Battle! Ancient Gear

Dr. Vellian Crowler
Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
● Trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường / Úp "Ancient Gear Golem" hoặc "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound", mà không cần Hiến tế.
● Nếu bạn điều khiển "Ancient Gear Golem", hãy đặt 1 "Polymerization" lên sân của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Ở End Phase của lượt này, trả lá bài đó xuống cuối Bộ bài.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) có chứa ít nhất 12 quái thú "Ancient Gear" Cấp 8 trở xuống và không có quái thú nào khác ngoài quái thú "Ancient Gear".

Bạn có thể tìm Battle! Ancient Gear thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Battle! Ancient Gear trong DUEL LINKS

Top