Hướng dẫn chơi Witchcrafter

Hướng dẫn chơi Witchcrafter

Sơ lược : Witchcrafter là bộ bài với đa dạng hệ, trong đó hệ ÁNH SÁNG ( LIGHT ) chiếm phần nhiều hơn ( ở hiện tại ).


Lối chơi :
Witchcrafter Level 4 hoặc trở xuống và Witchcrafter Level 5 hoặc cao hơn luôn có khả năng phối hợp lẫn nhau
 Level 4 hoặc thấp hơn luôn có hiệu ứng nhanh là : ném 1 bài phép và triệu hồi 1 Witchcrafter khác từ deck. Cũng như loại khỏi cuộc chơi ( banish ) bản thân từ mộ để hỗ trợ những Witchcrafter khác
 Trong khi đó Level 5 hoặc cao hơn có khả năng ngăn chặn hiệu ứng, bắn phá, tăng ATK/DEF làm khó dễ đối phương
Lối chơi : Control
F2P có nên chơi : có
Newbie có nên chơi : nếu bạn muốn trận đấu diễn ra nhanh hoặc không có khả năng tư duy, phán đoán tình huống thì không nên chơi. Vì đây là fast duel, cũng như là deck control, sai một nhịp là đi một trận đấu.

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Grit (32% tại KoG)

 Rarity
Grit
 Rarity
Grit
Grit
Grit
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[Lật lá bài này khi bạn kích hoạt Kỹ năng này.]

Khi bắt đầu lượt của bạn, hãy gọi 2 số và tung một con xúc xắc sáu mặt. Nếu bạn tung một số bạn đã gọi, LP của bạn không thấp hơn 1 cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

[Flip this card over when you activate this Skill.] At the start of your turn, call 2 numbers and roll a six-sided die. If you roll a number you called, your LP do not get lower than 1 until the end of your opponent's next turn. This Skill can only be used once per Duel.


 Là một deck Control nên bạn phải cố gắng sống sót cho đến khi bạn set-up đầy đủ hoặc set-up sơ sơ để có thể cố nhây đến khi đạt sức mạnh tối đa khi về cuối trận. Grit cho phép bạn khi bạn sống sót thêm 1 lượt. Nếu LP bạn 4000 hoặc hơn thì chỉ một lần duy nhất, điểm gốc bạn sẽ không giảm xuống 1. Giúp bạn bị OTK vẫn còn trụ sân với 1 LP còn lại.

Balance (Skill Card) (7%)

UR Rarity
Balance (Skill Card)
UR Rarity
Balance (Skill Card)
Balance (Skill Card)
Balance (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bài bắt đầu của bạn sẽ phản ánh số dư lá bài trong Deck của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại mỗi loại bài (Quái thú, bài Phép và Bẫy) trong Deck của bạn.
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Your starting hand will reflect the card balance of your Deck. This Skill will not activate unless you have at least 6 of each type of card (Monster, Spell, and Trap) in your Deck. You cannot Special Summon or activate monster effects until the end of the Main Phase of your first turn.


 Balance giúp bạn bớt brick hơn, giúp bạn lên tay sẽ có tỉ lệ ít nhất 1 quái Spellcaster, 1 Spell và tối đa 1 trap. Tuy skill sẽ cấm bạn triệu hồi đặc biệt và kích hoạt hiệu ứng cho đến hết Main Phase. Nhưng Witchcrafter là hiệu ứng nhanh nên bạn kích hoạt ở End Phase hoặc lượt đối phương để né target vẫn được.

Draw Loan (Skill Card) (58% tại KoG)

UR Rarity
Draw Loan (Skill Card)
UR Rarity
Draw Loan (Skill Card)
Draw Loan (Skill Card)
Draw Loan (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Thêm 1 "Lucky Loan" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn không thể tiến hành Rút bài bình thường ở lượt tiếp theo.
Bạn chỉ có thể sử dụng Kỹ năng này một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Add 1 "Lucky Loan" from your Deck to your hand. You cannot conduct your normal Draw on your next turn. You can only use this Skill once per turn.


Skill này cho phép bạn Một lần một lượt bạn rút 1 lá Draw Loan từ bộ bài lên tay, nhưng lượt sau bạn không thể rút bài thông thường. Skill này cho phép bạn lấy thẳng 1 lá MA PHÁP Draw Loan từ bộ bài lên tay để giúp bạn có thể combo dễ và nhanh hơn. Dù hiệu ứng trừ 1 lượt của nó khá bóp nhưng Witchcrafter luôn có cách để xoay sở.

Show Of Nightmares (Skill Card) (3%)

UR Rarity
Show Of Nightmares (Skill Card)
UR Rarity
Show Of Nightmares (Skill Card)
Show Of Nightmares (Skill Card)
Show Of Nightmares (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Có thể được sử dụng nếu bạn có 3 Lá Bài Phép hoặc lớn hơn trong Mộ của mình. Thêm 1 Lá Bài Phép ngẫu nhiên từ Mộ lên tay bạn. Sau đó, trả lại 1 lá bài từ tay bạn vào Deck của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used if you have 3 or more Spell Cards in your Graveyard. Add 1 random Spell Card from your Graveyard to your hand. Then, return 1 card from your hand to your Deck. This Skill can only be used once per Duel.


 Skill này có 2 khả năng đều hữu dụng với Witchcrafter. Nếu bạn có 3 ma pháp hoặc nhiều hơn dưới mộ bạn lấy 1 ma pháp ngẫu nhiên từ mộ lên tay ( cho phép bạn tái tạo Lightning Vortex, BoM,.. ), sau đó bạn đưa 1 lá bài từ tay vào bộ bài ( thường sẽ đưa Madame Verre vào để dùng Witchcrafter khác gọi ra ).Core

 

Witchcrafter Pittore (X1-3)

SR Rarity
Witchcrafter Pittore
SR Rarity
Witchcrafter Pittore
Witchcrafter Pittore
WATER 3
Witchcrafter Pittore
Nữ phù thủy thủ công Pittore
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Witchcrafter Pittore". Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; rút 1 lá bài, sau đó gửi 1 "Witchcrafter" từ tay của bạn đến Mộ, hoặc nếu bạn không có, hãy loại bỏ toàn bộ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Pittore" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card, then discard 1 Spell; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your Deck, except "Witchcrafter Pittore". You can banish this card from your GY; draw 1 card, then send 1 "Witchcrafter" card from your hand to the GY, or, if you have none, banish your entire hand. You can only use each effect of "Witchcrafter Pittore" once per turn.


 Do Level thấp nên Pittore sẽ khó có thể dẫn đến brick. Pittore có hiệu ứng nhanh hiến tế bản thân và ném 1 lá Spell từ tay ( không nhất thiết phải có Witchcrafter trong tên ). Và triệu hồi thẳng 1 Witchcrafter từ bộ bài của bạn, trừ lá này. Có thể nói đây là khả năng search nhưng mạnh hơn và đa dụng hơn. Vì bọn Witchcrafter thường kích effect ở trên sân nên nếu bạn triệu hồi quái Witchcrafter Level 4 hoặc thấp hơn bạn sẽ thực hiện nhiều combo có lợi cho bản thân. Nếu là Level 5 hoặc cao hơn, bạn sẽ triệu hồi Boss def sân, vân vân,...

 Ngoài ra bạn có thể banish lá này từ mộ để rút 1 lá sau đó ném 1 lá Witchcrafter xuống mộ ( sẽ +1 tài nguyên nếu bạn ném Spell Witchcrafter, cái này mình sẽ giải thích sau ). Tuy nhiên điều bất lợi là nếu bạn không có Witchcrafter để ném thì TOÀN BỘ bài trên tay bạn sẽ bị BANISH HẾT

Witchcrafter Schmietta (X1-3)

UR Rarity
Witchcrafter Schmietta
UR Rarity
Witchcrafter Schmietta
Witchcrafter Schmietta
FIRE 4
Witchcrafter Schmietta
Nữ phù thủy thủ công Schmietta
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Witchcrafter Schmietta". Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; gửi 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Witchcrafter Schmietta". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Schmietta" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card, then discard 1 Spell; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your Deck, except "Witchcrafter Schmietta". You can banish this card from your GY; send 1 "Witchcrafter" card from your Deck to the GY, except "Witchcrafter Schmietta". You can only use each effect of "Witchcrafter Schmietta" once per turn.


 Do Level thấp nên Schmietta sẽ khó có thể dẫn đến brick. Schmietta có hiệu ứng nhanh hiến tế bản thân và ném 1 lá Spell từ tay ( không nhất thiết phải có Witchcrafter trong tên ). Và triệu hồi thẳng 1 Witchcrafter từ bộ bài của bạn, trừ lá này. Có thể nói đây là khả năng search nhưng mạnh hơn và đa dụng hơn. Vì bọn Witchcrafter thường kích effect ở trên sân nên nếu bạn triệu hồi quái Witchcrafter Level 4 hoặc thấp hơn bạn sẽ thực hiện nhiều combo có lợi cho bản thân. Nếu là Level 5 hoặc cao hơn, bạn sẽ triệu hồi Boss def sân, vân vân,...

 Bạn có thể banish lá này từ mộ và ném 1 lá Witchcrafter từ bộ bài xuống mộ. Đây là search trá hình vì nếu bạn ném quái Witchcrafter xuống mộ no sẽ kích hiệu ứng banish từ mộ, hoặc bạn dùng spell triệu hồi lên sân. Nếu bạn ném spell thì bạn sẽ +1 tài nguyên ( sau này mình sẽ giải thích ).

