Hướng Dẫn chơi Dark Lord

Hướng Dẫn chơi Dark Lord

 Sơ lược :

Tất cả quái thú Dark Lord đều có hệ DARK Fairy trừ Marie ( hệ Fiend ). Hiệu ứng của Dark Lord xoay quanh việc ném Dark Lord xuống mộ, ném Dark Lord xuống mộ và triệu hồi chính nó, kích hoạt hiệu ứng khi từ mộ triệu hồi lên sân, đưa bài từ mộ đi nơi khác để kích hoạt hiệu ứng,...

Lối chơi : Control và Deck-out
Newbie có nên chơi : có nếu bạn thích nhây hoặc thích chơi Control
F2P có nên chơi : không

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Draw Sense: Spell/Trap (90%)

 Rarity
Draw Sense: Spell/Trap
 Rarity
Draw Sense: Spell/Trap
Draw Sense: Spell/Trap
Draw Sense: Spell/Trap
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000.
Trong Draw Phase, thay vì giới hạn lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên.
Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu trận Đấu với một Deck có từ 3 Lá Bài Phép / Bẫy hoặc lớn hơn với các tên khác nhau.


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used each time your Life Points decrease by 1000. In the Draw Phase, instead of confucting your normal draw, draw a random Spell/Trap Card. This Skill will only activate if you begin the Duel with a Deck that has 3 or more Spell/Trap Cards with different names.


 Chỉ cần mất 1000LP, bạn cơ thể rút 1 lá spell/trap thay vì rút thông thường, hiệu ứng này rất quan trọng do spell/trap Darklord bị ăn limited gần hết nên tỉ lệ rút thấp, cũng nhu Darklord khá phụ thuộc vào spell/trao trên tay và dưới mộ để thiết lập thế control cũng như combo.

Cosmic Enlightenment (Skill Card) (10%)

UR Rarity
Cosmic Enlightenment (Skill Card)
UR Rarity
Cosmic Enlightenment (Skill Card)
Cosmic Enlightenment (Skill Card)
Cosmic Enlightenment (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một quái thú Psychic hoặc "Jinzo" ngẫu nhiên.


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used each time your Life Points decrease by 1000. In the Draw Phase, instead of conducting your normal draw, draw a random Psychic-Type or "Jinzo" monster.


 Skill này chủ yếu để search Psychic Wheeleder để triệu hồi Synchro ra quái Level 6 như Coral Dragon, Brionac,...

Destiny Draw (Skill Card) (Tùy chọn)

UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[Nếu bạn mất 2000 LP hoặc lớn hơn, bạn có thể kích hoạt Kỹ năng này trong Draw Phase tiếp theo của mình.]

Trong Draw Phase, bạn có thể tìm kiếm trong Deck của mình cho bất kỳ lá bài nào, tiết lộ nó cho đối thủ và thêm nó lên tay của bạn thay vì rút. Nếu bạn làm điều đó, hãy lật lại lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[If you lose 2000 or more LP, you can activate this Skill during your next Draw Phase.] During your Draw Phase, you may search your Deck for any card, reveal it to your opponent, and add it to your hand instead of drawing. If you do that, flip this card over.


Destiny Draw cho phép bạn rút bất kì lá bài nào trong bộ bài khi điểm gốc bạn giảm 2000. Kĩ năng này cũng đc sử dụng khá nhiều nếu bạn không có khác Skill khác. Skill này cũng hoạt động khá tốt khi bạn có thể chủ động giảm điểm gốc bằng Darklord Amdusc để rút lá bài mà bạn muốn rút.Core

 

Banishment of the Darklords (X3)

UR Rarity
Banishment of the Darklords
UR Rarity
Banishment of the Darklords
Banishment of the Darklords
Spell Normal
Banishment of the Darklords
Thiên sứ sa ngã đuổi đi

  Hiệu ứng (VN):

  Thêm 1 lá bài "Darklord" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Banishment of the Darklords". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Banishment of the Darklords" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Add 1 "Darklord" card from your Deck to your hand, except "Banishment of the Darklords". You can only activate 1 "Banishment of the Darklords" per turn.


  Banishment là lá bài search chính của Darklord cho phép Darklord có thể chơi được ở meta hiện tại, Banishment có thể thêm 1 lá bài quái hay ma pháp bẫy đều được miễn có chữ Darklord, ngoại trừ chính lá Banishment này. Và bạn chỉ có thể kích hoạt Banishment mỗi lượt.

  Darklord Contact (X1-3)

  R Rarity
  Darklord Contact
  R Rarity
  Darklord Contact
  Darklord Contact
  Spell Normal
  Darklord Contact
  Giới đàn thiên sứ sa ngã

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Darklord" từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Darklord Contact" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Special Summon 1 "Darklord" monster from your GY in Defense Position. You can only activate 1 "Darklord Contact" per turn.


   Darklord Contact cho phép bạn triệu hồi đặc biệt 1 quái Darklord từ mộ, đây là hiệu ứng giúp bạn có thể combo với những lá Xyz tốt. Và bạn chỉ có thể kích hoạt Darklord Contact mỗi lượt.

   The Sanctified Darklord (X1-3)

   R Rarity
   The Sanctified Darklord
   R Rarity
   The Sanctified Darklord
   The Sanctified Darklord
   Trap Normal
   The Sanctified Darklord
   Thiên sứ sa ngã thuộc về thần

    Hiệu ứng (VN):

    Gửi 1 quái thú "Darklord" từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn đến Mộ; vô hiệu hóa hiệu ứng của 1 quái thú Hiệu ứng trên sân cho đến cuối lượt này và nếu bạn làm điều đó, nhận được LP bằng ATK của nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "The Sanctified Darklord" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Send 1 "Darklord" monster from your hand or face-up from your field to the GY; negate the effects of 1 Effect Monster on the field until the end of this turn, and if you do, gain LP equal to its ATK. You can only activate 1 "The Sanctified Darklord" per turn.


     Sanctified yêu cầu bạn gửi 1 Darklord từ tay hoặc sân của bạn xuống mộ để ngăn chặn hiệu ứng của QUÁI THÚ CÓ HIỆU ỨNG trên sân ( không target ), và nếu bạn làm vậy, bạn sẽ hồi LP bằng ATK của quái bị ngăn chặn. Ở meta hiệu ứng quái thú và ma pháp như hiện tại Sactified cho phép bạn duy trì thế control trên sân, cũng như hồi phục LP cho bạn để tiếp tục gây khó dễ cho đối thủ.

    Darklord Nasten (X3)

    R Rarity
    Darklord Nasten
    R Rarity
    Darklord Nasten
    Darklord Nasten
    DARK 7
    Darklord Nasten
    Thiên sứ sa ngã Masterma
    • ATK:

    • 2600

    • DEF:

    • 2600


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể gửi xuống Mộ 2 "Darklord" khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy "Darklord" trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng của mục tiêu đó, sau đó xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Darklord Nasten" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Darklord Nasten(s)" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can discard 2 other "Darklord" cards; Special Summon this card from your hand. (Quick Effect): You can pay 1000 LP, then target 1 "Darklord" Spell/Trap in your GY; apply that target's effect, then shuffle that target into the Deck. You can only use this effect of "Darklord Nasten" once per turn. You can only Special Summon "Darklord Nasten(s)" once per turn.


     Nasten có body 2k6 ATK và DEF và được triệu hồi rất dễ, chỉ cần bạn ném 2 lá Darklord từ tay. Chính vì điều này Nasten được đem 3 để hạn chế deadhand cho khả năng ném Darklord khác xuống mộ, thứ sẽ giúp ích cho combo. Ngoài ra Nasten sẽ bỏ 1000 LP ( hiệu ứng nhanh ) để có thể chọn 1 ma pháp hoặc bẫy Darklord dưới mộ, kích hoạt hiệu ứng của lá bài đó, sau đó đưa lá bài đó vào bộ bài ( kích hoạt Sanctified không cần gửi 1 Darklord từ tay hoặc sân vì nó là cost ).

    Darklord Amdusc (X2-3)

    N Rarity
    Darklord Amdusc
    N Rarity
    Darklord Amdusc
    Darklord Amdusc
    DARK 6
    Darklord Amdusc
    Thiên sứ sa ngã Amdusias
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 2800


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể gửi Mộ lá bài này và 1 lá bài "Darklord" , sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài "Darklord" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép/Bẫy "Darklord" trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng của mục tiêu đó, sau đó xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Darklord Amdusc" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Darklord Amdusc(s)" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can discard this card and 1 "Darklord" card, then target 1 "Darklord" card in your Graveyard; add it to your hand. During either player's turn: You can pay 1000 LP, then target 1 "Darklord" Spell/Trap Card in your Graveyard; apply that target's effect, then shuffle that target into the Deck. You can only use each effect of "Darklord Amdusc" once per turn. You can only Special Summon "Darklord Amdusc(s)" once per turn.


