Hướng dẫn chơi Shaddoll (Tier 1 Version)

Hướng dẫn chơi Shaddoll (Tier 1 Version)

Em sai rồi, xin lỗi vì bảo deck flop, giờ deck đã ở một cương vị khác, em hối hận rồi.... Trước đây đã có 1 bài hướng dẫn chơi Shaddoll rồi, nhưng hồi đó Shaddoll đúng là yếu thật, còn giờ thì đã có chút thay đổi về skill khiến cho Shaddoll nhảy thẳng lên tier 1. Hãy xem xem Shaddoll mới có gì nhé
Thay đổi về Skill

 

Shadow-Weaving Power (Skill Card) (100%)

UR Rarity
Shadow-Weaving Power (Skill Card)
UR Rarity
Shadow-Weaving Power (Skill Card)
Shadow-Weaving Power (Skill Card)
Shadow-Weaving Power (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Hiệu ứng thứ hai của Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu tất cả quái thú trong Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài Phụ) là quái thú "Shaddoll" hoặc quái thú Spellcaster. 

1: Khi bắt đầu Trận đấu, chọn ngẫu nhiên 2 Bài Bẫy "Shaddoll" từ Bộ bài của bạn và gửi chúng vào Mộ bài, đồng thời thêm 1 "El Shaddoll Winda" vào Bộ bài Phụ của bạn, cùng 3 "Shaddoll Fusion" và 1 " Shaddoll Schism" vào Bộ bài của bạn. 
2: Trong Giai đoạn Chính của bạn, xáo trộn 1 lá bài "Shaddoll" từ Mộ của bạn hoặc trong số các lá bài bị trục xuất của bạn vào Bộ bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

This Skill's second effect can only be used once per Duel if all of the monsters in your Deck (excluding the Extra Deck) are "Shaddoll" monsters or Spellcaster monsters. 1: At the beginning of the Duel, choose 2 "Shaddoll" Trap Cards from your Deck at random and send them to the Graveyard, and add 1 "El Shaddoll Winda" to your Extra Deck, and 3 "Shaddoll Fusion" and 1 "Shaddoll Schism" to your Deck. 2: During your Main Phase, shuffle 1 "Shaddoll" card from your Graveyard or among your banished cards into the Deck.


Skill lại vẫn giữ lại thứ căn bản nhất so với trước, đó là cung cấp cho ta x3 lá Shaddoll Fusion, x1 Shaddoll Schism và x1 El Shaddoll Winda. Thay đổi đầu tiên là giờ đây skill này sẽ không giới hạn triệu hồi đặc biệt, ta có thể triệu hồi bất kì thứ gì mình thích và còn có thể đưa cả Shaddoll Spell/Trap trở lại Deck bằng effect thứ 2.

Tuy nhiên vẫn có 1 chút chi phí nếu ta muốn sử dụng khả năng thứ 2 của Skill, đó là trong Main Deck của ta chỉ được bao gồm "Shaddoll" và các quái thú Spellcaster. Cái phần này skill này cũng khá quan trọng khi ta muốn lấy lại Winda, Schism hoặc Incarnation nếu chúng bị Banish. 

Nhưng cái hay bây giờ là bạn hoàn toàn có thể hi sinh effect này để chơi các quái thú khác ngoài Shaddoll và các Spellcaster. Biến Shaddoll thành 1 engine có thể bỏ vào mọi Deck đồng thời tạo ra sự đa dạng trong lối chơi.

Chú ý 1 chút là ta phải có ít nhất 2 lá Trap Shaddoll "sẵn" trong deck để có thể add thêm những lá Shaddoll mà skill cho nhé. Mà trong đám Shaddoll Trap chỉ có duy nhất 1 lá hữu ích là Resh Shaddoll Incarnation mình sẽ nói chi tiết sau nhee.Những lá bài quan trọng

Ở đây mình sẽ nói trước về vài lá quan trọng ảnh hưởng tới mục đích chính của deck, còn muốn chi tiết cụ thể hơn bạn có thể quay về bài cũ để đọc.

Resh Shaddoll Incarnation (x2-3)

SR Rarity
Resh Shaddoll Incarnation
SR Rarity
Resh Shaddoll Incarnation
Resh Shaddoll Incarnation
Trap Normal
Resh Shaddoll Incarnation
Búp bê bóng đêm hóa thiêng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú "Shaddoll" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ ngửa hoặc úp.
  Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 lá bài "Shaddoll" khỏi Mộ của bạn, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
  ● Thay đổi 1 quái thú mặt ngửa mà bạn điều khiển thành Tư thế phòng thủ mặt ngửa.
  ● Thay đổi 1 quái thú mặt ngửa mà bạn điều khiển thành Tư thế phòng thủ Mặt úp.
  Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Resh Shaddoll Incarnation" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 "Shaddoll" monster in your GY; Special Summon it in face-up or face-down Defense Position. You can banish this card and 1 "Shaddoll" card from your GY, then activate 1 of these effects; ● Change 1 face-down monster you control to face-up Defense Position. ● Change 1 face-up monster you control to face-down Defense Position. You can only use 1 "Resh Shaddoll Incarnation" effect per turn, and only once that turn.


