Burning Soul

Jack Atlas
Có thể được sử dụng nếu bạn chỉ điều khiển 1 Quái thú Synchro loại rồng DARK với 3000 ATK trở lên. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài của bạn và chơi 1 quái thú Tuner Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Mộ của bạn ở Vị trí Phòng thủ, nhưng vô hiệu hóa tác dụng của nó.

Nếu quái thú bạn điều khiển là "Red Dragon Archfiend", bạn có thể chọn tối đa 2 quái thú để chơi khi sử dụng Kỹ năng này. (Các) quái thú được chơi bằng Kỹ năng này không thể được Triệu hồi và trong lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ Quái thú Synchro liệt kê một Quái thú Synchro làm nguyên liệu.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài không chứa quái thú Tuner nào ngoài quái thú "Resonator". (Extra Deck không được tính). Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Burning Soul thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Burning Soul trong DUEL LINKS