Witchcrafter Genni (X0-3)

UR Rarity
Witchcrafter Genni
UR Rarity
Witchcrafter Genni
Witchcrafter Genni
WIND 1
Witchcrafter Genni
Nữ phù thủy thủ công Genni
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này và gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Witchcrafter Genni". Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Witchcrafter" khỏi Mộ của bạn; hiệu ứng này trở thành hiệu ứng của Phép khi lá bài đó được kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Genni" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card and discard 1 Spell; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your Deck, except "Witchcrafter Genni". You can banish this card and 1 "Witchcrafter" Spell from your GY; this effect becomes that Spell's effect when that card is activated. You can only use each effect of "Witchcrafter Genni" once per turn.


 Do Level thấp nên Genni sẽ khó có thể dẫn đến brick. Genni có hiệu ứng nhanh hiến tế bản thân và ném 1 lá Spell từ tay ( không nhất thiết phải có Witchcrafter trong tên ). Và triệu hồi thẳng 1 Witchcrafter từ bộ bài của bạn, trừ lá này. Có thể nói đây là khả năng search nhưng mạnh hơn và đa dụng hơn. Vì bọn Witchcrafter thường kích effect ở trên sân nên nếu bạn triệu hồi quái Witchcrafter Level 4 hoặc thấp hơn bạn sẽ thực hiện nhiều combo có lợi cho bản thân. Nếu là Level 5 hoặc cao hơn, bạn sẽ triệu hồi Boss def sân, vân vân,...

 Ngoài ra bạn có thể banish lá này và 1 ma pháp Witchcrafter từ mộ, hiệu ứng của lá bài này sẽ thành hiệu ứng khi ma pháp đó kích hoạt. Hiệu ứng này cho phép bạn sài hiệu ứng của Spell từ mộ, nhưng nếu không tái chế được, bạn sẽ mất tài nguyên mà spell đó tái tạo lên tay bạn, rất uổng phí.

Witchcrafter Edel (X1-2)

UR Rarity
Witchcrafter Edel
UR Rarity
Witchcrafter Edel
Witchcrafter Edel
LIGHT 5
Witchcrafter Edel
Nữ phù thủy thủ công Edel
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 Spell; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Witchcrafter" từ tay bạn, ngoại trừ "Witchcrafter Edel". Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Spellcaster trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Witchcrafter Edel"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Edel" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard 1 Spell; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your hand, except "Witchcrafter Edel". You can Tribute this card, then target 1 Spellcaster monster in your GY, except "Witchcrafter Edel"; Special Summon it. You can only use each effect of "Witchcrafter Edel" once per turn.


Là một quái Level 5 nên dễ gây brick, Edel có hiệu ứng nhanh ném 1 lá ma pháp từ tay xuống mộ và triệu hồi 1 Witchcrafter từ tay, ngoại trừ Edel. Hiệu ứng này không được dùng nhiều cho lắm, trừ khi bạn có hết bản sao của Madame Verre trên tay. Lý do chính những người chơi chuyên nghiệp đem Edel đó là hiệu ứng hiến tế chính lá bài này để triệu hồi 1 Witchcrafter từ mộ, thứ mix chung với Lightsworn rất hiệu quả.

Witchcrafter Madame Verre (X1-3)

UR Rarity
Witchcrafter Madame Verre
UR Rarity
Witchcrafter Madame Verre
Witchcrafter Madame Verre
LIGHT 8
Witchcrafter Madame Verre
Nữ phù thủy thủ công trưởng Verre
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation, nếu quái thú Pháp sư của bạn chiến đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tiết lộ bất kỳ số bài Phép nào có tên khác nhau trong tay và nếu bạn làm điều đó, quái thú chiến đấu của bạn sẽ nhận được 1000 ATK / DEF cho mỗi lá bài được tiết lộ , cho đến hết lượt này. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 Spell; vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Madame Verre" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation, if your Spellcaster monster battles an opponent's monster (Quick Effect): You can reveal any number of Spells with different names in your hand, and if you do, your battling monster gains 1000 ATK/DEF for each card revealed, until the end of this turn. (Quick Effect): You can discard 1 Spell; negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls, until the end of this turn. You can only use each effect of "Witchcrafter Madame Verre" once per turn.


 Hiện tại trong duel links, Madame Verre là trùm cuối của bọn Witchcrafter. Madame Verre có khả năng tăng cho quái Spellcaster 1000 ATK/DEF đến cuối lượt tương ứng với mỗi lá bài phép KHÁC TÊN bạn cho đối phương xem trên tay trong bước tính thiệt hại. ( đây là hiệu ứng nhanh ). Lợi ích của hiệu ứng này cho phép quái Spellcaster khác tấn công thay cho Madame Verre ( để tránh bị Drowning Mirror Force ), đồng thời cũng giúp Madame Verre dễ thủ hơn và đối phương không dám tấn công ( 2800 DEF + 1000 ứng với mỗi spell khác tên ).

 Ngoài ra Madame Verre còn có khả năng lock sân rất mạnh, ( hiệu ứng nhanh ) bạn ném 1 Ma Pháp từ tay xuống mộ để ngăn chặn tất cả hiệu ứng quái đối phương HIỆN TẠI đang điều khiển. Đây là hiệu ứng mạnh, tuy nhiên nếu bạn dùng hiệu ứng này không đúng lúc hay không có lá thứ 2 bảo kê, đối phương vẫn có thể triệu hồi quái lên sân và quái đó có thể kích hoạt hiệu ứng như thường.

Witchcrafter Holiday (X0-3)

R Rarity
Witchcrafter Holiday
R Rarity
Witchcrafter Holiday
Witchcrafter Holiday
Spell Normal
Witchcrafter Holiday
Nữ phù thủy thủ công chảy thây

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 "Witchcrafter" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong End Phase của bạn, nếu bạn điều khiển một "Witchcrafter" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Witchcrafter Holiday" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 "Witchcrafter" monster in your GY; Special Summon it. During your End Phase, if you control a "Witchcrafter" monster, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use 1 "Witchcrafter Holiday" effect per turn, and only once that turn.


   Witchcrafter Holiday cho phép bạn target 1 Witchcrafter từ mộ và triệu hồi đặc biệt lên sân. và nếu bạn có quái Witchcrafter trên sân, bạn có thể lấy lại lá này từ mộ lên tay. Lá này khi xưa mix với Lightsworn rất mạnh, và chính vì mạnh nên Konami đã limited 2 lá này cùng với lá charge của Lightsworn nên lá này hầu như không được bỏ vào deck, thay vào đó là lấy 2 charge. Nhưng nếu chơi thuần bạn vẫn có thể chơi lá này như thường.

  Witchcrafter Unveiling (X1-3)

  R Rarity
  Witchcrafter Unveiling
  R Rarity
  Witchcrafter Unveiling
  Witchcrafter Unveiling
  Spell Quick
  Witchcrafter Unveiling
  Nữ phù thủy thủ công minh họa

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Đặc biệt 1 "Witchcrafter" từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt các hiệu ứng quái thú Spellcaster của bạn trong phần còn lại của lượt này. Trong End Phase của bạn, nếu bạn điều khiển một "Witchcrafter" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Witchcrafter Unveiling" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your hand, and if you do, your opponent cannot activate cards or effects in response to the activation of your Spellcaster monster effects for the rest of this turn. During your End Phase, if you control a "Witchcrafter" monster, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use 1 "Witchcrafter Unveiling" effect per turn, and only once that turn.


    Lá bài này cho phép bạn tránh brick khi cầm quá nhiều quái Level cao như Edel hay Madame Verre trên tay, Unveiling có khả năng triệu hồi 1 quái Witchcrafter từ tay, và là ma pháp tức thời nên bạn có thể gây bất ngờ cho đối phương sau khi bait những lá khó chịu như TtH, BoM,... Nếu bạn kích hoạt hiệu ứng triệu hồi từ tay của lá này. Hiệu ứng quái Spellcaster khi kích hoạt, đối phương không thể chen hiệu ứng hay bài vào trong cả lượt, giúp Madame Verre hay những lá Spellcaster khác combo dễ hơn. Khi lá này dưới mộ và bạn điều khiển quái Witchcrafter trên sân, bạn có thể lấy lại lá này từ mộ lên tay.

   Witchcrafter Collaboration (X1,-3)

   R Rarity
   Witchcrafter Collaboration
   R Rarity
   Witchcrafter Collaboration
   Witchcrafter Collaboration
   Spell Normal
   Witchcrafter Collaboration
   Nữ phù thủy thủ công hợp tác

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 "Witchcrafter" mà bạn điều khiển; nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này, ngoài ra, nếu nó tấn công trong lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step. Trong End Phase của bạn, nếu bạn điều khiển một "Witchcrafter" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Witchcrafter Collaboration" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 "Witchcrafter" monster you control; it can make a second attack during each Battle Phase this turn, also, if it attacks this turn, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. During your End Phase, if you control a "Witchcrafter" monster, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use 1 "Witchcrafter Collaboration" effect per turn, and only once that turn.


     Collaboration cho phép bạn thực hiện OTK với Witchcrafter khi có cơ hội, Collaboration sẽ target 1 Witchcrafter của bạn và quái thú đó sẽ được đánh 2 lần vào Battle Phase. Và khi quái thú đó đánh, cho đến khi hết Damage Step, đối phương không thể kích hoạt ma pháp hoặc bẫy. Khi lá này dưới mộ và bạn có 1 quái Witchcrafter trên sân, bạn có thể đưa lá này từ mộ về tay.

