Chain Reaction

Odion
Đối thủ của bạn mất 200 Điểm sinh mệnh mỗi khi bạn kích hoạt Lá bài bẫy.

Bạn có thể tìm Chain Reaction thông qua nhân vật






Deck sử dụng Skill Chain Reaction trong DUEL LINKS