     Amdusc có khả năng tự ném nó và 1 Darklord khác từ tay xuống mộ để lấy 1 lá Darklord từ mộ lên tay. Hiệu ứng này là -1, nhưng chính cost Darklord cũng như khả năng tái tạo của lá bài này lại là một điểm cộng.

     1. Ném Darklord để triệu hồi lên sân nhờ Darklord Contact
     2. Lấy lại Darklord Contact hoặc Banishment từ mộ nếu như không có quái dùng được chúng
     Ngoài ra vào lượt của 1 trong 2 người chơi, Amdusk có thể bỏ 1000LP để chọn Ma pháp hoặc Bẫy Darklord từ mộ và kích hoạt hiệu ứng của nó, sau đó đưa lá đó vào bộ bài.

    Darklord Superbia (X0-2)

    SR Rarity
    Darklord Superbia
    SR Rarity
    Darklord Superbia
    Darklord Superbia
    DARK 8
    Darklord Superbia
    Thiên sứ sa ngã Superbia
    • ATK:

    • 2900

    • DEF:

    • 2400


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Loại Tiên trong Mộ của mình, ngoại trừ "Darklord Superbia"; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Special Summoned from the Graveyard: You can target 1 Fairy-Type monster in your Graveyard, except "Darklord Superbia"; Special Summon that target.


     Bộ đôi SuperbiaDarklord Contact rất nổi tiếng bên Yugi H5 rồi nhỉ. Superbia có khả năng đặc biệt, khi nó được triệu hồi đặc biệt từ mộ, bạn có thể chọn 1 lá hệ Fairy dưới mộ và triệu hồi đặc biệt lá bài đó lên sân, ngoại trừ Superbia. Superbia thường đem x1, thậm chí là không đem do hiệu ứng quá tù và chỉ kích hoạt khi được triệu hồi đặc biệt từ mộ.

    Darklord Tezcatlipoca (X1-2)

    N Rarity
    Darklord Tezcatlipoca
    N Rarity
    Darklord Tezcatlipoca
    Darklord Tezcatlipoca
    DARK 9
    Darklord Tezcatlipoca
    Thiên sứ sa ngã Tezcatlipoca
    • ATK:

    • 2800

    • DEF:

    • 2100


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu "Darklord" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này để thay thế. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài "Darklord" trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng của mục tiêu đó, sau đó xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Darklord Tezcatlipoca" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Darklord Tezcatlipoca(s)" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If a "Darklord" monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can discard this card instead. During either player's turn: You can pay 1000 LP, then target 1 "Darklord" Spell/Trap Card in your Graveyard; apply that target's effect, then shuffle that target into the Deck. You can only use this effect of "Darklord Tezcatlipoca" once per turn. You can only Special Summon "Darklord Tezcatlipoca(s)" once per turn.


     Tezcat chủ yếu được đem 1 nhờ khả năng bảo kê khi có một hay nhiều quái Darklord bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng, bạn có thể ném lá này từ tay xuống mộ để thay thế. Nó cũng có hiệu ứng thứ 2 như Amdusc nhưng ít khi được dùng do mục đích chính lá này dùng để ném xuống mộ đỡ đạn thay các Darklord khác.

    Darklord Ukoback (X1-3)

    N Rarity
    Darklord Ukoback
    N Rarity
    Darklord Ukoback
    Darklord Ukoback
    DARK 3
    Darklord Ukoback
    Thiên sứ sa ngã Ukoback
    • ATK:

    • 700

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Darklord" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Darklord Ukoback" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Darklord" card from your Deck to the Graveyard. You can only use this effect of "Darklord Ukoback" once per turn.


     Khi Ukoback được triệu hồi thường hay đặc biệt, bạn có thể ném 1 lá Darklord từ bộ bài xuống mộ, nếu bạn có Amdusc trên tay, kết hợp với Ukoback hay có quái Darklord có thể dùng ma pháp/bẫy dưới nộ khi Ukoback ném ma pháp/bẫy xuống, hiệu ứng của Ukoback lúc này sẽ không khác gì search, nhưng Ukoback không mạnh lúc đầu, chỉ mạnh ở giai đoạn sau, khi mà bạn set-up đầy đủ.

    Darklord Desire (X1)

    SR Rarity
    Darklord Desire
    SR Rarity
    Darklord Desire
    Darklord Desire
    DARK 10
    Darklord Desire
    Thiên sứ sa ngã Desire
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2800


    Hiệu ứng (VN):

    Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Bạn có thể Triệu hồi lá bài này bằng cách Hiến tế 1 quái thú Loại Tiên. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; lá bài này mất chính xác 1000 ATK, và nếu nó làm điều đó, hãy đưa mục tiêu đó vào Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Cannot be Special Summoned. You can Tribute Summon this card by Tributing 1 Fairy-Type monster. Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; this card loses exactly 1000 ATK, and if it does, send that target to the Graveyard.


     Desire không có khả năng tự triệu hồi đặc biệt bản thân, cũng như không thể được triệu hồi đặc biệt. Desire có thể triệu hồi hiến tế bằng cách hiến tế 1 quái hệ Fairy. Một lần một lượt bạn có thể target 1 quái thú đối phương, lá bài này giảm ĐÚNG 1000 ATK của quái thú này, và nếu làm vậy, GỬI quái thú đó xuống mộ.

    Darklord Morningstar (X0-1)

    R Rarity
    Darklord Morningstar
    R Rarity
    Darklord Morningstar
    Darklord Morningstar
    DARK 11
    Darklord Morningstar
    Thiên sứ sa ngã Lucifer
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 3000


    Hiệu ứng (VN):

    Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Hiến tế: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Darklord" từ tay và / hoặc Deck của bạn, lên đến số quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển. Trong khi bạn điều khiển một quái thú "Darklord" khác, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào lá bài này bằng các hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi các lá bài từ trên cùng Deck của bạn đến Mộ, bằng với số lượng quái thú "Darklord" trên sân và nếu bạn làm điều đó, nhận được 500 LP cho mỗi quái thú "Darklord" được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Cannot be Special Summoned. If this card is Tribute Summoned: You can Special Summon "Darklord" monsters from your hand and/or Deck, up to the number of Effect Monsters your opponent controls. While you control another "Darklord" monster, your opponent cannot target this card with card effects. Once per turn: You can send cards from the top of your Deck to the Graveyard, equal to the number of "Darklord" monsters on the field, and if you do, gain 500 LP for each "Darklord" card sent to the Graveyard by this effect.


     Morningstar là trùm cuối của bọn này, tuy nhiên do quá khó để triệu hồi ở thời điểm hiện tại, meta đánh nhanh thắng nhanh hoặc nhây cho đến khi OTK thì Morningstar lại lộ ra điểm yếu như không triệu hồi đặc biệt, thiếu hiệu ứng dứt điểm, deadhand,... Nên Morningstar không còn được trọng dụng nữa.

    Darklord Ixchel (X0-3)

    SR Rarity
    Darklord Ixchel
    SR Rarity
    Darklord Ixchel
    Darklord Ixchel
    DARK 10
    Darklord Ixchel
    Thiên sứ sa ngã Ixtam
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2900


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này và 1 lá bài "Darklord" ; rút 2 lá bài. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy "Darklord" trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng của mục tiêu đó, sau đó xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Darklord Ixchel" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Darklord Ixchel(s)" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can discard this card and 1 "Darklord" card; draw 2 cards. (Quick Effect): You can pay 1000 LP, then target 1 "Darklord" Spell/Trap in your GY; apply that target's effect, then shuffle that target into the Deck. You can only use each effect of "Darklord Ixchel" once per turn. You can only Special Summon "Darklord Ixchel(s)" once per turn.


     Ixchel có khả năng ném bài xuống mộ và draw 2 rất mạnh cũng như hiệu ứng 2 giống Nasten, nhưng so bị limited 2 cùng với Darklord ContactSanctified nên Ixchel không được đem vào deck, thay vào đó người chơi đem 1 bản sao của 2 lá kia.