  Ta cần ít nhất 2 lá này để kích skill, còn lại x3 hay không tùy thuộc vào bạn. 

  Đây là lá mà bạn sẽ gửi xuống mộ bằng Construct hoặc Squamata, sau đó banish lá này khỏi mộ để lật một quái thú đang úp -> Kích hoạt Flip effect của quái thú để quấy nhiễu trong lượt đối thủ hoặc để Search/Hoàn thiện combo trong lượt của mình.


  Lần này mình sẽ chỉ chơi x2 Incarnation và không thêm bất kì lá Shaddoll trap nào nữa để có thể đảm bảo 100% lá được đưa xuống mộ sẽ là Incarnation. Có 1 cái hay là điều kiện của lá này chỉ cần là banish cùng với 1 "Shaddoll Card", vậy nên nhiều khi bí ta có thể banish chính lá Incarnation còn lại dưới mộ để lật quái, còn nếu bài đẹp thì thôi ta nên giữ lại để dùng nhiều lần lá này hơn.

  **Lá này có thể lật bất kì quái thú nào đang úp, kể cả ngoài Shaddoll. Vậy nên nhìn chung các deck về Flip Monster coi như được hưởng lợi từ skill này khi ta có thể sử dụng ngay trong lượt đầu, lật quái ta vừa úp và set up theo ý mình. Có rất nhiều ý tưởng build deck mới mà ta có thể tìm hiểu qua trên Youtube nhé =)))))))

  El Shaddoll Construct và Shaddoll Squamata (x3)

  UR Rarity
  El Shaddoll Construct
  UR Rarity
  El Shaddoll Construct
  El Shaddoll Construct
  LIGHT 8
  El Shaddoll Construct
  Thần búp bê bóng đêm Nephilim
  • ATK:

  • 2800

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  1 "Shaddoll" + 1 quái thú ÁNH SÁNG
  Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Shaddoll" từ Deck của bạn đến Mộ. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt: Phá huỷ quái thú đó. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy "Shaddoll" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 "Shaddoll" monster + 1 LIGHT monster Must first be Fusion Summoned. If this card is Special Summoned: You can send 1 "Shaddoll" card from your Deck to the GY. At the start of the Damage Step, if this card battles a Special Summoned monster: Destroy that monster. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Shaddoll" Spell/Trap in your GY; add it to your hand.


  R Rarity
  Shaddoll Squamata
  R Rarity
  Shaddoll Squamata
  Shaddoll Squamata
  DARK 4
  Shaddoll Squamata
  Thằn lằn búp bê bóng đêm
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó.
  Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Shaddoll" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Shaddoll Squamata". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Squamata" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  FLIP: You can target 1 monster on the field; destroy it. If this card is sent to the GY by a card effect: You can send 1 "Shaddoll" card from your Deck to the GY, except "Shaddoll Squamata". You can only use 1 "Shaddoll Squamata" effect per turn, and only once that turn.


  Construct Squamata mà được nhắc tới đây ạ. 2 lá này đều rất quan trọng và có điểm chung là giúp ta đưa những lá Shaddoll xuống mộ chỉ là điều kiện kích hoạt khác nhau. Đơn giản hóa đi thì có nghĩ sau khi dùng Incarnation dưới mộ thì nó bị banish -> Kích skill đưa Incarnation về deck -> dùng 1 trong 2 lá này quẳng nó về đáy xã hội nơi mà nó thuộc về (mộ)

  Effect riêng & Tác dụng riêng:

  • Squamata: Úp trên sân và được lật lên trong lượt của địch để destroy 1 monster trên sân.

  • Construct: Boss của deck, effect trong lượt chiến đấu khiến nó có thể đấm lại các boss deck khác có Atk cao hơn mình. Effect khi rời sân giúp ta hồi hàng Shaddoll Spell/Trap cực ngon khi lấy đi lấy lại lá Schism.  Chiến thuật & Engine hỗ trợ

  Nhìn chung thì gameplan của ta không có quá nhiều thay đổi. Ta sẽ làm y xì các bước chơi giống như trước nay nhưng được cái mọi thứ sẽ xong nhanh hơn nhờ vào Skill mới. 

