhưng điều này thường không phải mục đích chính của nó.
    Mục đích chính của lá bài này là effect thứ 3, cho phép ta phá hủy của 1 đối thủ ngay lập tức.

    One for One (x0-1)

    UR Rarity
    One for One
    UR Rarity
    One for One
    One for One
    Spell Normal
    One for One
    Một đổi một

     Hiệu ứng (VN):

     Gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Send 1 monster from your hand to the GY; Special Summon 1 Level 1 monster from your hand or Deck.


     Ta có thể sử dụng lá bài này để triệu hồi Cutia trong trường hợp k rút được nó.

     Staple

     UR Rarity
     Lost Wind
     UR Rarity
     Lost Wind
     Lost Wind
     Trap Normal
     Lost Wind
     Ngọn gió thất lạc

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó, đồng thời ATK ban đầu của nó cũng giảm đi một nửa. Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Úp lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up Special Summoned monster on the field; negate its effects, also its original ATK is halved. If a monster is Special Summoned from your opponent's Extra Deck, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Set this card, but banish it when it leaves the field.


      UR Rarity
      Book of Moon
      UR Rarity
      Book of Moon
      Book of Moon
      Spell Quick
      Book of Moon
      Sách mặt trăng

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


       UR Rarity
       Cosmic Cyclone
       UR Rarity
       Cosmic Cyclone
       Cosmic Cyclone
       Spell Quick
       Cosmic Cyclone
       Xoáy vũ trụ

        Hiệu ứng (VN):

        Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


        UR Rarity
        Crackdown
        UR Rarity
        Crackdown
        Crackdown
        Trap Continuous
        Crackdown
        Bắt vật lớn

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
         Phân loại:

         UR Rarity
         Compulsory Evacuation Device
         UR Rarity
         Compulsory Evacuation Device
         Compulsory Evacuation Device
         Trap Normal
         Compulsory Evacuation Device
         Thiết bị sơ tán bắt buộc

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


          một số non-archetypal support phổ biến trong duel links          Extra deck

           

          GranSolfachord Musecia (x1)

          UR Rarity
          GranSolfachord Musecia
          UR Rarity
          GranSolfachord Musecia
          GranSolfachord Musecia
          LIGHT
          GranSolfachord Musecia
          Hợp xướng âm vĩ đại Musecia
          • ATK:

          • 1900

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Dưới-Trái

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Pendulum
          Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 Pendulum quái thú từ tay của mình vào Extra Deck ngửa mặt và 1 Con Pendulum Mặt ngửa từ Extra Deck của bạn lên tay, miễn là một trong số chúng có Scale Pendulum đồng đều, và cái còn lại có một Pendulum Scale là số lẻ. Khi bạn Triệu hồi Pendulum "Solfachord" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số chúng; thêm 1 "Solfachord" từ Deck của bạn lên tay của bạn, có Cấp độ bằng Pendulum Scale của quái thú đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt mỗi hiệu ứng của "GranSolfachord Musecia" một lần trong mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Pendulum Monsters During your Main Phase: You can add 1 Pendulum Monster from your hand to the Extra Deck face-up, and 1 face-up Pendulum Monster from your Extra Deck to the hand, as long as one of them has an even Pendulum Scale, and the other has an odd Pendulum Scale. When you Pendulum Summon a "Solfachord" monster(s): You can target 1 of them; add 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your Deck to your hand, whose Level equals the Pendulum Scale of that monster. You can only activate each effect of "GranSolfachord Musecia" once per turn.


          Quái thú Extra deck của chúng ta, tuy vậy nó không phải là boss hay gì cả. Khả năng của nó chỉ đơn giản là giúp ta linh hoạt hơn, trao đổi card và có lợi thế hơn về lượng card trên tay. Vậy nên nhiều lúc ta thậm chí sẽ phải suy nghĩ về việc triệu hồi ra lá này (2 monster để đổi lấy cái atk 1900)

          Knightmare Unicorn và Knightmare Phoenix (ae nhà Knightmare)

          UR Rarity
          Knightmare Unicorn
          UR Rarity
          Knightmare Unicorn
          Knightmare Unicorn
          DARK
          Knightmare Unicorn
          Kỳ lân khúc ác mộng mơ
          • ATK:

          • 2200

          • LINK-3

          Mũi tên Link:

          Trái

          Dưới

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú với các tên khác nhau
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


          SR Rarity
          Knightmare Phoenix
          SR Rarity
          Knightmare Phoenix
          Knightmare Phoenix
          FIRE
          Knightmare Phoenix
          Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
          • ATK:

          • 1900

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trên

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú có tên khác nhau
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


          Không còn gì để nói về chúng nữa r. Hàng đánh thuê quá phổ biến với các deck không nặng về extra deck với khả năng bonus draw, phá hủy backrow, return card,...