    Darklord Edeh Arae (X0)

    N Rarity
    Darklord Edeh Arae
    N Rarity
    Darklord Edeh Arae
    Darklord Edeh Arae
    DARK 5
    Darklord Edeh Arae
    Thiên sứ sa ngã Edeh Arae
    • ATK:

    • 2300

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ, nó sẽ nhận được hiệu ứng này.
    ● Nếu lá bài này tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is Special Summoned from the Graveyard, it gains this effect. ● If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


     Edeh Arae hiệu ứng quá phèn, cộng với việc gây brick nên không được dùng trong deck

    Darklord Descent (X0)

    N Rarity
    Darklord Descent
    N Rarity
    Darklord Descent
    Darklord Descent
    Trap Normal
    Darklord Descent
    Thiên sứ sa ngã giáng thế

     Hiệu ứng (VN):

     Trả một nửa LP của bạn; Triệu hồi Đặc biệt tối đa 2 "Darklord" từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ, có cùng Cấp độ với 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Pay half your LP; Special Summon up to 2 "Darklord" monsters from your Graveyard in Defense Position, with the same Level as 1 face-up monster your opponent controls.


      Lá bài này tuy hiệu ứng mạnh nhưng lại không hữu dụng hiện tại, khi mà Darklord bạn Level quá cao so với những deck meta dùng quái Level 4 để Xyz, cũng như việc lá bài này sẽ gây deadhand, nên không được sử dụng.     Staple

      

     Star Seraph Scepter, Star Seraph Sovereignty và Stellarknight Delteros (Star Seraph Engine)

     UR Rarity
     Star Seraph Scepter
     UR Rarity
     Star Seraph Scepter
     Star Seraph Scepter
     LIGHT 4
     Star Seraph Scepter
     Trượng tia sét thiêng
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 400


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Star Seraph" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Star Seraph Scepter". Một quái thú Xyz được Triệu hồi bằng cách sử dụng 3 quái thú hoặc lớn hơn, bao gồm cả lá bài này trên sân, khi các nguyên liệu nhận được hiệu ứng này.
     ● Khi nó được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài khác trên sân; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể rút được 1 lá bài.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Star Seraph" monster from your Deck to your hand, except "Star Seraph Scepter". An Xyz Monster that was Summoned using 3 or more monsters, including this card on the field, as materials gains this effect. ● When it is Xyz Summoned: You can target 1 other card on the field; destroy it, and if you do, you can draw 1 card.


     SR Rarity
     Star Seraph Sovereignty
     SR Rarity
     Star Seraph Sovereignty
     Star Seraph Sovereignty
     LIGHT 4
     Star Seraph Sovereignty
     Ngai vàng tia sét thiêng
     • ATK:

     • 800

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz sử dụng 3 quái thú hoặc lớn hơn làm nguyên liệu. Nếu bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một "Star Seraph" , ngoại trừ trong Damage Step: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó nếu nó là một quái thú "Star Seraph"


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Cannot be used as material for an Xyz Summon, except for an Xyz Summon that uses 3 or more monsters as material. If you Normal or Special Summon a "Star Seraph" monster(s), except during the Damage Step: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, draw 1 card, then you can Special Summon it if it is a "Star Seraph" monster.


     UR Rarity
     Stellarknight Delteros
     UR Rarity
     Stellarknight Delteros
     Stellarknight Delteros
     LIGHT
     Stellarknight Delteros
     Hiệp sĩ tinh anh Deltatheros
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 2100


     Hiệu ứng (VN):

     3 quái thú Cấp 4
     Trong khi lá bài này có Nguyên liệu Xyz, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng khi bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (các) quái thú. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "tellarknight" từ tay hoặc Deck của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     3 Level 4 monsters While this card has Xyz Material, your opponent cannot activate cards or effects when you Normal or Special Summon a monster(s). Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can Special Summon 1 "tellarknight" monster from your hand or Deck.


      Engine này cho phép bạn ít brick hơn so với thuần Darklord, Engine này cũng cho phép bạn bắn những ma pháp, bẫy hoặc quái thú khó chịu, thậm chí bắn hết nếu có thể.

     Spiritual Beast Tamer Winda, Ritual Beast Ulti-Apelio và Ritual Beast Ulti-Pettlephin (Ritual Beast Engine)

     UR Rarity
     Spiritual Beast Tamer Winda
     UR Rarity
     Spiritual Beast Tamer Winda
     Spiritual Beast Tamer Winda
     WIND 4
     Spiritual Beast Tamer Winda
     Người nuôi tinh linh thú Winda
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Ritual Beast" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Tamer Winda(s)" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect): You can Special Summon 1 "Ritual Beast" monster from your Deck or Extra Deck, ignoring its Summoning conditions. You can only Special Summon "Spiritual Beast Tamer Winda(s)" once per turn.


     UR Rarity
     Ritual Beast Ulti-Apelio
     UR Rarity
     Ritual Beast Ulti-Apelio
     Ritual Beast Ulti-Apelio
     WIND 6
     Ritual Beast Ulti-Apelio
     Người cưỡi linh thú thánh Apelio
     • ATK:

     • 2600

     • DEF:

     • 400


     Hiệu ứng (VN):

     1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
     Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác cho đến khi kết thúc Damage Step. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) If this card attacks, it is unaffected by other cards' effects until the end of the Damage Step. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


     R Rarity
     Ritual Beast Ulti-Pettlephin
     R Rarity
     Ritual Beast Ulti-Pettlephin
     Ritual Beast Ulti-Pettlephin
     WIND 6
     Ritual Beast Ulti-Pettlephin
     Người cưỡi linh thú thánh Petolphin
     • ATK:

     • 200

     • DEF:

     • 2800


     Hiệu ứng (VN):

     1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
     Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) Cannot be destroyed by card effects. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


      Ritual Beast Engine thiên về việc làm mỏng deck, cũng như có thể ra một quái body 2k6 ATK miễn nhiễm hiệu ứng, cũng như quái 2k8 DEF không bị phá hủy bởi hiệu ứng. Engine này giúp tăng độ trơn tru cho deck, giúp bạn vừa làm mỏng deck vừa có boss của Ritual Beast khi hand Darklord của bạn không đẹp.

     Lightsworn Engine

     SR Rarity
     Raiden, Hand of the Lightsworn
     SR Rarity
     Raiden, Hand of the Lightsworn
     Raiden, Hand of the Lightsworn
     LIGHT 4
     Raiden, Hand of the Lightsworn
     Sát thủ chân lý sáng, Raiden
     • ATK:

     • 1700

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ, sau đó nếu bất kỳ "Lightsworn" được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng này, lá bài này sẽ nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raiden, Hand of the Lightsworn" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During your Main Phase: You can send the top 2 cards of your Deck to the GY, then if any "Lightsworn" monsters were sent to the GY by this effect, this card gains 200 ATK until the end of your opponent's turn. You can only use this effect of "Raiden, Hand of the Lightsworn" once per turn. Once per turn, during your End Phase: Send the top 2 cards of your Deck to the GY.


     UR Rarity
     Michael, the Arch-Lightsworn
     UR Rarity
     Michael, the Arch-Lightsworn
     Michael, the Arch-Lightsworn
     LIGHT 7
     Michael, the Arch-Lightsworn
     Tổng lãnh chân lý sáng, Michael
     • ATK:

     • 2600

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner LIGHT
     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; loại bỏ mục tiêu đó. Khi lá bài này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu bất kỳ số lượng "Lightsworn" trong Mộ của mình; xáo trộn chúng vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được 300 LP cho mỗi lá bài được trả lại. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1 or more non-Tuner LIGHT monsters Once per turn: You can pay 1000 LP, then target 1 card on the field; banish that target. When this card is destroyed: You can target any number of other "Lightsworn" monsters in your Graveyard; shuffle them into the Deck, and if you do, you gain 300 LP for each returned card. Once per turn, during your End Phase: Send the top 3 cards of your Deck to the Graveyard.


     SR Rarity
     Charge of the Light Brigade
     SR Rarity
     Charge of the Light Brigade
     Charge of the Light Brigade
     Spell Normal
     Charge of the Light Brigade
     Chi viện đoàn quân ánh sáng

      Hiệu ứng (VN):

      Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ; "Lightsworn" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Send the top 3 cards of your Deck to the Graveyard; add 1 Level 4 or lower "Lightsworn" monster from your Deck to your hand.


      R Rarity
      Lumina, Lightsworn Summoner
      R Rarity
      Lumina, Lightsworn Summoner
      Lumina, Lightsworn Summoner
      LIGHT 3
      Lumina, Lightsworn Summoner
      Người triệu hồi chân lý sáng, Lumina
      • ATK:

      • 1000

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 "Lightsworn" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Once per turn: You can discard 1 card, then target 1 Level 4 or lower "Lightsworn" monster in your GY; Special Summon that target. Once per turn, during your End Phase: Send the top 3 cards of your Deck to the GY.


