Creator

Maximillion Pegasus
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Trong Draw Phase của bạn, thay vì tiến hành rút bài bình thường, một lá bài mạnh sẽ được thêm vào tay bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Creator thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Creator trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Creator trong duel links
Top