          Constellar Ptolemy M7, Dingirsu, the Orcust of the Evening Star, Castel và the Skyblaster Musketeer (XYZ)

          UR Rarity
          Constellar Ptolemy M7
          UR Rarity
          Constellar Ptolemy M7
          Constellar Ptolemy M7
          LIGHT
          Constellar Ptolemy M7
          Messier 7 thiêng liêng
          • ATK:

          • 2700

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 6
          Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Constellar" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz, ngoài "Constellar Ptolemy M7". (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân hoặc trong Mộ của một trong hai người chơi; trả lại mục tiêu đó lên tay.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 6 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Constellar" Xyz Monster you control as the Xyz Material, other than "Constellar Ptolemy M7". (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster on the field or in either player's Graveyard; return that target to the hand.


          UR Rarity
          Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
          UR Rarity
          Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
          Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
          DARK
          Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
          Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
          • ATK:

          • 2600

          • DEF:

          • 2100


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 8
          Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
          ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
          ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.


          SR Rarity
          Castel, the Skyblaster Musketeer
          SR Rarity
          Castel, the Skyblaster Musketeer
          Castel, the Skyblaster Musketeer
          WIND
          Castel, the Skyblaster Musketeer
          Tay súng trời, chim Castel
          • ATK:

          • 2000

          • DEF:

          • 1500


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.


          1 số lá XYZ hữu dụng có thể bổ sung vào deck

          random link monster

          N Rarity
          Pentestag
          N Rarity
          Pentestag
          Pentestag
          DARK
          Pentestag
          Kiểm thử cánh cứng
          • ATK:

          • 1600

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trên

          Dưới


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Hiệu ứng
          Nếu quái thú được mũi tên Link chỉ vào của bạn tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Effect Monsters If your linked monster attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


          UR Rarity
          Galatea, the Orcust Automaton
          UR Rarity
          Galatea, the Orcust Automaton
          Galatea, the Orcust Automaton
          DARK
          Galatea, the Orcust Automaton
          Máy nhạc quỷ khúc Galatea
          • ATK:

          • 1800

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Dưới-Trái

          Trên-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Orcust"
          Lá bài Link này không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong những quái thú Máy bị loại bỏ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, sau đó bạn có thể Úp 1 "Orcust" trực tiếp từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galatea, the Orcust Automaton" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Effect Monsters, including an "Orcust" monster This linked card cannot be destroyed by battle. You can target 1 of your banished Machine monsters; shuffle it into the Deck, then you can Set 1 "Orcust" Spell/Trap directly from your Deck. You can only use this effect of "Galatea, the Orcust Automaton" once per turn.


          R Rarity
          Link Disciple
          R Rarity
          Link Disciple
          Link Disciple
          LIGHT
          Link Disciple
          Đệ tử liên kết
          • ATK:

          • 500

          • LINK-1

          Mũi tên Link:

          Dưới


          Hiệu ứng (VN):

          1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
          Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Link Disciple" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Level 4 or lower Cyberse monster You can Tribute 1 monster this card points to; draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Link Disciple" once per turn.


          UR Rarity
          Linkuriboh
          UR Rarity
          Linkuriboh
          Linkuriboh
          DARK
          Linkuriboh
          Kuriboh liên kết
          • ATK:

          • 300

          • LINK-1

          Mũi tên Link:

          Dưới


          Hiệu ứng (VN):

          1 quái thú Cấp 1
          Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


          UR Rarity
          Decode Talker
          UR Rarity
          Decode Talker
          Decode Talker
          DARK
          Decode Talker
          Người xử mã
          • ATK:

          • 2300

          • LINK-3

          Mũi tên Link:

          Trên

          Dưới-Trái

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Hiệu ứng
          Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.


          Cho vào cho đầy slot Extra :v Tuy vậy nó có thể hữu ích trong vài trường hợp          Combo

           

          Combo turn 1

          R Rarity
          Solfachord Musica
          R Rarity
          Solfachord Musica
          Solfachord Musica
          Trap Normal
          Solfachord Musica
          Khúc hợp xướng âm

           Hiệu ứng (VN):

           Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này, dựa trên Pendulum Scales của "Solfachord" mà bạn điều khiển;
           ● Lẻ: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Solfachord" mặt ngửa với Pendulum Scale là số lẻ từ Extra Deck của bạn.
           ● Chẵn: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Solfachord" mặt ngửa với Pendulum Scale chẵn từ Extra Deck của bạn.
           ● Chẵn và Lẻ: Chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.
           Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Solfachord Musica" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Activate 1 of these effects, based on the Pendulum Scales of "Solfachord" Pendulum Monster Cards you control; ● Odd: Special Summon 1 face-up "Solfachord" Pendulum Monster with an odd Pendulum Scale from your Extra Deck. ● Even: Special Summon 1 face-up "Solfachord" Pendulum Monster with an even Pendulum Scale from your Extra Deck. ● Even and Odd: Target 1 card your opponent controls; destroy it. You can only activate 1 "Solfachord Musica" per turn.


