Crystal Power

Jesse Anderson
Lượt này, ATK của tất cả quái vật ngửa mặt trên sân của bạn sẽ tăng lên bằng số Bài Phép Liên tục trên mặt của bạn lên 200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.

Bạn có thể tìm Crystal Power thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Crystal Power trong DUEL LINKS