Bring it!

Aster Phoenix
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn; sau đó, thêm 1 quái thú DARK Warrior-Type Cấp 8 từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn.

Bạn có thể tìm Bring it! thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Bring it! trong DUEL LINKS