      SR Rarity
      Ryko, Lightsworn Hunter
      SR Rarity
      Ryko, Lightsworn Hunter
      Ryko, Lightsworn Hunter
      LIGHT 2
      Ryko, Lightsworn Hunter
      Thợ săn chân lý sáng, Ryko
      • ATK:

      • 200

      • DEF:

      • 100


      Hiệu ứng (VN):

      FLIP: Áp dụng các hiệu ứng này (đồng thời).
      ● Bạn có thể hủy 1 lá bài trên sân.
      ● Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      FLIP: Apply these effects (simultaneously). ● You can destroy 1 card on the field. ● Send the top 3 cards of your Deck to the GY.


      UR Rarity
      Lyla, Lightsworn Sorceress
      UR Rarity
      Lyla, Lightsworn Sorceress
      Lyla, Lightsworn Sorceress
      LIGHT 4
      Lyla, Lightsworn Sorceress
      Pháp sư chân lý sáng, Lyla
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 200


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; Tư thế chiến đấu của lá bài này không thể thay đổi cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của bạn, hãy thay đổi lá bài này mà bạn điều khiển từ Tư thế tấn công ngửa sang Tư thế phòng thủ ngửa, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ mục tiêu đó. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; this card's battle position cannot be changed until the end of your next turn, also change this card you control from face-up Attack Position to face-up Defense Position, and if you do, destroy that target. Once per turn, during your End Phase: Send the top 3 cards of your Deck to the GY.


      R Rarity
      Solar Recharge
      R Rarity
      Solar Recharge
      Solar Recharge
      Spell Normal
      Solar Recharge
      Đổi lực mặt trời

       Hiệu ứng (VN):

       Loại bỏ 1 quái thú "Lightsworn" rút 2 lá bài, sau đó gửi 2 lá trên cùng của Deck của bạn đến Mộ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Discard 1 "Lightsworn" monster; draw 2 cards, then send the top 2 cards of your Deck to the GY.


        Từng có một thời Lightsworn đánh thuê cho Darklord rất mạnh, với khả năng mill mộ của lightsworn và tái tạo từ mộ của Darklord, bộ đôi này trở nên cực kỳ lỗi. Và do quá lỗi nên cả 2 đã bị đánh số đến mức không còn được chơi chung với nhau nữa.

       Valhalla Hall of the Fallen (X0-3)

       UR Rarity
       Valhalla, Hall of the Fallen
       UR Rarity
       Valhalla, Hall of the Fallen
       Valhalla, Hall of the Fallen
       Spell Continuous
       Valhalla, Hall of the Fallen
       Thành trú ngự của thần, Valhalla

        Hiệu ứng (VN):

        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Tiên từ tay của bạn. Bạn phải không có điều khiển quái thú nào để kích hoạt và để thực thi hiệu ứng này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Once per turn: You can Special Summon 1 Fairy monster from your hand. You must control no monsters to activate and to resolve this effect.


         Valhalla cho phép bạn bớt brick hơn khi tay toàn Darklord 5 sao trở lên. Tuy nhiên ở meta hiện tại, Darklord chơi Draw Sense: Spell/Trap rất nhiều và chỉ đem 3 spell/trap duy nhất là Banishment, ContactSanctified nên Valhalla cũng biến mất dần.

        Mystical Space Typhoon và Cosmic Cyclone (X0-3)

        UR Rarity
        Mystical Space Typhoon
        UR Rarity
        Mystical Space Typhoon
        Mystical Space Typhoon
        Spell Quick
        Mystical Space Typhoon
        Cơn lốc thần bí

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


         UR Rarity
         Cosmic Cyclone
         UR Rarity
         Cosmic Cyclone
         Cosmic Cyclone
         Spell Quick
         Cosmic Cyclone
         Xoáy vũ trụ

          Hiệu ứng (VN):

          Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


           Cùng là mục đích không cho đối phương có cơ hồi quấy nhiễu bạn nhưng Cosmic Cyclone và MST lại đi theo 2 lối chơi riêng

          Cụ thể :
          Cosmic Cyclone : yêu câu bạn trả 1000 LP để target và loại khỏi cuộc chơi spell/trap đối phương
          ===> điều này giúp kích hoạt skill Level Duplication hay những skill yêu cầu tốn LP dễ dàng hơn
          MST thì chỉ target và phá hủy 1 spell/trap không trả cost
          ===> đều này sẽ giúp cho bạn chơi những skill không yêu cầu LP thấp để kích hoạt mà vẫn có thể phá spell/trap địch mà không tốn tài nguyên của bạn.

          Forbidden Chalice và Book of Moon (X0-3)

          SR Rarity
          Forbidden Chalice
          SR Rarity
          Forbidden Chalice
          Forbidden Chalice
          Spell Quick
          Forbidden Chalice
          Chén thánh bị cấm

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


           UR Rarity
           Book of Moon
           UR Rarity
           Book of Moon
           Book of Moon
           Spell Quick
           Book of Moon
           Sách mặt trăng

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


             Đều chung khả năng là khoá hiệu ứng quái đối thủ có khả năng bắn phá trong lượt của bạn để bạn có thể combo dễ dàng hơn nhưng BoM và Chalice sử dụng tùy tình huống khác nhau như :

             Chalice : rẻ hơn BoM với khả năng ngăn hiệu ứng nhưng tăng cho quái bị ngăn hiệu ứng 400 ATK
             BoM : úp quái trên sân xuống ( quái bị úp xuống trừ bọn Krawler ra thì hiệu ứng sẽ bị ngăn chặn ). Ngoài ra BoM còn giúp quái bạn đấm được lũ ATK to DEF thấp như Levianeer và có thể bảo kê quái bạn khỏi những lá như Karma Cut ( và tất nhiên quái đó của bạn sẽ ở tư thế thủ và bạn có thêm 1 cục thịt để đỡ 1 lần đánh mà vẫn tiêu hao được tài nguyên địch ).            Staple Extra Deck

             

            Constellar Ptolemy M7 (X1)

            UR Rarity
            Constellar Ptolemy M7
            UR Rarity
            Constellar Ptolemy M7
            Constellar Ptolemy M7
            LIGHT
            Constellar Ptolemy M7
            Messier 7 thiêng liêng
            • ATK:

            • 2700

            • DEF:

            • 2000


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 6
            Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Constellar" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz, ngoài "Constellar Ptolemy M7". (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân hoặc trong Mộ của một trong hai người chơi; trả lại mục tiêu đó lên tay.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 6 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Constellar" Xyz Monster you control as the Xyz Material, other than "Constellar Ptolemy M7". (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster on the field or in either player's Graveyard; return that target to the hand.


             Khả năng của M7 là bỏ 1 nguyên liệu Xyz để target 1 lá bài trên sân hoặc mộ và đưa lá bài bị target đó đưa về tay. Với điều kiện dễ triệu hồi ( 2 quái Level 6 ). Cùng khả năng tái tạo tài nguyên từ mộ ( một điểm mạnh của Darklord ) và khả năng đưa về tay những quái chống destroy hay đưa quái bản thân để chống lại những lá bẫy như Fiendish Chain.

            Gaia Dragon, the Thunder Charger, Digital Bug Corebage và Number 20: Giga-Brilliant (X0-1)

            SR Rarity
            Gaia Dragon, the Thunder Charger
            SR Rarity
            Gaia Dragon, the Thunder Charger
            Gaia Dragon, the Thunder Charger
            WIND
            Gaia Dragon, the Thunder Charger
            Hiệp sĩ rồng thiên lôi, Gaia
            • ATK:

            • 2600

            • DEF:

            • 2100


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 7
            Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Rank 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó vào lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 7 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 5 or 6 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


            R Rarity
            Digital Bug Corebage
            R Rarity
            Digital Bug Corebage
            Digital Bug Corebage
            LIGHT
            Digital Bug Corebage
            Bọ kỹ thuật số bướm đa lõi
            • ATK:

            • 2200

            • DEF:

            • 1800


            Hiệu ứng (VN):

            2 hoặc nhiều hơn quái thú loại côn trùng Cấp 5 LIGHT
            Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 3 hoặc 4 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck. Một lần mỗi lượt, nếu tư thế chiến đấu của (các) quái thú trên sân bị thay đổi (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể đưa 1 quái thú Loại Côn trùng từ Mộ của bạn vào lá bài này dưới dạng Nguyên liệu Xyz.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 or more Level 5 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 3 or 4 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; shuffle it into the Deck. Once per turn, if the battle position of a monster(s) on the field is changed (except during the Damage Step): You can attach 1 Insect-Type monster from your Graveyard to this card as Xyz Material.


            SR Rarity
            Number 20: Giga-Brilliant
            SR Rarity
            Number 20: Giga-Brilliant
            Number 20: Giga-Brilliant
            LIGHT
            Number 20: Giga-Brilliant
            Con số 20: Kiến đại rực rỡ
            • ATK:

            • 1800

            • DEF:

            • 1800


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 3
            Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú ngửa mà bạn hiện đang điều khiển tăng 300 ATK.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; all face-up monsters you currently control gain 300 ATK.


