Divine Artifacts

Trey
Khi bắt đầu Trận đấu, 1 "Number 6: Chronomaly Atlandis" được thêm vào Extra Deck của bạn. Ngoài ra, hiệu ứng này có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Tiết lộ 1 quái thú "Chronomaly" trong tay bạn và thay đổi Cấp độ của tất cả quái thú "Chronomaly" trên sân của bạn thành Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ.

Bạn có thể tìm Divine Artifacts thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Divine Artifacts trong DUEL LINKS

Top