  El Shaddoll Winda và Shaddoll Schism (x1-SKILL)

   Rarity
  El Shaddoll Winda
   Rarity
  El Shaddoll Winda
  El Shaddoll Winda
  DARK 5
  El Shaddoll Winda
  Thần búp bê bóng đêm Winda
  • ATK:

  • 2200

  • DEF:

  • 800


  Hiệu ứng (VN):

  1 "Shaddoll" + 1 quái thú TỐI
  Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion. Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ. Mỗi người chơi chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú một lần mỗi lượt khi lá bài này ngửa trên sân. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy "Shaddoll" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 "Shaddoll" monster + 1 DARK monster Must first be Fusion Summoned. Cannot be destroyed by an opponent's card effects. Each player can only Special Summon monster(s) once per turn while this card is face-up on the field. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Shaddoll" Spell/Trap in your GY; add it to your hand.
  Phân loại:

   Rarity
  Shaddoll Schism
   Rarity
  Shaddoll Schism
  Shaddoll Schism
  Trap Continuous
  Shaddoll Schism
  Búp bê bóng đêm ngụy tạo

   Hiệu ứng (VN):

   Trong Main Phase, bạn có thể: Triệu hồi 1 quái thú "Shaddoll" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi sân của bạn hoặc Mộ, nhưng nó không thể tấn công trực tiếp. Sau đó, bạn có thể gửi cho quái thú Mộ 1 mà đối thủ của bạn điều khiển có cùng Thuộc tính với quái thú được Triệu hồi Fusion đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shaddoll Schism" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   During the Main Phase, you can: Fusion Summon 1 "Shaddoll" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or GY, but it cannot attack directly. Then, you can send to the GY 1 monster your opponent controls with the same Attribute as that Fusion Summoned monster. You can only use this effect of "Shaddoll Schism" once per turn.


   Mục tiêu chính của deck hiện giờ vẫn là làm mọi cách để đặt được Schism lên sân, sau đó ngay lập tức Fusion ra Winda để khóa chặt đối thủ khỏi việc triệu hồi đặc biệt. 

   Shaddoll Squamata và Shaddoll Dragon (Phá bĩnh)

   R Rarity
   Shaddoll Squamata
   R Rarity
   Shaddoll Squamata
   Shaddoll Squamata
   DARK 4
   Shaddoll Squamata
   Thằn lằn búp bê bóng đêm
   • ATK:

   • 1800

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó.
   Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Shaddoll" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Shaddoll Squamata". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Squamata" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   FLIP: You can target 1 monster on the field; destroy it. If this card is sent to the GY by a card effect: You can send 1 "Shaddoll" card from your Deck to the GY, except "Shaddoll Squamata". You can only use 1 "Shaddoll Squamata" effect per turn, and only once that turn.


   R Rarity
   Shaddoll Dragon
   R Rarity
   Shaddoll Dragon
   Shaddoll Dragon
   DARK 4
   Shaddoll Dragon
   Rồng búp bê bóng đêm
   • ATK:

   • 1900

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   FLIP: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.
   Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Dragon" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   FLIP: You can target 1 card your opponent controls; return it to the hand. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 Spell/Trap on the field; destroy it. You can only use 1 "Shaddoll Dragon" effect per turn, and only once that turn.


   Nhìn thế nhưng Winda vẫn có thể bị negate bởi mấy lá như Chalice hay Droplet. Vậy nên ta phải phòng phương án t2 đó là úp được 1 trong 2 lá này lên sân bằng lượt Normal Summon, hoặc ta cũng có thể úp chúng bằng Wendy. Còn nếu Winda không bị Negate thì kết hợp Schism & Winda với đám này thì thực sự bẩn bựa đấy. Khi này bạn chẳng khác mẹ gì Dirty Old Man trêu đùa 1 bé loli bất lực cả =))

   El Shaddoll Construct, El Shaddoll Winda và Reeshaddoll Wendi (Đánh lâu dài)

   UR Rarity
   El Shaddoll Construct
   UR Rarity
   El Shaddoll Construct
   El Shaddoll Construct
   LIGHT 8
   El Shaddoll Construct
   Thần búp bê bóng đêm Nephilim
   • ATK:

   • 2800

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   1 "Shaddoll" + 1 quái thú ÁNH SÁNG
   Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Shaddoll" từ Deck của bạn đến Mộ. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt: Phá huỷ quái thú đó. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy "Shaddoll" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 "Shaddoll" monster + 1 LIGHT monster Must first be Fusion Summoned. If this card is Special Summoned: You can send 1 "Shaddoll" card from your Deck to the GY. At the start of the Damage Step, if this card battles a Special Summoned monster: Destroy that monster. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Shaddoll" Spell/Trap in your GY; add it to your hand.