             Number 20 trong đây là quái thú chỉ dùng làm nguyên liệu cho rank cao hơn. Vì điều kiện triệu hồi chỉ yêu cầu 2 quái Level 3, nên Number 20 được nhiều người đem theo làm Staple cho Extra Deck phiên bản F2P. 


             Digital Bug Corebage có thể được Triệu hồi Xyz bằng cách tách 2 nguyên liệu của Number 20 để nhảy lên sân và Number 20 sẽ thành nguyên liệu của lá bài này. Hiệu ứng mạnh nhất của nó là bỏ 1 Nguyên liệu Xyz và đẩy 1 lá tư thế thủ về bộ bài. Hiệu ứng cuối tuy có tác dụng tăng Nguyên liệu Xyz cho lá này nhưng nếu không chơi thuần Digital Bug sẽ khó kích hoạt nên thường Corebage sẽ kích effect xong sẽ nhảy rank tiếp.

             Gaia Dragon có thể được Triệu hồi Xyz bằng cách dùng quái Rank 5 hoặc 6 để làm nguyên liệu cho nó và chuyển hết nguyên liệu cho Gaia Dragon. Ở trường hợp bên trên Corebage không còn nguyên liệu Xyz, nên Gaia Dragon sẽ có 1 nguyên liệu Xyz duy nhất là Corebage, nhưng nguyên liệu Xyz không quan trọng lắm với Gaia Dragon vì Gaia Dragon không dùng nguyên liệu Xyz cho bất kỳ hiệu ứng nào cả. Gaia Dragon có xuyên thủ. Bạn cứ hình dung quá trình nhảy rank này là bỏ con body yếu nhảy lên con body cao hơn một tí và có xuyên thủ là được. 

            Digital Bug Rhinosebus và Inzektor Exa-Beetle (X0-1)

            R Rarity
            Digital Bug Rhinosebus
            R Rarity
            Digital Bug Rhinosebus
            Digital Bug Rhinosebus
            LIGHT
            Digital Bug Rhinosebus
            Bọ kỹ thuật số kiến vương hệ thống
            • ATK:

            • 2600

            • DEF:

            • 2200


            Hiệu ứng (VN):

            2 hoặc nhiều hơn quái thú Cấp 7 LIGHT Loại côn trùng
            Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; phá huỷ (các) quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển với DEF cao nhất (tất cả, nếu bằng nhau).


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 or more Level 7 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 5 or 6 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; destroy the face-up monster(s) your opponent controls with the highest DEF (all, if tied).


            R Rarity
            Inzektor Exa-Beetle
            R Rarity
            Inzektor Exa-Beetle
            Inzektor Exa-Beetle
            DARK
            Inzektor Exa-Beetle
            Người côn chùng bọ hung sừng Y
            • ATK:

            • 1000

            • DEF:

            • 1000


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 6
            Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của một trong hai người chơi; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK và DEF bằng một nửa ATK và DEF ban đầu của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 lá bài ngửa ở mỗi bên của sân; gửi các mục tiêu đó đến Mộ.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 6 monsters When this card is Xyz Summoned: You can target 1 monster in either player's Graveyard; equip that target to this card. This card gains ATK and DEF equal to half the original ATK and DEF of the monster equipped by this effect. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up card on each side of the field; send those targets to the Graveyard.


             Cặp đôi BettleRhino đã quá nổi tiếng trong Duel Links nhờ những hiệu ứng gây khó chịu cho đối phương

             Ở phần của Bettle, hầu hết mọi người sẽ quan tâm tới hiệu ứng khi nó triệu hồi Xyz, nó sẽ lấy 1 lá bài dưới mộ cả 2 người chơi và trang bị cho nó. Lúc này sẽ có 2 trường hợp xảy ra.
             1. Nó đứng nguyên một cục ở đó làm cho lá bài được trang bị của nó không thể xuống mộ để kích effect như White Stone Of Ancient hoặc kích effect để GỬI một lá bài ngửa của mỗi người chơi xuống mộ.
             2. Nó sẽ dùng bản thân nó để triệu hồi Xyz ra Rhinosebus, ở trường hợp này thường sẽ equip bài của bản thân để khi lá đó xuống mộ sẽ kích effect một lần nữa.
             Rhino được triệu hồi bằng cách tách 2 nguyên liệu của quái hệ Insect bạn đang điều khiển có Rank 5 hoặc 6. Và lá bài Insect đó sẽ là nguyên liệu của lá này ( và nguyên liệu xyz CÒN LẠI của lá đó sẽ thành nguyên liệu xyz của lá này ). Dễ triệu hồi, tuy nhiên hiệu ứng của lá bài này lại rất mạnh, bạn chỉ cần bỏ 1 nguyên liệu xyz là lá này sẽ phá hủy quái ngửa có thủ cao nhất đối phương ( tất nhiên là không target ) và sẽ PHÁ HỦY TẤT CẢ QUÁI THÚ ĐỐI PHƯƠNG NẾU THỦ CỦA CHÚNG BẰNG NHAU ( một effect và biến mất 3 Blue-Eyes XD ).

            Number 28: Titanic Moth (X0-1)

            R Rarity
            Number 28: Titanic Moth
            R Rarity
            Number 28: Titanic Moth
            Number 28: Titanic Moth
            FIRE
            Number 28: Titanic Moth
            Con số 28: BƯớm Titanic
            • ATK:

            • 2400

            • DEF:

            • 2200


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 7
            Nếu bạn không điều khiển quái thú nào khác, lá bài này có thể tấn công trực tiếp, nhưng khi nó sử dụng hiệu ứng này, sát thương gây ra cho đối thủ của bạn sẽ giảm đi một nửa. Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi lá bài trên tay của họ.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 7 monsters If you control no other monsters, this card can attack directly, but when it does so using this effect, the battle damage inflicted to your opponent is halved. When this card inflicts battle damage to your opponent: You can detach 1 Xyz Material from this card; inflict 500 damage to your opponent for each card in their hand.


             Với điều kiện triệu hồi dễ và LP mỗi người chơi cơ bản là 4000, Number 28 trở nên phổ biến trong những deck Level 7.

             Number 28 có khả năng đấm thẳng điểm gốc nhưng thiệt hại chiến đấu sẽ chia đôi và bản phải không có quái nào khác để đấm thẳng điểm gốc. Nhưng khi bạn đã đấm thành công và gây thiệt hại chiến đấu cho đối phương, bạn có thể bỏ 1 nguyên liệu Xyz từ lá này, trừ 250 LP đối phương với mỗi lá trên tay họ. Một quái thú có khả năng dứt điểm trận đấu cực tốt.

            Number 47: Nightmare Shark (X0-1)

            UR Rarity
            Number 47: Nightmare Shark
            UR Rarity
            Number 47: Nightmare Shark
            Number 47: Nightmare Shark
            WATER
            Number 47: Nightmare Shark
            Con số 47: Cá mập ác mộng
            • ATK:

            • 2000

            • DEF:

            • 2000


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 3
            Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đưa 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 từ tay của bạn hoặc trên phần sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển; lượt này, quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như những quái thú khác không thể tấn công.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 3 monsters When this card is Special Summoned: You can attach 1 Level 3 WATER monster from your hand or your side of the field to this card as an Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 WATER monster you control; this turn, that monster can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack.


             Number 47: Nightmare Shark có khả năng cực dơ đó là bỏ 1 nguyên liệu Xyz để đấm thẳng điểm gốc bạn với body 2k ATK. Dù hiệu ứng phụ là quái khác của bạn không thể tấn công khi nó dùng hiệu ứng, nhưng nếu bạn không chặn được thì một Number 47 khác sẽ lên sân và đấm bạn tiếp ( bọn này nếu dùng để đánh thẳng điểm gốc thường đem 2 lá ). Nightmare Shark có khả năng vượt qua tất cả quái body to của địch và giành chiến thắng ( nếu không bị chặn ).

            Ghostrick Alucard (X0-1)

            SR Rarity
            Ghostrick Alucard
            SR Rarity
            Ghostrick Alucard
            Ghostrick Alucard
            DARK
            Ghostrick Alucard
            Ma ghẹo Alucard
            • ATK:

            • 1800

            • DEF:

            • 1600


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 3
            quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn mục tiêu "Ghostrick" mặt ngửa, hoặc bất kỳ quái thú Phòng thủ hướng mặt nào, để tấn công, ngoại trừ quái thú này. Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 Deck mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghostrick Alucard" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Ghostrick" trong Mộ của mình; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 3 monsters Monsters your opponent controls cannot target face-up "Ghostrick" monsters, or any face-down Defense Position monsters, for attacks, except this one. You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Set card your opponent controls; destroy that target. You can only use this effect of "Ghostrick Alucard" once per turn. If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 other "Ghostrick" card in your Graveyard; add that target to your hand.