           R Rarity
           LaSolfachord Angelia
           R Rarity
           LaSolfachord Angelia
           LaSolfachord Angelia
           FIRE 63
           LaSolfachord Angelia
           Hợp xướng âm La Angelia
           • ATK:

           • 2300

           • DEF:

           • 1400


           Hiệu ứng (VN):

           [ Hiệu ứng Pendulum ]
           Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
           [ Hiệu ứng quái thú ]
           Trong khi bạn có Cân Pendulum kỳ lạ trong Vùng Pendulum của bạn, nếu quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Pendulum "Solfachord" (ngay cả khi úp mặt), và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pendulum "Solfachord" từ Deck của bạn có Pendulum Scale cao hơn 2 hoặc thấp hơn 2 quái thú đó, ngoại trừ "LaSolfachord Angelia". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "LaSolfachord Angelia" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           [ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] While you have an odd Pendulum Scale in your Pendulum Zone, if your "Solfachord" Pendulum Monster attacks, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards or effects until the end of the Damage Step. During your Main Phase: You can Tribute 1 "Solfachord" Pendulum Monster (even if face-down), and if you do, Special Summon 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your Deck whose Pendulum Scale is 2 higher or 2 lower than that monster, except "LaSolfachord Angelia". You can only use this effect of "LaSolfachord Angelia" once per turn.


           R Rarity
           SolSolfachord Gracia
           R Rarity
           SolSolfachord Gracia
           SolSolfachord Gracia
           WATER 54
           SolSolfachord Gracia
           Hợp xướng âm Son Gracia
           • ATK:

           • 2100

           • DEF:

           • 1400


           Hiệu ứng (VN):

           [ Hiệu ứng Pendulum ]
           Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
           [ Hiệu ứng quái thú ]
           Trong khi bạn có Cân Pendulum chẵn trong Vùng Pendulum của bạn, nếu quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Solfachord" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "SolSolfachord Gracia" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           [ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] While you have an even Pendulum Scale in your Pendulum Zone, if your "Solfachord" Pendulum Monster attacks, your opponent cannot activate monster effects until the end of the Damage Step. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Solfachord" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "SolSolfachord Gracia" once per turn.


           SR Rarity
           DoSolfachord Cutia
           SR Rarity
           DoSolfachord Cutia
           DoSolfachord Cutia
           EARTH 18
           DoSolfachord Cutia
           Hợp xướng âm Đồ Cutia
           • ATK:

           • 100

           • DEF:

           • 400


           Hiệu ứng (VN):

           [ Hiệu ứng Pendulum ]
           Việc Triệu hồi Pendulum của quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn không thể bị vô hiệu.
           [ Hiệu ứng quái thú ]
           Trong khi bạn có Thang đo Pendulum chẵn trong Vùng Pendulum của bạn, quái thú Pendulum "Solfachord" mà bạn điều khiển tăng ATK bằng 100 x Thang Pendulum của chính chúng. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "Solfachord" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "DoSolfachord Cutia". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "DoSolfachord Cutia" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           [ Pendulum Effect ] Pendulum Summons of your "Solfachord" Pendulum Monsters cannot be negated. [ Monster Effect ] While you have an even Pendulum Scale in your Pendulum Zone, "Solfachord" Pendulum Monsters you control gain ATK equal to 100 x their own Pendulum Scale. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your Deck to your hand, except "DoSolfachord Cutia". You can only use this effect of "DoSolfachord Cutia" once per turn.


           Cutia 1 card

           1. Triệu hồi Cutia và search bất kì Solfachord nào tùy vào trường hợp (100% là Gracia nếu không có trên tay)

           2. Kích hoạt skill, đặt Cutia trên sân và Angelia từ deck vào scale

           3. Pendulum summon max có thể (chắc chắn phải bao gồm Gracia)

           4. Kích hoạt eff của Gracia, Search Musica

           5. Úp Musica và kết thúc lượt

            *Yep deck này chỉ có vậy thôi như đã nói ở trên
           Đơn vị đồng hành:

           - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


           Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

           Top