    Witchcrafter Patronus (X1-3)

    SR Rarity
    Witchcrafter Patronus
    SR Rarity
    Witchcrafter Patronus
    Witchcrafter Patronus
    Trap Continuous
    Witchcrafter Patronus
    TÌnh nữ phù thủy thủ công che chở

     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú Spellcaster bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 Lá bài Phép "Witchcrafter" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn, ngoại trừ lượt nó được gửi đến đó: Bạn có thể loại bỏ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu bất kỳ số "Witchcrafter" bị loại bỏ của bạn với các tên khác nhau; thêm chúng lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Patronus" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can target 1 of your Spellcaster monsters that is banished or in your GY; shuffle it into the Deck, and if you do, add 1 "Witchcrafter" Spell from your Deck to your hand. If this card is in your GY, except the turn it was sent there: You can banish this card, then target any number of your banished "Witchcrafter" Spells with different names; add them to your hand. You can only use each effect of "Witchcrafter Patronus" once per turn.


     Patronus là lá bài tái tạo tài nguyên rất mạnh, nó cho phép bạn target 1 quái Spellcaster bất kỳ ở mộ hoặc ở banish zone ( Raigeki BreakKarma Cut ghét điều này ), sau khi tái tạo, bạn thêm 1 lá ma pháp Witchcrafter từ bộ bài lên tay ( +1 tài nguyên ). Nếu lá bài này dưới mộ, bạn có thể banish chính nó để chọn những lá ma pháp Witchcrafter khác tên ở banish zone, lấy nó LÊN TAY ( khả năng + tài nguyên và tái chế của lá này là rất lớn ).

     Witchcrafter Masterpiece (X0-2)

     R Rarity
     Witchcrafter Masterpiece
     R Rarity
     Witchcrafter Masterpiece
     Witchcrafter Masterpiece
     Trap Normal
     Witchcrafter Masterpiece
     Nữ phù thủy thủ công tạo kiệt tác

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn điều khiển "Witchcrafter" : Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép trong một trong hai Mộ; thêm 1 lá bài cùng tên từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong lượt của một trong hai người chơi, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và bất kỳ số bài Phép nào khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn có Cấp độ bằng với số bài Phép bị loại bỏ để kích hoạt hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Masterpiece" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you control a "Witchcrafter" monster: Target 1 Spell in either GY; add 1 card with the same name from your Deck to your hand. During either player's turn, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card and any number of Spells from your GY; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your Deck whose Level equals the number of Spells banished to activate this effect. You can only use each effect of "Witchcrafter Masterpiece" once per turn.


       Masterpiece cho phép bạn search 1 lá Spell cùng tên dưới mộ, nếu bạn điều khiển quái Witchcrafter ( BoM, Lightning Vortex thích điều này ). Nếu lá này dưới mộ, ngoại trừ lượt nó vừa được gửi xuống, bạn có thể loại khỏi cuộc chơi nó và ma pháp ( ma pháp gì cũng được, không nhất thiết phải là ma pháp Witcrafter ), để triệu hồi 1 quái Witchcrafter có Level bằng với số bài bị loại khỏi cuộc chơi. Hiệu ứng này giúp bạn triệu hồi quái Witchcrafter tùy thích, nhưng mình khuyên Level càng thấp càng tốt để kích hoạt hiệu ứng triệu hồi quái Level cao hơn. Nếu madame verre dưới mộ, bạn có thể thay bằng Edel.      Staple

       

      Mill mộ

      R Rarity
      Needlebug Nest
      R Rarity
      Needlebug Nest
      Needlebug Nest
      Trap Normal
      Needlebug Nest
      Ổ của giun có gai

       Hiệu ứng (VN):

       Gửi 5 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Send the top 5 cards of your Deck to the GY.


       UR Rarity
       Lyla, Lightsworn Sorceress
       UR Rarity
       Lyla, Lightsworn Sorceress
       Lyla, Lightsworn Sorceress
       LIGHT 4
       Lyla, Lightsworn Sorceress
       Pháp sư chân lý sáng, Lyla
       • ATK:

       • 1700

       • DEF:

       • 200


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; Tư thế chiến đấu của lá bài này không thể thay đổi cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của bạn, hãy thay đổi lá bài này mà bạn điều khiển từ Tư thế tấn công ngửa sang Tư thế phòng thủ ngửa, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ mục tiêu đó. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; this card's battle position cannot be changed until the end of your next turn, also change this card you control from face-up Attack Position to face-up Defense Position, and if you do, destroy that target. Once per turn, during your End Phase: Send the top 3 cards of your Deck to the GY.


       R Rarity
       Solar Recharge
       R Rarity
       Solar Recharge
       Solar Recharge
       Spell Normal
       Solar Recharge
       Đổi lực mặt trời

        Hiệu ứng (VN):

        Loại bỏ 1 quái thú "Lightsworn" rút 2 lá bài, sau đó gửi 2 lá trên cùng của Deck của bạn đến Mộ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Discard 1 "Lightsworn" monster; draw 2 cards, then send the top 2 cards of your Deck to the GY.


        SR Rarity
        Charge of the Light Brigade
        SR Rarity
        Charge of the Light Brigade
        Charge of the Light Brigade
        Spell Normal
        Charge of the Light Brigade
        Chi viện đoàn quân ánh sáng

         Hiệu ứng (VN):

         Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ; "Lightsworn" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Send the top 3 cards of your Deck to the Graveyard; add 1 Level 4 or lower "Lightsworn" monster from your Deck to your hand.


         N Rarity
         Minerva, Lightsworn Maiden
         N Rarity
         Minerva, Lightsworn Maiden
         Minerva, Lightsworn Maiden
         LIGHT 3
         Minerva, Lightsworn Maiden
         Thiếu nữ chân lý sáng, Minerva
         • ATK:

         • 800

         • DEF:

         • 200


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 quái thú rồng NHẸ từ Deck của mình lên tay của bạn, có Cấp độ nhỏ hơn hoặc bằng tổng số "Lightsworn" có tên khác nhau trong Mộ của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc Deck đến Mộ: Gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn đến Mộ. Trong mỗi End Phase của bạn: Gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is Normal Summoned: You can add 1 LIGHT Dragon-Type monster from your Deck to your hand, whose Level is less than or equal to the total number of "Lightsworn" monsters with different names in your Graveyard. If this card is sent from the hand or Deck to the Graveyard: Send the top card of your Deck to the Graveyard. During each of your End Phases: Send the top 2 cards of your Deck to the Graveyard.


         SR Rarity
         Raiden, Hand of the Lightsworn
         SR Rarity
         Raiden, Hand of the Lightsworn
         Raiden, Hand of the Lightsworn
         LIGHT 4
         Raiden, Hand of the Lightsworn
         Sát thủ chân lý sáng, Raiden
         • ATK:

         • 1700

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ, sau đó nếu bất kỳ "Lightsworn" được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng này, lá bài này sẽ nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raiden, Hand of the Lightsworn" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During your Main Phase: You can send the top 2 cards of your Deck to the GY, then if any "Lightsworn" monsters were sent to the GY by this effect, this card gains 200 ATK until the end of your opponent's turn. You can only use this effect of "Raiden, Hand of the Lightsworn" once per turn. Once per turn, during your End Phase: Send the top 2 cards of your Deck to the GY.


         UR Rarity
         Volcanic Wall
         UR Rarity
         Volcanic Wall
         Volcanic Wall
         Spell Continuous
         Volcanic Wall
         Tường Hỏa Sơn

          Hiệu ứng (VN):

          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 3 lá bài từ trên cùng Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, gây 250 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi quái thú Loại Pyro được gửi đến Mộ bằng hiệu ứng này. Bạn không thể tuyên bố tấn công trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Once per turn: You can send 3 cards from the top of your Deck to the Graveyard, and if you do, inflict 250 damage to your opponent for each Pyro-Type monster sent to the Graveyard by this effect. You cannot declare an attack during the turn you activate this effect.


            Ăn mày quá khứ : trước khi bị neft, đã có thời Witchcrafter từng tier 1 nhờ những lá Lightsworn ném bài xuống mộ. Thời nay họ vẫn dùng engine Lightsworn, nhưng Lightsworn đã bị neft nên ngày nay những người chơi mix thêm những lá có khả nằn mill deck mạnh khác. Và cho đến giờ, engine Lightsworn vẫn chiếm vị trí số 1 trong việc làm cho deck Witchcrafter trở nên thuận lợi để chơi ( ít brick ). Lumina không được dùng nhiều do khả năng mill mộ là ở End Phase có thể bị OTK và không mill mộ nhanh như Raiden.

          Lightning Vortex (X0-3)

          SR Rarity
          Lightning Vortex
          SR Rarity
          Lightning Vortex
          Lightning Vortex
          Spell Normal
          Lightning Vortex
          Vòng xoáy sấm sét

           Hiệu ứng (VN):

           Bỏ 1 lá bài; phá huỷ tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Discard 1 card; destroy all face-up monsters your opponent controls.


            Thế mạnh của Lightning Vortex trong deck Witchcrafter ở chỗ nó là ma pháp. Lightning Vortex có khả năng dọn sân rất tốt nhờ việc phá hủy tất cả quái ngửa trên sân đối phương. Với cost là ném 1 lá bài, bạn có thể ném ma pháp Witchcrafter khác để cuối lượt lấy lại ma pháp đó lên tay.

