Borrel Launch

Varis
Khi bắt đầu lượt thứ 3 của bạn, gửi 1 "Dillingerous Dragon" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Mộ.
Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu, nếu bạn điều khiển quái thú "Rokket". Đưa 1 lá bài trên tay của bạn về Bộ bài, và Đặt 1 "Boot Sector Launch" vào sân của bạn từ Bộ bài của bạn. Trong lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú ngoại trừ quái thú ark.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện bên dưới:
● Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài phụ) chứa ít nhất 9 quái thú "Rokket"
● Bộ bài Phụ của bạn chứa "Borreload Dragon"

Bạn có thể tìm Borrel Launch thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Borrel Launch trong DUEL LINKS