    Rarity
   El Shaddoll Winda
    Rarity
   El Shaddoll Winda
   El Shaddoll Winda
   DARK 5
   El Shaddoll Winda
   Thần búp bê bóng đêm Winda
   • ATK:

   • 2200

   • DEF:

   • 800


   Hiệu ứng (VN):

   1 "Shaddoll" + 1 quái thú TỐI
   Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion. Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ. Mỗi người chơi chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú một lần mỗi lượt khi lá bài này ngửa trên sân. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy "Shaddoll" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 "Shaddoll" monster + 1 DARK monster Must first be Fusion Summoned. Cannot be destroyed by an opponent's card effects. Each player can only Special Summon monster(s) once per turn while this card is face-up on the field. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Shaddoll" Spell/Trap in your GY; add it to your hand.
   Phân loại:

   SR Rarity
   Reeshaddoll Wendi
   SR Rarity
   Reeshaddoll Wendi
   Reeshaddoll Wendi
   WIND 3
   Reeshaddoll Wendi
   Búp bê bóng đêm cánh ảo Wendi
   • ATK:

   • 1500

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   FLIP: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Shaddoll" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa hoặc mặt "Reeshaddoll Wendi".
   Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Shaddoll" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ "Reeshaddoll Wendi". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Reeshaddoll Wendi" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   FLIP: You can Special Summon 1 "Shaddoll" monster from your Deck in face-up or face-down Defense Position, except "Reeshaddoll Wendi". If this card is sent to the GY by a card effect: You can Special Summon 1 "Shaddoll" monster from your Deck in face-down Defense Position, except "Reeshaddoll Wendi". You can only use 1 "Reeshaddoll Wendi" effect per turn, and only once that turn.


   Đám Shaddoll còn đáng sợ ở khả năng đánh lâu dài, 3 lá này có effect sau khi rời sân đem lại cho ta khả năng hồi hàng cực mạnh mà không sợ out tài nguyên, càng đánh càng mạnh á

   Magistus Engine

   SR Rarity
   Artemis, the Magistus Moon Maiden
   SR Rarity
   Artemis, the Magistus Moon Maiden
   Artemis, the Magistus Moon Maiden
   LIGHT
   Artemis, the Magistus Moon Maiden
   Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
   • ATK:

   • 800

   • LINK-1

   Mũi tên Link:

   Trên


   Hiệu ứng (VN):

   1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
   Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.


   R Rarity
   Aiwass, the Magistus Spell Spirit
   R Rarity
   Aiwass, the Magistus Spell Spirit
   Aiwass, the Magistus Spell Spirit
   WIND 8
   Aiwass, the Magistus Spell Spirit
   Dấu thánh hội Magistus, Aiwass
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 2800


   Hiệu ứng (VN):

   1 "Magistus" + 1 quái thú Spellcaster
   Mặc dù lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị sẽ nhận được 1000 ATK / DEF. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa khác trên sân; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Nếu lá bài này được trang bị cho quái thú của đối thủ bởi hiệu ứng này, hãy điều khiển quái thú được trang bị, nó cũng không thể kích hoạt hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Aiwass, the Magistus Spell Spirit" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 "Magistus" monster + 1 Spellcaster monster While this card is an Equip Card, the equipped monster gains 1000 ATK/DEF. During the Main Phase (Quick Effect): You can target 1 other face-up monster on the field; equip this card you control to it. If this card was equipped to an opponent's monster by this effect, take control of the equipped monster, also it cannot activate its effects. You can only use this effect of "Aiwass, the Magistus Spell Spirit" once per turn.


   UR Rarity
   Rilliona, the Magistus of Verre
   UR Rarity
   Rilliona, the Magistus of Verre
   Rilliona, the Magistus of Verre
   LIGHT 4
   Rilliona, the Magistus of Verre
   Nữ thủy tinh hội Magistus, Rilliona
   • ATK:

   • 800

   • DEF:

   • 1800


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
   ● Thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay bạn.
   ● Trả lại 1 trong số các quái thú Spellcaster đã bị loại bỏ của bạn ở Cấp độ 4 hoặc thấp hơn xuống Mộ của bạn.
   Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Mộ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 4.
   Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rilliona, the Magistus of Verre" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Add 1 "Magistus" Spell/Trap from your Deck to your hand. ● Return 1 of your banished Level 4 or lower Spellcaster monsters to your GY. You can banish this card from your GY, then target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your GY, except a Level 4 monster. You can only use each effect of "Rilliona, the Magistus of Verre" once per turn.