           Cosmic Cyclone và Mystical Space Typhoon (X0-3)

           UR Rarity
           Cosmic Cyclone
           UR Rarity
           Cosmic Cyclone
           Cosmic Cyclone
           Spell Quick
           Cosmic Cyclone
           Xoáy vũ trụ

            Hiệu ứng (VN):

            Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


            UR Rarity
            Mystical Space Typhoon
            UR Rarity
            Mystical Space Typhoon
            Mystical Space Typhoon
            Spell Quick
            Mystical Space Typhoon
            Cơn lốc thần bí

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


              Cùng là mục đích không cho đối phương có cơ hồi quấy nhiễu bạn nhưng Cosmic Cyclone và MST lại đi theo 2 lối chơi riêng

             Cụ thể :
             Cosmic Cyclone : yêu câu bạn trả 1000 LP để target và loại khỏi cuộc chơi spell/trap đối phương
             ===> điều này giúp kích hoạt skill Level Duplication hay những skill yêu cầu tốn LP dễ dàng hơn
             MST thì chỉ target và phá hủy 1 spell/trap không trả cost
             ===> đều này sẽ giúp cho bạn chơi những skill không yêu cầu LP thấp để kích hoạt mà vẫn có thể phá spell/trap địch mà không tốn tài nguyên của bạn.

             Book of Moon và Forbidden Chalice (X0-3)

             UR Rarity
             Book of Moon
             UR Rarity
             Book of Moon
             Book of Moon
             Spell Quick
             Book of Moon
             Sách mặt trăng

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


              SR Rarity
              Forbidden Chalice
              SR Rarity
              Forbidden Chalice
              Forbidden Chalice
              Spell Quick
              Forbidden Chalice
              Chén thánh bị cấm

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


                Đều chung khả năng là khoá hiệu ứng quái đối thủ có khả năng bắn phá trong lượt của bạn để bạn có thể combo dễ dàng hơn nhưng BoM và Chalice sử dụng tùy tình huống khác nhau như :

                Chalice : rẻ hơn BoM với khả năng ngăn hiệu ứng nhưng tăng cho quái bị ngăn hiệu ứng 400 ATK
                BoM : úp quái trên sân xuống ( quái bị úp xuống trừ bọn Krawler ra thì hiệu ứng sẽ bị ngăn chặn ). Ngoài ra BoM còn giúp quái bạn đấm được lũ ATK to DEF thấp như Levianeer và có thể bảo kê quái bạn khỏi những lá như Karma Cut ( và tất nhiên quái đó của bạn sẽ ở tư thế thủ và bạn có thêm 1 cục thịt để đỡ 1 lần đánh mà vẫn tiêu hao được tài nguyên địch ).               Staple Extra Deck

                

               Number C39: Utopia Ray và Number 39: Utopia (X0-1)

               UR Rarity
               Number C39: Utopia Ray
               UR Rarity
               Number C39: Utopia Ray
               Number C39: Utopia Ray
               LIGHT
               Number C39: Utopia Ray
               Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               3 quái thú LIGHT Cấp 4
               Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.


               UR Rarity
               Number 39: Utopia
               UR Rarity
               Number 39: Utopia
               Number 39: Utopia
               LIGHT
               Number 39: Utopia
               Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 4
               Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


                Number 39: Utopia

               ===> dùng để nhảy lên Number C39: Utopia Ray
                Number C39: Utopia Ray
               Bạn có thể triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách dùng Number 39 là nguyên liệu, Number 39 và tất cả nguyên liệu hiện tại của nó sẽ chuyển sang lá bài này.
               Khi điểm gốc bạn 1000 hoặc thấp hơn. Bạn có thể bỏ 1 nguyên liệu Xyz của lá bài này, lá bài này tăng 500 ATK, và nếu nó làm vậy, 1 quái đối phương sẽ giảm 1000 ATK ( không target ).
               ===> đây là lá bài có khả năng OTK và comeback cực mạnh, chỉ cần đối phương không đủ ATK hay DEF để OTK bạn và bạn có đủ tài nguyên triệu hồi quái này ra thì khả năng cao bạn sẽ lật kèo.

               Number 70: Malevolent Sin (X0-1)

               SR Rarity
               Number 70: Malevolent Sin
               SR Rarity
               Number 70: Malevolent Sin
               Number 70: Malevolent Sin
               DARK
               Number 70: Malevolent Sin
               Con số 70: Tội ác tử thần
               • ATK:

               • 2400

               • DEF:

               • 1200


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 4
               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


                Number 70 dùng cho những pha OTK với khả năng banish 1 quái trên sân đối phương giúp loại bỏ những quái thú khó chịu như : Bloom Diva, Twin Burst,... Thứ mà Madame Verre khó xử lý hoặc không xử lý được mà không mất Madame Verre cho đợt trao đổi chiêu thức.

               Diamond Dire Wolf (X0-1)

               SR Rarity
               Diamond Dire Wolf
               SR Rarity
               Diamond Dire Wolf
               Diamond Dire Wolf
               EARTH
               Diamond Dire Wolf
               Sói răng khủng Diawolf
               • ATK:

               • 2000

               • DEF:

               • 1200


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 4
               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, Chiến binh-Quái thú hoặc quái thú-Quái thú Có cánh mà bạn điều khiển và 1 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster you control and 1 other card on the field; destroy them.


                Diamond Dire Wolf được triệu hồi rất dễ chỉ cần 2 quái Level 4, Diamond Dire Wolf là quái thú rất nổi tiếng với anh bạn Magnet Warrior do khả năng vừa phá bài vừa đưa quái làm nguyên liệu Xyz xuống mộ, ở Witchcrafter cũng vậy, Diamond Dire Wolf cũng phá bài và đưa Schmietta xuống mộ để kích hoạt hiệu ứng.

               Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis (X0-1)

               UR Rarity
               Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis
               UR Rarity
               Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis
               Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis
               LIGHT
               Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis
               Rồng thần chữ khắc thánh Ennead
               • ATK:

               • 3000

               • DEF:

               • 2400


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 8
               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Ném bất kỳ số lượng quái thú nào từ tay bạn và / hoặc mặt của bạn trên sân (tối thiểu 1), sau đó phá hủy một số lượng bằng nhau trên sân.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; Tribute any number of monsters from your hand and/or your side of the field (minimum 1), then destroy an equal number of cards on the field.


                HSDOOH được dùng như Diamond Dire Wolf nhưng cost lại khác nhau :

               HSDOOH yêu cầu bạn phải hiến tế bài QUÁI THÚ ở tay hay sân đều được và phá hủy ( không target ) bài trên sân bằng với số bài hiến tế. Lá này không cần phải tự nổ bản thân hay dùng trong trường hợp gửi CHÍNH nguyên liệu Xyz nó xuống mộ để kích effect, HSDOOH có tính ổn định hơn Diamond Dire Wolf và có Body to ( ATK 3000 ) có thể trade tốt với đối phương, chỉ còn HSDOOH trên sân, bạn có thể tự tin lời card.
                Chính vì thế những bộ bài có khả năng tái chế card lên tay như BE hay lên sân như Witchcrafter thường xuyên sử dụng cho mục đích bắn phá số lượng lớn.

               Dante Traveler of the Burning Abyss (X0-1)

               UR Rarity
               Dante, Traveler of the Burning Abyss
               UR Rarity
               Dante, Traveler of the Burning Abyss
               Dante, Traveler of the Burning Abyss
               LIGHT
               Dante, Traveler of the Burning Abyss
               Lữ nhân địa ngục cháy, Dante
               • ATK:

               • 1000

               • DEF:

               • 2500


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 3
               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này và chọn một số từ 1 đến 3, sau đó gửi cùng số lượng lá bài đó từ đầu Deck của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt này, lá bài này nhận được 500 ATK cho mỗi lá bài được gửi đến Mộ theo cách này. Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ được đổi thành Tư thế Phòng thủ vào cuối Battle Phase. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ lá bài này; thêm nó lên tay của bạn.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card and choose a number from 1 to 3, then send that many cards from the top of your Deck to the GY; until the end of this turn, this card gains 500 ATK for each card sent to the GY this way. If this card attacks, it is changed to Defense Position at the end of the Battle Phase. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Burning Abyss" card in your GY, except this card; add it to your hand.


                Vâng, lại là Dante, chúa tể staple, ông trùm mill mộ. Dante có khả năng mill mộ rất ổn, nhưng khả năng mill không mạnh bằng engine ở trên ( Charge + Raiden ). Dante cũng là lá bài mill mộ có body 2k5 nếu mill 3 lá. Việc sử dụng Dante thì không thể vô tư như lũ engine ở trên được, việc dùng Dante yêu cầu đánh đổi 2 quái Level 3 như Pittore,... Nếu bạn mill mộ không đẹp thì ăn OTK là chuyện bình thường

                Bonus : khi bỏ 1 nguyên liệu Xyz là Pittore, Dante sẽ giúp bạn +1 nếu bạn ném spell nhờ hiệu ứng và có 1 Witchcrafter trên sân.

               Sylvan Princessprite (X0-1)

               SR Rarity
               Sylvan Princessprite
               SR Rarity
               Sylvan Princessprite
               Sylvan Princessprite
               LIGHT
               Sylvan Princessprite
               Công chúa nảy chồi rừng Sâm La
               • ATK:

               • 1800

               • DEF:

               • 100


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 1
               Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Lật và xem lá bài trên cùng của Deck của bạn và nếu đó là Bài Phép / Bẫy, hãy thêm nó lên tay của bạn. Nếu không, hãy gửi nó đến Mộ. Bạn có thể gửi 1 quái thú Thực vật khác từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 "Sylvan" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sylvan Princessprite" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 1 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card; excavate the top card of your Deck, and if it is a Spell/Trap, add it to your hand. Otherwise, send it to the GY. You can send 1 other Plant monster from your hand or face-up from your field to the GY, then target 1 "Sylvan" monster in your GY; Special Summon it. You can only use each effect of "Sylvan Princessprite" once per turn.


                Dù chỉ là mill 1 lá nhưng mình đánh giá Princess ổn hơn những lá mill ở trên, lá này trước khi mill sẽ qua giai đoạn lọc, nếu là ma pháp hay bẫy sẽ lấy lên tay, còn quái thú thì sẽ ném xuống mộ, điều này giúp bạn bớt mill những lá như BoM, Lightning Vortex,... Xuống mộ trong tiếc nuối.

