Cyber Style Evolution

Zane Truesdale
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 Cyber EmergencyPower Bond vào cuối Bộ bài của bạn.
Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng hai lần mỗi lượt và ba lần mỗi trận. Chọn 1 Cyber Dragon trên sân của bạn và thay đổi Cấp của nó thành 5.
Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có từ 12 quái thú Loại Rồng hoặc Loại Máy trở lên. (Extra Deck không được tính).)

Bạn có thể tìm Cyber Style Evolution thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Cyber Style Evolution trong DUEL LINKS