   R Rarity
   Magistus Invocation
   R Rarity
   Magistus Invocation
   Magistus Invocation
   Spell Normal
   Magistus Invocation
   Phép triệu hoán Magistus

    Hiệu ứng (VN):

    Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm nguyên liệu, bao gồm cả quái thú Pháp sư. Nếu Triệu hồi "Magistus" theo cách này, bạn cũng có thể sử dụng quái thú trong Vùng Phép & Bẫy được trang bị cho quái thú "Magistus" Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magistus Invocation" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as material, including a Spellcaster monster. If Summoning a "Magistus" Fusion Monster this way, you can also use monsters in your Spell & Trap Zones that are equipped to a "Magistus" monster. You can only activate 1 "Magistus Invocation" per turn.


    Cách hay nhất để chơi Shaddoll là kết hợp nó với Magistus Engine. Engine này là 1 trong những cách khá ngon để search lá ma pháp dung hợp, từ đó gọi ra El Shaddoll Construct (Bởi Magistus Invocation có thể dung hợp ra). 

    Không thì ta triệu hồi Aiwass, một lựa chọn không tồi để lấy effect quấy nhiễu nếu như ta đã có đủ hàng và Winda.


    Nếu chọn Engine này thì ta nên bỏ vào deck số lượng lá bài: x3-x1-x1-x1   (Thứ tự như hình trên nhee)

    Invokerrrrr Engine

    UR Rarity
    Invoked Purgatrio
    UR Rarity
    Invoked Purgatrio
    Invoked Purgatrio
    FIRE 7
    Invoked Purgatrio
    Triệu hoán thú Purgatrio
    • ATK:

    • 2300

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    "Aleister the Invoker" + 1 quái thú FIRE
    Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển. Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    "Aleister the Invoker" + 1 FIRE monster This card gains 200 ATK for each card your opponent controls. This card can attack all monsters your opponent controls, once each. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


    UR Rarity
    Aleister the Invoker
    UR Rarity
    Aleister the Invoker
    Aleister the Invoker
    DARK 4
    Aleister the Invoker
    Triệu hoán sư aleister
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion mà bạn điều khiển; nó nhận được 1000 ATK / DEF cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể thêm 1 "Invocation" từ Deck của mình lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 1000 ATK/DEF until the end of this turn. If this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can add 1 "Invocation" from your Deck to your hand.


    R Rarity
    Invoked Caliga
    R Rarity
    Invoked Caliga
    Invoked Caliga
    DARK 4
    Invoked Caliga
    Triệu hoán thú Caliga
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    "Aleister the Invoker" + 1 quái thú DARK
    Nếu hiệu ứng quái thú của người chơi cố kích hoạt, không quái thú nào trong số quái thú của người chơi đó có thể kích hoạt hiệu ứng của chúng trong phần còn lại của lượt này khi lá bài này đang ngửa trên sân. Mỗi người chơi chỉ có thể tấn công với 1 quái thú trong mỗi Battle Phase.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    "Aleister the Invoker" + 1 DARK monster If a player's monster effect attempts to activate, none of that player's monsters can activate their effects for the rest of this turn while this card is face-up on the field. Each player can attack with only 1 monster during each Battle Phase.


    R Rarity
    Invocation
    R Rarity
    Invocation
    Invocation
    Spell Normal
    Invocation
    Phép triệu hoán

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu Triệu hồi Quái thú Fusion "Invoked" theo cách này, bạn cũng có thể loại bỏ quái thú khỏi sân của mình và / hoặc Mộ của người chơi dưới dạng Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số "Aleister the Invoker"; xáo trộn lá bài này vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài đó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Invocation" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand as Fusion Material. If Summoning an "Invoked" Fusion Monster this way, you can also banish monsters from your field and/or either player's GY as Fusion Material. If this card is in your GY: You can target 1 of your banished "Aleister the Invoker"; shuffle this card into the Deck, and if you do, add that card to your hand. You can only use this effect of "Invocation" once per turn.


     Như đã nói ở bài viết trước thì Invoker cũng là một lựa chọn khá ngon cho Shaddoll. Giống với Magistus nó cũng sẽ search được Fusion Spell và đem lại 1 cái sân khá vững cho bạn. Nhưng thực tế, các thông số đã chứng minh là Magistus thực sự đáng tin cậy hơn Ivoker :V

     Còn về Invoked Caliga, đi cùng Winda sẽ là 1 cái gì đó rất khó chịu, 2 Floodgate trên sân cũng 1 lúc nhiều lúc sẽ khiến địch bất lực luôn.


