A Trick up the Sleeve

Arkana
Bài bắt đầu của bạn sẽ bao gồm 1 quái thú DARK loại Spellcaster cấp 7 trở lên, được chọn ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt nếu Bộ bài của bạn không chứa bất kỳ quái thú Loại Spellcaster DARK cấp 7 nào. Bạn không thể triệu hồi đặc biệt quái thú có hiệu ứng trong lượt đầu tiên của bạn.

Bạn có thể tìm A Trick up the Sleeve thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill A Trick up the Sleeve trong DUEL LINKS