             Alucard chủ yếu được đưa vào deck do dễ triệu hồi và có khả năng bắt bài úp của đối phương ( cả quái thú lẫn ma pháp/bẫy ). Alucard có thể mix với những lá như Book Of Moon rất tốt.

            Number 9: Dyson Sphere (X0-1)

            UR Rarity
            Number 9: Dyson Sphere
            UR Rarity
            Number 9: Dyson Sphere
            Number 9: Dyson Sphere
            LIGHT
            Number 9: Dyson Sphere
            Con số 9: Khối cầu Dyson
            • ATK:

            • 2800

            • DEF:

            • 3000


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 9
            Một lần mỗi Bước Chiến đấu, trong lượt của đối thủ, nếu lá bài có Nguyên liệu Xyz này bị tấn công: Bỏ đòn (đây là Hiệu ứng Nhanh). Khi lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công trong khi nó không có Nguyên liệu Xyz: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 2 quái thú trong Mộ của mình; đưa các mục tiêu đó vào lá bài này dưới dạng Nguyên liệu Xyz. Trong Main Phase 1 của bạn: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt này. Đối thủ của bạn phải điều khiển quái thú có ATK cao hơn lá bài này để bạn kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 9 monsters Once per Battle Step, during your opponent's turn, if this card with Xyz Material is attacked: Negate the attack (this is a Quick Effect). When this card is targeted for an attack while it has no Xyz Materials: You can target 2 monsters in your Graveyard; attach those targets to this card as Xyz Materials. During your Main Phase 1: You can detach 1 Xyz Material from this card; this card can attack your opponent directly this turn. Your opponent must control a monster with higher ATK than this card for you to activate and to resolve this effect.


             Dyson Sphere tuy khó gọi ( do quái Level 9 rất ít ) nhưng khi đã lên sân, Dyson Sphere trở nên rất mạnh trong chiến đấu, đặc biệt là khả năng đánh thẳng điểm gốc cực thốn của nó.

            Mecha Phantom Beast Dracossack (X0-1)

            UR Rarity
            Mecha Phantom Beast Dracossack
            UR Rarity
            Mecha Phantom Beast Dracossack
            Mecha Phantom Beast Dracossack
            WIND
            Mecha Phantom Beast Dracossack
            Quái thú ảo máy bay Dracossack
            • ATK:

            • 2600

            • DEF:

            • 2200


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 7
            Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 2 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Máy / GIÓ / Cấp 3 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi bạn điều khiển một Token, lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 "Mecha Phantom Beast" , sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá huỷ mục tiêu đó. Lá bài này không thể tấn công trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 7 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; Special Summon 2 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Machine/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0). While you control a Token, this card cannot be destroyed by battle or card effects. Once per turn: You can Tribute 1 "Mecha Phantom Beast" monster, then target 1 card on the field; destroy that target. This card cannot attack during the turn you activate this effect.


             Dracossack rất dễ để triệu hồi, chỉ cần 2 quái Level 7, với khả năng bỏ 1 nguyên liệu Xyz để tạo ra 2 viên đạn kiêm luôn bao cát bảo vệ, Dracossack trở nên khó bị phá hủy. Dracossack có thể hiến tế 1 viên đạn của nó hoặc chính nó để phá 1 lá bài trên sân. Hiệu ứng này giúp Dracossack vừa bắn backrow, vừa bắn quái, giúp clear sân rất tốt.            Combo

             

            Darklord Ukoback và Darklord Contact (Combo cơ bản ( làm quen ))

            N Rarity
            Darklord Ukoback
            N Rarity
            Darklord Ukoback
            Darklord Ukoback
            DARK 3
            Darklord Ukoback
            Thiên sứ sa ngã Ukoback
            • ATK:

            • 700

            • DEF:

            • 1000


            Hiệu ứng (VN):

            Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Darklord" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Darklord Ukoback" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Darklord" card from your Deck to the Graveyard. You can only use this effect of "Darklord Ukoback" once per turn.


            R Rarity
            Darklord Contact
            R Rarity
            Darklord Contact
            Darklord Contact
            Spell Normal
            Darklord Contact
            Giới đàn thiên sứ sa ngã

             Hiệu ứng (VN):

             Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Darklord" từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Darklord Contact" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Special Summon 1 "Darklord" monster from your GY in Defense Position. You can only activate 1 "Darklord Contact" per turn.


              Nếu bạn chỉ có 1 trong 2 lá bài Darklord Contact hoặc Darklord Ukoback, bạn có thể dùng Banishment để thay thế.

              Triệu hồi thường Ukoback, kích effect và ném 1 Darklord xuống mộ ( mình thường sẽ ném Amdusc ).
              Dùng Darklord Contact triệu hồi đặc biệt quái thú vừa bị ném
              Lưu ý : do combo này sẽ dư 1 con Ukoback ở thế tấn công nên nếu bạn ném Ukoback ở bước đầu tiên, bạn có thể triệu hồi Xyz để def sân.

             Darklord Nasten và Darklord Contact (Darklord Contact dưới mộ + Nasten)

             R Rarity
             Darklord Nasten
             R Rarity
             Darklord Nasten
             Darklord Nasten
             DARK 7
             Darklord Nasten
             Thiên sứ sa ngã Masterma
             • ATK:

             • 2600

             • DEF:

             • 2600


             Hiệu ứng (VN):

             Bạn có thể gửi xuống Mộ 2 "Darklord" khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy "Darklord" trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng của mục tiêu đó, sau đó xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Darklord Nasten" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Darklord Nasten(s)" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             You can discard 2 other "Darklord" cards; Special Summon this card from your hand. (Quick Effect): You can pay 1000 LP, then target 1 "Darklord" Spell/Trap in your GY; apply that target's effect, then shuffle that target into the Deck. You can only use this effect of "Darklord Nasten" once per turn. You can only Special Summon "Darklord Nasten(s)" once per turn.


             R Rarity
             Darklord Contact
             R Rarity
             Darklord Contact
             Darklord Contact
             Spell Normal
             Darklord Contact
             Giới đàn thiên sứ sa ngã

              Hiệu ứng (VN):

              Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Darklord" từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Darklord Contact" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Special Summon 1 "Darklord" monster from your GY in Defense Position. You can only activate 1 "Darklord Contact" per turn.


              Dùng hiệu ứng Nasten ném 2 lá bài trên tay xuống mộ ( có thể Darklord Contact sẽ bị ném xuống mộ vì hiệu ứng này ) để triệu hồi Nasten lên sân.

               Nasten dùng hiệu ứng, bỏ 1000LP, kích hoạt Contact, sau đó đưa Contact vào bộ bài, triệu hồi 1 quái ra Def.

              Darklord Amdusc và Darklord Contact (Darklord Contact dưới mộ + Amdusc)

              N Rarity
              Darklord Amdusc
              N Rarity
              Darklord Amdusc
              Darklord Amdusc
              DARK 6
              Darklord Amdusc
              Thiên sứ sa ngã Amdusias
              • ATK:

              • 1800

              • DEF:

              • 2800


              Hiệu ứng (VN):

              Bạn có thể gửi Mộ lá bài này và 1 lá bài "Darklord" , sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài "Darklord" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép/Bẫy "Darklord" trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng của mục tiêu đó, sau đó xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Darklord Amdusc" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Darklord Amdusc(s)" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              You can discard this card and 1 "Darklord" card, then target 1 "Darklord" card in your Graveyard; add it to your hand. During either player's turn: You can pay 1000 LP, then target 1 "Darklord" Spell/Trap Card in your Graveyard; apply that target's effect, then shuffle that target into the Deck. You can only use each effect of "Darklord Amdusc" once per turn. You can only Special Summon "Darklord Amdusc(s)" once per turn.


              R Rarity
              Darklord Contact
              R Rarity
              Darklord Contact
              Darklord Contact
              Spell Normal
              Darklord Contact
              Giới đàn thiên sứ sa ngã

               Hiệu ứng (VN):

               Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Darklord" từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Darklord Contact" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Special Summon 1 "Darklord" monster from your GY in Defense Position. You can only activate 1 "Darklord Contact" per turn.


                Dùng hiệu ứng Amdusc ném 1 lá Darklord xuống mộ, lấy Contact lên tay.