     Nếu chọn Engine này thì ta nên bỏ vào deck số lượng lá bài: x3-x1-x0-x1   (Thứ tự như hình trên nhee)     Build Deck

     El Shaddoll Construct (x2-3)

     UR Rarity
     El Shaddoll Construct
     UR Rarity
     El Shaddoll Construct
     El Shaddoll Construct
     LIGHT 8
     El Shaddoll Construct
     Thần búp bê bóng đêm Nephilim
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 2500


     Hiệu ứng (VN):

     1 "Shaddoll" + 1 quái thú ÁNH SÁNG
     Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Shaddoll" từ Deck của bạn đến Mộ. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt: Phá huỷ quái thú đó. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy "Shaddoll" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 "Shaddoll" monster + 1 LIGHT monster Must first be Fusion Summoned. If this card is Special Summoned: You can send 1 "Shaddoll" card from your Deck to the GY. At the start of the Damage Step, if this card battles a Special Summoned monster: Destroy that monster. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Shaddoll" Spell/Trap in your GY; add it to your hand.


     Là bắt buộc trong deck, ít nhất ta phải x2 và thoải mái nhất là x3. Nhưng theo lý thuyết thì x2 cũng được (nói an ủi mấy ông nghèo á)

     Artemis the Magistus Moon Maiden (x1)

     SR Rarity
     Artemis, the Magistus Moon Maiden
     SR Rarity
     Artemis, the Magistus Moon Maiden
     Artemis, the Magistus Moon Maiden
     LIGHT
     Artemis, the Magistus Moon Maiden
     Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
     • ATK:

     • 800

     • LINK-1

     Mũi tên Link:

     Trên


     Hiệu ứng (VN):

     1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
     Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.


     X1 lá này để Link đi đám Shaddoll của bạn, đồng thời lấy nguyên liệu Fusion hệ Ánh sáng (LIGHT)

     Gravity Controller (x1)

     SR Rarity
     Gravity Controller
     SR Rarity
     Gravity Controller
     Gravity Controller
     DARK
     Gravity Controller
     Người điều khiển trọng lực
     • ATK:

     • 1000

     • LINK-1

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái


     Hiệu ứng (VN):

     1 quái thú không Link trong Vùng quái thú phụ
     Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Lá bài này trong Vùng Extra Monster Zone không thể bị phá hủy bằng chiến đấu với một quái thú trong Vùng quái thú Chính. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ trong Vùng Extra Monster Zone: Bạn có thể trả lại cả quái thú của đối thủ đó và lá bài này vào Deck.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 non-Link Monster in an Extra Monster Zone Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. This card in the Extra Monster Zone cannot be destroyed by battle with a monster in the Main Monster Zone. At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster in the Extra Monster Zone: You can return both that opponent's monster and this card to the Deck.


     Dùng Construct để link ra lá này, sau đó lấy lại Schism.

     Resh Shaddoll Incarnation (x2-3)

     SR Rarity
     Resh Shaddoll Incarnation
     SR Rarity
     Resh Shaddoll Incarnation
     Resh Shaddoll Incarnation
     Trap Normal
     Resh Shaddoll Incarnation
     Búp bê bóng đêm hóa thiêng

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú "Shaddoll" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ ngửa hoặc úp.
      Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 lá bài "Shaddoll" khỏi Mộ của bạn, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
      ● Thay đổi 1 quái thú mặt ngửa mà bạn điều khiển thành Tư thế phòng thủ mặt ngửa.
      ● Thay đổi 1 quái thú mặt ngửa mà bạn điều khiển thành Tư thế phòng thủ Mặt úp.
      Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Resh Shaddoll Incarnation" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 "Shaddoll" monster in your GY; Special Summon it in face-up or face-down Defense Position. You can banish this card and 1 "Shaddoll" card from your GY, then activate 1 of these effects; ● Change 1 face-down monster you control to face-up Defense Position. ● Change 1 face-up monster you control to face-down Defense Position. You can only use 1 "Resh Shaddoll Incarnation" effect per turn, and only once that turn.


      Như đã nói ở trên

      El Shaddoll Fusion (x1-3)

      R Rarity
      El Shaddoll Fusion
      R Rarity
      El Shaddoll Fusion
      El Shaddoll Fusion
      Spell Quick
      El Shaddoll Fusion
      Kết hợp thần búp bê bóng đêm

       Hiệu ứng (VN):

       Triệu hồi Fusion 1 quái thú "Shaddoll" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "El Shaddoll Fusion" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Fusion Summon 1 "Shaddoll" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. You can only activate 1 "El Shaddoll Fusion" per turn.


