Draw Reserves

Zuzu Boyle
Chỉ có thể được sử dụng ở đầu Main Phase trong lượt đầu tiên của bạn. Trả lại 3 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài của bạn. Bạn có thể rút 3 lá trong Draw Phase tiếp theo của mình.

Bạn có thể tìm Draw Reserves thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Draw Reserves trong DUEL LINKS

Top