Domination of Darkness

Supreme King Jaden
Tiết lộ 1 Quái vật Fusion "Evil HERO" trong Extra Deck của bạn. Sau đó, đặt tất cả các Nguyên liệu Fusion được liệt kê cụ thể trên lá bài đó từ bên ngoài Bộ bài vào Mộ của bạn. Khi sử dụng Kỹ năng này lần thứ hai trong Trận đấu, bạn không thể chọn Quái thú Fusion có cùng tên với lần sử dụng đầu tiên.

Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần mỗi lượt. Kỹ năng này có thể được sử dụng khi bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài đáp ứng các điều kiện sau.

• Bộ bài của bạn chứa 5 quái thú "Evil HERO" trở lên và không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "Elemental HERO" hoặc quái thú "Evil HERO".
• Extra Deck của bạn chứa 5 quái thú "Evil HERO" trở lên và không chứa Quái thú Dung hợp nào ngoài quái thú "Evil HERO".

Bạn có thể tìm Domination of Darkness thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Domination of Darkness trong DUEL LINKS