       Lá này khá ngon vì là Quick Fusion Spell (đồng nghĩa với việc dùng được trong lượt của đối thủ, tận dụng out nhây chúng). Ít nhất là 1 là này bởi vì sẽ có những lúc ta cần Fusion 2 lần trong 1 lượt, mà hầu hết các lá phép dung hợp đều là One per turn (1 lần/ lượt). Còn có lẽ không cần tới x3 đâu vì ta còn có Shaddoll Hedgedog

       Reeshaddoll Wendi (x3)

       SR Rarity
       Reeshaddoll Wendi
       SR Rarity
       Reeshaddoll Wendi
       Reeshaddoll Wendi
       WIND 3
       Reeshaddoll Wendi
       Búp bê bóng đêm cánh ảo Wendi
       • ATK:

       • 1500

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       FLIP: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Shaddoll" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa hoặc mặt "Reeshaddoll Wendi".
       Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Shaddoll" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ "Reeshaddoll Wendi". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Reeshaddoll Wendi" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       FLIP: You can Special Summon 1 "Shaddoll" monster from your Deck in face-up or face-down Defense Position, except "Reeshaddoll Wendi". If this card is sent to the GY by a card effect: You can Special Summon 1 "Shaddoll" monster from your Deck in face-down Defense Position, except "Reeshaddoll Wendi". You can only use 1 "Reeshaddoll Wendi" effect per turn, and only once that turn.


       Chắc chắn là lá này x3 rồi, nó cho ta khả năng tiếp cận bất kì Shaddoll nào từ deck đồng thời làm nguyên liệu dung hợp. Quái thú được triệu hồi đặc biệt bởi Wendy có thể úp hay ngửa đều được: Úp để để dành Flip Effect, còn ngửa sẽ làm nguyên liệu Fusion tùy trường hợp.

       Shaddoll Beast (x1)

       SR Rarity
       Shaddoll Beast
       SR Rarity
       Shaddoll Beast
       Shaddoll Beast
       DARK 5
       Shaddoll Beast
       Thú búp bê bóng đêm
       • ATK:

       • 2200

       • DEF:

       • 1700


       Hiệu ứng (VN):

       FLIP: Bạn có thể rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ.
       Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Beast" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       FLIP: You can draw 2 cards, then discard 1 card. If this card is sent to the GY by a card effect: You can draw 1 card. You can only use 1 "Shaddoll Beast" effect per turn, and only once that turn.


       Khuyên ae dùng x1 lá này thôi, khả năng draw nghe cũng khá ngon trong những game khó khăn đấy nhưng ta thường quay tay với Incarnation và đồng bọn nên lá này không quá cần thiết đâu

       Shaddoll Falco (x0-1)

       N Rarity
       Shaddoll Falco
       N Rarity
       Shaddoll Falco
       Shaddoll Falco
       DARK 2
       Shaddoll Falco
       Đại bàng búp bê bóng đêm
       • ATK:

       • 600

       • DEF:

       • 1400


       Hiệu ứng (VN):

       FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Shaddoll" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Shaddoll Falco"; Triệu hồi Đặc biệt nó trong Tư thế Phòng thủ úp.
       Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ úp. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Falco" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       FLIP: You can target 1 "Shaddoll" monster in your GY, except "Shaddoll Falco"; Special Summon it in face-down Defense Position. If this card is sent to the GY by a card effect: You can Special Summon it in face-down Defense Position. You can only use 1 "Shaddoll Falco" effect per turn, and only once that turn.


       Tương tự như Shadoll Beast, cùng lắm ta chỉ cần x1 lá này thôi vì nó chỉ cho ta thêm khả năng sống sót. Trông là tuner nên có thể mở rộng cho ta hướng chơi về Synchros, nhưng đừng để bị đánh lừa, mục đích chính của lá này chỉ giúp ta sống dai hơn thôi. Và dĩ nhiên lá này không bắt buộc làm chật slot deck.

       Shaddoll Hedgehog (x1-3)

       R Rarity
       Shaddoll Hedgehog
       R Rarity
       Shaddoll Hedgehog
       Shaddoll Hedgehog
       DARK 3
       Shaddoll Hedgehog
       Nhím búp bê bóng đêm
       • ATK:

       • 800

       • DEF:

       • 200


       Hiệu ứng (VN):

       FLIP: Bạn có thể thêm 1 "Shaddoll" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
       Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Shaddoll" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Shaddoll Hedgehog". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Hedgehog" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       FLIP: You can add 1 "Shaddoll" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Shaddoll" monster from your Deck to your hand, except "Shaddoll Hedgehog". You can only use 1 "Shaddoll Hedgehog" effect per turn, and only once that turn.


       Lá này khá ngon khi đi turn 1 bởi khả năng Search được Shaddoll Backrow. Nó có thể search lá Fusion -> Link ra Artemis và ngay lập tức Fusion ra Construct

       Cho lá này vào có thể cải thiện khá nhiều tỉ lệ của deck, thậm chí ta có thể x2 hay x3 để ra rate ngon. Nhưng thực sự tôi thấy x3 là không cần thiết bởi ta đã có đủ đồ để lấy được các lá Fusion rồi, để dành slot đi.