                Dùng Contact triệu hồi Amdusc, dùng hiệu ứng Amdusc chọn Contact, triệu hồi Darklord dưới mộ.               F2P

                

               Deck Mẫu

               Destiny Draw
               Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
               Destiny Draw

               Cần 5 UR

               UR Rarity
               Kuriboh
               UR Rarity
               Kuriboh
               UR Rarity
               Number 47: Nightmare Shark
               UR Rarity
               Number 47: Nightmare Shark
               UR Rarity
               Number 47: Nightmare Shark

               Main: 20 Extra: 3

               SR Rarity
               Arcana Force XIV - Temperance
               SR Rarity
               Arcana Force XIV - Temperance
               Arcana Force XIV - Temperance
               LIGHT 6
               Arcana Force XIV - Temperance
               Lực lượng arcana XIV - Temperance
               • ATK:

               • 2400

               • DEF:

               • 2400


               Hiệu ứng (VN):

               Trong khi Damage Calculation, ở một trong hai lượt của người chơi: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận thiệt hại chiến đấu nào từ chiến đấu đó. Khi lá bài này được Triệu hồi: Tung một đồng xu và áp dụng hiệu ứng này. Hiệu ứng kéo dài khi lá bài này ngửa trên sân.
               ● Mặt ngửa: Giảm một nửa tất cả Thiệt hại Chiến đấu mà bạn nhận được.
               ● Mặt úp: Giảm một nửa tất cả thiệt hại trong trận đấu mà đối thủ của bạn phải gánh chịu.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               During damage calculation, in either player's turn: You can discard this card; you take no Battle Damage from that battle. When this card is Summoned: Toss a coin and apply this effect. The effect lasts while this card is face-up on the field. ● Heads: Halve all Battle Damage you take. ● Tails: Halve all Battle Damage your opponent takes.


               SR Rarity
               Arcana Force XIV - Temperance
               SR Rarity
               Arcana Force XIV - Temperance
               Arcana Force XIV - Temperance
               LIGHT 6
               Arcana Force XIV - Temperance
               Lực lượng arcana XIV - Temperance
               • ATK:

               • 2400

               • DEF:

               • 2400


               Hiệu ứng (VN):

               Trong khi Damage Calculation, ở một trong hai lượt của người chơi: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận thiệt hại chiến đấu nào từ chiến đấu đó. Khi lá bài này được Triệu hồi: Tung một đồng xu và áp dụng hiệu ứng này. Hiệu ứng kéo dài khi lá bài này ngửa trên sân.
               ● Mặt ngửa: Giảm một nửa tất cả Thiệt hại Chiến đấu mà bạn nhận được.
               ● Mặt úp: Giảm một nửa tất cả thiệt hại trong trận đấu mà đối thủ của bạn phải gánh chịu.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               During damage calculation, in either player's turn: You can discard this card; you take no Battle Damage from that battle. When this card is Summoned: Toss a coin and apply this effect. The effect lasts while this card is face-up on the field. ● Heads: Halve all Battle Damage you take. ● Tails: Halve all Battle Damage your opponent takes.


               SR Rarity
               Arcana Force XIV - Temperance
               SR Rarity
               Arcana Force XIV - Temperance
               Arcana Force XIV - Temperance
               LIGHT 6
               Arcana Force XIV - Temperance
               Lực lượng arcana XIV - Temperance
               • ATK:

               • 2400

               • DEF:

               • 2400


               Hiệu ứng (VN):

               Trong khi Damage Calculation, ở một trong hai lượt của người chơi: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận thiệt hại chiến đấu nào từ chiến đấu đó. Khi lá bài này được Triệu hồi: Tung một đồng xu và áp dụng hiệu ứng này. Hiệu ứng kéo dài khi lá bài này ngửa trên sân.
               ● Mặt ngửa: Giảm một nửa tất cả Thiệt hại Chiến đấu mà bạn nhận được.
               ● Mặt úp: Giảm một nửa tất cả thiệt hại trong trận đấu mà đối thủ của bạn phải gánh chịu.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               During damage calculation, in either player's turn: You can discard this card; you take no Battle Damage from that battle. When this card is Summoned: Toss a coin and apply this effect. The effect lasts while this card is face-up on the field. ● Heads: Halve all Battle Damage you take. ● Tails: Halve all Battle Damage your opponent takes.


               N Rarity
               Darklord Amdusc
               N Rarity
               Darklord Amdusc
               Darklord Amdusc
               DARK 6
               Darklord Amdusc
               Thiên sứ sa ngã Amdusias
               • ATK:

               • 1800

               • DEF:

               • 2800


               Hiệu ứng (VN):

               Bạn có thể gửi Mộ lá bài này và 1 lá bài "Darklord" , sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài "Darklord" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép/Bẫy "Darklord" trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng của mục tiêu đó, sau đó xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Darklord Amdusc" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Darklord Amdusc(s)" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               You can discard this card and 1 "Darklord" card, then target 1 "Darklord" card in your Graveyard; add it to your hand. During either player's turn: You can pay 1000 LP, then target 1 "Darklord" Spell/Trap Card in your Graveyard; apply that target's effect, then shuffle that target into the Deck. You can only use each effect of "Darklord Amdusc" once per turn. You can only Special Summon "Darklord Amdusc(s)" once per turn.


               N Rarity
               Darklord Amdusc
               N Rarity
               Darklord Amdusc
               Darklord Amdusc
               DARK 6
               Darklord Amdusc
               Thiên sứ sa ngã Amdusias
               • ATK:

               • 1800

               • DEF:

               • 2800


               Hiệu ứng (VN):

               Bạn có thể gửi Mộ lá bài này và 1 lá bài "Darklord" , sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài "Darklord" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép/Bẫy "Darklord" trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng của mục tiêu đó, sau đó xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Darklord Amdusc" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Darklord Amdusc(s)" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               You can discard this card and 1 "Darklord" card, then target 1 "Darklord" card in your Graveyard; add it to your hand. During either player's turn: You can pay 1000 LP, then target 1 "Darklord" Spell/Trap Card in your Graveyard; apply that target's effect, then shuffle that target into the Deck. You can only use each effect of "Darklord Amdusc" once per turn. You can only Special Summon "Darklord Amdusc(s)" once per turn.


               N Rarity
               Darklord Amdusc
               N Rarity
               Darklord Amdusc
               Darklord Amdusc
               DARK 6
               Darklord Amdusc
               Thiên sứ sa ngã Amdusias
               • ATK:

               • 1800

               • DEF:

               • 2800


               Hiệu ứng (VN):

               Bạn có thể gửi Mộ lá bài này và 1 lá bài "Darklord" , sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài "Darklord" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép/Bẫy "Darklord" trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng của mục tiêu đó, sau đó xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Darklord Amdusc" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Darklord Amdusc(s)" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               You can discard this card and 1 "Darklord" card, then target 1 "Darklord" card in your Graveyard; add it to your hand. During either player's turn: You can pay 1000 LP, then target 1 "Darklord" Spell/Trap Card in your Graveyard; apply that target's effect, then shuffle that target into the Deck. You can only use each effect of "Darklord Amdusc" once per turn. You can only Special Summon "Darklord Amdusc(s)" once per turn.


               SR Rarity
               Darklord Desire
               SR Rarity
               Darklord Desire
               Darklord Desire
               DARK 10
               Darklord Desire
               Thiên sứ sa ngã Desire
               • ATK:

               • 3000

               • DEF:

               • 2800


               Hiệu ứng (VN):

               Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Bạn có thể Triệu hồi lá bài này bằng cách Hiến tế 1 quái thú Loại Tiên. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; lá bài này mất chính xác 1000 ATK, và nếu nó làm điều đó, hãy đưa mục tiêu đó vào Mộ.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Cannot be Special Summoned. You can Tribute Summon this card by Tributing 1 Fairy-Type monster. Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; this card loses exactly 1000 ATK, and if it does, send that target to the Graveyard.


               R Rarity
               Darklord Nasten
               R Rarity
               Darklord Nasten
               Darklord Nasten
               DARK 7
               Darklord Nasten
               Thiên sứ sa ngã Masterma
               • ATK:

               • 2600

               • DEF:

               • 2600


               Hiệu ứng (VN):

               Bạn có thể gửi xuống Mộ 2 "Darklord" khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy "Darklord" trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng của mục tiêu đó, sau đó xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Darklord Nasten" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Darklord Nasten(s)" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               You can discard 2 other "Darklord" cards; Special Summon this card from your hand. (Quick Effect): You can pay 1000 LP, then target 1 "Darklord" Spell/Trap in your GY; apply that target's effect, then shuffle that target into the Deck. You can only use this effect of "Darklord Nasten" once per turn. You can only Special Summon "Darklord Nasten(s)" once per turn.


