Card Shuffle

Arkana
Có thể được sử dụng bằng cách trả 300 Điểm Gốc. Xáo trộn Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.

Bạn có thể tìm Card Shuffle thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Card Shuffle trong DUEL LINKS

Top