Code Extended

Playmaker and AI
Chọn 1 quái thú Link 3 "Code Talker" mà bạn điều khiển và thay đổi nó thành "Decode Talker Extended."
Nếu bạn chọn "Decode Talker" trong Vùng Quái thú Phụ của mình, bạn cũng có thể chọn 1 quái thú đối thủ và di chuyển mục tiêu đó đến Khu vực Quái thú Chính của chúng trong cùng cột với quái thú bạn đã chọn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Code Extended thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Code Extended trong DUEL LINKS