               R Rarity
               Darklord Nasten
               R Rarity
               Darklord Nasten
               Darklord Nasten
               DARK 7
               Darklord Nasten
               Thiên sứ sa ngã Masterma
               • ATK:

               • 2600

               • DEF:

               • 2600


               Hiệu ứng (VN):

               Bạn có thể gửi xuống Mộ 2 "Darklord" khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy "Darklord" trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng của mục tiêu đó, sau đó xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Darklord Nasten" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Darklord Nasten(s)" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               You can discard 2 other "Darklord" cards; Special Summon this card from your hand. (Quick Effect): You can pay 1000 LP, then target 1 "Darklord" Spell/Trap in your GY; apply that target's effect, then shuffle that target into the Deck. You can only use this effect of "Darklord Nasten" once per turn. You can only Special Summon "Darklord Nasten(s)" once per turn.


               R Rarity
               Darklord Nasten
               R Rarity
               Darklord Nasten
               Darklord Nasten
               DARK 7
               Darklord Nasten
               Thiên sứ sa ngã Masterma
               • ATK:

               • 2600

               • DEF:

               • 2600


               Hiệu ứng (VN):

               Bạn có thể gửi xuống Mộ 2 "Darklord" khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy "Darklord" trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng của mục tiêu đó, sau đó xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Darklord Nasten" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Darklord Nasten(s)" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               You can discard 2 other "Darklord" cards; Special Summon this card from your hand. (Quick Effect): You can pay 1000 LP, then target 1 "Darklord" Spell/Trap in your GY; apply that target's effect, then shuffle that target into the Deck. You can only use this effect of "Darklord Nasten" once per turn. You can only Special Summon "Darklord Nasten(s)" once per turn.


               SR Rarity
               Darklord Superbia
               SR Rarity
               Darklord Superbia
               Darklord Superbia
               DARK 8
               Darklord Superbia
               Thiên sứ sa ngã Superbia
               • ATK:

               • 2900

               • DEF:

               • 2400


               Hiệu ứng (VN):

               Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Loại Tiên trong Mộ của mình, ngoại trừ "Darklord Superbia"; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When this card is Special Summoned from the Graveyard: You can target 1 Fairy-Type monster in your Graveyard, except "Darklord Superbia"; Special Summon that target.


               SR Rarity
               Darklord Superbia
               SR Rarity
               Darklord Superbia
               Darklord Superbia
               DARK 8
               Darklord Superbia
               Thiên sứ sa ngã Superbia
               • ATK:

               • 2900

               • DEF:

               • 2400


               Hiệu ứng (VN):

               Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Loại Tiên trong Mộ của mình, ngoại trừ "Darklord Superbia"; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When this card is Special Summoned from the Graveyard: You can target 1 Fairy-Type monster in your Graveyard, except "Darklord Superbia"; Special Summon that target.


               N Rarity
               Darklord Tezcatlipoca
               N Rarity
               Darklord Tezcatlipoca
               Darklord Tezcatlipoca
               DARK 9
               Darklord Tezcatlipoca
               Thiên sứ sa ngã Tezcatlipoca
               • ATK:

               • 2800

               • DEF:

               • 2100


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu "Darklord" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này để thay thế. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài "Darklord" trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng của mục tiêu đó, sau đó xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Darklord Tezcatlipoca" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Darklord Tezcatlipoca(s)" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If a "Darklord" monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can discard this card instead. During either player's turn: You can pay 1000 LP, then target 1 "Darklord" Spell/Trap Card in your Graveyard; apply that target's effect, then shuffle that target into the Deck. You can only use this effect of "Darklord Tezcatlipoca" once per turn. You can only Special Summon "Darklord Tezcatlipoca(s)" once per turn.


               N Rarity
               Darklord Ukoback
               N Rarity
               Darklord Ukoback
               Darklord Ukoback
               DARK 3
               Darklord Ukoback
               Thiên sứ sa ngã Ukoback
               • ATK:

               • 700

               • DEF:

               • 1000


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Darklord" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Darklord Ukoback" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Darklord" card from your Deck to the Graveyard. You can only use this effect of "Darklord Ukoback" once per turn.


               N Rarity
               Darklord Ukoback
               N Rarity
               Darklord Ukoback
               Darklord Ukoback
               DARK 3
               Darklord Ukoback
               Thiên sứ sa ngã Ukoback
               • ATK:

               • 700

               • DEF:

               • 1000


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Darklord" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Darklord Ukoback" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Darklord" card from your Deck to the Graveyard. You can only use this effect of "Darklord Ukoback" once per turn.


               N Rarity
               Darklord Ukoback
               N Rarity
               Darklord Ukoback
               Darklord Ukoback
               DARK 3
               Darklord Ukoback
               Thiên sứ sa ngã Ukoback
               • ATK:

               • 700

               • DEF:

               • 1000


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Darklord" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Darklord Ukoback" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Darklord" card from your Deck to the Graveyard. You can only use this effect of "Darklord Ukoback" once per turn.


               UR Rarity
               Kuriboh
               UR Rarity
               Kuriboh
               Kuriboh
               DARK 1
               Kuriboh
               Kuriboh
               • ATK:

               • 300

               • DEF:

               • 200


               Hiệu ứng (VN):

               Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               During damage calculation, if your opponent's monster attacks (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle.


               UR Rarity
               Kuriboh
               UR Rarity
               Kuriboh
               Kuriboh
               DARK 1
               Kuriboh
               Kuriboh
               • ATK:

               • 300

               • DEF:

               • 200


               Hiệu ứng (VN):

               Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               During damage calculation, if your opponent's monster attacks (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle.


               R Rarity
               Darklord Contact
               R Rarity
               Darklord Contact
               Darklord Contact
               Spell Normal
               Darklord Contact
               Giới đàn thiên sứ sa ngã

                Hiệu ứng (VN):

                Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Darklord" từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Darklord Contact" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Special Summon 1 "Darklord" monster from your GY in Defense Position. You can only activate 1 "Darklord Contact" per turn.


                R Rarity
                The Sanctified Darklord
                R Rarity
                The Sanctified Darklord
                The Sanctified Darklord
                Trap Normal
                The Sanctified Darklord
                Thiên sứ sa ngã thuộc về thần

                 Hiệu ứng (VN):

                 Gửi 1 quái thú "Darklord" từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn đến Mộ; vô hiệu hóa hiệu ứng của 1 quái thú Hiệu ứng trên sân cho đến cuối lượt này và nếu bạn làm điều đó, nhận được LP bằng ATK của nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "The Sanctified Darklord" mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Send 1 "Darklord" monster from your hand or face-up from your field to the GY; negate the effects of 1 Effect Monster on the field until the end of this turn, and if you do, gain LP equal to its ATK. You can only activate 1 "The Sanctified Darklord" per turn.


                 UR Rarity
                 Number 47: Nightmare Shark
                 UR Rarity
                 Number 47: Nightmare Shark
                 Number 47: Nightmare Shark
                 WATER
                 Number 47: Nightmare Shark
                 Con số 47: Cá mập ác mộng
                 • ATK:

                 • 2000

                 • DEF:

                 • 2000


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Cấp 3
                 Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đưa 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 từ tay của bạn hoặc trên phần sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển; lượt này, quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như những quái thú khác không thể tấn công.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 3 monsters When this card is Special Summoned: You can attach 1 Level 3 WATER monster from your hand or your side of the field to this card as an Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 WATER monster you control; this turn, that monster can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack.


                 UR Rarity
                 Number 47: Nightmare Shark
                 UR Rarity
                 Number 47: Nightmare Shark
                 Number 47: Nightmare Shark
                 WATER
                 Number 47: Nightmare Shark
                 Con số 47: Cá mập ác mộng
                 • ATK:

                 • 2000

                 • DEF:

                 • 2000


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Cấp 3
                 Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đưa 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 từ tay của bạn hoặc trên phần sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển; lượt này, quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như những quái thú khác không thể tấn công.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 3 monsters When this card is Special Summoned: You can attach 1 Level 3 WATER monster from your hand or your side of the field to this card as an Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 WATER monster you control; this turn, that monster can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack.


                 UR Rarity
                 Number 47: Nightmare Shark
                 UR Rarity
                 Number 47: Nightmare Shark
                 Number 47: Nightmare Shark
                 WATER
                 Number 47: Nightmare Shark
                 Con số 47: Cá mập ác mộng
                 • ATK:

                 • 2000

                 • DEF:

                 • 2000


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Cấp 3
                 Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đưa 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 từ tay của bạn hoặc trên phần sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển; lượt này, quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như những quái thú khác không thể tấn công.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 3 monsters When this card is Special Summoned: You can attach 1 Level 3 WATER monster from your hand or your side of the field to this card as an Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 WATER monster you control; this turn, that monster can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack.


                    
                 Đơn vị đồng hành:

                 - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                 Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

                 Top