       Shaddoll Squamata (x3)

       R Rarity
       Shaddoll Squamata
       R Rarity
       Shaddoll Squamata
       Shaddoll Squamata
       DARK 4
       Shaddoll Squamata
       Thằn lằn búp bê bóng đêm
       • ATK:

       • 1800

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó.
       Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Shaddoll" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Shaddoll Squamata". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Squamata" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       FLIP: You can target 1 monster on the field; destroy it. If this card is sent to the GY by a card effect: You can send 1 "Shaddoll" card from your Deck to the GY, except "Shaddoll Squamata". You can only use 1 "Shaddoll Squamata" effect per turn, and only once that turn.


       Ở trên đã nói rồi ehehehe

       Helshaddoll Hollow (x0-1)

       R Rarity
       Helshaddoll Hollow
       R Rarity
       Helshaddoll Hollow
       Helshaddoll Hollow
       FIRE 9
       Helshaddoll Hollow
       Búp bê bóng đêm lửa ngục Void
       • ATK:

       • 2900

       • DEF:

       • 2900


       Hiệu ứng (VN):

       FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi 1 "Shaddoll" có cùng Thuộc tính từ Extra Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ quái thú đó. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể gửi lá bài từ trên cùng của Deck của bạn đến Mộ, bằng với số Thuộc tính ban đầu khác nhau giữa các quái thú trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Helshaddoll Hollow" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       FLIP: You can target 1 face-up monster your opponent controls; send 1 "Shaddoll" monster with its same Attribute from your Extra Deck to the GY, and if you do, banish that monster. If this card is sent to the GY by card effect: You can send cards from the top of your Deck to the GY, equal to the number of different original Attributes among the monsters on the field. You can only use 1 "Helshaddoll Hollow" effect per turn, and only once that turn.


       Level 9 trông có vẻ là Bullshit card nhưng may thay lại có thể triệu hồi được bằng Wendi, effect cũng khá ngon đấy nhưng chủ yếu để làm nguyên liệu fusion.

       Các lá Support

       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       Knightmare Unicorn
       DARK
       Knightmare Unicorn
       Kỳ lân khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 2200

       • LINK-3

       Mũi tên Link:

       Trái

       Dưới

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú với các tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       Knightmare Phoenix
       FIRE
       Knightmare Phoenix
       Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 1900

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trên

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú có tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


       UR Rarity
       Super Polymerization
       UR Rarity
       Super Polymerization
       Super Polymerization
       Spell Quick
       Super Polymerization
       Siêu dung hợp

        Hiệu ứng (VN):

        Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ một trong hai sân làm Nguyên liệu Fusion. Cả hai người chơi không thể kích hoạt lá bài hoặc các hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Discard 1 card; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from either field as Fusion Material. Neither player can activate cards or effects in response to this card's activation.
        Phân loại:

        UR Rarity
        Dark World Dealings
        UR Rarity
        Dark World Dealings
        Dark World Dealings
        Spell Normal
        Dark World Dealings
        Giao dịch ở thế giới hắc ám

         Hiệu ứng (VN):

         Mỗi người chơi rút 1 lá bài, sau đó mỗi người chơi gửi xuống Mộ 1 lá bài.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Each player draws 1 card, then each player discards 1 card.


         Các lá này đều support được cho Shaddoll. Đặc biệt là Super Polymerization. Nếu bạn để ý kĩ chút thì sẽ thấy các quái thú Shaddoll dung hợp đều có các hệ khác nhau (Light-Dark-Fire-Wind) vậy nên lá Super Poly này sẽ là con bài tẩy để counter rất nhiều bài meta vì khi kích hoạt lá này thậm chí opp còn k thể chain:

         • Light - khắc chế: Blue-Eyes, Skeletal Dragon Felgrand (deck Red-eyes Undead), Galaxy-Eyes,...

         • Dark - khắc chế: Red-Eyes Zombie Dragon Lord; Sky Striker Ace - Raye; Dingrisu - Orcust; Number 68; Phantom Knight;....

         • Fire - khắc chế: Shiranui Sunsage; Shiranui Skillsaga,...

         • Wind - khắc chế: Mist Bird; Battlewasp - Hama;...


         Shaddoll Dragon (x2-3)

         R Rarity
         Shaddoll Dragon
         R Rarity
         Shaddoll Dragon
         Shaddoll Dragon
         DARK 4
         Shaddoll Dragon
         Rồng búp bê bóng đêm
         • ATK:

         • 1900

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         FLIP: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.
         Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Dragon" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         FLIP: You can target 1 card your opponent controls; return it to the hand. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 Spell/Trap on the field; destroy it. You can only use 1 "Shaddoll Dragon" effect per turn, and only once that turn.


         Loại bỏ không Target khá ngon, x2 có vẻ ổn
         Đơn vị đồng hành:

         - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


         Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

         Top