               Synchro 7 Sao

               SR Rarity
               Fortune Lady Every
               SR Rarity
               Fortune Lady Every
               Fortune Lady Every
               LIGHT 7
               Fortune Lady Every
               Quý cô vận mệnh mọi thứ
               • ATK:

               • 0

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner Spellcaster
               ATK / DEF của lá bài này trở thành Cấp của nó x 400. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Tăng Cấp của lá bài này lên 1 (tối đa 12), sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển. Trong End Phase của đối thủ, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Spellcaster khác khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fortune Lady Every" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Tuner + 1+ non-Tuner Spellcaster monsters This card's ATK/DEF become its Level x 400. Once per turn, during your Standby Phase: Increase this card's Level by 1 (max. 12), then, you can banish 1 face-up monster your opponent controls. During your opponent's End Phase, if this card is in your GY: You can banish 1 other Spellcaster monster from your GY; Special Summon this card. You can only use this effect of "Fortune Lady Every" once per turn.


               UR Rarity
               Odd-Eyes Meteorburst Dragon
               UR Rarity
               Odd-Eyes Meteorburst Dragon
               Odd-Eyes Meteorburst Dragon
               FIRE 7
               Odd-Eyes Meteorburst Dragon
               Rồng thiên thạch nổ mắt kỳ lạ
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
               Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá trong Vùng Pendulum của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, cũng như lá bài này không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Odd-Eyes Meteorburst Dragon" một lần mỗi lượt. Quái thú thuộc sở hữu của đối thủ không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng trong Battle Phase.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Special Summoned: You can target 1 card in your Pendulum Zone; Special Summon it, also this card cannot attack for the rest of this turn. You can only use this effect of "Odd-Eyes Meteorburst Dragon" once per turn. Monsters in your opponent's possession cannot activate their effects during the Battle Phase.


               R Rarity
               Samurai Destroyer
               R Rarity
               Samurai Destroyer
               Samurai Destroyer
               EARTH 7
               Samurai Destroyer
               Samurai tiêu diệt
               • ATK:

               • 2600

               • DEF:

               • 1400


               Hiệu ứng (VN):

               1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
               Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step, quái thú của đối thủ đó cũng chỉ bị vô hiệu hóa trong Battle Phase. Nếu lá bài ngửa này trong tầm điều khiển của chủ nhân rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú Máy trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card battles an opponent's monster, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step, also that opponent's monster has its effects negated during the Battle Phase only. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can target 1 Machine monster in your GY; Special Summon it.


               UR Rarity
               Black Rose Dragon
               UR Rarity
               Black Rose Dragon
               Black Rose Dragon
               FIRE 7
               Black Rose Dragon
               Rồng hoa hồng đen
               • ATK:

               • 2400

               • DEF:

               • 1800


               Hiệu ứng (VN):

               1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
               Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài trên sân. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Thực vật khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế tấn công ngửa, và nếu bạn làm điều đó, ATK của nó sẽ trở thành 0 cho đến cuối lượt này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can destroy all cards on the field. Once per turn: You can banish 1 Plant monster from your GY, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; change that target to face-up Attack Position, and if you do, its ATK becomes 0 until the end of this turn.


                 Những quái này tuy cách hoạt động của chúng khác nhau nhưng đều có chung 1 mục đích đó là loại bỏ các chứng ngại vật hoặc để OTK diễn ra suôn sẻ hơn.

               Number 47: Nightmare Shark (X0-1)

               UR Rarity
               Number 47: Nightmare Shark
               UR Rarity
               Number 47: Nightmare Shark
               Number 47: Nightmare Shark
               WATER
               Number 47: Nightmare Shark
               Con số 47: Cá mập ác mộng
               • ATK:

               • 2000

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 3
               Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đưa 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 từ tay của bạn hoặc trên phần sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển; lượt này, quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như những quái thú khác không thể tấn công.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 3 monsters When this card is Special Summoned: You can attach 1 Level 3 WATER monster from your hand or your side of the field to this card as an Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 WATER monster you control; this turn, that monster can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack.


                Number 47: Nightmare Shark có khả năng cực dơ đó là bỏ 1 nguyên liệu Xyz để đấm thẳng điểm gốc bạn với body 2k ATK. Dù hiệu ứng phụ là quái khác của bạn không thể tấn công khi nó dùng hiệu ứng, nhưng nếu bạn không chặn được thì một Number 47 khác sẽ lên sân và đấm bạn tiếp ( bọn này nếu dùng để đánh thẳng điểm gốc thường đem 2 lá ). Nightmare Shark có khả năng vượt qua tất cả quái body to của địch và giành chiến thắng ( nếu không bị chặn ).

               Number 47: Nightmare Shark (X0-1)

               UR Rarity
               Number 47: Nightmare Shark
               UR Rarity
               Number 47: Nightmare Shark
               Number 47: Nightmare Shark
               WATER
               Number 47: Nightmare Shark
               Con số 47: Cá mập ác mộng
               • ATK:

               • 2000

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 3
               Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đưa 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 từ tay của bạn hoặc trên phần sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển; lượt này, quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như những quái thú khác không thể tấn công.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 3 monsters When this card is Special Summoned: You can attach 1 Level 3 WATER monster from your hand or your side of the field to this card as an Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 WATER monster you control; this turn, that monster can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack.


                Number 47: Nightmare Shark có khả năng cực dơ đó là bỏ 1 nguyên liệu Xyz để đấm thẳng điểm gốc bạn với body 2k ATK. Dù hiệu ứng phụ là quái khác của bạn không thể tấn công khi nó dùng hiệu ứng, nhưng nếu bạn không chặn được thì một Number 47 khác sẽ lên sân và đấm bạn tiếp ( bọn này nếu dùng để đánh thẳng điểm gốc thường đem 2 lá ). Nightmare Shark có khả năng vượt qua tất cả quái body to của địch và giành chiến thắng ( nếu không bị chặn ).

               Gaia Dragon, the Thunder Charger, Digital Bug Corebage và Number 20: Giga-Brilliant (X0-1)

               SR Rarity
               Gaia Dragon, the Thunder Charger
               SR Rarity
               Gaia Dragon, the Thunder Charger
               Gaia Dragon, the Thunder Charger
               WIND
               Gaia Dragon, the Thunder Charger
               Hiệp sĩ rồng thiên lôi, Gaia
               • ATK:

               • 2600

               • DEF:

               • 2100


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 7
               Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Rank 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó vào lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 7 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 5 or 6 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


               R Rarity
               Digital Bug Corebage
               R Rarity
               Digital Bug Corebage
               Digital Bug Corebage
               LIGHT
               Digital Bug Corebage
               Bọ kỹ thuật số bướm đa lõi
               • ATK:

               • 2200

               • DEF:

               • 1800


               Hiệu ứng (VN):

               2 hoặc nhiều hơn quái thú loại côn trùng Cấp 5 LIGHT
               Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 3 hoặc 4 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck. Một lần mỗi lượt, nếu tư thế chiến đấu của (các) quái thú trên sân bị thay đổi (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể đưa 1 quái thú Loại Côn trùng từ Mộ của bạn vào lá bài này dưới dạng Nguyên liệu Xyz.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 or more Level 5 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 3 or 4 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; shuffle it into the Deck. Once per turn, if the battle position of a monster(s) on the field is changed (except during the Damage Step): You can attach 1 Insect-Type monster from your Graveyard to this card as Xyz Material.


               SR Rarity
               Number 20: Giga-Brilliant
               SR Rarity
               Number 20: Giga-Brilliant
               Number 20: Giga-Brilliant
               LIGHT
               Number 20: Giga-Brilliant
               Con số 20: Kiến đại rực rỡ
               • ATK:

               • 1800

               • DEF:

               • 1800


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 3
               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú ngửa mà bạn hiện đang điều khiển tăng 300 ATK.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; all face-up monsters you currently control gain 300 ATK.


                Number 20 trong đây là quái thú chỉ dùng làm nguyên liệu cho rank cao hơn. Vì điều kiện triệu hồi chỉ yêu cầu 2 quái Level 3, nên Number 20 được nhiều người đem theo làm Staple cho Extra Deck phiên bản F2P. 


                Digital Bug Corebage có thể được Triệu hồi Xyz bằng cách tách 2 nguyên liệu của Number 20 để nhảy lên sân và Number 20 sẽ thành nguyên liệu của lá bài này. Hiệu ứng mạnh nhất của nó là bỏ 1 Nguyên liệu Xyz và đẩy 1 lá tư thế thủ về bộ bài. Hiệu ứng cuối tuy có tác dụng tăng Nguyên liệu Xyz cho lá này nhưng nếu không chơi thuần Digital Bug sẽ khó kích hoạt nên thường Corebage sẽ kích effect xong sẽ nhảy rank tiếp.

