ATK Booster: Level 2

Yusei Fudo
Tăng 200 ATK của tất cả quái thú cấp 2 hoặc thấp hơn trên sân của bạn.

Bạn có thể tìm ATK Booster: Level 2 thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill ATK Booster: Level 2 trong DUEL LINKS

Top