                Gaia Dragon có thể được Triệu hồi Xyz bằng cách dùng quái Rank 5 hoặc 6 để làm nguyên liệu cho nó và chuyển hết nguyên liệu cho Gaia Dragon. Ở trường hợp bên trên Corebage không còn nguyên liệu Xyz, nên Gaia Dragon sẽ có 1 nguyên liệu Xyz duy nhất là Corebage, nhưng nguyên liệu Xyz không quan trọng lắm với Gaia Dragon vì Gaia Dragon không dùng nguyên liệu Xyz cho bất kỳ hiệu ứng nào cả. Gaia Dragon có xuyên thủ. Bạn cứ hình dung quá trình nhảy rank này là bỏ con body yếu nhảy lên con body cao hơn một tí và có xuyên thủ là được.                Combo

                

               Witchcrafter Unveiling, Witchcrafter Schmietta và Witchcrafter Madame Verre (Combo cơ bản)

               R Rarity
               Witchcrafter Unveiling
               R Rarity
               Witchcrafter Unveiling
               Witchcrafter Unveiling
               Spell Quick
               Witchcrafter Unveiling
               Nữ phù thủy thủ công minh họa

                Hiệu ứng (VN):

                Triệu hồi Đặc biệt 1 "Witchcrafter" từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt các hiệu ứng quái thú Spellcaster của bạn trong phần còn lại của lượt này. Trong End Phase của bạn, nếu bạn điều khiển một "Witchcrafter" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Witchcrafter Unveiling" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your hand, and if you do, your opponent cannot activate cards or effects in response to the activation of your Spellcaster monster effects for the rest of this turn. During your End Phase, if you control a "Witchcrafter" monster, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use 1 "Witchcrafter Unveiling" effect per turn, and only once that turn.


                UR Rarity
                Witchcrafter Schmietta
                UR Rarity
                Witchcrafter Schmietta
                Witchcrafter Schmietta
                FIRE 4
                Witchcrafter Schmietta
                Nữ phù thủy thủ công Schmietta
                • ATK:

                • 1800

                • DEF:

                • 600


                Hiệu ứng (VN):

                Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Witchcrafter Schmietta". Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; gửi 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Witchcrafter Schmietta". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Schmietta" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card, then discard 1 Spell; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your Deck, except "Witchcrafter Schmietta". You can banish this card from your GY; send 1 "Witchcrafter" card from your Deck to the GY, except "Witchcrafter Schmietta". You can only use each effect of "Witchcrafter Schmietta" once per turn.


                UR Rarity
                Witchcrafter Madame Verre
                UR Rarity
                Witchcrafter Madame Verre
                Witchcrafter Madame Verre
                LIGHT 8
                Witchcrafter Madame Verre
                Nữ phù thủy thủ công trưởng Verre
                • ATK:

                • 1000

                • DEF:

                • 2800


                Hiệu ứng (VN):

                Trong damage calculation, nếu quái thú Pháp sư của bạn chiến đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tiết lộ bất kỳ số bài Phép nào có tên khác nhau trong tay và nếu bạn làm điều đó, quái thú chiến đấu của bạn sẽ nhận được 1000 ATK / DEF cho mỗi lá bài được tiết lộ , cho đến hết lượt này. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 Spell; vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Madame Verre" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                During damage calculation, if your Spellcaster monster battles an opponent's monster (Quick Effect): You can reveal any number of Spells with different names in your hand, and if you do, your battling monster gains 1000 ATK/DEF for each card revealed, until the end of this turn. (Quick Effect): You can discard 1 Spell; negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls, until the end of this turn. You can only use each effect of "Witchcrafter Madame Verre" once per turn.


                 Combo này bạn sẽ dùng những thứ bạn có để triệu hồi Madame Verre trong thế thủ. Ví dụ như Unveiling để triệu hồi Madame Verre từ tay hoặc dùng hiệu ứng Witchcrafter Level 4 hoặc thấp hơn ném ma pháp và hiến tế chính nó để triệu hồi Madame Verre lên sân.

                Combo triệu hồi Madame Verre từ mộ

                UR Rarity
                Lyla, Lightsworn Sorceress
                UR Rarity
                Lyla, Lightsworn Sorceress
                Lyla, Lightsworn Sorceress
                LIGHT 4
                Lyla, Lightsworn Sorceress
                Pháp sư chân lý sáng, Lyla
                • ATK:

                • 1700

                • DEF:

                • 200


                Hiệu ứng (VN):

                Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; Tư thế chiến đấu của lá bài này không thể thay đổi cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của bạn, hãy thay đổi lá bài này mà bạn điều khiển từ Tư thế tấn công ngửa sang Tư thế phòng thủ ngửa, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ mục tiêu đó. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; this card's battle position cannot be changed until the end of your next turn, also change this card you control from face-up Attack Position to face-up Defense Position, and if you do, destroy that target. Once per turn, during your End Phase: Send the top 3 cards of your Deck to the GY.


                R Rarity
                Witchcrafter Holiday
                R Rarity
                Witchcrafter Holiday
                Witchcrafter Holiday
                Spell Normal
                Witchcrafter Holiday
                Nữ phù thủy thủ công chảy thây

                 Hiệu ứng (VN):

                 Chọn mục tiêu 1 "Witchcrafter" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong End Phase của bạn, nếu bạn điều khiển một "Witchcrafter" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Witchcrafter Holiday" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Target 1 "Witchcrafter" monster in your GY; Special Summon it. During your End Phase, if you control a "Witchcrafter" monster, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use 1 "Witchcrafter Holiday" effect per turn, and only once that turn.


                 SR Rarity
                 Charge of the Light Brigade
                 SR Rarity
                 Charge of the Light Brigade
                 Charge of the Light Brigade
                 Spell Normal
                 Charge of the Light Brigade
                 Chi viện đoàn quân ánh sáng

                  Hiệu ứng (VN):

                  Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ; "Lightsworn" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Send the top 3 cards of your Deck to the Graveyard; add 1 Level 4 or lower "Lightsworn" monster from your Deck to your hand.


                  SR Rarity
                  Raiden, Hand of the Lightsworn
                  SR Rarity
                  Raiden, Hand of the Lightsworn
                  Raiden, Hand of the Lightsworn
                  LIGHT 4
                  Raiden, Hand of the Lightsworn
                  Sát thủ chân lý sáng, Raiden
                  • ATK:

                  • 1700

                  • DEF:

                  • 1000


                  Hiệu ứng (VN):

                  Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ, sau đó nếu bất kỳ "Lightsworn" được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng này, lá bài này sẽ nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raiden, Hand of the Lightsworn" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  During your Main Phase: You can send the top 2 cards of your Deck to the GY, then if any "Lightsworn" monsters were sent to the GY by this effect, this card gains 200 ATK until the end of your opponent's turn. You can only use this effect of "Raiden, Hand of the Lightsworn" once per turn. Once per turn, during your End Phase: Send the top 2 cards of your Deck to the GY.


                  UR Rarity
                  Volcanic Wall
                  UR Rarity
                  Volcanic Wall
                  Volcanic Wall
                  Spell Continuous
                  Volcanic Wall
                  Tường Hỏa Sơn

                   Hiệu ứng (VN):

                   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 3 lá bài từ trên cùng Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, gây 250 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi quái thú Loại Pyro được gửi đến Mộ bằng hiệu ứng này. Bạn không thể tuyên bố tấn công trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Once per turn: You can send 3 cards from the top of your Deck to the Graveyard, and if you do, inflict 250 damage to your opponent for each Pyro-Type monster sent to the Graveyard by this effect. You cannot declare an attack during the turn you activate this effect.


                    Dùng mọi thứ bạn có để ném bài xuống mộ càng nhiều càng tốt, nếu bạn có Charge, hãy dùng nó để search Raiden và dùng effect Raiden để ném thêm. Khi đã có Madame Verre nằm ở mộ, bạn có thể dùng Holiday hoặc Edel ( triệu hồi bằng Unveiling hay 1 quái Witchcrafter Level 4 trở xuống + 1 spell ) để triệu hồi Madame Verre từ mộ lên.

                   Witchcrafter Schmietta, Number C39: Utopia Ray và Number 39: Utopia (OTK)

                   UR Rarity
                   Witchcrafter Schmietta
                   UR Rarity
                   Witchcrafter Schmietta
                   Witchcrafter Schmietta
                   FIRE 4
                   Witchcrafter Schmietta
                   Nữ phù thủy thủ công Schmietta
                   • ATK:

                   • 1800

                   • DEF:

                   • 600


                   Hiệu ứng (VN):

                   Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Witchcrafter Schmietta". Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; gửi 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Witchcrafter Schmietta". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Schmietta" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card, then discard 1 Spell; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your Deck, except "Witchcrafter Schmietta". You can banish this card from your GY; send 1 "Witchcrafter" card from your Deck to the GY, except "Witchcrafter Schmietta". You can only use each effect of "Witchcrafter Schmietta" once per turn.


                   UR Rarity
                   Number C39: Utopia Ray
                   UR Rarity
                   Number C39: Utopia Ray
                   Number C39: Utopia Ray
                   LIGHT
                   Number C39: Utopia Ray
                   Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
                   • ATK:

                   • 2500

                   • DEF:

                   • 2000


                   Hiệu ứng (VN):

                   3 quái thú LIGHT Cấp 4
                   Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.


                   UR Rarity
                   Number 39: Utopia
                   UR Rarity
                   Number 39: Utopia
                   Number 39: Utopia
                   LIGHT
                   Number 39: Utopia
                   Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
                   • ATK:

                   • 2500

                   • DEF:

                   • 2000


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú Cấp 4
                   Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


                   Khi LP bạn 1000 hoặc thấp hơn.
                    Nếu bạn có 1 Quái Witchcrafter Level 4 hoặc thấp hơn trên sân, triệu hồi 1 Schmietta. Nếu quái đó đã là Schmietta, dùng quái Witchcrafter Level 4 hoặc thấp hơn khác kích effect triệu hồi 1 Schmietta khác ( hoặc triệu hồi thêm 1 Schmietta từ tay ). Sau đó triệu hồi Number 39 và lên Chaos Number 39 và OTK (nếu có thể).

                   Witchcrafter Holiday, Number C39: Utopia Ray và Number 39: Utopia (Combo OTK)

                   R Rarity
                   Witchcrafter Holiday
                   R Rarity
                   Witchcrafter Holiday
                   Witchcrafter Holiday
                   Spell Normal
                   Witchcrafter Holiday
                   Nữ phù thủy thủ công chảy thây

                    Hiệu ứng (VN):

                    Chọn mục tiêu 1 "Witchcrafter" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong End Phase của bạn, nếu bạn điều khiển một "Witchcrafter" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Witchcrafter Holiday" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Target 1 "Witchcrafter" monster in your GY; Special Summon it. During your End Phase, if you control a "Witchcrafter" monster, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use 1 "Witchcrafter Holiday" effect per turn, and only once that turn.


                    UR Rarity
                    Number C39: Utopia Ray
                    UR Rarity
                    Number C39: Utopia Ray
                    Number C39: Utopia Ray
                    LIGHT
                    Number C39: Utopia Ray
                    Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
                    • ATK:

                    • 2500

                    • DEF:

                    • 2000


                    Hiệu ứng (VN):

                    3 quái thú LIGHT Cấp 4
                    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.


                    UR Rarity
                    Number 39: Utopia
                    UR Rarity
                    Number 39: Utopia
                    Number 39: Utopia
                    LIGHT
                    Number 39: Utopia
                    Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
                    • ATK:

                    • 2500

                    • DEF:

                    • 2000


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 4
                    Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


                    Khi LP bạn 1000 hoặc thấp hơn

                     Triệu hồi Schmietta, sau đó dùng Holiday hoặc Edel triệu hồi 1 Schmietta khác từ mộ
                     Triệu hồi Schmietta, sau đó loại khỏi cuộc chơi Schmietta để ném thêm 1 Schmietta khác xuống mộ, dùng Holiday hoặc Edel triệu hồi lên sân 
                     Triệu hồi Xyz Number 39 hoặc Chaos Number 39 và OTK (nếu có thể).                    F2P

                     

                    Deck Mẫu

                    Draw Loan
                    Thêm 1 'Lucky Loan' từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. Bạn không thể tiến hành Rút bài bình thường ở lượt tiếp theo. Bạn chỉ có thể sử dụng Kỹ năng này một lần mỗi lượt.
                    Lucky Loan
                    Draw Loan

                    Cần 7 UR

                    UR Rarity
                    Fortune Fairy En
                    UR Rarity
                    Fortune Fairy En
                    UR Rarity
                    Witchcrafter Genni
                    UR Rarity
                    Witchcrafter Genni
                    UR Rarity
                    Witchcrafter Genni
                    UR Rarity
                    Witchcrafter Madame Verre
                    UR Rarity
                    Witchcrafter Schmietta

                    Main: 21

                    UR Rarity
                    Fortune Fairy En
                    UR Rarity
                    Fortune Fairy En
                    Fortune Fairy En
                    FIRE 2
                    Fortune Fairy En
                    Tiên bói vận may En
                    • ATK:

                    • 0

                    • DEF:

                    • 0


                    Hiệu ứng (VN):

                    Khi bạn rút lá bài này: Bạn có thể tiết lộ nó; Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay: Bạn có thể chọn vào 1 Deck mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fortune Fairy En" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    When you draw this card: You can reveal it; Special Summon it from your hand. If this card is Special Summoned from the hand: You can target 1 Set card your opponent controls; destroy it. You can only use each effect of "Fortune Fairy En" once per turn.


                    UR Rarity
                    Fortune Fairy En
                    UR Rarity
                    Fortune Fairy En
                    Fortune Fairy En
                    FIRE 2
                    Fortune Fairy En
                    Tiên bói vận may En
                    • ATK:

                    • 0

                    • DEF:

                    • 0


                    Hiệu ứng (VN):

                    Khi bạn rút lá bài này: Bạn có thể tiết lộ nó; Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay: Bạn có thể chọn vào 1 Deck mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fortune Fairy En" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    When you draw this card: You can reveal it; Special Summon it from your hand. If this card is Special Summoned from the hand: You can target 1 Set card your opponent controls; destroy it. You can only use each effect of "Fortune Fairy En" once per turn.


                    SR Rarity
                    Kiteroid
                    SR Rarity
                    Kiteroid
                    Kiteroid
                    WIND 1
                    Kiteroid
                    • ATK:

                    • 200

                    • DEF:

                    • 400


                    Hiệu ứng (VN):

                    Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


                    SR Rarity
                    Kiteroid
                    SR Rarity
                    Kiteroid
                    Kiteroid
                    WIND 1
                    Kiteroid
                    • ATK:

                    • 200

                    • DEF:

                    • 400


                    Hiệu ứng (VN):

                    Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


                    UR Rarity
                    Witchcrafter Genni
                    UR Rarity
                    Witchcrafter Genni
                    Witchcrafter Genni
                    WIND 1
                    Witchcrafter Genni
                    Nữ phù thủy thủ công Genni
                    • ATK:

                    • 300

                    • DEF:

                    • 500


                    Hiệu ứng (VN):

                    Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này và gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Witchcrafter Genni". Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Witchcrafter" khỏi Mộ của bạn; hiệu ứng này trở thành hiệu ứng của Phép khi lá bài đó được kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Genni" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card and discard 1 Spell; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your Deck, except "Witchcrafter Genni". You can banish this card and 1 "Witchcrafter" Spell from your GY; this effect becomes that Spell's effect when that card is activated. You can only use each effect of "Witchcrafter Genni" once per turn.


                    UR Rarity
                    Witchcrafter Genni
                    UR Rarity
                    Witchcrafter Genni
                    Witchcrafter Genni
                    WIND 1
                    Witchcrafter Genni
                    Nữ phù thủy thủ công Genni
                    • ATK:

                    • 300

                    • DEF:

                    • 500


                    Hiệu ứng (VN):

                    Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này và gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Witchcrafter Genni". Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Witchcrafter" khỏi Mộ của bạn; hiệu ứng này trở thành hiệu ứng của Phép khi lá bài đó được kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Genni" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card and discard 1 Spell; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your Deck, except "Witchcrafter Genni". You can banish this card and 1 "Witchcrafter" Spell from your GY; this effect becomes that Spell's effect when that card is activated. You can only use each effect of "Witchcrafter Genni" once per turn.


                    UR Rarity
                    Witchcrafter Genni
                    UR Rarity
                    Witchcrafter Genni
                    Witchcrafter Genni
                    WIND 1
                    Witchcrafter Genni
                    Nữ phù thủy thủ công Genni
                    • ATK:

                    • 300

                    • DEF:

                    • 500


                    Hiệu ứng (VN):

                    Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này và gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Witchcrafter Genni". Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Witchcrafter" khỏi Mộ của bạn; hiệu ứng này trở thành hiệu ứng của Phép khi lá bài đó được kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Genni" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card and discard 1 Spell; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your Deck, except "Witchcrafter Genni". You can banish this card and 1 "Witchcrafter" Spell from your GY; this effect becomes that Spell's effect when that card is activated. You can only use each effect of "Witchcrafter Genni" once per turn.


                    UR Rarity
                    Witchcrafter Madame Verre
                    UR Rarity
                    Witchcrafter Madame Verre
                    Witchcrafter Madame Verre
                    LIGHT 8
                    Witchcrafter Madame Verre
                    Nữ phù thủy thủ công trưởng Verre
                    • ATK:

                    • 1000

                    • DEF:

                    • 2800


                    Hiệu ứng (VN):

                    Trong damage calculation, nếu quái thú Pháp sư của bạn chiến đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tiết lộ bất kỳ số bài Phép nào có tên khác nhau trong tay và nếu bạn làm điều đó, quái thú chiến đấu của bạn sẽ nhận được 1000 ATK / DEF cho mỗi lá bài được tiết lộ , cho đến hết lượt này. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 Spell; vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Madame Verre" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    During damage calculation, if your Spellcaster monster battles an opponent's monster (Quick Effect): You can reveal any number of Spells with different names in your hand, and if you do, your battling monster gains 1000 ATK/DEF for each card revealed, until the end of this turn. (Quick Effect): You can discard 1 Spell; negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls, until the end of this turn. You can only use each effect of "Witchcrafter Madame Verre" once per turn.


                    SR Rarity
                    Witchcrafter Pittore
                    SR Rarity
                    Witchcrafter Pittore
                    Witchcrafter Pittore
                    WATER 3
                    Witchcrafter Pittore
                    Nữ phù thủy thủ công Pittore
                    • ATK:

                    • 1000

                    • DEF:

                    • 1500


                    Hiệu ứng (VN):

                    Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Witchcrafter Pittore". Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; rút 1 lá bài, sau đó gửi 1 "Witchcrafter" từ tay của bạn đến Mộ, hoặc nếu bạn không có, hãy loại bỏ toàn bộ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Pittore" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card, then discard 1 Spell; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your Deck, except "Witchcrafter Pittore". You can banish this card from your GY; draw 1 card, then send 1 "Witchcrafter" card from your hand to the GY, or, if you have none, banish your entire hand. You can only use each effect of "Witchcrafter Pittore" once per turn.


                    SR Rarity
                    Witchcrafter Pittore
                    SR Rarity
                    Witchcrafter Pittore
                    Witchcrafter Pittore
                    WATER 3
                    Witchcrafter Pittore
                    Nữ phù thủy thủ công Pittore
                    • ATK:

                    • 1000

                    • DEF:

                    • 1500


                    Hiệu ứng (VN):

                    Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Witchcrafter Pittore". Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; rút 1 lá bài, sau đó gửi 1 "Witchcrafter" từ tay của bạn đến Mộ, hoặc nếu bạn không có, hãy loại bỏ toàn bộ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Pittore" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card, then discard 1 Spell; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your Deck, except "Witchcrafter Pittore". You can banish this card from your GY; draw 1 card, then send 1 "Witchcrafter" card from your hand to the GY, or, if you have none, banish your entire hand. You can only use each effect of "Witchcrafter Pittore" once per turn.


                    UR Rarity
                    Witchcrafter Schmietta
                    UR Rarity
                    Witchcrafter Schmietta
                    Witchcrafter Schmietta
                    FIRE 4
                    Witchcrafter Schmietta
                    Nữ phù thủy thủ công Schmietta
                    • ATK:

                    • 1800

                    • DEF:

                    • 600


                    Hiệu ứng (VN):

                    Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Witchcrafter Schmietta". Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; gửi 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Witchcrafter Schmietta". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Schmietta" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card, then discard 1 Spell; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your Deck, except "Witchcrafter Schmietta". You can banish this card from your GY; send 1 "Witchcrafter" card from your Deck to the GY, except "Witchcrafter Schmietta". You can only use each effect of "Witchcrafter Schmietta" once per turn.


                    SR Rarity
                    Lucky Loan
                    SR Rarity
                    Lucky Loan
                    Lucky Loan
                    Spell Normal
                    Lucky Loan
                    Cho vay vận may

                     Hiệu ứng (VN):

                     Chọn mục tiêu 1 "Fortune Fairy" mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Spellcaster từ tay hoặc Deck của bạn, có Cấp ban đầu thấp hơn 1 quái thú đó, cũng như trong lượt tiếp theo của bạn sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Spellcaster. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Lucky Loan" mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     Target 1 "Fortune Fairy" monster you control; Special Summon 1 Spellcaster monster from your hand or Deck, whose original Level is 1 lower than that monster's, also during your next turn after this card resolves, you cannot Normal or Special Summon monsters, except Spellcaster monsters. You can only activate 1 "Lucky Loan" per turn.


                     R Rarity
                     Witchcrafter Collaboration
                     R Rarity
                     Witchcrafter Collaboration
                     Witchcrafter Collaboration
                     Spell Normal
                     Witchcrafter Collaboration
                     Nữ phù thủy thủ công hợp tác

                      Hiệu ứng (VN):

                      Chọn mục tiêu 1 "Witchcrafter" mà bạn điều khiển; nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này, ngoài ra, nếu nó tấn công trong lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step. Trong End Phase của bạn, nếu bạn điều khiển một "Witchcrafter" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Witchcrafter Collaboration" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Target 1 "Witchcrafter" monster you control; it can make a second attack during each Battle Phase this turn, also, if it attacks this turn, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. During your End Phase, if you control a "Witchcrafter" monster, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use 1 "Witchcrafter Collaboration" effect per turn, and only once that turn.


                      R Rarity
                      Witchcrafter Collaboration
                      R Rarity
                      Witchcrafter Collaboration
                      Witchcrafter Collaboration
                      Spell Normal
                      Witchcrafter Collaboration
                      Nữ phù thủy thủ công hợp tác

                       Hiệu ứng (VN):

                       Chọn mục tiêu 1 "Witchcrafter" mà bạn điều khiển; nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này, ngoài ra, nếu nó tấn công trong lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step. Trong End Phase của bạn, nếu bạn điều khiển một "Witchcrafter" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Witchcrafter Collaboration" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       Target 1 "Witchcrafter" monster you control; it can make a second attack during each Battle Phase this turn, also, if it attacks this turn, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. During your End Phase, if you control a "Witchcrafter" monster, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use 1 "Witchcrafter Collaboration" effect per turn, and only once that turn.


                       R Rarity
                       Witchcrafter Holiday
                       R Rarity
                       Witchcrafter Holiday
                       Witchcrafter Holiday
                       Spell Normal
                       Witchcrafter Holiday
                       Nữ phù thủy thủ công chảy thây

                        Hiệu ứng (VN):

                        Chọn mục tiêu 1 "Witchcrafter" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong End Phase của bạn, nếu bạn điều khiển một "Witchcrafter" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Witchcrafter Holiday" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        Target 1 "Witchcrafter" monster in your GY; Special Summon it. During your End Phase, if you control a "Witchcrafter" monster, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use 1 "Witchcrafter Holiday" effect per turn, and only once that turn.


                        R Rarity
                        Witchcrafter Holiday
                        R Rarity
                        Witchcrafter Holiday
                        Witchcrafter Holiday
                        Spell Normal
                        Witchcrafter Holiday
                        Nữ phù thủy thủ công chảy thây

                         Hiệu ứng (VN):

                         Chọn mục tiêu 1 "Witchcrafter" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong End Phase của bạn, nếu bạn điều khiển một "Witchcrafter" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Witchcrafter Holiday" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         Target 1 "Witchcrafter" monster in your GY; Special Summon it. During your End Phase, if you control a "Witchcrafter" monster, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use 1 "Witchcrafter Holiday" effect per turn, and only once that turn.


                         R Rarity
                         Witchcrafter Unveiling
                         R Rarity
                         Witchcrafter Unveiling
                         Witchcrafter Unveiling
                         Spell Quick
                         Witchcrafter Unveiling
                         Nữ phù thủy thủ công minh họa

                          Hiệu ứng (VN):

                          Triệu hồi Đặc biệt 1 "Witchcrafter" từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt các hiệu ứng quái thú Spellcaster của bạn trong phần còn lại của lượt này. Trong End Phase của bạn, nếu bạn điều khiển một "Witchcrafter" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Witchcrafter Unveiling" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your hand, and if you do, your opponent cannot activate cards or effects in response to the activation of your Spellcaster monster effects for the rest of this turn. During your End Phase, if you control a "Witchcrafter" monster, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use 1 "Witchcrafter Unveiling" effect per turn, and only once that turn.


                          R Rarity
                          Witchcrafter Unveiling
                          R Rarity
                          Witchcrafter Unveiling
                          Witchcrafter Unveiling
                          Spell Quick
                          Witchcrafter Unveiling
                          Nữ phù thủy thủ công minh họa

                           Hiệu ứng (VN):

                           Triệu hồi Đặc biệt 1 "Witchcrafter" từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt các hiệu ứng quái thú Spellcaster của bạn trong phần còn lại của lượt này. Trong End Phase của bạn, nếu bạn điều khiển một "Witchcrafter" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Witchcrafter Unveiling" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your hand, and if you do, your opponent cannot activate cards or effects in response to the activation of your Spellcaster monster effects for the rest of this turn. During your End Phase, if you control a "Witchcrafter" monster, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use 1 "Witchcrafter Unveiling" effect per turn, and only once that turn.


                           SR Rarity
                           Witchcrafter Patronus
                           SR Rarity
                           Witchcrafter Patronus
                           Witchcrafter Patronus
                           Trap Continuous
                           Witchcrafter Patronus
                           TÌnh nữ phù thủy thủ công che chở

                            Hiệu ứng (VN):

                            Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú Spellcaster bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 Lá bài Phép "Witchcrafter" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn, ngoại trừ lượt nó được gửi đến đó: Bạn có thể loại bỏ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu bất kỳ số "Witchcrafter" bị loại bỏ của bạn với các tên khác nhau; thêm chúng lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Patronus" một lần mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            You can target 1 of your Spellcaster monsters that is banished or in your GY; shuffle it into the Deck, and if you do, add 1 "Witchcrafter" Spell from your Deck to your hand. If this card is in your GY, except the turn it was sent there: You can banish this card, then target any number of your banished "Witchcrafter" Spells with different names; add them to your hand. You can only use each effect of "Witchcrafter Patronus" once per turn.


                            SR Rarity
                            Witchcrafter Patronus
                            SR Rarity
                            Witchcrafter Patronus
                            Witchcrafter Patronus
                            Trap Continuous
                            Witchcrafter Patronus
                            TÌnh nữ phù thủy thủ công che chở

                             Hiệu ứng (VN):

                             Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú Spellcaster bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 Lá bài Phép "Witchcrafter" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn, ngoại trừ lượt nó được gửi đến đó: Bạn có thể loại bỏ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu bất kỳ số "Witchcrafter" bị loại bỏ của bạn với các tên khác nhau; thêm chúng lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Patronus" một lần mỗi lượt.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             You can target 1 of your Spellcaster monsters that is banished or in your GY; shuffle it into the Deck, and if you do, add 1 "Witchcrafter" Spell from your Deck to your hand. If this card is in your GY, except the turn it was sent there: You can banish this card, then target any number of your banished "Witchcrafter" Spells with different names; add them to your hand. You can only use each effect of "Witchcrafter Patronus" once per turn.


                             SR Rarity
                             Witchcrafter Patronus
                             SR Rarity
                             Witchcrafter Patronus
                             Witchcrafter Patronus
                             Trap Continuous
                             Witchcrafter Patronus
                             TÌnh nữ phù thủy thủ công che chở

                              Hiệu ứng (VN):

                              Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú Spellcaster bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 Lá bài Phép "Witchcrafter" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn, ngoại trừ lượt nó được gửi đến đó: Bạn có thể loại bỏ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu bất kỳ số "Witchcrafter" bị loại bỏ của bạn với các tên khác nhau; thêm chúng lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Patronus" một lần mỗi lượt.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              You can target 1 of your Spellcaster monsters that is banished or in your GY; shuffle it into the Deck, and if you do, add 1 "Witchcrafter" Spell from your Deck to your hand. If this card is in your GY, except the turn it was sent there: You can banish this card, then target any number of your banished "Witchcrafter" Spells with different names; add them to your hand. You can only use each effect of "Witchcrafter Patronus" once per turn.


                                 
                              Đơn vị đồng hành:

                              - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                              Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

                              https://ygovietnam.com/
                              Top